Farven Orange
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
Retur: Portal
Hvordan påvirker den Orange farve.
ps. artiklens tekst opdelt i del - tema´er
23. Afbalanceret Harachakra
25. Orange i healing's seancer
26. I dit åndelige liv
27. Generelt - Energi-polaritet
28. Toner og tal´s univers
29. Musik i D - dur
30. Tallet 2. (opbygning-glæde)
31. Oversigt Tal - Toner
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan påvirker den Orange farve.
ps. artiklens tekst samlet i sin helhed.
 
1. Generelt om den Orange farve.     Top
Placeret som den er midtvejs mellem den røde og gule farve, virker den både på den fysiske livskraft og intelligensen, da den orange energi - farve - vibration er den farve inden for det synlige spektrum, som frigør kropslige og mentale funktioner og som giver mental energi.

Orange er blevet kaldt Visdommens energi, da den ligger mellem den fysiske røde og den mentale gule og har indflydelse på begge. Orange får klart nok de fleste til at tænke på solnedgange, syden, ild og appelsiner. Den er en kropslig farve, sammensat af rødt og gult's egenskaber, overvejende positiv.

Den udstråler varme, barmhjertighed og kærlighed - men kan virke så livs - energisk, at den overvælder og skræmmer.
 
 
2  Hvordan påvirker den Orange farve din fysiske/æteriske krop ?     Top
Orange kan virke helbredende ved lungesygedomme, bronkielidelser, astma og bronkitis, samt miltlidelser (sidestik). Den virker mod rystelser og kramper.
 
Orange - god til nyrer - vener.
 
Den orange farve understøtter kalcium - stofskiftet/optagelsen, da den spektro skopiske farve for kalcium er orange og den fremmer derved optagelsen af kalcium i legemet og styrker vejrtrækning rækning og lunger, bugspytkirtel og milt.
 
Hjælper legemets forskellige kredsløbsprocesser.
 
Orange er en kropslig farve, og meget livs - energisk, kan let komme til at virke skræmmende,
 
Den giver livsglæde, varme, vitalitet og skabertrang.
 
Orange frigør kropslige funktioner, men kan i for stor dosis give for stor fysisk fokusering.
 
Orange optages gennem milten - det chakre der optager energi (prana) fra solen og det hjælper med til at optage og fordele næring og stimulerer blodomløbet.
 
Orange er den æteriske vitalitets og energis stråle.
 
Orange er den æteriske vitalitets og energis stråle.
 
Har i det hele taget en let opkvikkende virkning og understøtter kredsløbet og blodcirkulationen.
 
Orange stimulerer både appetitten og fordøjelsesorganerne.
 
 
3 Hvilke organer stimulerer den Orange energi ?      Top
Fordøjelssystemet - nyrer - milt ( immunforsvaret ) og bugspytkirtelen. Vener.
 
 
4. Hvordan påvirker den Orange farve dit følelses og tankelegeme?     Top
Har generelt en en let opkvikkende virkning, da den understøtter kredsløbet og blodcirkulationen.
 
Placeret som der er midtvejs mellem den fysiske røde og den mentale gulefarve, virker den både på den fysiske livskraft, livsglæden og intelligensen.
 
Orange frigør mentale funktioner, giver mental energi og stimulerer til den enkelte til at frigøre sig fra traditioner og andre ofte stivnede former for liv.

Den enkelte bliver således stimuleret til at bruge det aspekt af sit sind som kaldes det Aktive Intelligens aspekt, det vil sige at du begynder at tænke selv og skabe nye kombinationer i dit tankesind.
 
Orange giver selvsikkerhed, munterhed, livslyst, varme, følelsesfuldhed, udadvendthed, hvad ofte udarter sig i, at den enkelte bliver glad, selskabelig og snakkesagelig.
 
Orange kombinerer fysisk energi med mentale kvaliteter.
 
Da orange giver livsglæde - varme - vitalitet og skabertrang, er den Orange meget andvendelig til hæmninger og undertrykkelser, idet den naturligt udvider ens horisont og giver elvsikkerhed, munterhed, livslyst, varme, følelsesfuldhed, udadvendthed.
 
Den orange er derfor en farve der er velegnet for mennesker, der har svært ved at åbne sig over for andre, dette fordi den orange virker opløsende/frigørende ind mod
fortrængninger og hæmninger.

Den stimulerer samtidigt til tolerance og forståelse og stimulerer evnen til at klare sig i livet.
 
