FarvenRød
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
Retur: Portal
Hvordan påvirker den Røde farve.
ps. artiklens tekst opdelt i del - tema´er
23. Afbalanceret Rodchakra
25. Rød i healing's seancer m.m
26. Rød i dit fysiske, åndelige liv
27. Generelt om Energi-polaritet
28. Toner og tal´s univers
29. Musik i C- dur
30. Tallet 1. (hoved, lunger)
31. Oversigt Tal - Toner
 
 

Hvordan påvirker den Røde farve.
ps. artiklens tekst samlet i sin helhed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Generelt om den Røde farve    Top
Den røde energi - farve - vibration er den tungeste farve inden for det synlige farve spektrum, som hører det fysiske plan til og hører til i den tunge afdeling af energier, det vil sige, det er den energi inden for Regnbuens farver, der har den langsomste vibration, som er med til at forsyne planeten jorden og dens beboere, med energi til deres fysiske tilstedeværelse og manifestation. 
 
Den RØDE energi giver blandt andet kroppen energi og vitalitet og hører til Rodchakret.

Rød hører til ildens element. Ild er vigtig for alt levende; uden ild ville alt stivne af kulde; uden varme ville ingen aktivitet eller bevægelse være mulig.
 
I klar højrødt er denne farve er udtryk for kærlighed og er ofte det smukkeste træk i gennemsnitsmenneskets vehikler.

Den varierer naturligvis meget, alt efter kærlighedens natur.
 
De mellemliggende muligheder er utallige og denne følelse kan naturligvis være farvet på forskellige andre måder.
 
2. Hvordan påvirker den Røde farve din fysiske/æteriske krop ?     Top
Rød er helbredende for blodsygedomme (blodmangel - dårligt kredsløb og forstyrrelser i blodet), samt lammelse.
 
Rød er Vitalitetens Vibration, aktiviserende, god mod træthed, da den stimulerer stofskiftet og udrensningen af slagger.

Forsyner vore legemer med energi og livskraft.
 
Rød giver på grund af sin meget tunge vibratoriske energi (er en meget fysisk farve) handlekraft og realitetssans.
 
Rød stimulerer nerver og blod og giver energi til leveren, stimulerer hjerne og rygmarvsvæsken og det sympatiske nervesystem.
 
Rød hører til Jord - elementet, hvilket vil sige at den giver Jordforbindelse.
Legemets fysiske livskraft afhænger af den korrekte og tilstrækkelige indtagelse af den røde energi, især hvad angår de kreative, avledygtige og gendannende funktioner.
 
Ved problemer i sansenerverne, dvs. høre, smags, lugte, syns, og følesansen påvirker farven Rød fordelagtig.
 
Farven Rød kan løsne propper og blokeringer.
 
 
3. Hvilke organer stimulerer den røde energi ?     Top
Hjerte, kredsløb, seksualorganer, nyrer, blære.
 
 
4. Hvordan påvirker den røde farve dit følelses og tankelegeme?     Top
Rød angiver varme, temperament og kærlighed.
 
Aktivitet, udadvendthed, bevægelse, vitalitet, sundhed, følsomhed.
 
For meget rødt i aura/bevidsthed, giver tilbøjelighed til uro, voldsomhed, disharmoni og for meget føleri.
 
Generelt og i tilpassede mængder, virker rødt psykologisk opløftende, giver selvsikkerhed og initiativ.
 
Kan få dig ud af depression og stilstand og stimulere viljestyrke og mod.
 
 
5. Temperaments udtryk i hverdagen ?     Top
Kolerisk (hidsig, opfarende).
 
 
6. Psykologiske kvaliteter, som de viser sig via rodcentret i den konkrete fysiske hverdag.     Top
Harmonisk:
Vitalitet og fysisk sundhed, vilje og kraft, styrke, vågenhed og uafhængighed, emotionel (fra fortvivlelse til overstrømmende glæde), motivation, spontanitet, ledernatur, initiativrig, udadvendt, heftig og fyrig temperament, mod, lidenskab, seksualitet og erotisk udstråling, Guddommelig åndelig ild.
 
Dis-Harmonisk:
Vrede, ærgrelse, frustration, forvirring, hævn, oprør, utålmodighed, tyrannisk, vanvid, overaktivitet, stress.
 
