Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )

 
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
  
(3 a 24)
Generelt om Kanalisering og Teknik. 
     
 
Alle kanaliserer - genererer energi dagen lang.
 
     
At kanalisere er en naturproces og alle gør det dagen lang, de fleste er bare ubevidste om, hvad de er kanal for. Er det egocentrerede tanker vi går med, kanaliserer vi egocentrerede energi'er ud til æteren omkring os og på denne måde også til vore omgivelser og medmennesker.

Tænker vi på kristus - lys og kærlighed, kanaliserer vi kristusenergi - lys og kærlighed til vore medmennesker. Ikke nok med det, men vi tilfører også de energier til vor aure/bevidsthed som vi kanaliserer/tænker på. Det vil sige, at det vi tænker på, kanaliserer vi, genererer så at sige inde i vor bevidsthed og herfra ud til omverdenen.

Så indtuner du på det universelle lys - på Maitreya Buddha Kristus eller Jesus Kristus eller Sai Baba fra Indien eller hvilken som helst højere indviet, vil du tiltrække - generere eller kanalisere den energi, du har stillet ind på og den vil så blive tilført dit energi system og herfra vil den udstrømme ud til dine omgivelser.

Sådan er det og har altid været. Så hvorfor ikke vælge de bedste og mest kvalitative tanker og følelser, du overhovedet kan komme i nærheden af. Især når man tænker på, at det jo er sådan, at de tanker du sender ud får du tilbage, + de tankeformer de udsendte støder på af lignende kvalitet.

Det med at kanalisere Guds ånden, Guds tanker ved enten at tale eller skrive det ned, vil således bringe dig nærmere til det du er, oprindeligt, nemlig barn af Guds nåde, sind og hjerte.

Da vi alle er det, kan vi alle gøre dette og sende disse videre.
 
 
For at modtage mere, må du give det videre, som du har modtaget og give det fri.
 
     
Hvis du holder det, du modtager, tilbage fordi du syntes, at det er ikke for de uindviede eller vennerne, så stagnerer du.

Din bevidsthed ville så kunne sammenlignes med en vandmølle, der udvinder kraft fra vandet og som pludseligt for egen regning begynder at tilbageholde det vand, som den benytter, for at holde "hjulene" i gang, for at energiudvekslingen kan foregå.

Din bevidsthed - dit sind er i sandhed skabende energi og vil hurtigt gå i stå på grund af den uvirksomme energi/vand. Kun når vandet eller energien får lov til at flyde frit igennem, har det værdi for vandmøllen som en kraftskabende faktor. Nøjagtig det samme med dig som menneske.

Når du opfanger Guds tanker, må du give dem videre for at få gavn af dem, og du må lade andre gøre det samme, så at de kan vokse og udvikle sig som du selv. Det Jesus lærte fra sig, kom til Ham som en direkte åbenbaring fra Gud, ligesom det uden tvivl har været tilfældet med vore andre store læremestre. Kommer alt ikke fra Gud ? Er det ikke sådan, at hvad et menneske kan gøre, kan alle andre også gøre ?

Det er sådan, at Gud altid er parat og villig til at åbenbare sig for alle mennesker, som han har åbenbaret sig for Jesus og andre store kanaler for Guds kraften. Men det at vænne sin bevidsthed til at være kanal for den universelle Guds bevidsthed og kommunikere med denne, og i sine tanker ord og handlinger samarbejde med denne endnu noget, der lyder fjernt for de fleste mennesker i inkarnation.

Ikke så underligt, når man tænker på, i hvor mange årtusinder autoriteterne har slået ned på naturbehandlere - kloge kvinder og mænd der har hjulpet deres medmennesker.

Disse minder fra tidligere inkarnationer ligger dybt gemt som noget der virker afskrækkende for at turde sprænge de årtusinde gamle fordomme, som er bygget op af menneskeheden generelt og af magtudøvere på det fysiske plan specifikt.

Så hvis du ikke tror du kan kanalisere, være kanal for det højeste, kærligheden, lyset, og derved opnå fremgang i hele din vækst og tilværelse, så skulle du prøve at kanalisere via din indre Gudsforbindelse.
 
At samarbejde med dit indre energi-univers, giver flow og fremgang.
 
Du vil så hurtig kunne spore en fremgang i hele din tilværelse og denne fremgang er uendelig i sin rækkevidde, hvis du altså ikke lader dig slå ned af dine gamle mønstres modstand mod at flytte sig og for manges mønstres vedkommende, ryddet af vejen.

