Farven Gul
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
Retur: Portal
Hvordan påvirker den Gule farve.
ps. artiklens tekst opdelt i del - tema´er og SP Chakra = Solar Plexus Chakra
23. Afbalanceret SP- Chakra
25. Gul i healing's seancer, medi
26. Gul i dit åndelige/fysisk liv
27. Generelt - Energi-polaritet
28. Toner og tal´s univers
29. Musik i E - dur
30. Tallet 3. (mentale aspekt)
31. Oversigt Tal - Toner
 
 
 
Hvordan påvirker den Gule farve.
ps. artiklens tekst samlet i sin helhed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Generelt om den Gule farve.     Top
Den gule energi - farve - vibration er den farve inden for det synlige spektrum, som efter den hvide stråle giver mest lys.

Forsøg med børnehavebørn, som gruppevis blev anbragt i et gult legeværelse, viser at ellers fredelige børn, blev aggressive og uomgængelige herved. Så snart de kom tilbage til varmere omgivelser, blev de glade igen.

1. Den aktiverer de motoriske nerver og derigennem genereres energien til musklerne.

2. Styrer fordøjelsesprocessen.

3. Gul fremmer udskillelsen i lever og tarme, renser kroppen.

4. Gul giver energi til musklerne og er godt for huden.

5. Gul stimulerer lymfesystemet.

 
2. Hvordan påvirker den Gule farve din fysiske/æteriske krop.     Top
Gult er den kosmiske sols inspirations energi og har derfor generelt en let opkvikkende virkning.
 
Gult stimulerer intelligensen - koncentrationsevnen, giver mental udholdenhed, samt stimulerer den logiske tænkning og analyseevne.
 
Gult er god mod psykologiske problemer som melankoli, depression, livslede.
 
Gult stimulerer til at opnå større selvkontrol.
 
Gult påvirker stærkt den menneskelige tale (tankemæssige) tilstand.
 
Selvom Gult er en let, glad og opkvikkende farve, skal man være varsom med brugen, fordi især nervøse mennesker bliver påvirket til større nervøsitet.
 
 
3. Hvilke organer stimulerer den gule energi.     Top
Lever, galde, mave, tarm, lunge, prostata, skjoldbruskkirtlen, bronkier.
 
 
4. Hvordan påvirker den Gule farve dine psykiske legemer. (astral og mentallegeme)     Top
Gult er den kosmiske sols inspirations energi og har derfor generelt en let opkvikkende
virkning.
 
Gult stimulerer intelligensen - koncentrationsevnen, giver mental udholdenhed, samt stimulerer den logiske tænkning og analyseevne.
 
Gult er god mod psykologiske problemer som melankoli, depression, livslede.
 
Gult stimulerer til at opnå større selvkontrol.
 
Gult påvirker stærkt den menneskelige tale (tankemæssige) tilstand.
 
Selvom Gult er en let, glad og opkvikkende farve, skal man være varsom med brugen, fordi især nervøse mennesker bliver påvirket til større nervøsitet.
 
 
5. Temperaments udtryk i hverdagen.     Top
Sangvinsk (opstemt, let bevægelig, optimistisk, sorgløs).
 
 
6. Kort oversigt over nogle af de psykologiske kvaliteter, som de viser sig via Solarplexus centret i den konkrete fysiske hverdag.     Top
 
Harmonisk:
Organisationsevne, stærkt intellekt og personlighed, disciplin, viden, forvaltning, ærlighed, harmoni, gode opfattelsesevner, karrieretanker, videnskabelighed, forretningsfolk og politikere.
 
Dis - Harmonisk:
Skeptisk og kritisk, stivsind, egoistisk, kyniker, følelseskontrol, uvidenhed, intolerance, dovenskab, sorg, manglende empati.
 
 
7. Gul når den kanaliseres/tilføres i en Harmonisk mængde og styrke:     Top
Stimuler din organisationsevne - giver et stærkt intellekt og en stærk ord personlighed - øger din selvdisciplin og muligheder for optagelse af viden - gør dig bedre til at forvalte dit fysiske liv.