 
7. Rød når den kanaliseres/tilføres i en Harmonisk mængde og styrke.     Top
Vilje og kraft - vitalitet og sundhed - vågenhed og uafhængighed - spontanitet ord - emotionel, fra fortvivlelse til overstrømmende glæde - motiveret personlighed - leder natur – seksualitet og erotisk udstråling - Guddommelig åndelig ild - fylder dig med energi, livskraft, handlekraft og realitetssans.
 
Giver dig energi og lyst til at tage initiativ på alle planer af væren og således til en større grad af udadvendthed og bevægelse, større vitalitet, sundhed og sensivitet. Lyst og mod til mental og følelses mæssig udvikling.
 
Den giver vitalitet - vilje og kraft, øger din selvsikkerhed. Stimulerer din seksualitet og din erotiske udstråling. Øger din vågenhed og uafhængighed.
 
Stimulerer til forøget initiativtagen og støre udadvendthed og "bevægelse" på alle planer.
Den simulerer ledernaturen i dig. Giver vitalitet og fysisk sundhed.
 
Og kan derved få dig ud af depression og stilstand.
Stimulerer i høj din vilje til at overleve, uanset hvad du bliver udsat for.
Og giver dig styrke og mod til, at rejse dig op efter en nedtur.
Til liv efter liv, at inkarnere på det fysiske plan.
 
Når det i din udvikling er hensigtsmæssigt, det vil sige i situationer der ellers ville være en mulighed for at du bukker under for stort pres, sygdom eller lignende, bliver der sendt Guddommelig åndelig ild ind i dine indre legemer.
 
 
8. Rød når den kanaliseres/tilføres i en Disharmonisk mængde og styrke.     Top
 
Tyranni - ødelæggelse - frustration - hævn - oprør - utålmodighed - vanvid - vrede - ærgrelse - overaktivitet - stress - forvirring - spreder disharmoni - træder andre under fode - "bruge" alle som dørtrin eller måtte - uhæmmet plattenslageri - forbruger helst på andres bekostning.
 
Er kendetegnene for fanatiske mennesker, som træder andre under fode, for selv at komme frem i livet ( rundsave på albuerne ).
 
Det giver tilbøjelighed til uro, voldsomhed, almen disharmoni og for meget føleri.

Som kan sig udslag i et heftig og fyrig temperament. Især i de dage, hvor du er "disponeret", som eksempelvis de dage, hvor alt er gået skævt, du taber alt hvad du rører ved m.m.
 
Så følelser som "gammel" vrede - hævn - oprør - vanvid - ærgrelser - frustrationer - forvirring - utålmodighed - tyranni - overaktivitet - stress er ikke usædvanlige ved for meget rød i din bevidsthed/aura.
 
 
9. Set i aura indicerer følgende røde blandings nuancer.     Top
Mørke-rød, dyster og stærkt præget af selviskhedens brune farvetone:
kan ses, hvis den såkaldte kærlighed hovedsagelig består i betragtninger over, hvor meget han/hun får til gengæld for sin investering.
Indicerer ligeledes egoisme, manglende kærlighed, jordbundethed, afhængighed af stoffer og alkohol, sygdom, forstyrrelse.
 
Ren rubinrød/højrød med orange:
indikerer stolthed eller skinsyge, hvor den Orange så kan ses iblandet den røde.
 
For meget rødt.
Giver generelt tilbøjelighed til uro, voldsomhed, disharmoni og føleri.
 
Ren rubinrød/højrød.
Kærlighed - hengivenhed - loyalitet - dynamisk personlighed uden evne til magtmisbrug.
 
Lyserød og rubinrød.
Angiver selvopofrende kærlighed, hjertevarme og hengivenhed, glæde, erotik, seksualitet, lidenskab, sensibilitet, kærlighed i almindelighed.
 
Mørke rød farve kan hentyde til.
Et yderst materialistisk forhold, til alkohol eller stofmisbrug, stolthed, jalousi, selvmedlidenhed, raseri, vrede, ærgrelse, begær, ondskab, men også til handlekraft, vilje, handlekraft, myndighed, ledernatur.
 
Skønneste klare rosenrød.
Kan ses i aura når kærligheden er af den art, hvor den pågældende aldrig tænker på sig selv eller på hvad han/hun selv modtager, men udelukkende på, hvor meget han/hun kan give og i hvor høj grad han/hun kan udøse denne kærlighed som et offer, der villigt bringes for den elskedes skyld, vil den give sig udtryk i den skønneste rosenrød farve.
 
