Farven Indigo/Violet
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
Retur: Portal
Hvordan påvirker den Indigo/Violette farve.
ps. artiklens tekst opdelt i del - tema´er.
23. Afbalanceret Pande Chakra
25. Violet i healing's seancer m.m
26. Violet i åndelige/fysiske liv
27. Generelt - Energi-polaritet
28. Toner og tal´s univers
29. Musik i G - dur
30. Tallet 6. (venstre side krop)
31. Oversigt Tal - Toner
 
Hvordan påvirker den Indigo/Violette farve.
ps. artiklens tekst samlet i sin helhed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Generelt om farven Indigio/Violet.     Top
Indigo er en kombination af dybblå og en lille smule stabiliserende rød.

Psykologisk renser indigoblå de psykiske strømninger og har indvirkning på psykiske problemer og psykoser.

Indigo påvirker synet, hørelsen og lugtesansen på det fysiske, astrale plan.

Indigoblå bliver på grund af sine kølende, elektriske egenskaber regnet med under de kolde farver.

Farven indigoblå kontrollerer de subtile legemers psykiske energistrømme gennem pande-chakra (3.øje).

Indigo er den indre viden og visdoms stråle.

Stimulerer evnen til at heale og virker mod smerter.
 
 
2. Hvordan påvirker farven Indigio/Violette farve din fysiske/æteriske krop.     Top

a. Mod Døvhed.
Man har fundet ud af at døvhed ofte skyldes fortvivlelse og indadvendt i barndommen – barnet lærer sig at blive indadvendt og lukker sig ude fra andre, hvorfor et forsøg på at blive mere udadvendt, når lidelsen begynder at bedres, ofte hjælper en hel del.

Behandlings - forslag.
Indigolyset bør ledes til øret eller ørene, og farveindåndingen af indigiofarven udøves morgen og aften. Samtidig bør øret/ørene bades med indigobestrålet vand et par gange om dagen.

Mod grå stær. (Der er to behandlingsstadier).
Første stadie. Ved det første bør indigofarve-indånding udøves og øjnene bades med indigo bestrålet vand. Et klæde dyppes i det bestrålede vand, vrides og lægges på panden.

Anden stadie. Ved andet stadie rettes indigo farven mod øjnene og panden ca.30 minutter dagligt.

Mod betændte øjne.
Betændelse i øjet kan til tider skyldes fordøjelseslidelser.
Da indstilles den indigoblå farve på ansigtet og omgiv hele hovedet med den.

Mod ørepine.
Bestrål begge ører men indigofarve og indtag gerne 2 glas indigofarvet vand om dagen.

Mod lungebetændelse.
Indigoblå er et udmærket og hurtigt virkende middel over for lungebetændelse.
Behandling med indigofarven sænker temperaturen og healer lungerne.

Andre sygdomme som kan behandles med Indigo.
Lungesygdomme generelt, bronkitis, strubehoste, astma.

Mod mentale lidelser.
Indigoblå farve, når klient er voldsom og ophidset.
Modsat gives orange, når klient er deprimeret eller sløv.

Blodkredsløbet.
Indigo fungerer som renser af blodkredsløbet.

Åndedræt og muskulatur.
Beroliger åndedræt og harmoniserer muskulatur.
Indigo er svalende, og er god til at harmonisere/tone muskulaturen.

 
 
3. Hvilke organer stimulerer den Indigo/Violette energi.     Top
Ører, øjne, næse, hypofysen og penialkirtlen.
 
 
4. Hvordan påvirker den Indigo/Violette farve dit astral og mentallegeme.     Top
Blåt er god mod søvnløshed-chok og hovedpine. Blå giver ro og fredfyldte vibrationer.

Opleves som givende en spirituel opløftelse, da den står for sandhed, åndelig renhed og kommunikation.

Blå er også farven for meditation, spirituel vækst, intuition og højere mentale aktiviteter.

Blå styrer tale - kreativitet - og det at kunne udtrykke sig selv.

Blå er god mod søvnløshed. (du kan omgive/bade dig i den før du sover ind).

Blå er god mod chok og periodiske smerter.

Blå er kold, elektrisk og har sammentrækkende kvaliteter.

Blå virker ved betændelsestilstande en afspændende og kølende effekt.

Mens den Røde Farve (udstrålende og udvidende kvalitet) ligesom, synes at komme en i møde, trækker den blå farve sig tilbage (sammentrækkende og begrænsene kvalitet).

