Farven Blå
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
Retur: Portal
Hvordan påvirker den Blå farve.
ps. artiklens tekst opdelt i del - tema´er.
23. Afbalanceret Hals Chakra
25. Blå i healing's seancer m.m
26. Blå i åndelige/fysiske liv
27. Generelt - Energi-polaritet
28. Toner og tal´s univers
29. Musik i G - dur
30. Tallet 5. (venstre side krop)
31. Oversigt Tal - Toner
 
Hvordan påvirker den Blå farve.
ps. artiklens tekst samlet i sin helhed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Generelt om den Blå farve.     Top
Det er den farve indenfor farvespektret, der associerer til himmel, hav, kulde, is og vand.

Generelt siges det at blå står for sandhed, åndelig renhed og kommunikation. Det er for øvrigt den farve der virker mest afspændende.

I England har man gjort forsøg med blå vægge i rummet hvor patienter ligger inden de bliver kørt til operation og det viste sig, at den beroligende indsprøjtning, patienterne normalt får inden operationen, kunne undgås, fordi patienterne blev dybt afspændte, pulsen blev lavere og udåndingen dybere.

En klar, mørkeblå farve er i reglen et tegn på religiøs følelse; men også den varierer, alt efter denne følelses type, dens renhed og bigotteri (skinhellighed/hykleri), følelsens selviskhed eller ædelhed.

Denne farve har tendens til at blive modificeret (ændret - tilpasset) af næsten enhver af de tidligere omtalte farver, og den forekommer derfor i enhver afskygning fra indigo på den ene side og en varm, dyb violet farvetone på den anden og ned til den grumsede gråblå nuance, der er i niveau med fetichdyrkelse.

Fetichdyrkelse= kunstig ting, der tillægges overnaturlige evner.

Kærlighedens eller frygtens, svigfuldhedens eller stolthedens farve kan blande sig med
religiøsitetens farve, og der forekommer derfor en lang række variationer.
 
 
2. Hvordan påvirker den Blå farve din fysiske/æteriske krop.     Top
For meget blå svækker den fysiske handlekraft og evnen til at fungere på det menneskelige plan.

Blå lindrer forkølelse, nedsætter feber.

Ved ondt i halsen, hjælper det at tage et blåt halstørklæde på.

Blåt virker helende på sår.

Blå virker ved for lang tids bestråling trættende og kan endda virke depressiv.

Blå er den generelt den energi der hjælper imod smerter på det fysiske plan.

Blå opløser nervøst betingede organproblemer og kramper.

Blå sænker blodtrykket og hjertets frekvens.

Blå er den vigtigste af de helbredende farver ved klimakterieproblemer (kvindens overgangsalder, hvor menstruationen hører op).

Blå virker vævstrammende og cytostatisk (hæmmende på tumor-vækst).

Blå er god mod søvnløshed-chok og hovedpine.
 
 
3. Hvilke organer stimulerer den Blå energi.     Top
Sanseorganer, nerveceller, hjerne, rygmarv, hud, og hår.
 
 
4. Hvordan påvirker den Blå farve dine psykiske legemer. (astral og mentallegeme)     Top
Blåt er god mod søvnløshed-chok og hovedpine. Blå giver ro og fredfyldte vibrationer.

Opleves som givende en spirituel opløftelse, da den står for sandhed, åndelig renhed og kommunikation.

Blå er også farven for meditation, spirituel vækst, intuition og højere mentale aktiviteter.

Blå styrer tale - kreativitet - og det at kunne udtrykke sig selv.

Blå er god mod søvnløshed. (du kan omgive/bade dig i den før du sover ind).

Blå er god mod chok og periodiske smerter.

Blå er kold, elektrisk og har sammentrækkende kvaliteter.

Blå virker ved betændelsestilstande en afspændende og kølende effekt.

Mens den Røde Farve (udstrålende og udvidende kvalitet) ligesom, synes at komme en i møde, trækker den blå farve sig tilbage (sammentrækkende og begrænsene kvalitet).

Blåt kan skabe længsel, melankoli.
 
 
5. Temperaments udtryk i hverdagen.     Top
Melankolsk ( tungsindig ).
 
 
6. Kort oversigt over nogle af de psykologiske kvaliteter, som de viser sig via Hals Chakraet i den konkrete fysiske hverdag.     Top
Harmonisk:
Kærlighed, visdom, sandhed, tillid, høflighed, indre balance - ro og centrerethed, ærlighed, stilhed og sikkerhed, tålmodighed og tilgivelse, samarbejde, sensitivitet, suverænitet, guddommelig bevidsthed.
 
