Maitreya Kristus
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
  
  
2. stråle energi

Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå

2. stråle energi

Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå

 
Udført af Peter og Birgitte Fich Christiansen
   
Kristus er leder af det Hvide Broderskab/Hierarkiet

Han forbinder Hierarkiet med Shamballa og med Sol Logos

Som Hierarkiets leder inkarnerer Han Guds Hjerte
på planeten Jorden

Han ventes at inkarnere fysisk som Herren Maitreya
Buddha om 500 år

   
De store kosmiske væsener befinder sig på et bevidsthedsniveau, hvor de fungerer som mellemled mellem interplanetariske væsener (knyttet til selve Sollogos) og det øvrige Hierarki.

De er vejledere og "overordnede" for klodens øvrige højtudviklede individer og koordinerer alle Hierarkiets opgaver, da de er i brændpunktet for det lys, der skal fordeles over Jorden.

Herren Maitreya er således leder af Hierarkiet, samtidig med at Han forbinder Hierarkiet med Shamballa og med Sol Logos.

Som Hierarkiets leder inkarnerer Han Guds Hjerte på planeten.

Herren Maitreya kendes i kristendommen som Kristus, i islam som den Skjulte Imam, i hinduismen som Krishna og i buddhismen som Maitreya Buddha.

Gennem den guddommmelige kærlighed og varme er Han forbundet med alle menneskers Sjæle og hjertecentre.

Herren Maitreya og Herren Buddha har repræsenteret henholdsvis kærligheds- og visdomsaspektet her på kloden.

Herren Maitreya er verdenslæreren, menneskenes og englenes lærer, der stimulerer religioner og filosofier frem mod en forståelse af Gud som Kærlighed.

Herren Maitreya går nu ind i en ny udvikling, idet en mægtig udstrømning fra Sol Logos' Hjerte styrker Hans kapacitet til at forvandle Jordens mørke.

Derved går Han tættere på menneskeheden i den proces, der benævnes Kristi genkomst i hjerterne.

Han ventes at inkarnere fysisk som Herren Maitreya Buddha om 500 år, hvorved civilisationen løftes ind i en begyndende sammensmeltning med Maitreyas Verden.

Han og Herren Buddha arbejder nu tæt sammen for at bringe Den nye Verdensreligion igennem.

Denne frigives gradvis over de næste 500 år.

Top
Top
si03.124
B 163
si03.124
B 163