Blåt kan skabe længsel, melankoli.
 
 
5. Temperaments udtryk i hverdagen.     Top
Blanding af flegmatisk og melankolsk.
 
 
6. Kort oversigt over nogle af de psykologiske kvaliteter, som de viser sig via Pande Chakraet i den konkrete fysiske hverdag.     Top
Harmonisk:
Inspiration, oplevelsen af enhed, giver ro og balance, stimulerer til syntese, helbredende evner, åndelig healing, åndelig stilhed, Gudssyn, aurasyn, præster, psykologer og socialarbejdere.
 
Dis - Harmonisk:
Stolthed, arrogance, tilbageholdenhed, diktatorisk livsindstilling.
 
 
7. Indigio/Violet når den kanaliseres/tilføres i en Harmonisk mængde og styrke:     Top
Inspiration - intuition, den syvende sans - koncentration - mental overblik – udvider bevidstheden - oplevelsen af enhed, syntese, helhed - giver ro og balance - helbredende evner - åndelig healing - åndelig stilhed - Gudssyn - aurasyn – renser dine psykiske energier - god indflydelse på psykiske problemer og psykoser - spirituel mental opløftelse - sandhed - åndelig renhed- kommunikation – mental overblik - forøger evnen til at udtrykke sig selv - indre klarsyn - klarhørelse - den er rensende og stabiliserende over for frygt og hæmninger.

Påvirker til samhørighed, aktivitet og humanisme.

Stimulerer til forøget samhørighed, aktivitet og humanisme.

Udvider din bevidsthed, gør den mere modtagelig for helhedsoplevelser og åndelige indsigter og forøger kommunikationen med dit åndelige selv.
 
 
8. Violet når den kanaliseres/tilføres i en Dis - Harmonisk mængde og styrke:     Top
Stolthed - arrogance - tilbageholdenhed - diktatorisk livsindstilling.

Det er specifikt og i sin helhed en kæmpe fordel for dig, dagsbevidst at opsøge din sjæl og ånd og herfra blive tanket op med alt hvad du har brug for, til at kunne blive en helhed i dig selv.

Hvordan søger du din ånds og sjæls-legeme bevidst op?
Ved at henvende sig til den, som en god ven, hvis bolig bare befinder sig på et ufysisk, mere fintstofligt plan inde i din egen bevidsthed. Husk venligst på at afstanden til Ånd og sjæl ikke er længere end tanken kan række.

Oprette en bevidst indre mental dialog med den, ved at spørge den om alt, hvad du syntes er rigtig at spørge om. Og så efter bedste evne, følge denne din intuitions stemme, din indre Guidende Mester og Vejleder, i tanke - ord og handling.

Dagligt træne i at styre dine tanker i en positiv, konstruktiv og hensigtsmæssig retning for dig. Lær dig at styre de Brune heste (begærets energier/heste), til de ændrer farve - energi til Hvide heste.
 
 
9. Set i aura angiver følgende Violette blandings nuancer.     Top
Er ved at søge det op, men indtil videre:
Denne er farven, som vi i vores bevidsthed /aura, skal gøre os fortjent til, gennem åndeligt arbejde.

Dette kunne eksempelvis være i form af uselvisk opløftelses arbejde som eks. Lystjenester - jordhealinger - kollektive healinger m.m.

Skulle du komme til at se nuancer i den indigoblå farve, så prøv og se om du ikke kan læse om dem i beskrivelserne af farver.
 
 
10. Hvilket psykisk center/chakra har den Violette energi tilknytning til.     Top
Pande/Øjenbrynschakra: Antal kronblade 96. ( På Sanskrit Anja ).
Sansefunktion: Den 6. sans / intuition.
Lyd: Om
Psykisk element: Det Lavere og Højere Mentalplan.
I det endokrine kirtelsystem: Hypofysen og Pinealkirtlen. Disse to har indflydelse på psykiske egenskaber som eksempelvis klarsyn, klarhørelse, klarfølelse.
 
 
11. Hvordan kan Pande Chakraet´s farvesammensætning se ud.     Top
 
Kilde: Chakraerne - C.W. Leadbeater
 
12. Generelt om chakraer eller kraftcentre.     Top
Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Chakraerne eller kraftcentrene er forbindelses punkter, hvor der strømmer energi fra et af menneskets legemer til et andet.

