Kendte æteriske centre/retreats
+ Bevidstheds rejser +
+ Advarsel +

Kendte æteriske centre/retreats.
  Nr.1= 7. stråle fokus på Kauai, Hawaii. Ligger på det æteriske plan i det sydøstlige hjørne af øen og manifesterer Lady Portias lys. Dette 7. stråle fokus er forbundet med 2 andre 7. stråle centre, Mount Shasta i det nordlige Californien (nr.2) og Frihedsgudinden i New York (nr.5).

Nr.2= Bl.a. et træningssted for Saint Germains (Mesteren R’s) disciple. 7. stråle fokus på det æteriske plan i det nordlige Calfornien. Et stærkt åndeligt fokus som befinder sig i det nordlige
Californien oven over bjerget Mount Shasta på det æteriske plan og gennem bjerget. Dette er blandt andet et træningssted for Saint Germains (Mesteren R’s) disciple.

Nr.3= Stort undervisningssted om livets formål og plan. Fysisk fokus i Grand Teton Mountain i Teton Mountain Range i Wyoming, 700 m fra toppen. Transmitterer lys fra de 7. stråler og fra visse
kosmiske væsner. I dette tilflugtssted findes fysiske og æteriske optegnelser over alt, hvad der er sket på jorden. Et stort undervisningssted om livets formål og plan. Indeholder bl.a en sal med en
stor gylden solskive, hvori er en 7 –takket stjerne og 7 mindre skiver.

Nr.4= Symbolernes hule. Befinder sig fysisk i eller nær Wyoming. Fysisk fokus for Greven af Saint Germains 7. stråle energi (Mesteren R). Indeholder bl.a. opfindelser der endnu ikke er frigjort,
et kosmisk spejl og et kugleformet rum, hvor den besøgendes lys intensiveres.

Nr.5= Frihedens flamme. 7. stråle fokus under/over Frihedsgudinden i New York.
Indeholder frihedens flamme, der har til opgave at styrke frihedsidealerne i Amerika. Noget af Frihedens Flamme blev ført til frihedens tempel (nr.8). Quan Yin giver energien til Frihedens
symbol. Frihedsgudinden udgør sammen med fokierne på Kauai (nr.1) og i Mt. Shasta (nr.2) en afbalancerende 7. stråle triangel over USA.

Nr.6= Illuminationens Tempel. 2. stråle fysisk fokus, Mount Meru nær Titacaca søen i Peru.
Fokus for det feminine Gudsaspekt. Her findes en oplysningsflamme, Gylden med Rosa udstråling og hvid center. Her går det feminine aspekt ind i Jorden i balance med det maskuline aspekt. Det
maskuline aspekt kommer fra de høje bjergtoppe i Himalaya/det sydlige Tibet (15), fra templet for den Blå Lotusflamme, som giver illumination og fred.

Nr.7= Helingsfokus under den Guddommelige Moder. Avalon, æterisk by og dal, befinder sig på det æteriske plan over Glastonbury i Syd England og er en aktivitet under 7. stråle. Mesteren R og
Lady Portia giver energien til dette æteriske gralsslot og til det magiske transmuterende arbejde.

Nr.8= Center for integrering af det skabende princip i mennesket. Ligger ved Rhonefloden i Syd Frankrig. Indeholder bl.a en gylden gral med frihedens flamme. Denne flamme er gylden gral.
Denne flamme er rosa - gylden og blå, center for inspiration af kunstnere og til renselse og inspiration og styrkelse af den indre trefoldighed i mennesket ( Gud - sjæl - menneske ).

Nr.9= Alkymistisk forskningscenter, der indeholder den transmuterende violette del af Frihedens
Flamme: violet med rosa center og blå udstråling. Flammen hjælper til med forvandling af karma og negative bindinger. Fysisk fokus ved foden af Karpaterne i Transsylvanien i Ungarn. Et 7. stråle
center fokus under Greven af Saint Germain (Mesteren R). Er for tiden latent (der er midlertidigt lagt ”låg” på).

Nr.10= Indeholder bl.a. sandhedens flamme.
Som genskaber en dybere tro på Gud og udvikler/giver en klarhed i bevidstheden. Hjemsted for sandhedens broderskab.
Æterisk tempel over og i centrum af bjerget Idi, midt på øen Kreta i Grækenland. Er et 5. stråle center og Mesteren Hilarions vigtigste fokus. Pallas Athene står som templets beskytter.

Nr.11= Indeholder (Ascension Flame)
Er en opstignings flamme - blå og hvidfarvet, som renser de indre legemer, så vibrationerne hæves stærkt. En tilknytning til Luxor kræver stærk indre disciplin, da flammen renser de indre legemer, så vibrationerne hæves stærkt. Er et underjordisk tempel tæt ved byen Luxor og nær Nielsen bred og vigtigste fokus for 4. stråle og for Mesteren Serapis Bay.

