Farven Grøn
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
Retur: Portal
Hvordan påvirker den Grønne farve.
ps. artiklens tekst opdelt i del - tema´er.
23. Afbalanceret Hjerte Chakra
25. Grøn i healing's seancer m.m
26. Grøn i åndelige/fysiske liv
27. Generelt - Energi-polaritet
28. Toner og tal´s univers
29. Musik i F - dur
30. Tallet 4. ( højre side af krop)
31. Oversigt Tal - Toner
 
 
 
Hvordan påvirker den Grønne farve.
ps. artiklens tekst samlet i sin helhed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Generelt om den Grønne farve.     Top

Grøn symboliserer den harmoniske cyklus i naturen.

Er den farve inden for farvespektret der så at sige er broen, midtvejsmærket mellem den varme del af spektret og den koldere elektriske del. Grønt er en blanding af blåt og gult.

Grøn er generelt kaldets farve i henseende til at gøre noget for andre evt. som sygepasser, læge, healer, underviser og lignende.

Grønt associerer til naturen og giver overvejende frugtbare positive tanker, når der er tale om varme eller lysegrønne nuancer.

Generelt symboliserer grønt livet og man kan sige at den grønne farve er naturens, roens, fredens, og harmoniens farve og den virker derfor afbalan cerende, beroligende.

Den fremmer iltoptagelsen i kroppen.

Den grønne er farven for energi, ungdom, vækst, håb, og nyt liv.
 
 
2. Hvordan påvirker den Grønne farve din fysiske/æteriske krop.     Top
Grøn er en storartet opbygger for hjertet, velegnet for mennesker med et for højt blodtryk, mavesår og influenza.
 
Grøn løser spændinger, regulerer blodtrykket og " kan " lindre hovedpine. Her kan Energiøvelsen Neptun være velegnet.
 
Grøn er velegnet til kræft, da kræft er uligevægt i cellerne og da den grønne farve giver harmoni og ro, kan den benyttes til at neutralisere den extreme uligevægt af ondartede celler, genoprette harmonien i nervesystemet og opfriske hele legemet.
 
Grøn virker regenererende på hele legemet.
 
3. Hvilke organer stimulerer den Grønne energi.     Top
Thymus, lunger, bronkier, muskler, knogler.
 
 
4. Hvordan påvirker den Grønne farve dine psykiske legemer. (astral og mentallegeme)     Top
Den harmoniserer ny tilført energi, som er "fremmed for dit psykiske energisystem".
 
Er god til at harmonisere det tryk der nogle gange opstår omkring hovedet, når der er en høj eller ny energi, der melder sin ankomst i den menneskelige psyke.
 
Nogle mennesker oplever det som om de har en jernring omkring hovedet. Dette tryk opstår oftest, når du ikke sørger for at etablere en solid jordforbindelse og herefter retter opmærksomheden opad mod dit eget åndelige hjemsted, din Guds Sol. Herved skabes der ofte energi - blokeringer.
 
Stimulerer hypofysen, virker desinficerende og er god til behandling af chok, træthed og
negative følelser.
 
Grøn giver en følelse af fornyelse, af nyt liv - friskhed og klarhed, som fornemmelsen af forårets komme.
 
Grøn er energien der styrer de emotionelle problemer og undertrykkelse, det vil sige at der ved underskud af denne energi ofte opstår hjerteanfald - i lettere tilfælde slår hjertet dobbelt rytmer eller inden for en kortere periode slår hjertet, vel at mærke uden forudgående fysisk anstrengelse/bevægelse 2 - 3 x så hurtigt som der er normalt.
 
Årsag og Virkning omkring hjerteanfald skyldtes ofte at man er bange for at skulle yde noget selv, ængstelig for at skulle blive involveret i noget eller at ens følelser skulle blive såret.
 
Hvis de emotionelle og psykologiske problemer forsætter over en længere tidsperiode, kan nemt føre til forhøjet blodtryk og hjerteanfald.
 
Derfor er den grønne farve - som den kan opleves, når du tager væk fra dagligdagens
pligter og opgaver, bevæger dig ud på landet, går dig en tur i haven eller rundt om
boligforeningens grønne plæne, en storartet opbygger for hjertet, velegnet for blodtryk
og mavesår.
 