Hvis der er mental tilbageståenhed, er den til stor hjælp, da den giver energi til tanke og følelsesplanerne og derved hæver dem i energi, kvalitet og kvantitet.
 
Den Orange er altså god at arbejde med, hvis glæden og livslysten er gået tabt og igen skal aktiveres.
 
Orange stimulerer især æterlegemet.
 
Orange stimulerer meget den mentale ligevægt.
 
For meget orange kan give for stor fysisk fokusering.
 
 
5. Temperaments udtryk i hverdagen?     Top
Blanding af kolerisk og sangvinsk.
 
 
6. Kort oversigt over nogle af de psykologiske kvaliteter, som de viser sig via harachakra i den konkrete fysiske hverdag.     Top
Harmonisk:
Aktiv intelligens, analyserende, selvsikkerhed, opfindernatur, ideer, mental forståelse, selv-motivation, evne til at helbrede, indre og ydre kommunikation, velstand.

Sund seksueldrift leg - spontanitet og kreativitet.
 
Dis-Harmonisk:
Ignorans, pompøsistet, aggressivitet, konkurrenceånd.
 
 
7. Bred fortolkning og nøgle ord til den Orange energi, når den kanaliseres/tilføres i en harmonisk mængde og styrke.     Top
Giver livs glæde - fysisk livskraft, stimulerer især æterlegemet - aktiv ord intelligens - mental energi og forståelse - nytænkning - selvsikkerhed - munterhed - livslyst – indre varme - følelsesfuldhed - overblik - udadvendthed.
 
Stimulerer sin bærer til at analysere ud fra livet i sin helhed - hæmnings og fortrængnings forløsende - forøger tolerance og forståelses tærsklen.

Stimulerer dig til at klare dig i livet - giver dig et stærkt, vitalt og udtryksfuldt glimt i øjnene - øger selvværd - lærer dig at elske dig selv, så du får lettere ved at elske andre.

Stimulerer opfinderen i dig - selvmotivationen - forøger indre og ydre kommunikation - giver evne til at helbrede - stimulerer dit aktive intelligens aspekt.
 
Stimulerer følelsen af varme, barmhjertighed og kærlighed i dig.
 
Orange frigør mentale funktioner, giver dig mental energi og stimulerer dig til at frigøre dig fra traditioner og andre ofte stivnede former for liv.

Stimulerer til sund seksualdrift leg - spontanitet og kreativitet.
 
Motiverer dig til at føle dit eget værd, at acceptere dig selv som du er.

Da den Orange giver livsglæde - varme - vitalitet og skabertrang, vil du opleve, at den Orange energi virker forløsende på dine hæmninger og undertrykkelser og derved fylde dig med munterhed, livs - lyst, varme, følelsesfuldhed, udadvendthed.

Du vil opleve at du bliver gladere, mere selskabelig og snakkesagelig.
 
Stimulerer dig til at bruge dit Aktive Intelligens aspekt.

Det medfører at ny skabelse og nye tanke.kombinationer i dit sind, fordi Orange kombinerer fysisk energi med mentale kvaliteter.

Den Orange er derfor en farve der er velegnet for dig, der har svært ved at åbne dig over for andre mennesker.
 
Den stimulerer samtidigt til forøget tolerance og forståelse og stimulerer din evne til at klare dig i livet.
 
Hvis der er mental tilbageståenhed er den til stor hjælp, da den giver energi til tanke og følelsesplanerne og derved hæver dem i energi, kvalitet og kvantitet.

Den Orange er altså god at arbejde med, hvis glæden og livslysten er gået tabt og igen skal aktiveres.

Dette fordi, den er placeret midtvejs mellem den fysiske røde og den mentale gule farve.
 
Du bliver således stimuleret til at bruge det aspekt af sit sind, som kaldes det Aktive Intelligens aspekt, hvilket medfører at din evne til at tænke selvstændigt bliver stimuleret.

Det samme gør evnen til at skabe nye kombinationer i dit tankesind.

Orange giver selvsikkerhed, munterhed, livslyst, indre varme, følelsesfuldhed, udadvendthed, hvad ofte udarter sig i, at du bliver glad, selskabelig og snakkesagelig.

Den Orange farve er derfor velegnet for mennesker, der har svært ved at åbne sig over for andre.

Stimulerer dig til at være analyserende, uden at du fortaber dig i enkeltheder, fordi du bliver stimuleret til at analysere ud fra livet i sin helhed.

