Farven Hvid
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
Retur: Portal
Hvordan påvirker den Hvide farve.
ps. artiklens tekst opdelt i del - tema´er.
23. Afbalanceret Krone Chakra
25. Hvid i healing's seancer m.m
26. Hvid i åndelige/fysiske liv
27. Generelt - Energi-polaritet
 
Hvordan påvirker den Hvide farve.
ps. artiklens tekst samlet i sin helhed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Generelt om farven Hvid.     Top
Hvid bliver ofte forbundet med at være ren, frisk og god.

Farven på en frisk snestorm illustrerer en fredelig og ren vinter scene.

Symboliserer noget godt og positivt.

Hvid indeholder en ligelig fordeling af alle farver i farvespektret.

Farven hvid er reflekterende og stimulerer til åbenhed, vækst og kreativitet.

Hvid er en farve, der beskytter og opmuntrer.

Den tilbyder en følelse af fred og ro, trøst og håb, og hjælper med at lindre følelsesmæssige forstyrrelser.

Den hvide farve skaber en følelse af orden og effektivitet, og er en stor hjælp, hvis du har brug for at rydde op i dit liv.

Farven hvid stimulerer åbenhed, vækst og kreativitet.

Du kan ikke gemme dig bag den, da den forstærker alt på sin vej.
 
 
2. Hvordan påvirker den Hvide farve din fysiske/æteriske krop.     Top

Farven hvid tilbyder en indre udrensning og rensning af dine tanker, følelser og i sidste ende, din ånd.

Den er forfriskende og styrker hele dit energisystem og dermed også det fysiske legeme.

 
 
3. Hvilke organer stimulerer den Hvide farve/energi.     Top
Alle
 
 
4. Hvordan påvirker den Hvide farve dit astral og mentallegeme.     Top
Skaber mental og følelsesmæssigt (astral) klarhed.
 
 
5. Temperaments udtryk i hverdagen.     Top
Et roligt afbalanceret udtryk.
 
 
6. Kort oversigt over nogle af de psykologiske kvaliteter, som de viser sig i aurafeltet i den konkrete fysiske hverdag.     Top
Harmonisk:
Mental klarhed og ro.
 
Dis - Harmonisk:
For meget hvid kan virke koldt.og distancerende.
 
 
7. Den hvide farve, når den kanaliseres/tilføres i en Harmonisk mængde og styrke:     Top
Inspiration - intuition, den syvende sans - koncentration - mental overblik – udvider bevidstheden - oplevelsen af enhed, syntese, helhed - giver ro og balance - åndelig stilhed - Gudssyn - aurasyn – renser dine psykiske energier - god indflydelse på psykiske problemer og psykoser - spirituel mental opløftelse - sandhed - åndelig renhed- kommunikation – forøger evnen til at udtrykke sig selv - indre klarsyn - klarhørelse - den er rensende og stabiliserende over for frygt og hæmninger.

Stimulerer til forøget samhørighed, aktivitet og humanisme.

Udvider din bevidsthed, gør den mere modtagelig for helhedsoplevelser og åndelige indsigter og forøger kommunikationen med dit åndelige selv.
 
 
8. Hvid når den kanaliseres/tilføres i en Dis - Harmonisk mængde og styrke:     Top
Stolthed - arrogance - tilbageholdenhed - diktatorisk livsindstilling.

Det er specifikt og i sin helhed en kæmpe fordel for dig, dagsbevidst at opsøge din sjæl,ånd og Gudbevidsthed og herfra blive tanket op med alt hvad du har brug for, til at kunne blive en helhed i dig selv.

Hvordan kan du søge din ånds og sjæls-legeme bevidst op?
Ved at henvende sig til den, som en god ven, hvis bolig bare befinder sig på et ufysisk, mere fintstofligt plan inde i dit indre univers. Husk venligst at afstanden til Ånd, sjæl og Gud i dig, samt dine åndelige hjælper/guider ikke er længere end at tanken eller følelsen rækker.