Dis - Harmonisk:
Reserverethed, tilbagetrukkethed, frygt og angst, isolation, depression, bedrøvelse, passivitet, følelsesmæssig kulde, manglende interesse, selvmelidenhed.
 
 
7. Blå når den kanaliseres/tilføres i en Harmonisk mængde og styrke:     Top
Kærlighed - visdom - sandhed - tillid - høflighed - indre balance - ro og ord centrerethed - ærlighed - stilhed og sikkerhed - tålmodighed og tilgivelse - samarbejde - sensitivitet - suverænitet - Guddommelig bevidsthed - åndelig renhed - Maria energien - fred fyldte vibrationer - mental kreativitet og udvikling.

Blå er god til meditation og som du kan læse fra nøgleordene, stimulerer den blå din åndelige udvikling/vækst.

Den forbedrer din intuition og tanker - fylder dig op med energi.

Energi til det fysiske liv og til højere mentale aktiviteter.

Da den Blå energi også er det feminine Guds aspekt på Jorden eller Maria energien, vil den kunne opleves som åndelig - spirituel opløftelse og meget healende.

Den Blå energi er også meget rensende, fordi den er bærer af energien for åndelig renhed, sandhed og ærlighed.

Blå stimulerer dit talecenter - til kreativ og skabende virksomhed - til at skabe via ordet - som kanal, for Lyset og Kærlighedens kraft.

Hjælper og stimuler dig til at kunne udtrykke dine personlige følelser og tanker, når der er behov for det.

Den blå er virkelig god mod søvnløshed, idet den tilfører rolige og fredfyldte vibrationer omkring dig, før du skal sove ind. Gør det lettere for dig at forlade kroppen om natten, når du skal "hjem" til undervisning m.m. ( du kan omgive / bade dig i den før du sover ind ).

Den beroliger, fylder dine tanker og følelser med fredfyldte vibrationer.

Mens den Blå er kold, elektrisk og har sammentrækkende kvaliteter og er en sammmentrækkende og sammenholdende feminin energi kvalitet, er den Røde Farve en varm, udstrålende energi, der ligesom kommer dig i møde og er af udvidende og maskulin kvalitet.
 
 
8. Blå når den kanaliseres/tilføres i en Dis - Harmonisk mængde og styrke:     Top
Reserverethed - tilbagetrukkethed - frygt og angst - isolation - depression - bedrøvethed - passivitet - følelsesmæssig kulde - manglende interesse - selvmedlidenhed.

Blåt kan skabe længsel og melankoli.

Denne følelse opstår ofte, når du ikke vil erkende din egen sjæl, som længselsfuldt venter på din banken på døren eller du ikke hører at sjælen banke på din bevidstheds dør. Sjælen, som venter længsels fuldt på, at du skaber en kanal, så du kan finde hjem til din havn, hvor du kan finde hvile - fred - harmoni og forplejninger af enhver art.

Er du kvinde i dette liv, vil det ofte være den maskuline og udadvendte energi, du med stor fordel kan "hente" ned ved at kontakte din sjæl. Så du bliver HEL, men indefra.

Er du mand i dette liv, vil det ofte være den feminine og indadvendte energi, du med stor fordel kan "hente" ned ved at kontakte din sjæl. Så du bliver HEL, men indefra.

Prøv at tænke dig, hvor mange timer du kan spare, ved ikke at skulle søge sådan efter denne energi, du har den lige inde bag ved forhænget.

Sikke mange værtshusregninger du kan spare, for ikke at tale om ulykkelige parforhold. Parforhold, der blev ulykkelige, fordi udgangspunktet eller opstartsenergien var usand og uhensigtmæssig.

Så derfor er det i sin helhed en kæmpe fordel for dig at opsøge din sjæl og her blive tanket op med alt hvad du har brug for, til at kunne blive en helhed i dig selv.
 
 
9. Set i aura angiver følgende Blå blandings nuancer.     Top
Den Blå farve har tendens til at blive modificeret.
Ændret/tilpasset af næsten enhver af de tidligere omtalte farver og den forekommer derfor i enhver afskygning, lige fra indigo-blå på den ene side og en varm, dyb violet farvetone på den anden og ned til den grumsede gråblå nuance.
 