Nr.12= Indeholder en blå - hvid og opalfarvet opstandelsesflamme.
Der der giver håb og forlængelse af det fysiske liv til mennesket og liv og vitalitet til naturen. Ledes af Mesteren Jesus og Lady Maria.
Er et æterisk tempel over Jerusalem, der strækker/dækker sig over hele Det Hellige Land.

Nr.13= Indeholder bl.a. opfindelser,der endnu ikke er frigivne, og Det Kosmiske Strålerum
Hvori der undervises i anvendelsen af lysstrålen. Ligger nordøst for det Røde hav i den Arabiske ørken, der findes fysiske bygninger under sandet. Mesterens Jesus vigtigste fokus på det fysiske plan og der findes fysiske.

Nr.14= Indeholdende Visdommens Tempel.
Er et stort 2. stråle undervisningssted og fokus for Den Gyldne Robes Broderskab, ledet af Mesteren Kuthumi. Æterisk naturtempel over det lavere bjergområde i Kashmir.

Nr.15= Fokus for Den Blå Lotusflamme, som giver oplysning og fred. Den permanente maskuline
stråle fokuseres gennem dette fokus. Er residens for Herren Himalaya.
Beliggende fysisk på en af de høje bjergtoppe i det sydlige Tibet.

Nr.16= Et af de største opholdsteder for det Store Hvide Broderskab.
Beliggende tæt ved byen Shigatse på “Verdens Tag” i Tibet. Herren Maitreya Kristus vigtigste fysiske forankringssted. Flere Mestre og disciple boede her fysisk i H.P. Blavatskis tid.

Nr.17= Her residerer Diamantshjertets Broderskab.
Der beskytter de politiske og åndelige bevægelser, som sættes i gang af det Store Hvide Broderskab. Dets flamme er hvid med blå udstråling. Mesteren Morya leder dette 1. stråle fokus i Darjeeling ved Himalayabjergenes fødder.

Nr.18= Indeholder bl.a. andet Trøstens Flamme.
Som er rosa med hvidt center og gyldne stænk. Herfra magnetiseres megen af den solenergi, der fordeles i de 7. stråler og strømmer ud i naturen.Det er et uddannelsessted under Helligånden. Det er Maha Chohans fysiske fokus og et 3. stråle fokus. Befinder sig ved Ceylon ud for Indiens kyst.

Nr.19= Hierarkiets hovedsæde på det æteriske plan og er et 1. stråle fokus for Guds vilje’s energien Shamballa.
Shamballa er en æterisk by, som ligger over Gobiørkenen i Kina. Den vil genopstå på det fysiske plan, når menneskeheden er rede.

Nr.20= Fokuserer nådens, tilgivelsens og medlidenhedens lys.
Dens hovedkvalitet er Fredens lys. Ligger på det æteriske plan over en bjergudløber uden for Peking i Kina. Nådens Tempel ledes af Mesteren Quan Yin. Midt i Den Forbudte By i Peking findes et
andet lysfokus, hvorfra Kina skal forvandles, således at Herren Maitreya kan inkarnere om 500 år. Dette fokus er forbundet med Shamballa (nr.19) og Shigatse (nr.16).

Nr.21= 1-2-3. stråle energifokus med vægt på renhed, fred, oplysning/illumination.
På de indre planer over den lille by Daylesford uden for Melbourne er et stort lyscenter under opbygning. Det er forbundet med Herren Maitreyas retreat ved Shigatse (nr.16) og er med til at
skabe en indgang i menneskeheden for Herren Maitreya Kristus energi og fysiske inkarnation om ca. 500 år.

Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki.
Hvorfor er der æteriske templer og energifokus omkring Jorden ?
For gradvis at hjælpe med til at løfte og illuminere (oplyse) menneskeheden.

Hvem/hvad står bag disse energifokus ?
Det gør Det Store Hvide Broderskab/Hierarkiet og Gud-det universelle lys.

Hvilken rolle har de væsner, der befinder sig i de respektive fokus ?
De er at betragte som Guds repræsentanter på det niveau af energi, som de repræsenterer i det
energifokus, de er i.

Hvordan virker disse centre/energifokus for Jorden ?
Da de er magnetiseret med/indeholdende en bestemt energi, har de en magnetisk indflydelse på det område hvor de befinder sig + på de øvrige energifokus, som de er forbundet med omkring Jorden.
Energicentrene samarbejder således for at helheden (Gud og Guds manifestationer på indre/ydre planer), kan udvikle sig gradvis og hensigtsmæssigt. De er på denne måde med til at holde den rette
balance på Jorden og de indre planer og verdener.