Det letteste legeme at se dem i er i det æteriske legeme, hvor de giver sig til kende som tallerkenlignende fordybninger eller hvirvelstrømme i dens overflade.

Når disse chakra er helt uudviklede, viser de sig som små cirkler, der har en diameter på 4-5 cm og som skinner med en mat glød hos gennemsnitsmennesket, men når disse er blevet vækket og belivet, ses de som flammende, funklende hvirvelstrømme, der er langt større og ligner små sole.

Man omtaler dem undertiden som om de stort set er svarede til visse fysiske organer, men de ligger i virkeligheden i overfladen af den æteriske genpart eller det æteriske legeme.

Hver enkelt af dem udgår fra ligesom en stilk fra et punkt i rygsøjlen, så hvis man betragter dem fra en anden synsvinkel vil man se rygsøjlen som en hovedstamme, hvor fra de med mellemrum udgår klokkeformede blomster, som åbner sig klokkeformede blomster, som åbner sig på overfladen af det æteriske legeme.
 
 
13. Hvor kan Pande chakra´et kontaktes på den fysiske krop.     Top

Kontaktes foran på kroppen: Midt på panden, oven over øjne og næserod.

Kan mærkes som:
som en fokuseret varme/kulde udstråling, afhængig af chakraets tilstand og aktivitets niveau m.m.

 
 
14. Tilhørere organer i det endokrine kirtelsystem:     Top
Hypofysen og Pinealkirtlen.
 
 
15. Kendte symboler for Pande Chakra´et ( det 3. øje ):     Top
En vinget cirkel der symboliserer transcendens.
Et øje inde i en trekant med spidsen opad.
Et stort øje, der "ser" på en.
Kaldes også visdommens øje, også kendt som det indre øje, det tredje øje.
 
 
16. Hvordan kan du undgå at misbruge centrenes grundenergier.     Top
Det der skal læres er, ikke at misbruge de enkelte chakraers grundenergier på andres bekostning eller over andres lig. Dette undgår du ved lære at tackle energien i hver chakra, at kanalisere dem ud i dine daglige gøremål på en så konstruktiv og positiv måde for dig og dine medmennesker, som det overhovedet er muligt for dig at gøre.
 
Med et godt øje til motivet bag de tanker - følelser - ord og handlinger, som du beskæftiger dig med hver dag i din tilværelse på det jordiske plan. Altid efter bedste evne forsøge at holde balancen og ligevægten i de skiftende krav, som tilværelsen kræver af os, der er i inkarnation.
 
 
17. Generelt omkring psykiske centre eller chakra.     Top
Vores bevidsthed kan bevæge sig inden for vores multi - dimensionale væsen, (dine forskellige bevidsthedsplaner). Disse bevægelser kan ske forholdsmæssigt hurtigt og ofte. Afhængig af, hvor du har dine følelse og tanker fokuseret.
 
Hvert chakra tjener som en slags sende og modtagestation for bestemte bevidstheds eller svingningsområder. Når opmærksomheden er centreret i et chakra, beskæftiger mennesket sig, mere eller mindre bevidst - overvejende med det "tema" som hører under det pågældende chakra.
 
 
18. Temaer som hører under Pande centeret:     Top
Intuition, den sjette sans, inspiration, mental overblik, udvidet bevidsthed, koncentration, har med den mentale aura'del at gøre, oplevelsen af enhed. Giver ro og balance, stimulerer til syntese og helbredende evner, åndelig healing, åndelig stilhed, Gudssyn, aura-syn.

Indigo står for tolerance, samhørighed, opfattelsesevne, kyndighed og logik, og den kan buges til avanceret, dybdegående, videnskabelig og filosofisk forskning. Indigo er god for meditation, og den relateres til interessen for religion, intens spiritualitet og intuition.

Indigo kan anvendes, når man ønsker indre kommunikation og ensomhed, den gør det muligt at træde uden for hverdagen for at se på et problem på en ny måde. 'Indigo børn' siges at have en dominerende indigo blå aura.

Indigo symboliserer et mystisk grænseland af visdom, selv-mestren og åndelig erkendelse.

Mens blå er farven for kommunikation med andre, vender indigoblå indad og forøger personlige tanker, dyb indsigt og forståelse. Mens blå kan være hurtig, er indigo næsten øjeblikkelig.