Klar Himmel Blå Farve.
Den blå farve har især at gøre med religiøsitet og stor hengivenhed for eksempel til et ideal og hvis stærkt repræsenteret i en klar farve, angiver den stor medmenneskelig kærlighed - åndelig renhed og fromhed.
 
Kærlighedens eller frygtens, svigfuldhedens eller stolthedens farver.
Kærlighedens eller frygtens, svigfuldhedens eller stolthedens farver kan dog blande sig med religiøsitetens farve, og der forekommer derfor en lang række variationer.
 
Blå farve, blandet med sort.
Den blå farve, blandet med sort, viser overdreven selvglæde, religiøsitet og antyder fetichisme.
( kunstig ting, der tillægges overnaturlige evner og andre lavere former for tilbedelse ).
 
Lyse-blåt, der gradvis ændrer sig til en lysende blå-lilla nuance.
Lyseblåt er som før nævnt et tegn for hengivenhed for et ædelt ideal og ændrer sig gradvis til en lysende blå-lilla nuance, der betegner den højere åndelighed og i reglen ledsages af
funklende gyldne stjerner, som vidner om høj åndelig stræben.
 
Lys-blå og pastelagtig.
Hvis den er lyseblå og pastelagtig, viser den en hengivenhedsfølelse, der mere fungerer på de indre planer og ikke viser sig som ydre virksomhed ( f.eks. mediterede guruer ).
 
Klar purpur eller lilla-blå farve.
Hvis den derimod går over i de klare purpur eller lillablå farver, viser den, at hengivenheden er kombineret med kraften til at handle på det fysiske plan ( eks. Jesus Kristus ).
 
En klar mørke-blå farve.
Er i reglen et tegn på religiøs følelse; men også den varierer, alt efter denne følelses type, dens renhed og bigotteri, den selviskhed eller ædelhed.
 
For meget blå.
For meget blå svækker den fysiske handlekraft og evnen til at fungere på det menneskelige plan.
 
Ingen blå farve i auraen eller uklar og grumset.
Mange mennesker har ingen blå farve i auraen og hos de fleste der har den, er den så uklar, grumset og hård, at den viser at de fleste lader deres ringe hengivenhedsfølelse dominere af intellektet.
 
Blå nederst i auraen.
Blå nederst i auraen kan være tegn på fortrængninger, kan evt. vise sig som blå ben - sko eller lignende.
 
Grumset grå-blå nuance.
Den grumsede Gråblå nuance er i niveau med fetichdyrkelse ( kunstig ting, der tillægges overnaturlige evner ), sandsynligvis stærk præget frygt og inspireret af selviske interesser.
 
 
10. Hvilket psykisk center/chakra har den Blå energi tilknytning til.     Top
Halschakra - 16 Kronblade. ( Sanskrit Vishuddhi ).
Sansefunktion: Hørelse, ordet, klarhørelse.
Lyd: Ham.
Fysisk Element: Æter-elementet.
 
 
11. Hvordan kan Hals Chakraet´s farvesammensætning se ud.     Top
 
Kilde: Chakraerne - C.W. Leadbeater
 
12. Generelt om chakraer eller kraftcentre.     Top
Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Chakraerne eller kraftcentrene er forbindelses punkter, hvor der strømmer energi fra et af menneskets legemer til et andet.

Det letteste legeme at se dem i er i det æteriske legeme, hvor de giver sig til kende som tallerkenlignende fordybninger eller hvirvelstrømme i dens overflade.

Når disse chakra er helt uudviklede, viser de sig som små cirkler, der har en diameter på 4-5 cm og som skinner med en mat glød hos gennemsnitsmennesket, men når disse er blevet vækket og belivet, ses de som flammende, funklende hvirvelstrømme, der er langt større og ligner små sole.

Man omtaler dem undertiden som om de stort set er svarede til visse fysiske organer, men de ligger i virkeligheden i overfladen af den æteriske genpart eller det æteriske legeme.

Hver enkelt af dem udgår fra ligesom en stilk fra et punkt i rygsøjlen, så hvis man betragter dem fra en anden synsvinkel vil man se rygsøjlen som en hovedstamme, hvor fra de med mellemrum udgår klokkeformede blomster, som åbner sig klokkeformede blomster, som åbner sig på overfladen af det æteriske legeme.
 