Stimulerer til "gode" karrieretanker, videnskabelighed og trang til viden.

Stimuler dine opfattelsesevne - er derfor god, hvis du går i karrieretanker - den stimulerer til videnskabelighed og er god til forretningsfolk og politikere.

Mange forretningsfolk og politikere er præget meget af den Gule energi.

Det er den Kosmiske Sols Inspirations energi - stimulerer intelligens - koncentrationsevne og opfattelsesevne - mental udholdenhed - logisk tænkning.

Giver det en let og opkvikkende virkning, fordi Gult er den Kosmiske Sols Inspirations energi.

Samt giver mental udholdenhed, stimulerer den logiske tænkning og analyse evne.

Giver et stærkt intellekt og en stærk "personlighed" og stimulerer til at opnå større selvkontrol og disciplin.

Du bliver i en større grad bedre til at forvalte dit liv og dine opfattelsesevner stærk forbedret.

Gult er god mod psykologiske problemer som melankoli, depression, livslede.

Stimulerer din organisationsevne.

Selvom Gult er en let, glad og opkvikkende farve, skal man være varsom med ord brugen, fordi især nervøse mennesker bliver påvirket til større nervøsitet.

Forsøg med børnehavebørn, som gruppevis blev anbragt i et Gult legeværelse, viser at ellers fredelige børn blev aggressive og uomgængelige herved. Så snart de kom tilbage til varmere omgivelser, blev de glade igen.

Har man i forvejen svært ved at tage beslutninger eller mangler man livsholdning, forstærkes ens usikkerhed ved ophold i rum med overdosis af Gule farver.

Gul skal undgås af uligevægtige mennesker, fordi farven kan virke ophidsende, irriterende og måske foruroligende.

Du vil opleve, at den Gule har en let og opkvikkende virkning på hele dit indre og ydre liv, fordi Gult er den Kosmiske Sols Inspirations energi.

Gult påvirker stærkt den menneskelige tale og tankemæssige tilstand.
 
 
8. Gul når den kanaliseres/tilføres i en Dis - Harmonisk mængde og styrke:     Top
Skeptisk og kritisk, stivsind, egoistisk, kyniker, følelseskontrol, uvidenhed, intolerance, dovenskab, sorg, firkantet måde at fortolke og analysere på (ofte uden et gran af menneskelighed og varme).

Glemmende - at mennesket ikke er en robot, men en individuel sjæl og ånd i inkarnation, med dertil hørende forskelligartet psyke, livsformål o.s.v. - så derfor er "kassetænkning" urealistisk og ikke særligt klogt, fordi den begrænser både den der analyserer og den der bliver analyseret.

Overdreven skeptisk holdning til livet. Overdrevne negative og kritiske holdninger. Stivsind og egoistiske holdninger. Tit en kynisk, beregnende, egoistisk og intolerant opførsel over for sine medmennesker. Overdreven følelseskontrol. Stimulerer til dovenskab og uvidenhed.

Manipulerende egenskaber er meget udprægede ved for megen Gul energi. dvs. lavere mentale og astrale uudlevede begær/ønsker om magt (typiske solar plexus handlinger).
 
 
9. Set i aura angiver følgende gule blandings nuancer.     Top
Den gule i auraen vidner om intelligens og er samtidig et udtryk for, hvilken styrke og kvalitets niveau, intellektet har.
 
Ren gul farve, som er ren og smuk viser et rent intellekt.
 
En mørke gul/grå gul viser et stærkt intellekt, hvor personen måske er nået langt i sin moralske forståelse, men mangler friheden til at forstå at skabelsen er hinsides systemer og en hvilken som helst dogmatisk opfattelse.
 
Mørke gul giver en tilbøjelighed til at være bedrevidende, dømmesyg og bedragerisk.
 
Hvis den Gule farve mangler, har det i praksis vist sig at være et menneske, der lever i sine følelser og ikke tager sig tid til at tænke sig om.
 