Dette fordi den Orange virker opløsende / frigørende ind mod fortrængninger og hæmninger, den stimulerer samtidigt til tolerance og forståelse samt stimulerer evnen til at klare sig i livet.

Stimulerer din evne til at motivere dig selv, til at helbrede, til forøget indre og ydre dialog / kommunikation.
 
 
8. Bred fortolking og Nøgle ord til den Orange energi, når den kanaliseres/tilføres i en disharmonisk mængde og styrke.     Top
Umotiverede handlinger - aggressivitet - træde andre under fode - ord umotiveret - konkurrerece ånd - pompøsistet - ignorans. Du kommer meget let til at skabe handlinger med deraf følgende reaktioner og karma, som kunne have været undgået ved en harmonisk og afbalanceret Orange energi. (Kan afbalanceres med den Blå energi).
 
Er kendetegnene for fanatiske mennesker, som træder andre under fode, for selv at komme frem i livet ( rundsave på albuerne m.m).
 
Nogle af disse mindre heldige kvaliteter er som følgende: Ignoreren af andres følelser og behov - pompøsistet eller stor i slaget, aggressivitet og vælten andre til side, træde andre under fode, bruge andre som måtte til at tørre "fødderne" af på - "rundsave" på albuerne.
 
 
9. Set i aura indicerer følgende orange blandings nuancer.     Top
Orange med brune pletter.
Stolthed og ambition vedrørende livet på det materialistiske fysiske plan.
 
Mørk Orange.
Viser egoisme og stærk egocentricitet, ærgerrighed, stolthed - selvglæde og aggressivitet.
 
Lysere Orange.
Angiver skaberglæde, initiativ og idealisme.
 
Orange Rød.
Begær, nydelse, virkelyst, idealisme, stolthed, ædelmodighed.
 
Orange Gul.
Angiver selvopofrende kærlighed, hjertevarme og hengivenhed, glæde, erotik, seksualitet, lidenskab, sensibilitet, kærlighed i almindelighed.
 
 
10. Hvilket psykisk center eller chakra har den orange energi tilknytning til?     Top
Den Orange energi "hører" til i Haracenteret, ca 4 fingers bredde under navlen.
Hara/Milt chakret. 6. Kronblade. ( Sanskrit: Swahishtshana )
Sansefunktion: Smag
Lyd: VAM
Fysisk Element: Vand- elementet. Forbindelse generelt til følelses livet.
 
11. Hvordan kan Haracenterets farvesammensætning se ud?     Top
 
Kilde: Chakraerne - C.W. Leadbeater
12. Uddybende om chakraer eller kraftcentre.     Top
Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Chakraerne eller kraftcentrene er forbindelses punkter, hvor der strømmer energi fra et af menneskets legemer til et andet.

Det letteste legeme at se dem i er i det æteriske legeme, hvor de giver sig til kende som tallerkenlignende fordybninger eller hvirvelstrømme i dens overflade.

Når disse chakra er helt uudviklede, viser de sig som små cirkler, der har en diameter på 4-5 cm og som skinner med en mat glød hos gennemsnitsmennesket, men når disse er blevet vækket og belivet, ses de som flammende, funklende hvirvelstrømme, der er langt større og ligner små sole.

Man omtaler dem undertiden som om de stort set er svarede til visse fysiske organer, men de ligger i virkeligheden i overfladen af den æteriske genpart eller det æteriske legeme.

Hver enkelt af dem udgår fra ligesom en stilk fra et punkt i rygsøjlen, så hvis man betragter dem fra en anden synsvinkel vil man se rygsøjlen som en hovedstamme, hvor fra de med mellemrum udgår klokkeformede blomster, som åbner sig klokkeformede blomster, som åbner sig på overfladen af det æteriske legeme.
 
 
13. Hvor kontaktes Harcenteret på den fysiske krop.     Top
Kontaktes foran på kroppen: 4 fingres bredder under navlen.
Kontaktes på bagside af kroppen: ca. omkring korsben.
Placering ved ryghvirvel: 6 - 7. Lændehvirvel.
Mærkes som en fokuseret varmeudstråling, afhængig af chakraets aktivitets niveau.
 
14. Tilhørene organer i det endokrine kirtelsystem:     Top
Fordøjelsessystemet, milt og bugspytkirtel, og nyrer.
 
 
15. Kendte symboler for Rodcenteret:     Top
Element Symbol: Sølv Halvmåne inde i Cirkel.
Ordet Vam inde i halvmåne.
 
 
16. Hvordan kan du undgå at misbruge chakra'es/centrenes grundenergier?     Top
Det der skal læres er, ikke at misbruge de enkelte chakra'es grundenergier på andres bekostning eller over andres lig. Dette undgår du ved lære at tackle energien i hver chakra, at kanalisere dem ud i dine daglige gøremål på en så konstruktiv og positiv måde som det overhovedet er muligt for dig at gøre.
 