Det vil sige det gode og frugtbare, mønstrene indeholder, bliver naturligvis brugt som fundament i den nye energistruktur der bliver lagt ind i dit energisystem, ind i din bevidsthed, og således bliver en hel ny verden mulig at opbygge og opleve for dig, uanset hvad du end har som opgave i dette liv.

Uanset hvilke kår du end sidder i, så kommer Gudsenergien tilstede når du "stiller" ind på den, tænker på den og den vil helt sikkert hjælpe dig igang med din udvikling på det fysiske plan, det psykiske og åndelige. Ville du ikke hjælpe dit barn på Jorden ?

Det gamle ordsprog som siger, at man kan godt trække en hest hen til vandtruget, men ikke tvinge det til at drikke af det, gælder også dig og mig
 
Bevidst/ubevidst kanalisations virksomhed.
 
Bevidst/ubevidst kanalisation foregår dagen lang i det daglige. Spørgsmålet er om vi er klar over, at det findes en intelligens, der er indrettet på sådan en funktionel måde, at den uden undtagelse hjælper alle mennesker, såvel dem der i inkarnation, som disinkarnation på lige fod.

Derfor kan det svar på det spørgsmål, som du i dit indre har stillet til dig selv, indre åndelige verden eller Gud, godt blive givet dig af kassedamen i Bilka, Føtex ,Brugsen eller Aldi og for den sags skyld af alle du møder på din vej.

Dette hænder ofte, når din kanal af den ene eller anden grund, midlertidigt er lukker/blokeret. Så er det, at du møder mennesker "tilfældigt" på din vej. Disse møder er set fra den åndelige verdens side af, ikke spor tilfældige.

Fra åndelig side af kan man rent faktisk "se" hvem du løber ind i den nærmeste tid og derfor forberede dit møde med vedkommende. Derved kan man "time og tilrettelægge", så du kan få den viden - healing og information der maksimalt kan gives dig i pågældende situation.
 
Lyt, skan, sortere og tag det brugbare for dig - til dig.
 
Det er blandt andet derfor, at det er vigtigt, at du handler ud fra det, du oplever er optimalt rigtigt at gøre for dig og ikke lader dig slå ud af den kurs du har valgt, fordi folk der "ved" bedre, kommer med deres mening.

Lyt venligt til hvad de siger, og hvis der er noget af det, de siger du bruge til noget, så tag det til dig. Men hvis du er i tvivl om dine egne beslutninger, er det altid godt at stille spørgsmål egne beslutninger.

Lige at "skanne" en eventuel beslutning igennem, for eventuel at rette den påtænkte handling "ind", er sund fornuft, kendetegnende for et menneske med fødderne på jorden, en god jordforbindelse, et menneske af den type der siger, ja,ja, nu klapper vi lige hesten, dette er nogle af kendetegnene for en person der er fleksibel i sit sind og i sin bevidsthed.
 
Dine åndelige hjælpere er alle tilstedsnærværende.
 
Dine åndelige hjælpere kan altid og på ethvert givet tidspunkt få en opdateret viden omkring, hvor du for øjeblikket, står i udviklingstrin, modenhed og derved sammensætte et " handlingsforløb " for dig og det, der netop er vigtigst for dig at lære i den aktuelle sitiation.

Så hvis du tror, at det er noget specielt ved de mennesker, der siger at de kanaliserer, er der noget du har misforstået. De benytter sig blot af deres fødselsret. Den fødseslret alle uden undtagelse har og har haft med sig lige siden tidernes morgen eller lige siden menneskenes integrering i en menneske krop. Så for at komme med nogle konkrete eksempler, ja så kanaliserer bageren - slagteren - købmanden - mælkemanden - husmoderen og faderen, børnene ligeså.

Prøv at være opmærksom på dette, næste gang du har en problematik du går og tænker over og du møder en som netop siger de forløsende ord.

Alle kanaliserer ofte uden at vide det, helt naturligt og spontant og det vil blive en mere dagligdags oplevelse for os alle at opleve i fremtiden.

Dette er en naturlig konsekvens af vor/jordens indtræden ind i Vandbærerens tidsalder.
 
Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed.
 
Der er naturligvis forskel på bevidst kanalisering og ubevidst kanalisering.

Når du bevidst intuner, stiller ind på et bestemt emne eller objekt og kanaliserer den viden ned - ud, ja så er det helt klart at der sker en forøgelse af din kanaliserings kanal og din bevidsthed udvides helt naturligt hurtigere end hvis du ubevidst kanaliser.

Dette fordi det er en universel åndelig lov og regel der siger, at den der har mere, skal give til dem der har mindre eller mangler noget af det, du har overflod af.