Oprette en bevidst indre mental dialog med lysets Guds bevidsthed, ved at spørge den om alt, hvad du syntes er rigtig at spørge om. Og så efter bedste evne, følge denne din intuitions stemme, din indre Guidende Mester og Vejleder, i tanke - ord og handling.

Dagligt træne i at styre dine tanker i en positiv, konstruktiv og hensigtsmæssig retning for dig. Lær dig at styre de Brune heste (begærets energier/heste), til de ændrer farve - energi til Hvide heste.
 
 
9. Hvordan hæve dine energier generelt     Top
Dette kunne eksempelvis være i form af uselvisk opløftelses arbejde som eks. Lystjenester - jordhealinger - kollektive healinger - farvemeditationer og meditationer - du oplever er fyldestgørende for dig og leve som du oplever er rigtigst for dig og dit indre.
 
 
10. Hvilket psykisk center/chakra har den Hvide energi tilknytning til.     Top
Alle chakra - idet den naturligt - uden forbrhold - renser/lutrer hver chakra/celle til bedste ydelse.
Sansefunktion: alle sanser.
Lyd: (ukendt for mig).
Psykisk element: Alle planer, uanset niveau af væren og tilstand.
I det endokrine kirtelsystem: Alle - da den er altrensende.
 
 
11. Hvid stimulerer og renser alle chakre.     Top
Chakre - som de kan se ud - ifølge C.W. Leadbeater
 
Krone chakra
 
 
 
 
 
 
960 Egern + 12 Gyldne/Gule
 
Rod chakra
Hara chakra
Solar Plexus chakra
 4. Egern
  6. Egern
10. Egern 
     
Hjerte chakra
Hals chakra
Pande chakra
12. Egern
16. Egern
96. Egern
Krone chakra
960 Egern + 12 Gyldne/Gule
 
Kilde: Chakraerne - C.W. Leadbeater
(billederne af chakra - kan ses i flot udgave i bogen: Chakraerne af C.W. Leadbeater) Forlag: Teosofisk Samfund
 
12. Generelt om chakraer eller kraftcentre.     Top
Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Chakraerne eller kraftcentrene er forbindelses punkter, hvor der strømmer energi fra et af menneskets legemer til et andet.

Det letteste legeme at se dem i er i det æteriske legeme, hvor de giver sig til kende som tallerkenlignende fordybninger eller hvirvelstrømme i dens overflade.

Når disse chakra er helt uudviklede, viser de sig som små cirkler, der har en diameter på 4-5 cm og som skinner med en mat glød hos gennemsnitsmennesket, men når disse er blevet vækket og belivet, ses de som flammende, funklende hvirvelstrømme, der er langt større og ligner små sole.

Man omtaler dem undertiden som om de stort set er svarede til visse fysiske organer, men de ligger i virkeligheden i overfladen af den æteriske genpart eller det æteriske legeme.

Hver enkelt af dem udgår fra ligesom en stilk fra et punkt i rygsøjlen, så hvis man betragter dem fra en anden synsvinkel vil man se rygsøjlen som en hovedstamme, hvor fra de med mellemrum udgår klokkeformede blomster, som åbner sig klokkeformede blomster, som åbner sig på overfladen af det æteriske legeme.
 
 
13. Hvor kan Krone chakra´et kontaktes på den fysiske krop.     Top

Oven på issen/hovedet.

Kan mærkes som:
som en fokuseret varme/kulde, opad eller udad gående udstråling, styrke afhængig af chakraets aktuelle tilstand og aktivitets niveau m.m.

 
 
14. Tilhørere organer i det endokrine kirtelsystem:     Top
Pineal - Epifyse.
 
 
15. Kendte symboler for Krone Chakra´et ( isse chakra ):     Top
960 Egern + 12 Gyldne blade.
 
 
16. Hvordan kan du undgå at misbruge centrenes grundenergier.     Top
Det der skal læres er, ikke at misbruge de enkelte chakraers grundenergier på andres bekostning eller over andres lig. Dette undgår du ved lære at tackle energien i hver chakra, at kanalisere dem ud i dine daglige gøremål på en så konstruktiv og positiv måde for dig og dine medmennesker, som det overhovedet er muligt for dig at gøre.
 
