S A T U R N
   
 
Klik på nedenstående printer ikon, hvis du ønsker yderlig viden omkring Planet energi øvelserne
 
 
 
   
Hvis Positive kvaliteter
er
Retfærdighed - Udholdenhed - Tavshed
   
3. stråle energi
Hvad aktiverer/stimulerer Saturn energien, når du kanaliserer
3. stråle energi

Denne energi ophæver de karmiske bånd, giver evnen til til på forhånd at kende virkningerne af årsagerne, minder en om hvor man i sit liv ikke tager ansvar for sine handlinger.

Den trækker årsagerne frem i bevidstheden på tidspunkter, hvor man hæmmes
af tidligere livs uforsvarlige handlinger.

Saturn-energien er en energi, der hjælper det enkelte menneske til at
afklare sig i forhold til egne indre begrænsninger.

Den hjælper det enkelte menneske til i større grad at kunne se, mærke og
føle sine egne begrænsninger. Når den er stærkt repræsenteret, kan det
virke som en hård og belastende tid for de fleste mennesker.

Når man kan føle, at der er lukket af for de bærende åndelige energier og
impulser, der i dagligdagen almindeligvis er let tilgængelige,
er Saturn ofte på spil.

Ved integrering af Saturns energier ind i vor dagsbevidstheds energier,
vil de energier, der blokerer for de højere åndelige forbindelsers
nærværelse, få en forøget forløsningshastighed.

Hvis de Saturniske indflydelser tager overhånd må den enkelte gå i
nedslåethed og ensomhed. I hvert fald så længe han indkapsler
sig i sit Jeg og isolerer sig fra andre.

Først når han slutter forbund med menneskene og realiserer projekterne
sammen med dem, vil "nederlag og uheld " ikke længere kaste ham
ud af kurs eller tage modet fra ham.

Fakta om energien fra Saturn
 

En af de mest magtfulde bland de 7 skabende engle af den 3. orden er Saturn.
Vor planets skytsånd og hebræernes gud, Jehova, hvem den 7
dag eller sabbaten, lørdag eller Saturns dag er tilegnet.

Saturn og Jehova er et.

Hvis de Saturniske indflydelser tager overhånd må den enkelte
gå i nedslåethed - ensomhed.

I hvert fald så længe han indkapsler sig i sit Jeg og isolerer sig fra andre.

Nøgleord omkring planeten Saturn og dens energier

Formidler 7. stråle energi

Saturn er brændepunktet for overføringen af Kosmisk manas
(højere mentalessens) til alle vore 7 planetariske skemaer.

Saturns´s positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed

Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser din
personlighed er det en fordel at meditere på Saturn ´s positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i
dit energisystem.

Positiv aspekteret ----------------------------------------- Negativ aspekteret.
Ansvarsfuld, alvorlig ----------------------- Streng, hård, heftig, fyndig.
Forsigtig, varsom -------------------- Dum, tungnem, træg, langsom.
Sparsommelig -------------------- Ikke anerkendelse af skønhed.
Praktisk ---------------------- Ringe, ussel, tarvelig, simpel.
Retfærdig, redelig -------------------- Gerrig, begærlig.
Tålmodig ------------------- Begrænset, indskrænket.
Stræbende, higende -------------------- Nedtrykt.
Omhyggelig i tale ------------------ Selvsikker.
Kontrollerende -------------------- Frygtsom.
Konservativ -------------------- Uinspireret.

Jord og Lysforbindelse før kanaliseringen af Saturn-energienForbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at søge indad og opad til dine åndelige forbindelser, Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt se/visualisere, at du knæler mentalt for Gud; her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge. I midten af solen brænder en strålende hvid flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et
Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at tænke på dine fødder og herfra "ser/visualiser" du
et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden. Derved undgår du energiforstoppelse/energiophopning/blokering.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med Saturn skulle
føle angst - oplever at du bliver for
højtflyvende.

Saturn MeditationHvis positive kvaliteter
er
Retfærdighed - Udholdenhed - TavshedSig mentalt under ind-ånding
Saturn og Jeg er et

Sig mentalt under ud-ånding
Jeg er Guds Kærlighed til alt skabt


Lad sindet hvile i følgende sætninger efter tur eller behov

Jeg er retfærdighed

Jeg er herre over min egen skæbne

I tavs udholdenhed udøver jeg retfærdighed

Jeg Er Den Jeg Er

Basisøvelsen

Du sidder i en behagelig, afspændt og rank stilling i stolen.