 
5. Temperaments udtryk i hverdagen.     Top
Flegmatisk ( sindig, træg ).
 
 
6. Kort oversigt over nogle af de psykologiske kvaliteter, som de viser sig via Hjerte Chakraet (ca. midt på brystkassen) i den konkrete fysiske hverdag.     Top
 
Harmonisk:
Accept, håb, udvidelse og forstørrelse, forplantning, vækst og forandring, nyt liv, enhed i krop - sjæl og ånd, naturforbundethed, kommunikation, universel kærlighed.
 
Dis - Harmonisk:
Jalousi, pessimisme, modstand, misundelse, sentimentalitet, utilfredshed, overfladiskhed.
 
 
7. Grøn når den kanaliseres/tilføres i en Harmonisk mængde og styrke:     Top
Accept - håb - udvidelse og forøgelse - forplantning - vækst og forandring - ord - nyt liv - enhed i krop, sjæl og ånd - naturforbundethed - kommunikation - universel kærlighed - forøget harmoni og balance i dit liv - healende og regenererende - stimulerer hypofysen - virker desinficerende - er god til behandling af chok, træthed og negative følelser.

Giver dig en forøget harmoni og balance i dine tanker og følelser.

Stimulerer overvejende frugtbare positive tanker, når der er tale om varme eller lysegrønne nuancer.

Da grøn er en blanding af blåt og gult, virker den både healende og regenererende.

Den giver så at sige ilt og vækst til alt, da den giver af kærlighed til alt. En kærlighed, der er upersonlig og givende til alle uden undtagelse.

Så hvis du følger dit åndelige hjerte, vil du naturligt komme i forbindelse med den Grønne healende og regenerende energi.

Den Grønne energi skaber balance imellem de øvrige energier i solspektrets farveskala.

Så er du på den ene eller anden måde kommet i ubalance, har fået tilført for meget eller lidt af en af de øvrige farvekvaliteter, kan du roligt vende din opmærksomhed mod den Grønne energi, så vil den harmonisere og afbalancere dig.

Og du kan så finde ud af, hvilke farver du mangler i din Aura eller bevidsthed.

Hvilke farver der skal tilføres kan afgøres ved hjælp af en aura - eller bevidsthedsanalyse.

Du kan i praksis selv udføre den ved at søge ind i hjertecenteret midt på brystkassen og herfra op til din Ånds/sjæls sol oven over dig.

Spørge din Ånds/sjæls sol om, hvad farve - energi der vil være mest hensigtsmæssig for dig at arbejde med.

Prøv det, det er meget enklere end du tror. Den Grønne energi er, udover at den virker healende, regenererende, afbalancerende og harmoniserende, også kaldets farve og energi.

Fordi Grøn stimulerer dig til at gøre noget for andre, så du faktisk ikke kan lade være hjælpe "næsten", uanset hvor der er brug for din assistance.

Det kan være i alle hverdagens gøremål, på din arbejdsplads eller din daglige dag og færden.

Eller som sygepasser, læge, healer, underviser og lignende.

Den Grønne energi er energien til kanalisering af ny energi og ungdom til dit sind, uanset hvor mange år du er.

Giver ny vækst, når du syntes, du er gået i stå i din udvikling.

Tilfører dig håbets energi, når alt i dit liv syntes håbløst og forsyner dig med nyt liv, når dit gamle er stagneret og opleves gået i stå.

Tilfører en accepterende energi af dig og dit liv. Giver energi til udvidelse af bevidsthed, vækst og forandring. Er en energi til forplantning af nyt liv.

Giver en forøget følelse af enhed i krop - sjæl og ånd.

Giver forøget naturforbundethed, stimulerer og afbalance den indre og ydre kommunikation.

Stimulerer din naturlige universelle forbundethed og kærlighed til altet.
 
 
8. Grøn når den kanaliseres/tilføres i en Dis - Harmonisk mængde og styrke:     Top
Jalousi - pessimisme - modstand - misundelse - sentimentalitet - utilfredshed - ord overfladiskhed.

Tendens til Jalousi og misundelse ( grøn af misundelse ).