Med et godt øje til motivet bag de tanker - følelser - ord og handlinger, som du beskæftiger dig med hver dag i din tilværelse på det jordiske plan. Altid efter bedste evne forsøge at holde balancen og ligevægten i de skiftende krav, som tilværelsen kræver af os, der er i inkarnation.
 
 
17. Generelt omkring psykiske centre eller chakra.     Top
Vores bevidsthed kan bevæge sig inden for vores multi - dimensionale væsen, (dine forskellige bevidsthedsplaner). Disse bevægelser kan ske forholdsmæssigt hurtigt og ofte. Afhængig af, hvor du har dine følelse og tanker fokuseret.
 
Hvert chakra tjener som en slags sende og modtagestation for bestemte bevidstheds eller svingningsområder. Når opmærksomheden er centreret i et chakra, beskæftiger mennesket sig, mere eller mindre bevidst - overvejende med det "tema" som hører under det pågældende chakra.
 
 
18. Temaer som hører under Krone centeret:     Top
Kosmisk bevidsthed - Enhed - Kærlighed - Ren Væren - Lyksagelighed.
 
 
19. Hvordan løfte din bevidsthed fra uønskede/udlevede bevidstheds - niveauer.     Top
Ifølge udviklingsloven om stadig fremskridt og udvikling, skal du have flyttet din bevidstheds fokus fra de lavere livs og bevidsthedsområder op til dine højere og integreret lyset herfra ned i dit fysiske liv, dine daglige tanker - følelser - ord og handlinger.

Dette kan praktisk gøres ved at du i dagligdagen overgiver din vilje til helheden = Lysets Gud, ved, at du i dit tankesind søger indad og opad og smelter sammen med din ånds/sjæls - bevidsthed, med et Guds vilje ske/Lysets vilje ske. Derved overgiver du personlighedens vilje til lysets ophav, som også dybest set er dit ophav.

Derved vil det optimale ske og det helt i takt med din aktuelle livssituation. Herefter efter bedste evne og dine samlede talenter udføre det i praksis, som opstår/skabes i dig. Da Gud er i alle uden undtagelse, vil det der sker, altid være til dit og helhedens bedste.
 
 
20. Føde og drikke varer der styrker og stimulerer Krone centeret:     Top
Vides ikke med sikkerhed - men det tror jeg er kontest afhængig og alt efter hvilket type menneske man nu engang er. m m.
 
 
21. Eksempler på hvad der kan blokere Krone centeret.     Top
Negative tanker og følelser - bondefangeri - bevidst løgn - uærlighed - ondskab, bevidst som ubevidst.

Fysisk + mental dovenskab.
 
 
22. Eksempler på hvad der stimulerer Krone centeret.     Top

Meditation på Lysets Gud - lyset og kærligheden + modsatte af ovenstårnde blokerende energier.

Eks.
Meditation på Planet-øvelsen Venus= stimulerer til højere mentalitet.

Meditation på Planet-øvelsen Vulkan= smeder/omformer personlighedens legemer.

 
 
23. Hvad kendetegner et afbalanceret Krone center.     Top
Inspiration - intuition, den syvende sans - koncentration - mental overblik og åndelig ro.

Forøgede muligheder for åndelig kommunikation, indre klarsyn og klarhørelse.

Kosmisk bevidsthed - Enhed - Kærlighed - Ren Væren - Lyksagelighed.
 
 
24. Hvordan kan Hvid påvirke i påklædning.     Top
Rensende - opløftende på personlighedens legemer. skaber ro.

Distancerende og kølig.
 
 
25. Den Hvide farve i healings seancer - farvemeditationer m.m.     Top
Er fantastisk til at rense ud på det fysiske plan (kroppen), det astrale plan (følelses legemet ) og det mentale plan (mental legemet).

Når det aktiveres rigtigt, medfører det en højere form for clairvoyance, intuition og spirituel viden.
 