Modsat den menneskeskabte lov/mentalitet, der hersker her på kloden, hvor det nærmest virker som om, at den der har lidt, skal det sidste også fratages.

Det er muligt for alle mennesker at blive bevidste om dette, blot de vil lytte - handle aktivt efter de informationer og den viden, der løbende kommer til dem fra de kilder, som altid har været der og altid vil være der.
 
Teknik til at kontakte en energi - oplevelse man en eller flere gange har haft kontakt med.
 
Der er naturligvis forskel på bevidst kanalisering og ubevidst kanalisering.

Når du bevidst intuner, stiller ind på et bestemt emne eller objekt og kanaliserer den viden ned - ud, ja så er det helt klart at der sker en forøgelse af din kanaliserings kanal og din bevidsthed udvides helt naturligt hurtigere end hvis du ubevidst kanaliser.

Dette fordi det er en universel åndelig lov og regel der siger, at den der har mere, skal give til dem der har mindre eller mangler noget af det, du har overflod af.

Modsat den menneskeskabte lov/mentalitet, der hersker her på kloden, hvor det nærmest virker som om, at den der har lidt, skal det sidste også fratages.

Det er muligt for alle mennesker at blive bevidste om dette, blot de vil lytte - handle aktivt efter de informationer og den viden, der løbende kommer til dem fra de kilder, som altid har været der og altid vil være der.
 
Teknik til at kontakte en energi - oplevelse man en eller flere gange har haft kontakt med og få vejledning.
 
Dette er i virkeligheden meget enkelt.

Søg i dine tanker tilbage til den situation hvor du havde en kontakt, en oplevelse som var givtig for dig, som du oplevede var ægte, dejlig, givende og opløftende. Stil nu dine tanker ind på denne situation, glem eventuelle øvrige medvirkende i scenen og søg ind til kærnen af oplevelsen, ind til den essentielle energi, som var tilstede i situationen.

Spørg ind til energien, om det i orden at du kanaliserer den. Er svaret ja, da gør det og stil spørgsmål, bed om healing eller hvad du end oplever som værende for vigtig for dig. Er svaret nej, så spørg den samme energi om den eventuelt kan hjælpe dig og vise dig hvilken i "retning" du så skal søge.

Vær forberedt på at svaret fra pågældende energi lige så godt kan blive vist via et billede som ved direkte tale eller følelse/fornemmelse. Du er altså ikke skør, når du oplever energien svare på dit spørgsmål ved at vise dig et billede omkring, hvad der er bedst for dig at gøre eller hvor det er bedst for dig at søge hen eller at en stemme eventuelt vejleder dig.

Vejledningen kan også som før nævnt komme i form af en fornemmelse - følelse, eller en duft, som vil minde dig om en situation du har været i og hvor du kan hente viden og energi-mæssig forbindelse fra.

Det er værd at erindre sig, at ingen uden undtagelse er forhindret i at opsøge disse energi-mæssige åndelige kontakpunkter og herfra søge indad for hjælp og vejledning. Det skal dog siges, at der i begyndelsen ved praktiseren af denne teknik, kan ligge den fare, at du kommer til at hænge fast i eventuelle omkringliggende negative oplevelser, som du havde med de mennesker der også tilstede i pågældende situation.

Det gælder så om at være så bevidst om dette, at du når du "lige" ser, føler, mærker situationen, så at sige skøjter lige ind til kærne-energien i situationen og lader de omkringliggende rammer, mennesker m.m. fade ud og søge energien, der lå bag. Forsøg ikke at blive skræmt, når du oplever at denne teknik virker.

Hvad enten du vil det eller ej er tilstede værelsen af åndelige energier og bevidstheder et faktum, som du lige så godt kan acceptere i din ydre såvel som indre verden.

Du er ikke spor tosset, som nogle måske i din omgivelse helt sikkert vil antyde, hvis du vælger at fortælle om dine oplevelser.

Eller fremturer med at du helt sikkert ender ude på et side spor eller at du måske skulle lade dig indlægge på en dertil indrettet institution.

Blot skal du vide, at det er meget almindelige reaktioner blandt mennesker, der ikke har haft en bevidst oplevelse af åndelig karakter.
 
Øv dig i at få Tanke - Ord og Handling sammen.
 
 
Hvis dine omgivelser er udprægede ubevidste om den åndelige verden, vil det være en fordel for dig at opsøge kredse, hvor disse oplevelser er dagligdags foreteelser.