Når tingende er ude af balance og pessimismen breder sin ulækre energi, fordi du ikke kan se skoven for bare træer og du møder modstand og forfalder til sentimentalitet.

Når du giver udtryk for utilfredshed, uden at gide at gøre noget ved det (er doven fysisk/psykisk og åndeligt) - når overfladiskhed tager overhånd er det kendetegnende for at der er ubalance i hjertecenteret.
 
 
9. Set i aura angiver følgende Grønne blandings nuancer.     Top
Grøn er generelt kaldets farve.
I henseende til at gøre noget for andre evt. som sygepasser, læge, healer, underviser og lignende.
 
Smaragd Grøn.
Viser at man healer, har healende evner, uanset om maner bevidst og det eller ej.
 
Lyse Grønt.
Viser barmhjertighed, broderskabsfølelse og et ønske om at følge et kald, samt uselvisk kærlighed og medfølelse.
 
Klar Grøn.
Er tegn på tolerance og høflighed.
 
Kølig Lysegrøn.
Viser ønsket om at behage andre og opnå ros og belønning.
 
For meget Grønt.
Uden modvægt i røde nuancer, giver kan give et svagt temperament og ringe handlekraft.
 
Mørke Grøn.
Agiver / viser dovenskab, overfladiskhed og bedrageriskhed, samt udtalt selviskhed.
 
Smudsig Grøn.
Er et tegn på svigefuldhed, tilbøjelighed til jalousi, forræderi og have syge. Have syge kommer til syne i en brunlig farvetone. Især ønsket om at behage andre og opnå ros og belønning.
 
Grå Grøn.
Viser tilbøjelighed til at være bedragerisk.
 
Brunlig Grøn.
Vidner om skinsyge.
 
 
10. Hvilket psykisk center/chakra har den grønne energi tilknytning til.     Top
Hjertechakra - 12 Kronblade. ( Sanskrit Anahata ).
Sansefunktion: Har med følelse at gøre, klarføling.
Lyd: Yam.
Fysisk Element: Luft - elementet.

Når den første spæde åndelige opvågnen begynder at forekomme i hverdagen, i dagsbevidstheden, vil det sædvanligvis blive efterfulgt af en forøget aktivitet i hjertecentret og du ville kunne opleve at der rent faktisk strømmer lys og varme ud til dine omgivelser fra hjertecenteret af og i drømme vil du begynde at opleve at du flyver.
 
 
11. Hvordan kan Hjerte Chakraet´s farvesammensætning se ud.     Top
 
Kilde: Chakraerne - C.W. Leadbeater
 
Farvenuancerne i det 12 bladede center ændrer sig i forhold til bærerens udviklingsniveau og øjeblikkelige psykiske/fysiske tilstand.

Er der "hjertesår" fra fortiden afsløres de i bladende som mørke pletter. Disse pletter kan man så efter en vellykket healing se er forsvundet.
 
 
12. Generelt om chakraer eller kraftcentre.     Top
Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Chakraerne eller kraftcentrene er forbindelses punkter, hvor der strømmer energi fra et af menneskets legemer til et andet.

Det letteste legeme at se dem i er i det æteriske legeme, hvor de giver sig til kende som tallerkenlignende fordybninger eller hvirvelstrømme i dens overflade.

Når disse chakra er helt uudviklede, viser de sig som små cirkler, der har en diameter på 4-5 cm og som skinner med en mat glød hos gennemsnitsmennesket, men når disse er blevet vækket og belivet, ses de som flammende, funklende hvirvelstrømme, der er langt større og ligner små sole.

Man omtaler dem undertiden som om de stort set er svarede til visse fysiske organer, men de ligger i virkeligheden i overfladen af den æteriske genpart eller det æteriske legeme.

Hver enkelt af dem udgår fra ligesom en stilk fra et punkt i rygsøjlen, så hvis man betragter dem fra en anden synsvinkel vil man se rygsøjlen som en hovedstamme, hvor fra de med mellemrum udgår klokkeformede blomster, som åbner sig klokkeformede blomster, som åbner sig på overfladen af det æteriske legeme.
 