Du visualiserer en blomstrend eng. Læg dig ned på ryggen et
solrigt sted med håndfladerne mod jorden.

Fra Solen af går nu en rødviolette stråler ned over dig
og igennem dig.

Du føler dig styrket i modenhed, så du fremover vil kunne leve op til Saturns idealer.

Vend langsomt tilbage.

Den videregående øvelse

Du ser en tunnel for dit indre blik og går igennem den.

For enden af tunnellen er der et violet forhæng, træk det til siden.

Bag forhænget er der et hvidt rum, hvor der sidder en gammel
vismand på en højrygget stol med 2 store tændte lys på hver side.

Du ser i hans øjne, at han ved alt om dig.

Uden følelsesmæssige forviklinger erkender du hvem du er,
og hvad du mangler at kunne administrere.

Han løfter hånden og velsigner dig.

Velsignelsen giver dig styrke til fremover at arbejde tavst, udholdende
og retfærdigt i kærlighedens lys.

Mesteren toner bort, og du er igen i tunnelen.

Vend langsomt tilbage til dagsbevidsthed.

Forbind eventuelt basis + den videregående øvelse sammen til en meditation.
   
Lidt ekstra, som du måske kan have glæde af................
   

En kanaliserings teknik

Nedenstående teknik kan bruges til at kanalisere en hvilken som helst energi, som du oplever er væsentlig for dig at opnå forbindelse med. Er det en mesters energi, du vil kanalisere, ser/visualiserer du billedet af Mesteren oven over dig, og beder om kontakt.

Eks. Visualiser/se Mester Sananda Jesus Kristus oven over dig, udtryk mentalt eller verbalt eller følelsesmæssigt - Sananda Jesus Kristus - jeg beder om kontakt.

Forhold dig roligt afventende og åbn dig op for energien, som blomstens kronblade, åbner sig, når solen sender sine stråler af livgivende lys.

Sananda Jesus Kristus


I healings situationer, send energien ud af hjertecentret (midt på brystkassen) og pandecenteret (midt på panden) og omgiv klient med den. Giv energien fri med et Guds - Lysets eller kærlighedens vilje ske, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farver den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.

Når kanalisering/healig er til ende eller du mærker at energien "trækker" sig, så sig tak for hjælpen og og flyt kanaliseringsobjektet (billedet) ud i dit beredskabsrum, væk fra kanalen "hjem-af-til", så du på ethvert givet tidspunkt kan hente billedet= "ikonet" frem igen og på denne måde kanalisere valgte den energi igen.

Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra Gud - din sjæl og dine åndelige vejledere m.m

Se efterfølgende
(illustrerede med tegninger)
Eksempel 1: Er delt op i 3 trin: s.7-8 A = Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov.
B = Visualisering af valgt Objekt, Mester, Energi.
C = Trække valgte bevidstheds fokusobjekt ind i
       Dagsbevidsthedsrum.
Eksempel 2 – s.9Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl –
indre sol og Guds bevidsthed
   
   
 
Eksempel 1

"Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov".

Kan benyttes i forbindelse med kanalisering af planetenergi øvelser og andre former for kanalisering.
 
 
 
 

Når du har praktiseret planetenergien øvelsen i et stykke tid og den ligesom er blevet som en god bekendt for dig, skal det jo være sådan, at du let - hurtigt og smidigt, kan etablere
kontakten til valgte kanaliserings objekt igen og lade den strømme ned i din
aura/dagsbevidsthed/indre legemer efter behov.


Sådan kan du gøre detteTrin a

Du har "skabt" et dagsbevidstheds beredskabs rum lige oven over dig og din fysiske krop.
(form gerne dagsbevidsthedens beredskabs rum som du vil/ønsker)Trin b

I dagsbevidsthedens beredskabs rum, ser/visualiserer du valgte objekt billedet (her er eksemplet med Sanada Jesus Kristus, det kunne lige så godt være et hvilket som helst andet (planetenergi kort-symbol-billede af solen-en anden mester du holder af m.m).

Du sørger nu for, at valgte objekt befinder sig lige ovenover dig og din isse (valgte symbol + eventuel tekst befinder sig nu inde i din kanal "hjem-af-til", hvor Antakarana forbindelsen og livstråden også befinder sig.