 
13. Hvor kan Hals chakra´et kontaktes på den fysiske krop.     Top

Kan kontaktes foran struben og i nakkehulen.

Kan mærkes som:
som en fokuseret varme/kulde udstråling, afhængig af chakraets tilstand og aktivitets niveau m.m.

 
 
14. Tilhørere organer i det endokrine kirtelsystem:     Top
Skjoldbruskkirtlen.
 
 
15. Kendte symboler for Hjerte Chakra´et:     Top
Ligebenet trekant med spidsen opad og inden i er der en cirkel.
Triangel symboliserer himmelsk repræsentant, her Tre-i-en-nigheden.
Cirkel omfatter selvets faktum.
 
 
16. Hvordan kan du undgå at misbruge centrenes grundenergier.     Top
Det der skal læres er, ikke at misbruge de enkelte chakraers grundenergier på andres bekostning eller over andres lig. Dette undgår du ved lære at tackle energien i hver chakra, at kanalisere dem ud i dine daglige gøremål på en så konstruktiv og positiv måde for dig og dine medmennesker, som det overhovedet er muligt for dig at gøre.
 
Med et godt øje til motivet bag de tanker - følelser - ord og handlinger, som du beskæftiger dig med hver dag i din tilværelse på det jordiske plan. Altid efter bedste evne forsøge at holde balancen og ligevægten i de skiftende krav, som tilværelsen kræver af os, der er i inkarnation.
 
 
17. Generelt omkring psykiske centre eller chakra.     Top

Vores bevidsthed kan bevæge sig inden for vores multi - dimensionale væsen, (dine forskellige bevidsthedsplaner). Disse bevægelser kan ske forholdsmæssigt hurtigt og ofte. Afhængig af, hvor du har dine følelse og tanker fokuseret.
 
Hvert chakra tjener som en slags sende og modtagestation for bestemte bevidstheds eller svingningsområder. Når opmærksomheden er centreret i et chakra, beskæftiger mennesket sig, mere eller mindre bevidst - overvejende med det "tema" som hører under det pågældende chakra.
 
 
18. Temaer som hører under Hals centeret:     Top
Guddommelig bevidsthed - kreativitet og evnen til at heale, skabelse ved ordet, indre balance - ro og visdom. Da halscenteret er et æterisk center og æter bliver skabt ud fra de fire andre elementer, jord - vand - ild - luft, kan man godt sige at disse lavere, mere fysiske elementer bliver kontrollert af halscenteret. Det er også derfor at man ved øvelse kan lære at kontrollere sin fysiske krop i en hel extrem grad.

Da blå står for sandhed, åndelig renhed og kommunikation, er dette center meget helliget klarhørelse. Det vil sige, at har du tendens til at omgås sandheden, vil der let opstå problemer for dig i hals-området. Endnu værre kan det gå hvis du ikke efter bedste evne forsøger at lytte til din intuition, den sagte stille stemme og efter samme bedste evne forsøger at handle efter, hvad denne forsøger at vejlede dig med. Struma, halsbetændelse og lignende sygedomme er ofte resultatet at disse fortrængninger, dette hvad enten du fortrænger bevidst eller ubevidst.
 
 
19. Hvordan løfte din bevidsthed fra uønskede/udlevede bevidstheds - niveauer.     Top
Ifølge udviklingsloven om stadig fremskridt og udvikling, skal du have flyttet din bevidstheds fokus fra de lavere livs og bevidsthedsområder op til dine højere og integreret lyset herfra ned i dit fysiske liv, dine daglige tanker - følelser - ord og handlinger.

Dette kan praktisk gøres ved at du i dagligdagen overgiver din vilje til helheden = Gud, ved, at du i dit tankesind søger indad og opad og smelter sammen med din ånds/sjæls - bevidsthed, med et Guds vilje ske/Lysets vilje ske. Derved overgiver du personlighedens vilje til lysets ophav, som også dybest set er dit ophav.

Derved vil det optimale ske og det helt i takt med din aktuelle livssituation. Herefter efter bedste evne og dine samlede talenter udføre det i praksis, som opstår/skabes i dig. Da Gud er i alle uden undtagelse, vil det der sker, altid være til dit og helhedens bedste.
 