 
13. Hvor kan Hjerte chakra´et kontaktes på den fysiske krop.     Top

Kontaktes foran på kroppen: Midt på brystbenet.
Kan mærkes med hænder midt på brystkasse ca. 5 - 10 cm over den nederste del af brystbenet (Sternum).
Kontaktes på bagside af kroppen: Mellem øverste kant af skulderbladene.
Placering ved ryghvirvel: ca. 3. Ryghvirvel.

Kan mærkes som:
som en fokuseret varme/kulde udstråling, afhængig af chakraets tilstand og aktivitets niveau m.m.

 
 
14. Tilhørere organer i det endokrine kirtelsystem:     Top
Thymus, lunger, bronkier, muskler, knogler.
 
 
15. Kendte symboler for Hjerte Chakra´et:     Top
Symbol for dette chakra er den sekstakkede stjerne, som symboliserer mødestedet for ånd/sjæl og personligheds livet.
En trekant med spidsen opad, inde i en cirkel.
En sekstakket stjerne (David Stjernen)
 
 
16. Hvordan kan du undgå at misbruge centrenes grundenergier.     Top
Det der skal læres er, ikke at misbruge de enkelte chakraers grundenergier på andres bekostning eller over andres lig. Dette undgår du ved lære at tackle energien i hver chakra, at kanalisere dem ud i dine daglige gøremål på en så konstruktiv og positiv måde for dig og dine medmennesker, som det overhovedet er muligt for dig at gøre.
 
Med et godt øje til motivet bag de tanker - følelser - ord og handlinger, som du beskæftiger dig med hver dag i din tilværelse på det jordiske plan. Altid efter bedste evne forsøge at holde balancen og ligevægten i de skiftende krav, som tilværelsen kræver af os, der er i inkarnation.
 
 
17. Generelt omkring psykiske centre eller chakra.     Top
Vores bevidsthed kan bevæge sig inden for vores multi - dimensionale væsen, (dine forskellige bevidsthedsplaner). Disse bevægelser kan ske forholdsmæssigt hurtigt og ofte. Afhængig af, hvor du har dine følelse og tanker fokuseret.
 
Hvert chakra tjener som en slags sende og modtagestation for bestemte bevidstheds eller svingningsområder. Når opmærksomheden er centreret i et chakra, beskæftiger mennesket sig, mere eller mindre bevidst - overvejende med det "tema" som hører under det pågældende chakra.
 
 
18. Temaer som hører under Hjerte centeret:     Top
Tro, forbindelse til ånden, rekreation ( at samle kræfter ), regeneration, afbalancerer disharmoniske energier og giver derved substans til ny livstruktur.

Hjertechakra'et er mødestedet imellem ånd og materie, din daglige dag og din indre subjektive åndelige verdens liv. Når din åndelige side i dig vil sige dig noget, via dit hjertecenter vil du kunne opleve at det pulserer og gløder varmt.

Når dine energier på den ene eller anden måde er kommet i disharmonier og trænger til en healing, vil du kunne opleve at energien strømmer ind i dine indre legemer og fysiske krop via dette center.

Nogle gange sat i gang af en tilsyneladende uskyldig ting, som en der smiler venligt og sødt til dig eller på anden måde viste kærlig sindelag.

Sagt på en anden måde skal du ifølge udviklingsloven om stadig fremskridt og udvikling, have flyttet din bevidstheds focus fra de lavere/højere mentale områder op til dine højere bevidstheder og integreret Lyset herfra ned i dit fysiske liv, dine daglige tanker - følelser - ord og handlinger.
 
 
19. Hvordan løfte din bevidsthed fra uønskede/udlevede bevidstheds - niveauer.     Top
Ifølge udviklingsloven om stadig fremskridt og udvikling, skal du have flyttet din bevidstheds fokus fra de lavere livs og bevidsthedsområder op til dine højere og integreret lyset herfra ned i dit fysiske liv, dine daglige tanker - følelser - ord og handlinger.

Dette kan praktisk gøres ved at du i dagligdagen overgiver din vilje til helheden = Gud, ved, at du i dit tankesind søger indad og opad og smelter sammen med din ånds/sjæls - bevidsthed, med et Guds vilje ske/Lysets vilje ske. Derved overgiver du personlighedens vilje til lysets ophav, som også dybest set er dit ophav.