Hvordan virker disse centre på menneskeheden ?

Energifoki repræsenterer jo en bestemt energi, som så magnetisk øver indflydelse på det område, hvor det befinder sig. Det vil i praksis sige, at menneskerne, der bor i områderne, gradvis kommer
til at repræsentere den form for energi, bliver præget af den energi, som bliver repræsenteret af de æteriske/fysiske energifokus, som er tilknyttet det område.

Da centrene via energi-samarbejde er knyttede til hinanden, er en evig stimulation og forandring sikret for menneskeheden, da der til stadighed flyder levende vital energi og livssubstans imellem
centrene indbyrdes. Nogle af centrene er fysiske, men skjult for alle, der ikke inviteres dertil, andre af centrene er æteriske og vil blive synlige, efter hånden som menneskeheden udvikler æterisk syn.

Mestrenes disciple og aspiranter kan blive tilknyttet et center, der kan støtte i den indre træning, og de kan besøge dette eller andre centre i deres indre legemer om natten og under meditationer for at
undervises og for at få styrket visse frekvenser i deres personlighed.

Hvad er fælles for centrene ?
At de har æterisk - astralt - mentalt lysenergi til rådighed og handler efter Guds plan og ønske for Jorden. Guds ønske transmiteres til dem via Det Store Hvide Broderskab, samt de lysvæsner, som
virker som bud/overbringere fra de forskellige planer/niveauer af bevidsthed og væren.

Skal man være højt åndeligt udviklet for at besøge disse energifokus ?
Nej, det er et spørgsmål om, hvilken energi du er bærer af. Er du i din personlighed bærer af/eller på anden måde har forbindelse til det pågældende energifokus, du gerne vil besøge er det relativt
enkelt for dig at få en oplevelse med herfra. Er du til gengæld “ny” skal dine indre legemer, (dit æteriske - astrale og mentale legeme) lige vænne sig til den “nye” frekvens, før du kan få en tydelig dagsbevidst oplevelse med hjem.

Og er det et stort ønske for dig, vil du uanset dit nuværende energiniveau/åndelige ståsted, blive holdt “øje” med, samt få tilført en energi, der på den ene eller anden måde vil gøre dit besøg muligt.

Dette kan opleves ved at du i drømme oplever “nye” ansigter i din indre verden, ved at du din personlige energistatus hæves m.m.. Dette kan være rart at blive, så du ikke bliver overrasket over
det ”nye” der begynder at vokse i dit indre.

Hvordan hæve frekvensen/energien i de indre legemer (dit æteriske - astrale og mentale legeme) ?
Ved at meditere - læse litteratur, der er bærer af lys - dagsbevidst beskæftige dine tanker med æstetiske, rene tanker og følelser. Gå til Lys-tjenester/Guds tjenester de steder, hvor du
føler/oplever, er det rigtige for dig og givende for Jorden.

Hvor du i hjertetcenteret føler/oplever, at du er “hjemme”.

Hvor du møder ægte kærlighed - medmenneskelig varme.

Ved at følge din intuition i tanke-ord og handling.

Andre lysfoki.
1.= Kheopspyramiden er et kraftcenter for opstandelse og forvandling.

2.= Delfi i Grækenland er fokus på Sandhed og forbundet med Sandhedens tempel på Kreta i Grækenland.

Kilde: Asger Lorentsens bog: Menneskets Indre Univers.
Borgens forlag og A.D.K. Luk: Law of Life.
Opsamling fra diverse undervisningsmaterialer fra år 1984 - 2000
Bemærk venligst, at oplysningerne omkring de æteriske centre er fra ”gamle” kilder af og derfor måske ikke helt rigtige mere – men de er dog stadig værdifulde som ”ledetråde/spor”.


Bevidstheds rejser.
Det kan være svært for vor fysiske dagsbevidsthed at acceptere, at den faktisk kun er en ualmindelig lille del af et større hele, en større bevidsthed, som rækker fra vor krop og ud i hele universet og rent faktisk er i alt, er allestedsnærværende og derfor også er i den stol, du sidder på, i dette papir og tryksværten ordene er skrevet med.

Du er rent faktisk selv en fysisk manifestation af denne subtile bevidsthed, af denne allestedsnærværende ånd og har altid været dette. Man kunne sige at du er et barn af den og derfor
har retten til at søge den op på det bevidsthedsmæssige plan, hvornår du end har behov for det eller brug for hjælp. Og som årsag til dig - mig - vor fader/moder, vil den gensvare, hvornår som helst du kalder og den vil gøre dette, stol trygt på det.