Rosenrød med lilla skær.
Når denne farvetone er særlig strålende og har et lilla skær, er det tegn på den mere spirituelle kærlighed til menneskeheden.
 
Dybrøde glimt, som regel på sort baggrund.
Er udtryk for vrede og den sorte farve vil i større eller mindre grad have et skær af brunt, alt efter som der er mere eller mindre egentlig selviskhed i den vredestype, det drejer sig om.
 
Strålende purpurrøde glimt på baggrund af den almindelige aura.
Det man undertiden betegner som " ædel " harme på et undertrykt eller forurettet menneskes vegne, kan give sig til kende som strålende purpurrøde glimt på baggrund af den almindelige aura.
 
Smudsig blodrød farve.
Er umiskendelig, selvom den er svær at beskrive, er tegn på sanselighed.
 
Brunrød/murstensrød.
Urenset seksualliv.
 
Skarp højrød.
Hovmodighed.
 
Purpurrødt.
Vrede.
 
 
10. Hvilket psykisk center eller chakra har den røde energi tilknytning til:     Top
Rodchakret. 4. Kronblade. (Sanskrit: Muladhara)
Sansefunktion: Lugt
Lyd: LAM
Fysisk Element: Jord-elementet. Jordforbindelse. Dagligedagens relationer/ gøremål.
 
11. Hvordan kan rodcenterets farvesammensætning se ud ?     Top
 
Kilde: Chakraerne - C.W. Leadbeater
 
12. Generelt om chakraer eller kraftcentre.     Top
Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Chakraerne eller kraftcentrene er forbindelses punkter, hvor der strømmer energi fra et af menneskets legemer til et andet.

Det letteste legeme at se dem i er i det æteriske legeme, hvor de giver sig til kende som tallerkenlignende fordybninger eller hvirvelstrømme i dens overflade.

Når disse chakra er helt uudviklede, viser de sig som små cirkler, der har en diameter på 4-5 cm og som skinner med en mat glød hos gennemsnitsmennesket, men når disse er blevet vækket og belivet, ses de som flammende, funklende hvirvelstrømme, der er langt større og ligner små sole.

Man omtaler dem undertiden som om de stort set er svarede til visse fysiske organer, men de ligger i virkeligheden i overfladen af den æteriske genpart eller det æteriske legeme.

Hver enkelt af dem udgår fra ligesom en stilk fra et punkt i rygsøjlen, så hvis man betragter dem fra en anden synsvinkel vil man se rygsøjlen som en hovedstamme, hvor fra de med mellemrum udgår klokkeformede blomster, som åbner sig klokkeformede blomster, som åbner sig på overfladen af det æteriske legeme.
 
 
13. Hvor kontaktes Rodcenteret på den fysiske krop.     Top
Kan kontaktes på bagside af kroppen - lige neden under halebenet.
Kan kontaktes på forside af kroppen - ud foran kønsorganer.
Mærkes som en fokuseret varmeudstråling, afhængig af chakraets aktivitets niveau.
 
14. Tilhørene organer i det endokrine kirtelsystem:     Top
Hjerte, kredsløb, seksualorganer, nyrer, blære.
Binyrene, som producerer kamp/stress hormonerne adrelin/noradrelin og kortisol.
 
 
15. Kendte symboler for Rodcenteret:     Top
Firkant
Ligearmet Kors
Elefant
Undertiden vises et brændende kors som udtryk for, at det er her, at slangeilden har sit sæde.
Slangeilden er også kaldt Kundalini kraften.
 
 
16. Hvordan kan du undgå at misbruge chakra'es/centrenes grundenergier ?     Top
Det der skal læres er, ikke at misbruge de enkelte chakra'es grundenergier på andres bekostning eller over andres ligtræde andre under fode. Dette undgår du ved lære at tackle energien i hver chakra, at kanalisere dem ud i dine daglige gøremål på en så konstruktiv og positiv måde som det overhovedet er muligt for dig at gøre.
 
Med et godt øje til motivet bag de tanker - følelser - ord og handlinger, som du beskæftiger dig med og som du udstrømmer hver dag i din tilværelse på det jordiske plan. Altid efter bedste evne forsøge at holde balancen og ligevægten i de skiftende krav, som tilværelsen kræver af os, der er i inkarnation.
 