Derved vil det optimale ske og det helt i takt med din aktuelle livssituation. Herefter efter bedste evne og dine samlede talenter udføre det i praksis, som opstår/skabes i dig. Da Gud er i alle uden undtagelse, vil det der sker, altid være til dit og helhedens bedste.
 
 
20. Føde og drikke varer der styrker og stimulerer Hjerte centeret:     Top
Det er grønne grønsager der understøtter hjertechakraet, såsom kål, broccili, spinat, salater.

Fuldkornsprodukter, især rug.

Nødder, mandler, frø, bær, avocado, agurk, bladselleri og spirer. Specifikke næringsstoffer er B6-vitamin, magnesium, A og C-vitaminer, samt folinsyre.

Let vegatarisk mad og i det hele taget "grøn" mad, men i samme åndedræt skal det siges, at hvis kroppen i en periode har behov for animalsk fedt eller kød, kan et besøg ved pølsevognen for at købe 2 stegte pølser med brød ligeledes stimulere hjertecentret.
 
 
21. Eksempler på hvad der kan blokere Hjerte centeret.     Top
Når en af dine gode venner bevidst fylder dig med løgn, da kan hjertecenteret indtil du bevidst har bearbejdet oplevelsen lukke sig for en periode.

Når du er uærlig og kun tænker på at redde dig hæder og ære til, også selv om det ikke bliver opdaget af andre.

Når du rager til dig på andres bekostning eller over andres lig.

Når du træder andre under fode eller bruger dem som "dørmåtte".

Når du udviser udpræget selviskhed - hårhed - bevidst skader din næste ( giver desuden dårlig karma ).

Mad der kan virke forstyrrende og bringe disharmoni i hjertechakre er raffineret mad, mel, pasta, sukker, mælkeprodukter. Tomater, aubergine, peber, kartofler, tobak.

Underskud af energi i dette center over en længere periode, resulterer ofte i at man kan blive opslugt af selvdestruktive mønstre som selvhad, misbrug af alkohol, stoffer og medicin.
 
 
22. Eksempler på hvad der stimulerer Hjerte centeret.     Top
At du er ægte/ærlig over for dig selv og tør lytte til din indre vejledning.

At du bevidst leder din opmærksomhed til hjertecenteret og her visualiserer/skaber en gylden/hvid flamme. Det kan gøre ved at du "ser" at du tænder en flamme her, som du tænder et sterinlys og det flammer op.

Forsøge at være fordomsfri og give følelser opmærksomhed og lys. Hjertecenteret vil herved kunne fungere som et rensningsanlæg, også over de lavere følelser, der kommer fra de nedre chakra og fra personligheden legemer.

Når du udviser/føler kærlighed, hengivenhed, medfølelse, storsind, til at give og til at tage, når du i praksis udviser ærlighed og næstekærlighed.
 
 
23. Hvad kendetegner et afbalanceret Hjerte center.     Top
Kendetegnene for et afbalanceret hjertecenterer er at du oplever at der er harmoni - ro – kærlighed omkring dig.

Når du har kontakt med hjertecenteret og er i balance med dette, vil du opleve nærvær, glæde, godhed, tillid og liv.

Du oplever at du er bærer af en energi, der får dig til at "hvile / være" i dig selv, uden at du skal anstrenge dig.

Du er fordomsfri og accepterende, uden at din opførsel bærer præg af, at du underlægger dig, er for naiv og godtroende eller tror på alt hvad du hører og ej handler som marionetdukke.

Når først hjertecenteret er "vakt", vil du oftere og oftere opleve, en følelse af spontan glæde ved livet, dig selv og dine omgivelser.

Du bliver tolerant og accepterende, både over for dig selv og andre.

Du bliver aktiv handlende.

At det er balancestedet imellem den åndelige og fysiske verden.

At det også er et stort center for integration af feminine og maskuline kvaliteter.
 
 
24. Hvordan grøn kan påvirke i påklædning.     Top
Afbalancerende og er derfor god i stunder, hvor du oplever at dit humør er meget svingende.

Meget beroligende, men pas på ikke at få for meget grønt, så du bliver handlingslammet for træg eller sløv.
 