 
20. Føde og drikke varer der styrker og stimulerer Hals centeret:     Top
Blå druer, blå blommer, blåbær, lette grøntsager, spinat, vandige ting som tomat, agurk, melon og grønssagssaft er timulerende. Gode sødestoffer er lynghonning og ahonsirup.

Næringsstofferne til skjoldbruskkirtlen er jod, B og C - vitaminer og i denne sammenhæng er Tang kombu og arame gode kilder.

Et glas eller to af Blåt bestrålet vand hver dag er ligeledes stimulerende.
 
 
21. Eksempler på hvad der kan blokere Hals centeret.     Top
Alt hvad du som person er afhængig af, som giver fysiske og psykiske abstinenser, kan på længere sigt virker negativt ind på Hals-centret.

Bevidst lyven, fortrængninger m.m.

Man kan faktisk godt sige at i hals- centret lærer vi konsekvensen af, hvordan vi tænker – føler siger og handler.
 
 
22. Eksempler på hvad der stimulerer Hals centeret.     Top
Et levende og aktivt halschakra opnås ved at få en fornemmelse for kroppens sprog og behov og så dagligt træne i at lytte aktivt til kroppens sprog.

At udtrykke sig ærligt, at få indsigt " se ind i sig selv ".

Da hals-centret kan påvirke de fire lavere elementer, fordi lyd påvirker disse i stor grad, så syng.

Stemmen kan harmonisere eventuelle disharmoniske energier i disse. Alene ved at synge kan du påvirke og stimulere alle centrene, prøv.

Prøv eventuelt nedenstående Bija Mantriske ord for centrene.
Lam ----------- Rod-chakra
Vam ----------- Hara-chakra
Ram ----------- Solar-Plexuschakra
Yam ----------- Hjerte-chakra
Ham ----------- Hals-chakra
Om ------------ Pande ( 3. øje )-chakra
Hamso -------- Krone-chakra

Da halscenteret er et æterisk center og æter bliver skabt ud fra de fire andre elementer, jord - vand - ild - luft, kan man godt sige at disse lavere, mere fysiske elementer bliver kontrolleret af halscenteret. Det er også derfor at man ved øvelse kan lære at kontrollere sin fysiske krop i en hel ekstrem grad.

"Husk lige", at i hals-centret lærer vi konsekvensen af, hvordan vi tænker - føler - taler og handler i hverdagen.
 
 
23. Hvad kendetegner et afbalanceret Hals center.     Top
Man udtrykke hvad der rører sig i ens indre, så andre kan forstå det.

Man kan lytte ”rigtigt”.

Ens kreative evner / sider, det vil sige ens iboende kreative evner / sider kan komme til udtryk, da man er i kontakt med den grundlæggende skabende universelle skabende feminine energi.

Man lider ikke i så stor grad af kedsomhed, idet kontakten med den universelle skabende kraft vil bevirke at den enkelte slet ikke kan lade være med at skabe - udvikle, det være sig om det så er på det fysiske - psykiske eller det åndelige plan.

Ens stemme lyder afslappet - harmonisk og veltilpas.
 
 
24. Hvordan Blå kan påvirke i påklædning.     Top
Afbalancerende og er derfor god i stunder, hvor du oplever at dit humør er meget svingende.

Meget beroligende, men pas på ikke at få for meget grønt, så du bliver handlingslammet for træg eller sløv.
 
 
25. Den Blå farve i healings seancer - farvemeditationer m.m.     Top
Den blå bevidsthed / farve er den man kontakter, når man søger inkarnationer ud, som har noget med personer at gøre på nuværende tidspunkt.

"Husk lige", at i hals-centret lærer du konsekvensen af, hvordan du tænker - føler - siger og handler i hverdagen.

Se hvad der i øvrigt er skrevet omkring den blå-farve.
 
 
26. Den Blå farve i dit åndelige/fysiske liv.     Top
Guddommelig bevidsthed - kreativitet og evnen til at heale, skabelse ved ordet, indre balance - ro og visdom.

Da halscenteret er et æterisk center og æter bliver skabt ud fra de fire andre elementer, jord - vand - ild - luft, kan man godt sige at disse lavere, mere fysiske elementer bliver kontrolleret af halscenteret.

Det er også derfor at man ved øvelse kan lære at kontrollere sin fysiske krop i en hel ekstrem grad.