 
17. Generelt omkring psykiske centre eller chakra ?     Top
Vores bevidsthed kan bevæge sig inden for vores multi - dimensionale væsen, (dine forskellige bevidsthedsplaner). Disse bevægelser kan ske forholdsmæssigt hurtigt og ofte. Afhængig af, hvor du har dine følelse og tanker fokuseret.
 
Hvert chakra tjener som en slags sende og modtagestation for bestemte bevidstheds eller svingningsområder. Når opmærksomheden er centreret i et chakra, beskæftiger mennesket sig overvejende med det "tema" som hører under det pågældende chakra.
 
 
18. Tema'er som hører under Rodchakra er:     Top
Overlevelseskamp, elementære fornødenheder, gennemslagskraft,jordforbindelse.
Hvis et menneske hovedsagelig har problemer med fysiske ting, med sin daglige eksistens og materielle interesser, så er dets bevidsthed overvejende centreret i Rod - chakra.
 
Det vil have materielt orienterede tanker og følelser, og dets daglige aktiviteter er primært møntet på eksistens og overlevelseskrig. Alt efter udvikling kan en person som er centreret i Rodchakra fremtræde som en voldelig og destruktiv personlighed eller som en fysisk aktiv og livsglad natur.
 
 
19. Hvordan du kan løfte din bevidsthed fra uønskede/udlevede bevidstheds - niveauer ?     Top
Ifølge udviklingsloven om stadig fremskridt og udvikling, skal du have flyttet din bevidstheds focus fra de lavere områder op til dine højere og integreret lyset herfra ned i dit fysiske liv, dine daglige tanker - følelser - ord og handlinger.
 
Dette kan praktisk gøres ved at du i dagligdagen overgiver din vilje til helheden = Gud, ved, at du i dit tankesind søger indad og opad og smelter sammen med din ånds/sjæls - sol, med et Guds vilje ske/Lysets vilje ske. Derved overgiver du personlighedens vilje til lysets ophav, som også dybest set er dit ophav.
 
Derved vil det optimale ske og det helt i takt med den aktuelle situation som du står i.
Herefter efter bedste evne og dine samlede talenter udføre det i praksis, som opstår i dig. Da Gud er i alle uden undtagelse, vil det der sker, altid være til dit og helhedens bedste.
 
 
20. Føde og drikke varer der styrker og stimulerer Rodcenterets energi.     Top
Kød (rødt) - æg - gyldne kornsorter, altså proteiner. Styrkende er også røde grøntsager, peberfrugt - tomat - radiser. Rødbeder, radiser, solbær, blommer, spinat, karse, korender - dvs. grøntsager og frugt, der indeholder jern. Frugter som røde æbler - kirsebær - jordbær, hvor vi finder vitaminerne A,B, og C.
 
Øl giver jordforbindelse, da det er bærer af en tung energifrekvens. Drikke et par glas Rødt bestrålet vand hver dag. Fysisk bevægelse - dans - gå barfodet i naturen - svømme - dyrke afbalanceret erotik og sex.
 
 
21. Eksempler på hvad der kan blokere Rodcenteret.     Top
Tobak - rafineret sukker - bestrålet mad - junkfood.
 
 
22. Eksempler på hvad der stimulerer Rodcenteret.     Top
Bevæge sig, dyrke motion, danse, gå barfodet i naturen, svømme, dyrke erotik og sex.
Balance i at kunne tackle og forstå dette centers grundenergi er nødvendigt, for at kunne håndtere næste centers seksuelle energi. (Haracenteret)
 
 
23. Hvad kendeteger et afbalanceret Rodcenter.     Top
Du har en god jordforbindelse - udstråler selvsikkerhed - robusthed og soliditet.
 
 
24. I påklædning virker Rød.     Top
En rød jakke/frakke udstråler varme og sanselighed til omgivelserne.
Den vil virke energigivende hvis du er fysisk/psykisk træt.
Generelt stimulerer og øger Rødt jordforbindelsen.
Røde sokker og bukser stimulerer energimæssig jordforbindelse.
 
 
25. Den Røde farve i healing's seancer - farvemeditationer m.m.     Top
Brug rød varsomt, og aldrig i forbindelse med seksuelle problemer.
Behandling med rødt stimulerer dette center/chakra.
 
 
26. Røde farve i dit åndelige/fysiske liv.     Top
Er det den røde farves opgave at rodfæste dig. Hele tiden at tage hånd om dig og sørge for at du så vidt som det er muligt, holder fast i det, der er vigtigt for dig at manifestere i din hverdag.