 
25. Den grønne farve i healings seancer - farvemeditationer m.m.     Top
Grønt lys på hjertecenter.
Midt på brystkassen og ca. 4 fingres bredde oven over det nederste af brystbenet) hjælper til at opnå harmoni og helbredelse. Dette kan gøres ved at du eller patient visualiserer den grønne energi på centret eller visualiserer sig omgivet af det, påkaldt fra ånds/sjæls sol oven over sig eller ser energien komme fra egen spirituelle legeme/ophav oven over dig.

Bestrålet vand.
Ligeledes kan vand, som er bestrålet med grøn energi indtages, sammen med grønsager evt. i forbindelse med diæt som beskrevet under hensigtsmæssig kost.

Ved for højt blodtryk, smagradgrøn energi.
Ved for højtblodtryk fokuser du energien ud foran hjertecenter og videre herfra ud over klients hele legeme.

Ved hovedpine kanaliseres.
Grønt lys fra hjertecenter og i en kaskade af energier, sende herfra op mod hovedet.
Lige som lade chakraet vende sine 12 kronblade opad mod hovedet og her lade en kaskade af de grønne regenererende energier omslutte hovedet.
 
 
26. Den Grønne farve i dit åndelige/fysiske liv.     Top
Den gule energi er den farve inden for det synlige spektrum, som efter den hvide energi giver mest lys.
 
Da farven Gul er en blanding af Røde og Grønne farver, har den også andel i den stimulerende farve Rød og den regenererende energi i farven Grøn.
 
 
27. Generelt omkring energi-polaritet.     Top
Polaritets energi= (Yang, Maskulin + og udvidende energi) og (Yin, Feminin - og sammentrækkende energi).

(Yang, Maskulin + og udvidende energi) og behøver derfor overvejende Yin - energi fra kosten eller fra feminine energier. Dette for at skabe balance i det fysiske/psykiske energisystem og derved være medvirkende til den enkeltes psykiske/åndelige udvikling.

Denne balance skal skabes ved hjælp af feminine energier. Dette hvad enten disse feminine energier bliver kanaliseret fra det kosmiske feminine energi - hav, eller energien bliver kanaliseret via kvindene, dette kosmiske energihavs feminine udtryk på det fysiske plan, eller via Yin - polariseret kost, arbejde indenfor åndelig inspireret skabende kunst eller som digter, forfatter osv.
 
 
28. Indenfor tonernes og tallenes univers, kan følgende måske være nyttigt vide om den Grønne farve.     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
F
4
Grøn
Selvkontrol
D M F
 
29. Musik i F-dur. (I F. dur skalaen er der b for tonen h= f - g - a - h+b - c - d - e - f ).     Top
 
Virker via sin kraft/energi ind på hele ens livssituation – især hvis der er undertrykkelse og mindreværd på spil, samtidig med at man føler sig mentalt underlegen.

Mangler du således forbindelse – livsglæde, kan det være stimulerene og godt at lytte musik i E - dur.
 
 
30. Tallet 4: ( svarer til maven, højre arm og højre side af overkroppen )     Top
Det fysiske legeme er sensitivt og modtageligt for indtryk og påvirkes derfor let af støj, strenge vilkår og uheldige ssociationer; hvis vedkommende er meget sårbar, kan det føre til sygdom eller et generelt dårligt helbred.

Det er meget vigtigt at holde diæt og ligeledes vil hvileperioder og afslappelse i rolige omgivelser være meget nyttige.
 
31. Samlet oversigt over Tallenes og bogstavernes magi
Tonernes - Tallenes - Farvernes - Bogstaverne og deres energi kvaliteter.
     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
C
1
Rød
Kærlighed og Viljestyrke
A J S Ø
D
2
Orange
Opbygning og Glæde
B K T Å
E
3
Gul
Forstandsmæssig styrke
C L U
F
4
Grøn
Selvkontrol
D M F
G
5
Blå
Tro og Forhåbning
E N W
A
6
Indigo
Integrering/fuldstændigørelse
F O X
H
7
Purpur/Violet
Transmutation af ønsker/lyster
G P Y
C
8
Opal
Livsforståelse
H Q Z
D
9
Karmin
Medfølelse
I R Æ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Top 
Top