I disse kredse vil du for det meste finde ligesindede, som i det mindste har forståelse for dig. Forvent dog ikke for meget feedback lige i begyndelsen, idet de fleste mennesker du vil møde her, er ofte er meget på påsselige med hvad de siger, er forsigtige med at åbne op for netop deres indre oplevelser, er bange for at de og deres oplevelser skal blive trådt under fode.

Frygten skyldtes ofte, at de oplevelser de pågældende har haft/har, ofte har været, er så smukke, så unikke og opleves så private at de ikke er tilbøjelige til at tro, at andre også kan have lignende oplevelser. Men efterhånden som din åndelige bevidsthed udvikler sig ind i din fysiske daglige dag og bevidsthed, vil der komme en fred og ro over din tilværelse.

Især hvis du forsøger at få tanke - ord og handling til at hænge sammen.

Det vil i praksis sige, at du efter bedste evne i din fysiske praktiske hverdag, forsøger at få tanke - ord og handling til at hænge sammen og efter bedste evne forsøger at lade være med at praktisere/udføre manipulation med andre mennesker.

Dette gælder både den skjulte og åbne form for manipulation.

Dette fordi, at den bevidste skjulte manipulation forvrænger den rene ånds energi, som du er kanal for. Denne advarsel til dig, fordi du meget hurtigt vil opdage at din åndelige udvikling fører dig nogle skridt foran de af dine medmennesker, som endnu ikke skal have deres bevidsthed åbnet op for deres indre åndelige verden.
 
Misbrug af åndelig energi og forbindelser.
 
Der er utallige eksempler på hvordan nogle er faldet for fristelsen og bevidst misbrugt deres energi forbindelser.

Det medfører ofte, at de mennesker som de egentligt skulle have hjulpet et skridt fremad, så at sige have givet en hånd med på vejen, fornemmer en falsk energi bag den tilbudte hjælp og derved får en dårlig smag i munden og derfor afholder sig fra yderlige kontakt eller opsøgning af de såkaldte åndelige eller får en dårlig smag i munden når de hører om det åndelige eller den åndelige verden.

Dette er mildt sagt ikke godt.

Jeg vil i denne sammenhæng gerne give dig nogle af de få kendetegn, som jeg før jeg bevidst begyndte på min åndelige udvikling, hørte om og som jeg langs vejen har måttet erkende også for mig viste sig at være nogle de sande kendetegn på åndelige mennesker.

Det skal i denne sammenhæng siges ar der ingen endegyldig måde er at anskue sand åndelighed på, fordi vi jo står på så uendelig mange forskellige udviklings niveauer og med så differentierede udviklingsmål.
 
Øjnene er sjælens spejl.
 
Nå, men til sagen.

Følgende få kendetegn er nogle af dem, der karakteriserer de virkelige åndelige mennesker; de udstråler venlighed, varme og parat med en hjælpende hånd, når det er nødvendigt, er ikke bange for at yde hjælp i nødens stund og efter behov.

Det modsatte kan du se, ved at betragte/se vedkommende ind i øjnene, er de fiskekolde og døde, uden at vise kærlighed, vær da forsigtig og prøv at lytte objektivt og subjektivt til det, der ligger bag stemmen.

Og samtidig søge indad og opad, lyt til din egen indre intuitions stemme og dennes vejledning.

Øjnene er sjælen spejl og kan afsløre mangt og meget om, hvad vedkommende indeholder.

Så det med at træne i at lytte til din intuition, din indre Guds - Ånds og sjæls stemme, vil uanset hvordan du end vil forsøge at undskylde, at du ikke tror på dette eller hint fra din egen verden, altid være det, der er rigtigst for dig i din nuværende situation.

Endelig skal det siges at 9 ud af 10 " åndelige " ofte vil prakke deres sandheder på dig.

Sandt er det, at deres også er sande, i forhold til hvor de står, men vækker det ikke genklang i dig, så forsøg at drage essens - kærnen ud af hvad der er de forsøger at fortælle dig og så lade deres oplevelsesrammer/omgivelser fade væk eller tone ud.

Så du står med en kærne af forståelse for dem og deres situation.

Hvis du i praksis kan gøre dette vil du berige dig selv og din bevidsthed.

Dette vil give dig en forståelse og visdom, som du ikke kan læse dig til.

Udover dette vil du få udviklet en større forståelse - kærlighed - visdom i dig selv, til andre og din livssituation og livet som helhed.

Din bevidsthed vil i sandhed udvides helt naturligt og du vil med tiden kunne rumme mere og mere.

Dine åndelige vejledere vil hele tiden følge din udvikling og støtte dig i din kanaliserings og udviklings proces.
 
Så bare på med vanten og god arbejdslyst.
Top
Top