Opfindere bruger indigo til inspirationer, der synes at komme 'ud af den blå luft'.

Indigo bruges symbolsk at repræsentere pandechakraet der siges at inkludere ”det tredje øje”, kendt som det indre øje. Det er sædet for vores tankevirksomhed og de mentale og abstrakte ideer, som går gennem bevidstheden.

Når det aktiveres rigtigt, medfører det en højere form for clairvoyance, intuition og spirituel viden.

Indigo, mørk og klar, giver en religiøs følelse, der åbner døren til det underbevidste og symboliserer broen mellem den endelige og uendelige verden.

Den indigo kosmiske stråle tiltrækkes og cirkulerer ved hjælp af chakraet bag panden, og den siges at kontrollere pinealkirtlen og rense blodomløbet.

Den hjælper ligesom den orange stråle med at udvide sindet, og frigøre det for frygt og hæmninger.

Pinealkirtlen indvirker på menneskets nervøse, mentale og psykiske potentielle styrke. Indigo strålen har betydning for syn, hørelse og smag.

Indigo er måske, den mest vanskelige af alle farver at visualisere korrekt, men gennem vedvarende bestræbelser vil døre til det ubevidste blive åbnet, og længe begravede minder kan dukke op, for indigo er farve-broen mellem det jordiske og det guddommelige, den er universel.

Intuition, den sjette sans, inspiration, mental overblik, udvidet bevidsthed, koncentration, har med den mentale aura'del at gøre, oplevelsen af enhed. Giver ro og balance, stimulerer til syntese og helbredende evner, åndelig healing, åndelig stilhed, Gudssyn, aura-syn.

Indigo står for tolerance, samhørighed, opfattelsesevne, kyndighed og logik, og den kan buges til avanceret, dybdegående, videnskabelig og filosofisk forskning. Indigo er god for meditation, og den relateres til interessen for religion, intens spiritualitet og intuition.

Indigo kan anvendes, når man ønsker indre kommunikation og ensomhed, den gør det muligt at træde uden for hverdagen for at se på et problem på en ny måde. 'Indigo børn' siges at have en dominerende indigo blå aura.

Indigo symboliserer et mystisk grænseland af visdom, selv-mestren og åndelig erkendelse.

Mens blå er farven for kommunikation med andre, vender indigoblå indad og forøger personlige tanker, dyb indsigt og forståelse.

Mens blå kan være hurtig, er indigo næsten øjeblikkelig.

Opfindere bruger indigo til inspirationer, der synes at komme 'ud af den blå luft'.
 
 
19. Hvordan løfte din bevidsthed fra uønskede/udlevede bevidstheds - niveauer.     Top
Ifølge udviklingsloven om stadig fremskridt og udvikling, skal du have flyttet din bevidstheds fokus fra de lavere livs og bevidsthedsområder op til dine højere og integreret lyset herfra ned i dit fysiske liv, dine daglige tanker - følelser - ord og handlinger.

Dette kan praktisk gøres ved at du i dagligdagen overgiver din vilje til helheden = Gud, ved, at du i dit tankesind søger indad og opad og smelter sammen med din ånds/sjæls - bevidsthed, med et Guds vilje ske/Lysets vilje ske. Derved overgiver du personlighedens vilje til lysets ophav, som også dybest set er dit ophav.

Derved vil det optimale ske og det helt i takt med din aktuelle livssituation. Herefter efter bedste evne og dine samlede talenter udføre det i praksis, som opstår/skabes i dig. Da Gud er i alle uden undtagelse, vil det der sker, altid være til dit og helhedens bedste.
 
 
20. Føde og drikke varer der styrker og stimulerer Pande centeret:     Top
Anjacenteret lever mere af åndeligt lys end af mad, som den kan få tilført via Guds inspirerende tanker, via læsning af inspireret litteratur, i selskab med mennesker der er højere mental polariseret end en selv.

Men det er ellers lette ting som vand, frugt, og grønsagsjuice samt honning. Da farven er indigoblå er indigofarvede fødemidler som aubergine/saft, rødbede saft, arsarges, rødkål, visse typer tang.

Da energien i kroppen er styret af sindet-vore tanker og følelser, er en øget bevidsthed omkring hvad vi tænker og føler meget vigtigt. Hvad vi sender ud, modtager vi igen.

Affald ud-affald ind. Positive tanker, følelser og lys ud - positive tanker, følelser og lys ind.