For meget Gult viser et menneske der kun kan følge hovedet, men ikke følelserne.

Giver ofte et bæreren et analyserende tankesind - samt et robotsyn på sig selv og sine medmennesker, samt stor tilbøjelighed til "kassetænkning" og "kassesætning", især af sine medmennesker, der måske ikke er så "gule i aura´en" som dem - hvad altså kan være begrænsende for både sig dem selv og andre.
 
For meget gult gør blandt andet børn meget uomgængelige.
 
Lysere gul/gylden viser visdom og klar forståelse.
 
Grumset mat-gul viser intelligens, der udelukkende bliver brugt til selvisk formål.
 
 
10. Hvilket psykisk center/chakra har den gule energi tilknytning til.     Top
Solar Plexus Chakra. 10. Kronblade (Sanskrit Manipura).
Sansefunktion: Syn
Lyd: Ram
Fysiske Element: Ild. Bevægelse. Nedbrydning af gamle former.
 
 
11. Hvordan kan solarplexus centerets farvesammensætning se ud.     Top
 
Kilde: Chakraerne - C.W. Leadbeater
 
12. Generelt om chakraer eller kraftcentre.     Top
Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Chakraerne eller kraftcentrene er forbindelses punkter, hvor der strømmer energi fra et af menneskets legemer til et andet.

Det letteste legeme at se dem i er i det æteriske legeme, hvor de giver sig til kende som tallerkenlignende fordybninger eller hvirvelstrømme i dens overflade.

Når disse chakra er helt uudviklede, viser de sig som små cirkler, der har en diameter på 4-5 cm og som skinner med en mat glød hos gennemsnitsmennesket, men når disse er blevet vækket og belivet, ses de som flammende, funklende hvirvelstrømme, der er langt større og ligner små sole.

Man omtaler dem undertiden som om de stort set er svarede til visse fysiske organer, men de ligger i virkeligheden i overfladen af den æteriske genpart eller det æteriske legeme.

Hver enkelt af dem udgår fra ligesom en stilk fra et punkt i rygsøjlen, så hvis man betragter dem fra en anden synsvinkel vil man se rygsøjlen som en hovedstamme, hvor fra de med mellemrum udgår klokkeformede blomster, som åbner sig klokkeformede blomster, som åbner sig på overfladen af det æteriske legeme.
 
 
13. Hvor kan Solarplexus kontaktes på den fysiske krop.     Top
Kan med hænder kontaktes/mærkes foran på kroppen: Et par centimeter under brystbenet.

Kan med hænder kontaktes/mærkes på bagside af kroppen: Mellem nederste spidser af skulderbladene. Mærkes som en fokuseret varmeudstråling, afhængig af chakraets aktivitets niveau.

Placering ved ryghvirvel: 7. Brysthvirvel
 
 
14. Tilhørere organer i det endokrine kirtelsystem:     Top
Hele fordøjelses systemet.
 
 
15. Kendte symboler for Solar Plexus centeret:     Top
En trekant med spidsen opad, inde i en cirkel.
 
 
16. Hvordan kan du undgå at misbruge chakraes/centrenes grundenergier.     Top
Det der skal læres er, ikke at misbruge de enkelte chakraers grundenergier på andres bekostning eller over andres lig. Dette undgår du ved lære at tackle energien i hver chakra, at kanalisere dem ud i dine daglige gøremål på en så konstruktiv og positiv måde for dig og dine medmennesker, som det overhovedet er muligt for dig at gøre.
 
Med et godt øje til motivet bag de tanker - følelser - ord og handlinger, som du beskæftiger dig med hver dag i din tilværelse på det jordiske plan. Altid efter bedste evne forsøge at holde balancen og ligevægten i de skiftende krav, som tilværelsen kræver af os, der er i inkarnation.
 
 
17. Generelt omkring psykiske centre eller chakra.     Top
Vores bevidsthed kan bevæge sig inden for vores multi - dimensionale væsen, (dine forskellige bevidsthedsplaner). Disse bevægelser kan ske forholdsmæssigt hurtigt og ofte. Afhængig af, hvor du har dine følelse og tanker fokuseret.
 