Det er med at have antennerne oppe, så den uro og larm der forefindes på det mentale og astrale plan omkring jorden, ikke går ind og forstyrrer de informationer og andet andet, som din egen
højere bevidsthed giver dig.

Bevidsthedsrejserne er derfor at betragte som en rejse i egen højere bevidsthed, hvor målet skal bestemmes af dig, så du kommer hen hvor du gerne vil og i samklang med de energier, som er positive - livsbefordrene - belærende - eller hvad du nu end søger.

Så vær meget opmærksom på hvad du intuner på/vælger som bestemmelsessted for din bevidsthed.

De energier du intuner på/bringer dig i samklang, vil øge indflydelse på dit indre energinet og influerer/integrere sig i din nuværende bevidsthed, så det er med at være varsom/påpasselig i dine
valg.

Du får efter hvad du vælger.

Nu er du advaret.

Altså søger du kærlige - visdomsfyldte - kraftfyldte “steder” op, bliver påvirkningen/integreringen derefter, så hvorfor ikke vælge det bedste og mest kvalitative.

Husk, disse planer af bevidsthed du “besøger” er faktiske, blot befinder de sig overvejende på de indre subtile æteriske og mentale planer. Så bliv ikke chokeret, når du hjemme i stolen rent faktisk
oplever at have kontakt og få fine oplevelser og andet “guf” med hjem.

Alt er Gud i differancherede energifrekvenser og niveauer.

Dette er vigtigt at erindre sig og der er brug for det hele, for at denne store universelle bevidsthed kan udvikle og manifestere sig igennem dig/mig og alle andre. Så hvad enten du kan acceptere det eller ej, så er du Gud i manifestation, blot er din bevidsthed midlertidig “sløret” og følgende bevidsthedsrejser er en af måderne, du kan trænge igennem slørene og se hvad du også er.

Du vil møde andre væsner af Gudsbevidsthedens manifestationer, modtage visdom - viden - healing m.m.

Der findes blandt andet healinghospitaler - universiteter - skoler og undervisningssteder af enhver art m.m. og alle stederne vil de være villige til at give dig det du har behov for, i den
udstrækning du har behov for og i den grad du kan kapere og integrere det.

Det som jeg har samlet op, om de nævnte fokussteder, er ”gammel” viden, og har noget ændret udseende m.m. så hæng dig venligst ikke i detaljerne, hvis eller når du besøger efterfølgende
energifokus/steder og du ikke syntes at de svarer til beskrivelserne.

Advarsel i relation til bevidstheds rejser.
Hvis du ikke er vant til at færdes i højere energier, kan du let opleve at miste jordforbindelsen under efterfølgende bevidsthedsrejser. Symptomer på dette kan eksempelvis være:

1.
Rent fysisk oplever du, at det er meget koldt omkring dig, du bliver ligesom fremmed for dig selv og det du kender til. Det skyldtes de højere mentale energier du kommer i forbindelse med og som
har løftet dig og dine indre legemer ind i “nye” frekvenser, i forhold til hvad du er vant til.

2.
Din fysiske tilværelse “syntes” at ændre karakter og indhold, uden at der rent faktisk er sket noget som helst på det fysiske plan udover, at du har løftet din bevidsthed op på højere niveauer af væren
og bevidsthed og derved skiftet “platform/udsigts og indsigtsniveau”.

3.
Opleves dette eller lignende, så er det med at få etableret jordforbindelse i en fart, eventuelt se at komme i gang med noget fysisk arbejde, gøre rent, få vasket det tøj der ligger eller gå en lang tur
m.m.

4.
Og så acceptere at disse planer af bevidsthed eksisterer, at den viden du har fået er sand, men at du måske lige skulle tage det med ro, i bevidstheden om at det altså er på det fysiske plan der skal
udføres lysarbejde.

5.
Skulle du være i tvivl om dine oplevelser m.m. så er du jo trænet til dagsbevidst at kontakte din indre Gudsbevidsthed, som ER din vigtigste kilde til alt, den alvidende og allestedsnærværende
kontakt, som du naturligvis henvender dig til, for at få rede på eventuelle opståede tvivlsspørgsmål.

Stol på DIN oplevelse og det DU ser, men du skal være klar over, at det er en meget fintstoflig verden du bevæger dig i og det derfor kan være svært at få “tingende“ bevidsthedsmæssigt
på plads, efter man har været i “selskab” med højere frekventerende rene og fine energier, som du ikke er vant til.

Du ønskes en god rejse til de indre niveauer af væren og bevidsthed.
 
     
     
 
     
Top 
Alt er naturligvis til frit af kopiere og benytte
Top