 
26. Den hvide farve i dit åndelige/fysiske liv.     Top
Guddommelig bevidsthed - kreativitet og evnen til at heale, skabelse ved ordet, indre balance - ro og visdom.

Tilfører dig inspiration fra åndelig side af.

Stimulerer din intuitions kanal ( den syvende sans ) til forøget aktivitet og dermed din forbindelse til "hjemmet" og forøger erkendelsen af din Guddommelige bevidsthed – styrker kreativiteten og evnen til at heale, skabelse ved ordet, indre balance - ro og visdom.

Du begynder at heale med åndelige energier, hvad enten du er bevidst om det eller ej.

Den hvide vil udvide din bevidsthed og hjælpe din åndelige bevidsthed med at integrere sig ind i det fysiske og derved stimulere dig til forøget Gudssyn.

I hverdagen vil det få den konsekvens for dig, at du begynder at tænke i større helheder. Hvad der er bedst for helheden er også bedst for dig.

Du vil "tænke" åndeligt og fjerne dig fra navlebeskuende betragtninger og din åndelige udvikling godt i gang.

Stille begynder du at erkende, at du ER Gud i fysisk form på lige for med dine medmennesker, måske en dag vil du opleve at "se" Gud i kassedamen i supermarkedet.

En begyndende erkendelse af den "gamle" tese, at vi alle er Guds børn i fysisk form/inkarnation er sand.
 
 
27. Generelt omkring energi-polaritet.     Top
Polaritets energi= (Yang, Maskulin + og udvidende energi) og (Yin, Feminin - og sammentrækkende energi).

(Yang, Maskulin + og udvidende energi) og behøver derfor overvejende Yin - energi fra kosten eller fra feminine energier. Dette for at skabe balance i det fysiske/psykiske energisystem og derved være medvirkende til den enkeltes psykiske/åndelige udvikling.

Denne balance skal skabes ved hjælp af feminine energier. Dette hvad enten disse feminine energier bliver kanaliseret fra det kosmiske feminine energi - hav, eller energien bliver kanaliseret via kvindene, dette kosmiske energihavs feminine udtryk på det fysiske plan, eller via Yin - polariseret kost, arbejde indenfor åndelig inspireret skabende kunst eller som digter, forfatter osv.
 
 
28. Samlet oversigt over Tallenes og bogstavernes magi
Tonernes - Tallenes - Farvernes - Bogstaverne og deres energi kvaliteter.
     Top
 
Tone
Tal
Tilsvarende farve
Betydning
Bogstaver
C
1
Rød
Kærlighed og Viljestyrke
A J S Ø
D
2
Orange
Opbygning og Glæde
B K T Å
E
3
Gul
Forstandsmæssig styrke
C L U
F
4
Grøn
Selvkontrol
D M F
G
5
Blå
Tro og Forhåbning
E N W
A
6
Indigo
Integrering/fuldstændigørelse
F O X
H
7
Purpur/Violet
Transmutation af ønsker/lyster
G P Y
C
8
Opal
Livsforståelse
H Q Z
D
9
Karmin
Medfølelse
I R Æ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Hvordan kan du dagsbevidst søge - din Gud, ånds og sjæls legeme op.      Top
 
 
 
  Ved at henvende sig til den, som en god ven, hvis bolig bare befinder sig på et ufysisk, mere fintstofligt plan inde i din egen bevidsthed.

Husk venligst på at afstanden til Lysets Gud - Ånd og sjæl ikke er længere end at tanken/følelsen kan række.

Oprette en bevidst indre mental eller følelses dialog med dem, ved at spørge dem om alt, hvad du syntes er rigtigt eller vigtigt for dig at spørge om.

Og så efter bedste evne, følge denne din intuitions stemme, din indre Guidende Mester og Vejleder, i tanke - ord og handling.

Dagligt træne i at styre dine tanker i en positiv, konstruktiv og hensigtsmæssig retning for dig.

Lær dig at styre de Brune heste (begærets heste), til de ændrer farve - energi til Hvide heste.
 
Top 
Top