David Stjernen
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
 
Back to
 
    
 
 
   
Er et ældgammelt okkult symbol, der bl.a. betegner nedstigning i materien (den nedadvendende trekant - involation)
og den derpå følgende frigørelse og genopstigen til det åndelige plan (den opadvendende trekant - evolution).

I Indien kaldes det "Vishnus tegn".

Vishnus betyder opholderen og er en del af den hinduiske treenighedslære, hvorBrahma: er skaberen - Vishnu: opholderen.Shiva: ødelæggeren og fornyeren.
 
si03.069
B 03
Tegninger er naturligvis til frit af kopiere og benyttes
si03.049
B 03