Med et godt øje til motivet bag de tanker - følelser - ord og handlinger, som du beskæftiger dig med og som du udstrømmer hver dag i din tilværelse på det jordiske plan. Altid efter bedste evne forsøge at holde balancen og ligevægten i de skiftende krav, som tilværelsen kræver af os, der er i inkarnation.
 
 
17. Generelt omkring psykiske centre eller chakra ?     Top
Vores bevidsthed kan bevæge sig inden for vores multi - dimensionale væsen, (dine forskellige bevidsthedsplaner). Disse bevægelser kan ske forholdsmæssigt hurtigt og ofte. Afhængig af, hvor du har dine følelse og tanker fokuseret.
 
Hvert chakra tjener som en slags sende og modtagestation for bestemte bevidstheds eller svingningsområder. Når opmærksomheden er centreret i et chakra, beskæftiger mennesket sig overvejende med det "tema" som hører under det pågældende chakra.
 
 
18. Tema'er som hører under Harachakra er:     Top
Emotioner og følelser, seksualitet - erotik, sanselighed.
Harecenteret tilfredstilles af sansebehov: at bruge kroppen og sanserne kreativt og fordomsfrit.
Tryghed - livsglæde - selvværd - tillid - modenhed.
At føle dit eget værd, at acceptere dig selv som du er.
Lære at elske dig selv, før du kan elske andre.
 
Hvis et menneske hovedsageligt er fokuseret i Haracenteret kan det i dagligdagen give sig udslag i, at det hovedsageligt taler ud fra sine følelser og de normer vedkommende har på dette bevidsthedsområde.
 
Giver sig ofte til syne ved indsnævrethed, det vil sige at de har svært ved at sidde sig ind i andres tænke og oplevelses måde.
 
Alt bliver vurderet ud fra deres egne følelses-normer og de har svært ved at kapere andre mentalitets typer, da alt jo ifølge dem helst skal foregå ud fra følelserne af.

Er ofte drame-søgende.

Husk alt er jo relativt, så ovenstående er kun et eksempel ud af millioner af varitioner.
 
 
19. Hvordan du kan løfte din bevidsthed fra uønskede/udlevede bevidstheds - niveauer ?     Top
Ifølge udviklingsloven om stadig fremskridt og udvikling, skal du have flyttet din bevidstheds focus fra de lavere områder op til dine højere og integreret lyset herfra ned i dit fysiske liv, dine daglige tanker - følelser - ord og handlinger.
 
Dette kan praktisk gøres ved at du i dagligdagen overgiver din vilje til helheden = Gud, ved, at du i dit tankesind søger indad og opad og smelter sammen med din ånds/sjæls - sol, med et Guds vilje ske/Lysets vilje ske. Derved overgiver du personlighedens vilje til lysets ophav, som også dybest set er dit ophav.
 
Derved vil det optimale ske og det helt i takt med den aktuelle situation som du står i.
Herefter efter bedste evne og dine samlede talenter udføre det i praksis, som opstår i dig.
Da Gud er i alle uden undtagelse, vil det der sker, altid være til dit og helhedens bedste.
 
 
20. Føde og drikke varer der styrker og stimulerer Haracenterets energi.     Top
Fisk fjerkræ og bælgfrugter - fuldkornsprodukter, specielt hvede og havre. I fede fisk findes de essentielle fedtsyrer, der i høj grad er nødvendige for kønskirtlerne.

Kønskirtlerne har også behov for kalium, zink, magnesium og svovl, der blandt andet findes i fuldkorn og bælgfrugter.

Man kan sige at madens form, farver, konsistens, duft og smag ofte er overordnede krav for hara-chakra.
 
 
21. Eksempler på hvad der kan blokere Haracenteret.     Top
Psykiske blokeringer - tvangsforestillinger - posthypnotiske mønstre - mindreværd.
 
 
22. Eksempler på hvad der stimulerer Haracenteret.     Top
Det at lege - spontanitet - kreativitet - sollys. Det at bruge kroppen og sanserne kreativt og fordomsfrit.
 