Så dette at tænke positivt og efter bedste evne altid at vende det tilsyneladende "negative" om til positivt er en god ting at gøre.

Man kan også sige at de tanker og følelser du vælger, altid kommer til at stå for egen regning eller igen sagt på en anden måde, du kommer til at stå til ansvar for alt hvad du sender ud, hvad enten dette er via tanker - følelser eller handlinger.

Ikke af eller anden dømmende intelligens, men af naturens lov.

Prøv et øjeblik at se jorden for dig, se dig selv stående på den runde jord. Forestil dig et øjeblik, at du sender en tanke ud og se hvordan den følger jordens runding for at vende tilbage igen til sin udsender.

Prøv nu at forestille dig at der forskellige steder på jorden står ti andre mennesker, der tænker nogle tanker der er noget lignende dine/samme grundenergi o.s.v. Disse noget lignende tanke og følelses energimønstre, vil søge sammen + "løbe" sammen på grund af den ens energistruktur.

Det vil i realiteten sige, at du nu er med i en pulje af ens energier.

Prøv så at forestille dig, at denne pulje af energi er af positiv og konstruktiv karakter.

Ja, så vil denne pulje "smitte", brede sig til andre mennesker de kommer i berøring med. Lys tændes, hvor der ikke før var lys tændt.

Omvendt stimulerer disse "puljer" jo til negativitet, hvis de har et formørkende og negativt indhold.

Dette er værd at notere sig. ikke sandt.
 
 
21. Eksempler på hvad der kan blokere Pande centeret.     Top
Negative tanker og følelser.

Fysisk + mental dovenskab.
 
 
22. Eksempler på hvad der stimulerer Pande centeret.     Top
Meditation på Gud - lyset og kærligheden.

Meditation på Planet-øvelsen Venus= stimulerer til højere mentalitet.

Meditation på Planet-øvelsen Vulkan= smeder/omformer personlighedens legemer.
 
 
23. Hvad kendetegner et afbalanceret Pande center.     Top
Inspiration - intuition, den syvende sans - koncentration - mental overblik og åndelig ro.

Forøgede muligheder for åndelig kommunikation, indre klarsyn og klarhørelse.
 
 
24. Hvordan Indigo/Violet kan påvirke i påklædning.     Top
I påklædning giver indigoblå ro og balance.

Stimulerer til forøget indre klarsyn.
 
 
25. Den Violette farve i healings seancer - farvemeditationer m.m.     Top
Er fantastisk til at rense astral (følelses legemet ) og tanke (mental legemet).

Når det aktiveres rigtigt, medfører det en højere form for clairvoyance, intuition og spirituel viden.
 
 
26. Den Violette farve i dit åndelige/fysiske liv.     Top
Guddommelig bevidsthed - kreativitet og evnen til at heale, skabelse ved ordet, indre balance - ro og visdom.

Er farven Indigoblå den farve, der kontrollerer de subtile legemers psykiske energistrømme gennem pande-chakra ( 3.øje ).

Tilfører dig inspiration fra åndelig side af.

Stimulerer din intuitions kanal ( den syvende sans ) til forøget aktivitet og dermed din forbindelse til "hjemmet" og forøger erkendelsen af din Guddommelige bevidsthed – styrker kreativiteten og evnen til at heale, skabelse ved ordet, indre balance - ro og visdom.

Hvorved den Indigoblå bliver den indre Viden og Visdoms stråle.

Du begynder at heale med åndelige energier, hvad enten du er bevidst om det eller ej.

Den Indigoblå vil udvide din bevidsthed og hjælpe din åndelige bevidsthed med at integrere sig ind i det fysiske og derved stimulere dig til forøget Gudssyn.

I hverdagen vil det få den konsekvens for dig, at du begynder at tænke i større helheder. Hvad der er bedst for helheden er også bedst for dig.

Du vil begynde at "tænke" åndeligt og fjerne dig fra navlebeskuende betragtninger og din åndelige udvikling er så godt i gang.

Stille begynder du at erkende, at du ER Gud i fysisk form på lige for med dine medmennesker, måske en dag vil du opleve at "se" Gud i kassedamen i supermarkedet.

En begyndende erkendelse af den "gamle" tese, at vi alle er Guds børn i fysisk form/inkarnation er sand.

