Retur: Medi-oversigt
Retur:
Links oversigt
Retur:
Nyt og Aktuelt
Retur:
Portal
Retur:
Merkur Symbol
Retur:
Onsdag
M E R K U R
Retur: Medi-oversigt
Retur:
Links oversigt
Retur:
Nyt og Aktuelt
Retur:
Portal
Retur:
Merkur Symbol
Retur:
Onsdag
     
 
Klik på nedenstående printer ikon, hvis du ønsker yderlig viden omkring Planet energi øvelserne
 
 
 
     
Hvis Positive kvaliteter
er
Indre balance - Indre styrke - Respektfuldhed
     
4. stråle energi
Hvad aktiverer/stimulerer Merkur energien, når du kanaliserer
4. stråle energi
     
Merkur aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og Jupiter
vibrationerne i mentallegemet.

Den giver mental styrke og en evne til koncentration, samt til
absorbation af viden.

Den ensarter rytmen i mentallegemet og
renser, afklarer, balancerer og udvikler mentallegemet.

Den benyttes ved blokeret halscenter, ved mental sløvhed og
indesluttethed, der afviser højere planers ideer og inspiration.

Ved healing er den meget fordelagtig at benytte ved ubalance mellem
astrallegemet (følelseslegemet) og mentallegemet (tankelegemet).

Stimulerer sansen til at tænke logisk.

     
Fakta om energien fra Merkur
     

Formidler 4. stråle energi.= Blå harmoniserende og stabileserende energi.

Hersker over hjernen og tænkeorganerne.

Ud over tænkeorganerne behersker den hukommelsen, talen, lungerne, næsen
nerverne og hænderne.

Dens natur er flygtig og kold.

Merkur er budbringeren imellem den åndelige verden og menneskets sind,
udtrykt på en anden måde, den virker som formidler mellem ånd og stof.

Merkurenergien er opbyggende og harmoniserende.

Mennesker der står under en stærk Merkurindflydelse, tænker og opfatter
hurtigt og i det hele taget præges de af en evig fysisk og psykisk aktivitet.

De handler, korresponderer, taler og diskuterer. De er velegnede til alle
intellektuelle hverv og man ser denne type store litterære begavelser.

Men hvis Merkur er dårlig stillet og aspekteret, så bevirker den egoisme,
egensind og selvovervurdering.

Gode aspekter fra Venus giver en gnist af geni, idet der frembringes en
gunstig forening mellem form og skønhedssans, samt tænkning og
kombinationsevne.

Det samme gælder ved en god Neptun-Merkur kombination, med hensyn til det
kunstneriske, samt det metafysiske, på et højere plan.

Et godt Saturn aspekt bidrager til dybde ved tænkning og en god
koncentrationsevne.

Ved et godt Uranus - eller Pluto aspekt optræder organalitet i alt, hvad
vedkommende gør, og det bevirker en både teknisk og psykisk forståelse
og et fremsyn, der ofte resulterer i store opfindelser og egenartede
nyskabelser.

Merkur repræsenterer 4. stråle energi, fører til sidst mennesket rundt på livshjulet,
og gør det igennem konflikt muligt for ham at opnå harmoni.

     
Nøgleord omkring planeten Merkur og dens energier
     
Gennem aktiviteten igennem den (esoteriske) subjektive
planethersker Merkur, sker en renselse, men igennem klarsyn.

Dette fordi Merkur er det indre oplysende princip, de frigør tanken,
styrer menneskets vej gennem livet og gør det muligt for ham at blive
bevidst om den Guddommelige plan, der ligger til grund
for alle hans brændende erfaringer.

Merkur oplyser tanker og er mellemled mellem sjælen og personligheden,
idet den i praksis virker som Gudernes sendebud.

I første omgang frembringer denne rolle som mellemled en uundgåelig modstand
mellem modsætningernes par og en deraf følgende konflikt.

Denne konflikt fører til sidst til sejr, og illusionen fordrives gennem indre oplysning af den lavere tænkning.

     
Merkur´s positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed
     
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser i din
personlighed er det en fordel at meditere på Merkurs ´s positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i
dit energisystem.

Positiv aspekteret -------------------------------- Negativ aspekteret.
Kvik, begavet, intelligent -------------------- Spredt, hårkløver.
Kølig i kærlighed --------------------- Nysgerrig, spørgesyg.
Snaksom (ordet i sin mund) ------------------- Plagiator.
Alsidig ---------------------- Aldrig hjertelig (inderlig).
Dygtig til enkeltheder ---------------------- Nervøs.
Behændig ----------------- Pjattende, pludrende.
Hurtig opfattende ---------------- Snu, lumsk.
Formidlende -------------------- Listig, snu.
Dygtighed ---------------------- Kritisk.
Logisk -------------------- Behændig.