Dette på en måde, så det åndelige aspekt i dig integreres ind i din daglige handlinger og din afvikling af tidligere tiders uhensigtmæssige handlings - tanke og følelses mønstre kan afvikles.

Ånden i dig sørger for at tilrettelægge flere mønstre og muligheder i dit liv, som så at sige, passer ind i dit udviklingsforløb på en måde der gør, at du kan få en spændende og livlig inkarnation. ( Hvis du vil - kan og tør ).

Og dette samtidigt med at du afvikler og er med i andre menneskers udviklings og afviklingsmønstre. Dette er nødvendigt for at de gamle årsager og virkninger kan forløses optimalt, for så mange ånder i inkarnation som det er muligt.

Og forløses i det fysiske liv du lever her og nu, og det skal der energi til. Energi af vilje mæssig karakter og det er netop det, den Røde energi blandt meget andet repræsenterer.

Vilje, kraft og styrke til at ville gennemføre det afviklings- og udviklingsprogram, som er nødvendigt af hensyn til din åndelige udvikling.

Det er egentligt meget stærkt af os. Tænk vi ved ofte egentligt ikke rigtigt, hvad det er vi skal have udlevet, men gør hvad vi skal gøre, ud fra en følelse, en intuition, en indre sult og ofte uden egentlig at "vide", hvad der er rigtigt og forkert.
 
 
27. Generelt omkring energi-polaritet.     Top
Polaritets energi= (Yang, Maskulin + og udvidende energi) og (Yin, Feminin - og sammentrækkende energi).

(Yang, Maskulin + og udvidende energi) og behøver derfor overvejende Yin-energi fra kosten eller fra feminine energier. Dette for at skabe balance i det fysiske/psykiske energisystem og derved være medvirkende til den enkeltes psykiske / åndelige udvikling.

Denne balance skal skabes ved hjælp af feminine energier. Dette hvad enten disse feminine energier bliver kanaliseret fra Kosmisk feminine energihav eller energien bliver kanaliseret via kvinderne, dette kosmiske energihavs feminine udtryk på det fysiske plan, eller via Yin - polariseret kost.
 
 
28. Indenfor tonernes og tallenes univers, kan følgende måske være nyttigt at vide om den Røde.     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
Bogstaver
1
Rød
Kærlighed og Viljestyrke
A J S Ø
 
29. Musik i C - dur. ( Ingen x eller b foran grundtonerne c - d - e - f - g - a - h - c).     Top
 
Virker meget ind på det fysiske liv. Virker som følge heraf kraftigt ind på tætte jordiske relationer, følgende er eksempler fra hverdagen; man får lyst til at danse og bevæge sig, får stimuleret det jordnære tanke og følelsesliv.

Mangler du jordforbindelse - livsglæde og realitetssans, er det derfor godt at høre musik i C - dur.

Virker meget ind på det fysiske liv. Virker som følge heraf kraftigt ind på tætte jordiske relationer, følgende er eksempler fra hverdagen; man får lyst til at danse og bevæge sig, får stimuleret det jordnære tanke og følelsesliv.

Mangler du jordforbindelse - livsglæde og realitetssans, er det derfor godt at høre musik i C - dur.
 
 
30. Tallet 1. ( svarer til hoved og lunger )     Top
Med mange 1' ere i navnet er der ofte en tendens til mindreværdskomplekser og med sygdom som følge deraf, måske fordi man ikke får lejlighed til at gøre brug af sine oprindelige tanker og ideer. For 1'erne er øvelser med dybe indåndinger velegnede, ja endog væsentlige for succes.
 
31. Samlet oversigt over Tallenes og bogstavernes magi     Top
Tonernes - Tallenes - Farvernes - Bogstaverne og deres energi kvaliteter.
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
C
1
Rød
Kærlighed og Viljestyrke
A J S Ø
D
2
Orange
Opbygning og Glæde
B K T Å
E
3
Gul
Forstandsmæssig styrke
C L U
F
4
Grøn
Selvkontrol
D M F
G
5
Blå
Tro og Forhåbning
E N W
A
6
Indigo
Integrering/fuldstændigørelse
F O X
H
7
Purpur/Violet
Transmutation af ønsker/lyster
G P Y
C
8
Opal
Livsforståelse
H Q Z
D
9
Karmin
Medfølelse
I R Æ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Top 
Top