En begyndende erkendelse af, at forhindringerne du møder på din vej gennem livet er nødvendige for at du kan få den nødvendige lektie lært og derved få tømt "rygsækken" for de nogle af de ufærdige kvaliteter du er bærer af eller få kappet bånd af til tilknytninger, der ikke mere er gunstige for dig.
 
Da farven Gul er en blanding af Røde og Grønne farver, har den også andel i den stimulerende farve Rød og den regenererende energi i farven Grøn.
 
 
27. Generelt omkring energi-polaritet.     Top

Polaritets energi= (Yang, Maskulin + og udvidende energi) og (Yin, Feminin - og sammentrækkende energi).

(Yang, Maskulin + og udvidende energi) og behøver derfor overvejende Yin - energi fra kosten eller fra feminine energier. Dette for at skabe balance i det fysiske/psykiske energisystem og derved være medvirkende til den enkeltes psykiske/åndelige udvikling.

Denne balance skal skabes ved hjælp af feminine energier. Dette hvad enten disse feminine energier bliver kanaliseret fra det kosmiske feminine energi - hav, eller energien bliver kanaliseret via kvindene, dette kosmiske energihavs feminine udtryk på det fysiske plan, eller via Yin - polariseret kost, arbejde indenfor åndelig inspireret skabende kunst eller som digter, forfatter osv.
 
 
28. Indenfor tonernes og tallenes univers, kan følgende måske være nyttigt vide om den Indigo/Violette farve.     Top
 
Indigo
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
A
6
Indigo
Integrering
fuldstændigørelse
F O X
         
Musik i  A - dur: I A. dur skalaen er der X for tonen A - H - C# - D - E - F# - G# - A
 
 
Purpur/Violette
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
H
7
Purpur/Violet
Transmutation af ønsker/lyster
G P Y
         
Musik i H - dur: (I H. dur skalaen er der X for tonen H - C# - D# - E - F# - G# - A# - H).
 

29. Musik i H - dur: (I H. dur skalaen er der X for tonen H - C# - D# - E - F# - G# - A# - H).     Top

 
Virker via sin kraft/energi ind på hele ens livssituation – især hvis der er undertrykkelse og mindreværd på spil, samtidig med at man føler sig mentalt underlegen.

Mangler du således forbindelse – livsglæde, kan det være stimulerene og godt at lytte musik i E - dur.
 
 
30. Tallet 6: (svarer til leveren, galdeblæreren, venstre arm og side).     Top
Mange mennesker født på en 5'te dag bliver let overaktive, rastløse, indre utilfredse, og det kan give anledning til nervøse spændinger, 5'tes banesår; dette forstyrrer hele det fysiske samspil.

5'erne er ofte udsat for uheld og fysiske skader, der kan omfatter langvarig rekreation.
 
31. Samlet oversigt over Tallenes og bogstavernes magi
Tonernes - Tallenes - Farvernes - Bogstaverne og deres energi kvaliteter.
     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
C
1
Rød
Kærlighed og Viljestyrke
A J S Ø
D
2
Orange
Opbygning og Glæde
B K T Å
E
3
Gul
Forstandsmæssig styrke
C L U
F
4
Grøn
Selvkontrol
D M F
G
5
Blå
Tro og Forhåbning
E N W
A
6
Indigo
Integrering/fuldstændigørelse
F O X
H
7
Purpur/Violet
Transmutation af ønsker/lyster
G P Y
C
8
Opal
Livsforståelse
H Q Z
D
9
Karmin
Medfølelse
I R Æ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Hvordan søger du dagsbevidst - din Gud, ånds og sjæls legeme op.      Top
 
 
 
  Ved at henvende sig til den, som en god ven, hvis bolig bare befinder sig på et ufysisk, mere fintstofligt plan inde i din egen bevidsthed.

Husk venligst på at afstanden til Gud - Ånd og sjæl ikke er længere end at tanken/følelsen kan række.

Oprette en bevidst indre mental eller følelses dialog med dem, ved at spørge dem om alt, hvad du syntes er rigtigt eller vigtigt for dig at spørge om.

Og så efter bedste evne, følge denne din intuitions stemme, din indre Guidende Mester og Vejleder, i tanke - ord og handling.

Dagligt træne i at styre dine tanker i en positiv, konstruktiv og hensigtsmæssig retning for dig.

Lær dig at styre de Brune heste (begærets heste), til de ændrer farve - energi til Hvide heste.
 
Top 
Top