     
Jord og Lysforbindelse før kanaliseringen af Merkur-energien
     


Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at søge indad og opad til dine åndelige forbindelser, Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt se/visualisere, at du knæler mentalt for Gud; her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge. I midten af solen brænder en strålende hvid flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et
Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at tænke på dine fødder og herfra "ser/visualiser" du
et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden. Derved undgår du energiforstoppelse/energiophopning/blokering.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med Merkur skulle
føle angst - oplever at du bliver for
højtflyvende.
     
Merkur Meditation
     


Hvis positive kvaliteter
er
Indre balance - Indre styrke - Respektfuldhed


Sig mentalt under ind-ånding
Merkur og Jeg er et

Sig mentalt under ud-ånding
Jeg er den bevingede sandhed


Lad sindet hvile i følgende sætninger efter tur eller behov

Jeg er indre balance, mig kan intet rokke

Jeg er den faste klippe

Jeg er afklaringens lys

Jeg Er Den Jeg Er

     
Basisøvelsen
     
Du sidder afslappet i stolen med ret ryg. Intun på Merkur og se et blåt lys, der kommer fra kosmos og danner en blå spiral oven over dig.

Du lader nu spiralen sænke sig ned over dig og lader den bevæge sig op og ned omkring dig, indtil dine legemer vibrerer i en ensrettet rytme.

Du oplever, hvordan en indre styrke, balance og harmoni, breder sig til alt i dit inderste og en følelse af respekt over for universets uendelige kærlighed og kraft, breder sig til alt i dit væsen.

Send spiralen tilbage til Kosmos og Gud, med et tak for assistancen.

     
Den videregående øvelse
     
Du sidder afslappet i stolen med ret ryg og i en afspændt tilstand.

Indstil/intun på Merkurs åndelige energifrekvens, ved i det indre at se
symbolet for Merkur ovenover dig.

Visualiserer et mægtigt fyrværkeri af blåt lys, der går ned over dig og
langsomt former sig til en blå spiral.

Forestil dig hvordan du svæver og derefter roterer ud af stolen og op
gennem rummet - (det ydre rum, Kosmos)

Ved tankens mægtige kraft lader du dig føre til Merkur.

Modtag her din individuelle belæring fra oplysningens kilde.

Når du vil tilbage , så stil ind på Jordens frekvens, se din stol for dit
indre blik og du er der igen.

Ånd roligt ind og ud nogle gange.

Bevar bevidstheden om hvad du har lært.

     
Forbind eventuelt basis + den videregående øvelse sammen til en meditation.
     
Lidt ekstra guf, som du måske kan have glæde af ................
     

En kanaliserings teknik

Nedenstående teknik kan bruges til at kanalisere en hvilken som helst energi, som du oplever er væsentlig for dig at opnå forbindelse med. Er det en mesters energi, du vil kanalisere, ser/visualiserer du billedet af Mesteren oven over dig, og beder om kontakt.

Eks. Visualiser/se Mester Sananda Jesus Kristus oven over dig, udtryk mentalt eller verbalt eller følelsesmæssigt - Sananda Jesus Kristus - jeg beder om kontakt.

Forhold dig roligt afventende og åbn dig op for energien, som blomstens kronblade, åbner sig, når solen sender sine stråler af livgivende lys.

Sananda Jesus Kristus


I healings situationer, send energien ud af hjertecentret (midt på brystkassen) og pandecenteret (midt på panden) og omgiv klient med den. Giv energien fri med et Guds - Lysets eller kærlighedens vilje ske, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farver den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.

Når kanalisering/healig er til ende eller du mærker at energien "trækker" sig, så sig tak for hjælpen og og flyt kanaliseringsobjektet (billedet) ud i dit beredskabsrum, væk fra kanalen "hjem-af-til", så du på ethvert givet tidspunkt kan hente billedet= "ikonet" frem igen og på denne måde kanalisere valgte den energi igen.

Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra Gud - din sjæl og dine åndelige vejledere m.m

Se efterfølgende
(illustrerede med tegninger)
Eksempel 1: Er delt op i 3 trin: s.7-8 A = Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov.
B = Visualisering af valgt Objekt, Mester, Energi.
C = Trække valgte bevidstheds fokusobjekt ind i
       Dagsbevidsthedsrum.
Eksempel 2 – s.9 Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl –
indre sol og Guds bevidsthed
     
     
 
Eksempel 1

"Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov".

Kan benyttes i forbindelse med kanalisering af planetenergi øvelser og andre former for kanalisering.
 
 
 
 

 

Når du har praktiseret planetenergien øvelsen i et stykke tid og den ligesom er blevet som en god bekendt for dig, skal det jo være sådan, at du let - hurtigt og smidigt, kan etablere
kontakten til valgte kanaliserings objekt igen og lade den strømme ned i din
aura/dagsbevidsthed/indre legemer efter behov.