 
23. Hvad kendeteger et afbalanceret Haracenter.     Top
1. Du udstråler tryghed - livsglæde - selvværd - tillid - modenhed.
2. Et afbalanceret seksualliv.
3. Du bruger kroppen og dine sanser kreativt og fordomsfrit, ud fra hvor du står.
 
 
24. I påklædning virker Orange.     Top
Stimulerende for livsenergien – stimulerer til forøget livslyst og mental aktivitet, samt indre og ydre kommunikation.
Den giver livsglæde, varme, vitalitet og skabertrang.
Livsbekræftende - giver selvtillid og styrke.
 
 
25. Den Orange farve i healing's seancer - farvemeditationer m.m.     Top
Stimulerer i kraft af af sin energi klientens livslyst og selvtillid og det at kunne se sammenhæng i aktuelle problematikker og giver energi til sprænge egne selvforstaltede grænser.

Livsbekræftende - giver selvtillid og styrke på det mentale og fysiske plan og forbedrer dit æteriske legemes tilstand.

Stimulerer i det hele taget alle Haracenterets aktiviteter.
 
 
26.  En bredere fortolkning af den Orange farve/energi i dit åndelige/fysiske liv.     Top
Orange får klart nok de fleste til at tænke på solnedgange, syden, ild og appelsiner.

Eller Sai Baba's orange kjortel.

Orange kaldes Visdommens energi, da den ligger mellem den fysiske røde og den mentale gule og har indflydelse på begge.

Den er en kropslig farve, sammensat af rødt og gults egenskaber, overvejende positiv.

Den udstråler varme, barmhjertighed og kærlighed - men kan virke så livsenergisk, at den overvælder og skræmmer.

Føler du dig underlegen og mindreværdig er den Orange energi sagen.

Den vil kunne stimulere dine skjulte potentialer til at komme op til overfladen og bryde igennem dine gamle og udslidte tankemønstre og få dig til at ændre uhensigtsmæssig og forstokket adfærd.
 
 
27. Generelt omkring energi-polaritet.     Top
Polaritets energi= (Yang, Maskulin + og udvidende energi) og (Yin, Feminin - og sammentrækkende energi).

(Yang, Maskulin + og udvidende energi) og behøver derfor overvejende Yin-energi fra kosten eller fra feminine energier. Dette for at skabe balance i det fysiske/psykiske energisystem og derved være medvirkende til den enkeltes psykiske / åndelige udvikling.

Denne balance skal skabes ved hjælp af feminine energier. Dette hvad enten disse feminine energier bliver kanaliseret fra Kosmisk feminine energihav eller energien bliver kanaliseret via kvinderne, dette kosmiske energihavs feminine udtryk på det fysiske plan, eller via Yin - polariseret kost.
 
 
28. Indenfor tonernes og tallenes univers, kan følgende måske være nyttigt vide om den Orange.     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
D
2
Orange
Opbygning og Glæde
B K T Å
 
29. Musik i D - dur. (I D. dur skalaen er der X for tonerne F + C= d - e - f+x - g - a - h - c+x - d).     Top
 
Virker via sin kraft/energi ind på hele ens livssituation – især hvis der er undertrykkelse og mindreværd på spil, samtidig med at man føler sig mentalt underlegen.

Mangler du således forbindelse – livsglæde, kan det være stimulerene og godt at lytte musik i D - dur.
 
 
30. Tallet 2: ( svarer til nervesystemet, hjernen, og solar plexus )     Top
Det fysiske legeme er sensitivt og modtageligt for indtryk og påvirkes derfor let af støj, strenge vilkår og uheldige ssociationer; hvis vedkommende er meget sårbar, kan det føre til sygdom eller et generelt dårligt helbred.

Det er meget vigtigt at holde diæt og ligeledes vil hvileperioder og afslappelse i rolige omgivelser være meget nyttige.
 
31. Samlet oversigt over Tallenes og bogstavernes magi     Top
Tonernes - Tallenes - Farvernes - Bogstaverne og deres energi kvaliteter.
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
C
1
Rød
Kærlighed og Viljestyrke
A J S Ø
D
2
Orange
Opbygning og Glæde
B K T Å
E
3
Gul
Forstandsmæssig styrke
C L U
F
4
Grøn
Selvkontrol
D M F
G
5
Blå
Tro og Forhåbning
E N W
A
6
Indigo
Integrering/fuldstændigørelse
F O X
H
7
Purpur/Violet
Transmutation af ønsker/lyster
G P Y
C
8
Opal
Livsforståelse
H Q Z
D
9
Karmin
Medfølelse
I R Æ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Top 
Top