Da blå står for sandhed, åndelig renhed og kommunikation, er dette center meget helliget klarhørelse.

Det vil sige, at har du tendens til at omgås sandheden, vil der let opstå problemer for dig i halsområdet.

Endnu værre kan det gå hvis du ikke efter bedste evne forsøger at lytte til din intuition, den sagte stille stemme og efter samme bedste evne forsøger at handle efter, hvad denne forsøger at vejlede dig med.

Struma, halsbetændelse og lignende sygdomme er ofte resultatet at disse fortrængninger, dette hvad enten du fortrænger bevidst eller ubevidst.
 
Da farven Gul er en blanding af Røde og Grønne farver, har den også andel i den stimulerende farve Rød og den regenererende energi i farven Grøn.
 
 
27. Generelt omkring energi-polaritet.     Top

Polaritets energi= (Yang, Maskulin + og udvidende energi) og (Yin, Feminin - og sammentrækkende energi).

(Yang, Maskulin + og udvidende energi) og behøver derfor overvejende Yin - energi fra kosten eller fra feminine energier. Dette for at skabe balance i det fysiske/psykiske energisystem og derved være medvirkende til den enkeltes psykiske/åndelige udvikling.

Denne balance skal skabes ved hjælp af feminine energier. Dette hvad enten disse feminine energier bliver kanaliseret fra det kosmiske feminine energi - hav, eller energien bliver kanaliseret via kvindene, dette kosmiske energihavs feminine udtryk på det fysiske plan, eller via Yin - polariseret kost, arbejde indenfor åndelig inspireret skabende kunst eller som digter, forfatter osv.
 
 
28. Indenfor tonernes og tallenes univers, kan følgende måske være nyttigt vide om den Blå farve.     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
G
5
Blå
Tro og Forhåbning
E N W
 
29. Musik i G - dur. (I G. dur skalaen er der X for tonen F. g - a - h - c - d - e - f+x - g).     Top
 
Virker via sin kraft/energi ind på hele ens livssituation – især hvis der er undertrykkelse og mindreværd på spil, samtidig med at man føler sig mentalt underlegen.

Mangler du således forbindelse – livsglæde, kan det være stimulerene og godt at lytte musik i E - dur.
 
 
30. Tallet 5: (svarer til leveren, galdeblæreren, venstre arm og side).     Top

Mange mennesker født på en 5'te dag bliver let overaktive, rastløse, indre utilfredse, og det kan give anledning til nervøse spændinger, 5'tes banesår; dette forstyrrer hele det fysiske samspil.

5'erne er ofte udsat for uheld og fysiske skader, der kan omfatter langvarig rekreation.
 
31. Samlet oversigt over Tallenes og bogstavernes magi
Tonernes - Tallenes - Farvernes - Bogstaverne og deres energi kvaliteter.
     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
C
1
Rød
Kærlighed og Viljestyrke
A J S Ø
D
2
Orange
Opbygning og Glæde
B K T Å
E
3
Gul
Forstandsmæssig styrke
C L U
F
4
Grøn
Selvkontrol
D M F
G
5
Blå
Tro og Forhåbning
E N W
A
6
Indigo
Integrering/fuldstændigørelse
F O X
H
7
Purpur/Violet
Transmutation af ønsker/lyster
G P Y
C
8
Opal
Livsforståelse
H Q Z
D
9
Karmin
Medfølelse
I R Æ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
? Hvordan søger du dagsbevidst - din Gud, ånds og sjæls legeme op.      Top
 
 
 
 Ved at henvende sig til den, som en god ven, hvis bolig bare befinder sig på et ufysisk, mere fintstofligt plan inde i din egen bevidsthed.

Husk venligst på at afstanden til Gud - Ånd og sjæl ikke er længere end at tanken/følelsen kan række.

Oprette en bevidst indre mental eller følelses dialog med dem, ved at spørge dem om alt, hvad du syntes er rigtigt eller vigtigt for dig at spørge om.

Og så efter bedste evne, følge denne din intuitions stemme, din indre Guidende Mester og Vejleder, i tanke - ord og handling.

Dagligt træne i at styre dine tanker i en positiv, konstruktiv og hensigtsmæssig retning for dig.

Lær dig at styre de Brune heste (begærets heste), til de ændrer farve - energi til Hvide heste.
 
Top 
Top