Sådan kan du gøre detteTrin a

Du har "skabt" et dagsbevidstheds beredskabs rum lige oven over dig og din fysiske krop.
(form gerne dagsbevidsthedens beredskabs rum som du vil/ønsker)Trin b

I dagsbevidsthedens beredskabs rum, ser/visualiserer du valgte objekt billedet (her er eksemplet med Sanada Jesus Kristus, det kunne lige så godt være et hvilket som helst andet (planetenergi kort-symbol-billede af solen-en anden mester du holder af m.m).

Du sørger nu for, at valgte objekt befinder sig lige ovenover dig og din isse (valgte symbol + eventuel tekst befinder sig nu inde i din kanal "hjem-af-til", hvor Antakarana forbindelsen og livstråden også befinder sig.


Du åbner dig nu op (som blomstens kronblade gør for solen lys) og lader energien
strømme ned i dig og ud i dit aurafelt - dine indre legemer.

Din dagsbevidstheds legemer bliver nu fyldt op.
Nu sker der det, at din dagsbevidstheds legemer bliver fyldt op dvs. dit fysiske/æteriske legeme + følelses legeme + mentale legeme helt ud til det yderste af din dagsbevidst/aura - med valgte energi.

I healings situationer, send energien ud af hjertecentret (midt på brystkassen) og pandecenteret (midt på panden) og omgiv klient med den. Giv energien fri med et Guds - Lysets eller kærlighedens vilje ske, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farver den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.Trin c

Når du oplever, at nærværelsen/aktuelle behov er opfyldt, du og dine legemer/aura er fyldt op, healingen veludført, flytter du dit valgte kanalisereingsobjekt væk fra din kanal "hjem-af-til" og ind hvor du oplever er den rigtige plads i din dagsbevidstheds beredskabs rum.

Dette så du let kan finde "objekt" igen, når ønsket eller behovet herfor er tilstede igen.
Dit beredskabs rum er uendeligt, så der er ingen "pladsmangel"


Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra Gud - lys og energi fra din sjæl og dine åndelige vejledere m.m

     
     
 
 Eksempel 2.

Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl - indre sol og Guds bevidsthed. Denne
kan fint udføres selvstændigt eller sammen med Jord øvelsen, istedet for den der er beskrevet i meditationen.
 
 
     

Det er vigtigt at du dagligt og bevidst kontakter din egen Gudsforbindelse gerne om morgenen før du bevæger dig ud i det pulserende liv/ eller træner med en af energiøvelserne. Du vil da opleve, at din dag bliver helt anderledes end når du ikke er koblet på din egen indre forbindelses linje "hjem-af-til" og "øvelsen" bliver mere intens.

Først: Kontakt din Jeg Er Nærværelse, ved at lede bevidstheden ind i dit hjertecenter midt på brystkassen, hvor du "ser/visualiserer" en 3 foldig flamme i nuancerne Gylden - Rosa og Blå

Du omslutter den 3 foldige flamme med din bevidsthed/opmærksomhed og integrerer den i dig, ved mentalt at udtrykke, jeg og den 3 foldige flamme er et.

Ved at du har integreret den i dig - har din kanal hjem-af-til synliggjort sig/åbnet sig for dig i dit indre univers og du følger nu denne lodrette forbindelseslinje - der går igennem hals - pande (3.øje) og kronecenter og fører direkte op til din Jeg Er Nærværelse - her forbliver du lidt - for med din bevidsthed at hvile lidt i Jeg Er Nærværelsen - din sjæls bevidstheds legeme.

Hvilende i din sjæls bolig - Jeg Er Nærværelsen - ser du, at kanalen og forbindelseslinjen foresætter opad til en strålende Sol-den kosmiske liv og lys giver for vor del af Universet.

Du åbner din bevidsthed op for denne del af Gudsbevidsthedens manifesterede væsen, ved mentalt at udtrykke: Jeg og Gud er et - Jeg er Lyset - Jeg er Guds dynamiske - aktive kærlighed og visdom i manifestation - Jeg er Guds aktive dynamiske styrke i manifestation - Jeg er Guds aktive-dynamiske intelligens og indsigt - (sammensæt evt. din egen tekst form - kommende indefra - ægte og oprigtig lige netop for dig)

Du oplever /ser/mærker hvorledes din identifikation med lysets kræfter - skaber en indre styrke i dig - en styrke som aktivt forbinder dig med alt levende på Jorden og ser, hvorledes energierne fra dig strømmer ind i og uden om Jorden. Du er nu tilkoblet både din indre Lysstrøm/giver - og din Jordforbindelse + dit arbejds/værested i nu´et.Som du søger, skal du finde.

Det er ikke klogt at dvæle for længe ved et bestemt aspekt af livet, for at gøre dette
skaber ubalance, og du må altid stræbe efter balance.

Hvis du i meditation føler ekstase/indre glæde o.s.v, så hold fast i den, når du vender
tilbage til din dagsbevidsthed og dit daglige arbejde der skal gøres og kanalisere disse
indre kvaliteter ind i din hverdags pligter, sysler og samvær med andre.