Hvert chakra tjener som en slags sende og modtagestation for bestemte bevidstheds eller svingningsområder. Når opmærksomheden er centreret i et chakra, beskæftiger mennesket sig, mere eller mindre bevidst - overvejende med det "tema" som hører under det pågældende chakra.
 
 
18. Temaer som hører under Solarplexus chakra er:     Top
Magt - Kraftfuldhed - Energi - Aggression - Identitet - Målrettethed - Jeg vil - Handling.

Solar plexus er vor daglige overlevelsescenter og er meget følsomt og letbevægeligt.

Det er vigtig del i den menneskelige udvikling, at få udviklet dette centers positive kvaliteter, mens man er ung, så du så godt, som det er dig som muligt selv kan træffe selvstændige beslutninger i egne dagligdags gøremål og skelne mellem manipulerende energier og dine egne.

Det er et meget vigtigt center i udviklingen af skelneevne.

Det er i dette center man kan mærke den kriblende - let kildende fornemmelse, når et andet menneske forsøger at manipulere med en eller at et menneske med et "mindre" pænt motiv, med sin vilje forsøger at gennemtrumfe et eller andet.

Det er i dette center at Jeg - viljen i de tidlige udviklingsfaser og i ungdommen skal udvikles, for så senere at skulle transformeres om, ved at den enkelte mere eller mindre frivilligt, begynder at konferere med sin sjæls og ånds indre kærligheds og lys potentiale dvs. til Lysets, Kærlighedens, Visdommens kilde - Guds bevidstheden.
 
 
19. Hvordan du kan løfte din bevidsthed fra uønskede/udlevede bevidstheds - niveauer.     Top
Ifølge udviklingsloven om stadig fremskridt og udvikling, skal du have flyttet din bevidstheds fokus fra de lavere livs og bevidsthedsområder op til dine højere og integreret lyset herfra ned i dit fysiske liv, dine daglige tanker - følelser - ord og handlinger.

Dette kan praktisk gøres ved at du i dagligdagen overgiver din vilje til helheden = Gud, ved, at du i dit tankesind søger indad og opad og smelter sammen med din ånds/sjæls - bevidsthed, med et Guds vilje ske/Lysets vilje ske. Derved overgiver du personlighedens vilje til lysets ophav, som også dybest set er dit ophav.

Derved vil det optimale ske og det helt i takt med din aktuelle livssituation. Herefter efter bedste evne og dine samlede talenter udføre det i praksis, som opstår/skabes i dig. Da Gud er i alle uden undtagelse, vil det der sker, altid være til dit og helhedens bedste.
 
 
20. Føde og drikke varer der styrker og stimulerer Solar Plexus chakra energi:     Top
Ernæringsmæssigt er det kornprodukterne som giver ro og balance, især majs - hirse - bælgfrugter - rod - grønsager har en stabiliserende virkning.

De gule ting stimulerer solar plexus f.eks. grapefrugt - citron - melon - banan - majs - gul squash - karry - safran og sesamolie.

Næringsstoffer, der stimulerer dette centers aktivitetsområde er krom, selen og alle B- vitaminer. Et glas eller to af gult bestrålet vand hver dag er også godt.
 
 
21. Eksempler på hvad der kan blokere solar plexus centeret.     Top
Manglende opbygget jeg - følelse og vilje, så at du let bliver et "offer" for andres manipulationer.

Underskud af energi i dette center over en længere periode, resulterer ofte i at man i perioder af sit liv, kan blive opslugt af selvdestruktive mønstre som selvhad, misbrug af alkohol, stoffer og medicin.

Ved et underudviklet/blokeret solar plexus center har du som individ ofte svært ved selv at være beslutningstager i dit liv - og at tage ansvar for dit eget liv.
 
 
22. Eksempler på hvad der stimulerer solar plexus centeret.     Top
Det at ville lege - spontanitet - kreativitet - sollys.
Opøve det at stå frem og turde være sig selv bekendt, med sine følelser og hele liv.
 