Du åbner dig nu op (som blomstens kronblade gør for solen lys) og lader energien
strømme ned i dig og ud i dit aurafelt - dine indre legemer.

Din dagsbevidstheds legemer bliver nu fyldt op.
Nu sker der det, at din dagsbevidstheds legemer bliver fyldt op dvs. dit fysiske/æteriske legeme + følelses legeme + mentale legeme helt ud til det yderste af din dagsbevidst/aura - med valgte energi.

I healings situationer, send energien ud af hjertecentret (midt på brystkassen) og pandecenteret (midt på panden) og omgiv klient med den. Giv energien fri med et Guds - Lysets eller kærlighedens vilje ske, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farver den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.Trin c

Når du oplever, at nærværelsen/aktuelle behov er opfyldt, du og dine legemer/aura er fyldt op, healingen veludført, flytter du dit valgte kanalisereingsobjekt væk fra din kanal "hjem-af-til" og ind hvor du oplever er den rigtige plads i din dagsbevidstheds beredskabs rum.

Dette så du let kan finde "objekt" igen, når ønsket eller behovet herfor er tilstede igen.
Dit beredskabs rum er uendeligt, så der er ingen "pladsmangel"


Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra Gud - lys og energi fra din sjæl og dine åndelige vejledere m.m

   
   
 
 Eksempel 2.

Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl - indre sol og Guds bevidsthed. Denne
kan fint udføres selvstændigt eller sammen med Jord øvelsen, istedet for den der er beskrevet i meditationen.
 
 
   

Det er vigtigt at du dagligt og bevidst kontakter din egen Gudsforbindelse gerne om morgenen før du bevæger dig ud i det pulserende liv/ eller træner med en af energiøvelserne. Du vil da opleve, at din dag bliver helt anderledes end når
du ikke er koblet på din egen indre forbindelses linje "hjem-af-til" og
"øvelsen" bliver mere intens.

Først: Kontakt din Jeg Er Nærværelse, ved at lede bevidstheden ind i dit hjertecenter midt på brystkassen, hvor du "ser/visualiserer" en 3 foldig flamme i nuancerne Gylden - Rosa og Blå

Du omslutter den 3 foldige flamme med din bevidsthed/opmærksomhed og integrerer den i dig, ved mentalt at udtrykke, jeg og den 3 foldige flamme er et.

Ved at du har integreret den i dig - har din kanal hjem-af-til synliggjort sig/åbnet sig for dig i dit indre univers og du følger nu denne lodrette forbindelseslinje - der går igennem hals - pande (3.øje) og kronecenter og fører direkte op til din Jeg Er Nærværelse - her forbliver du lidt - for med din bevidsthed at hvile lidt i Jeg Er Nærværelsen - din sjæls bevidstheds legeme.

Hvilende i din sjæls bolig - Jeg Er Nærværelsen - ser du, at kanalen og forbindelseslinjen foresætter opad til en strålende Sol-den kosmiske liv og lys giver for vor del af Universet.

Du åbner din bevidsthed op for denne del af Gudsbevidsthedens manifesterede væsen, ved mentalt at udtrykke: Jeg og Gud er et - Jeg er Lyset - Jeg er Guds dynamiske - aktive kærlighed og visdom i manifestation - Jeg er Guds aktive dynamiske styrke i manifestation - Jeg er Guds aktive-dynamiske intelligens og indsigt - (sammensæt evt. din egen tekst form - kommende indefra - ægte og oprigtig lige netop for dig)

Du oplever /ser/mærker hvorledes din identifikation med lysets kræfter - skaber en indre styrke i dig - en styrke som aktivt forbinder dig med alt levende på Jorden og ser, hvorledes energierne fra dig strømmer ind i og uden om Jorden. Du er nu tilkoblet både din indre Lysstrøm/giver - og din Jordforbindelse + dit arbejds/værested i nu´et.Som du søger, skal du finde.

Det er ikke klogt at dvæle for længe ved et bestemt aspekt af livet, for at gøre dette
skaber ubalance, og du må altid stræbe efter balance.

Hvis du i meditation føler ekstase/indre glæde o.s.v, så hold fast i den, når du vender
tilbage til din dagsbevidsthed og dit daglige arbejde der skal gøres og kanalisere disse
indre kvaliteter ind i din hverdags pligter, sysler og samvær med andre.