Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
  
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
    
(1 a 24)
Introduktion til Healing og Integrerings teknikker
     
Følgende teknikker er veje - teknikker - metoder, som jeg igennem årene har benyttet mig af i min praksis som Healer - Foredrags - Workshops og Kursusholder.

Her kan du hente inspiration og vejledning til din egen udvikling, til at udvikle dine egne teknikker - metoder - veje til opnåelse af større helhed i netop din indre og ydre verden.

Nogle af dem er fra direkte inspiration fra den åndelige verden og andre delvis, andre igen opsamlet fra diverse kursus m.m.

Teknikkerne er ment som en opstarts-hjælp til bevidst at kunne kontakte din indre åndelige dimension og de forbindelser, du er i besiddelse af her.

Når du er kommet i bevidst kontakt med dine individuelle åndelige forbindelser, vil disse guide dig videre i netop det forløb, der er mest hensigtsmæssigt for dig - dit hele liv og dine omgivelsers.

Nyt vil blive tilført og du vil opdage, at der dukker nye redskaber op i din bevidstheds redskabskasse.

Så teknikkerne er at betragte som en platform, et ståsted, hvorfra du roligt kan begynde din åndelige rejse.

Teknikkerne er tænkt som Gyldne nøgler til dit indre univers af Lys og Kærlighed.

Du vil naturligvis lære, hvordan du blidt kan åbne op for denne indre åndelige verden og blidt lukke den igen.

Da teknikkerne er absolut universelle, kan de roligt benyttes af alle der oplever at tiden er inde til at opnå større bevidsthed omkring indre åndelige potentiale.

Man kunne, menneskeligt nok, mene at der skal tro til for at healing og integrations teknikkerne virker, og det er forsåvidt rigtigt, men dog kun så megen tro - energi, at du får lyst til at afprøve dem.

Ps.
De virker, så hvis du tror de "kun" er det rene læsestof, vil du blive glædelig overrasket, når du afprøver dem i praksis.
Top
Top