 
23. Hvad kendetegner et afbalanceret solar plexus center.     Top
At du har lyst til at bruge kroppen og sanserne kreativt og fordomsfrit.
At du i dit indre liv kan føle dig fri til erkendelse - være åben og acceptere alle følelser i dig selv og andre.
 
 
24. Hvordan gult kan påvirke i påklædning.     Top
Gult stimulere dit velvære og virker fremmende på din intellektuelle habitus og væren.
Stimulere din tankevirksomhed og derved give overblik.
 
 
25. Den Gule farve i healings seancer - farvemeditationer m.m.     Top
Ved kanalisering af den gule farve, vær opmærksom på at den ikke provokerer klient eller tilhøreres psykiske energisystem (nerver).

Undgå for meget gul i selskab med uligevægtige mennesker, fordi farven kan virke ophidsende, irriterende og måske foruroligende.

Kanaliser så i givet tilfælde hellere en varm gylden energi.
 
 
26. En bredere fortolkning af den Gule farve/energi i dit åndelige/fysiske liv.     Top
Den gule energi er den farve inden for det synlige spektrum, som efter den hvide energi giver mest lys.
 
Da farven Gul er en blanding af Røde og Grønne farver, har den også andel i den stimulerende farve Rød og den regenererende energi i farven Grøn.
 
 
27. Generelt omkring energi-polaritet.     Top
Polaritets energi= (Yang, Maskulin + og udvidende energi) og (Yin, Feminin - og sammentrækkende energi).

(Yang, Maskulin + og udvidende energi) og behøver derfor overvejende Yang - energi fra kosten eller fra feminine energier. Dette for at skabe balance i det fysiske/psykiske energisystem og derved være medvirkende til den enkeltes psykiske/åndelige udvikling.

Denne balance skal skabes ved hjælp af feminine energier. Dette hvad enten disse feminine energier bliver kanaliseret fra det kosmiske feminine energi - hav, eller energien bliver kanaliseret via kvindene, dette kosmiske energihavs feminine udtryk på det fysiske plan, eller via Yin - polariseret kost.
 
 
28. Indenfor tonernes og tallenes univers, kan følgende måske være nyttigt vide om den Gule.     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
E
3
Gul
Forstandsmæssig styrke
C L U
 
29. Musik i E - dur. (I E. dur skalaen er der X for tonen Fx+ Cx+Gx+Dx= e - fx - gx - a - h - cx - dx - e ).     Top
 
Virker via sin kraft/energi ind på hele ens livssituation – især hvis der er undertrykkelse og mindreværd på spil, samtidig med at man føler sig mentalt underlegen.

Mangler du således forbindelse – livsglæde, kan det være stimulerene og godt at lytte musik i E - dur.
 
 
30. Tallet 3: ( svarer til nervesystemet, hjernen, og solar plexus )     Top
Det fysiske legeme er sensitivt og modtageligt for indtryk og påvirkes derfor let af støj, strenge vilkår og uheldige ssociationer; hvis vedkommende er meget sårbar, kan det føre til sygdom eller et generelt dårligt helbred.

Det er meget vigtigt at holde diæt og ligeledes vil hvileperioder og afslappelse i rolige omgivelser være meget nyttige.
 
31. Samlet oversigt over Tallenes og bogstavernes magi
Tonernes - Tallenes - Farvernes - Bogstaverne og deres energi kvaliteter.
     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
C
1
Rød
Kærlighed og Viljestyrke
A J S Ø
D
2
Orange
Opbygning og Glæde
B K T Å
E
3
Gul
Forstandsmæssig styrke
C L U
F
4
Grøn
Selvkontrol
D M F
G
5
Blå
Tro og Forhåbning
E N W
A
6
Indigo
Integrering/fuldstændigørelse
F O X
H
7
Purpur/Violet
Transmutation af ønsker/lyster
G P Y
C
8
Opal
Livsforståelse
H Q Z
D
9
Karmin
Medfølelse
I R Æ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Top 
Top