Healing ( Viden - healings og forløsnings teknikker ) Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have glæde af dem også. (4 a 24) Energi - genkendelse og opmærksomhed. Vejledninger til brug i situationer med rutineopgaver, samt til optræning af energi-genkendelse og opmærksomheds træning i det øjeblikkelige nu Slå auto-piloten til. Vær bevidst om at slå "autopiloten" til, når du udfører daglige rutineopgaver og pligter, og lad din bevidsthed være fokuseret i 3. øje (mentalt fokuseret) og vær åben/opmærksom/lydhør fra indre kilde, altså være åben indadtil - opadtil og lytte til din Gudsforbindelse og den stille indstrømmen af "guldkorn" herfra. Vær opmærksom på forskel mellem vandret og lodret "forbindelse" Være opmærksom på, hvad der bliver sendt til dig fra egen indre åndelige kanal - via din lodrette vertikale "forbindelse" og hvad der kommer via din vandrette/horisontale forbindelser. Træning af din skelneevne Og træner dig i at skelne horinsontial og vertikal modtagende indstrømninger fra hinanden, imens energien aktuelt er tilstede, det er lettere og meget hurtigere at gøre i det øjeblikkelige NU end at skulle til at "samle gammel" oplevelse op ved tid og lejlighed. Teknikken til energi-genkendelse og opmærksomheds træning. (det er sundt at undre sig og lære nyt) Dette kan gøres ved at du i det øjeblikkelige NU - altså hvor energien er tilstedeværende, "ser" efter hvorledes udtrykker/viser energien sig - hvilken farve osv. og så mentalt spørge ind til den tilstedeværende energi - eventuelt kan følgende benyttes; • hvem er der, • hvorfor har jeg brug for det, • hvad er årsagen til denne energi tilstedeværelse, • hvor kommer den fra, • hvad er vedkommende energis motiv til at manifestere sig i dit "rum", • osv. Det kan være meget værdifuldt at optræne denne naturlige evne til at være opmærksom i nu´et. En evne som alle mennesker uden undtagelser har som en medfødt iboende evne/talent - måske bare "sovende" og som venter på at sin ejer (dig) opvækker den. Så altså - hvis du gerne vil lære at "se" -"høre", hvad der rent faktisk rører og bevæger sig i verdenen uden om dig, så kan ovenstående være en af metoderne hertil. Begynder du på det - kan du være sikker på, at dit verdensbillede ændrer, udvider og udvikler sig. Og det gælder både dit "indre" og "ydre" verdensbillede, din forståelse og viden om begge. Slip "gamle" programmer. Og husk efter bedste evne at slippe dine forudorienterede programmeringer og meninger - dette gælder såvel omkring: Det horisontale fysiske-astrale-mentale plan påmindelse/energi-stimuleringer fra det menneskelige aspekt/plan, det horisontale dagsbevidste ydre plan, hvor du færdes i din daglige dag og fra dit personlige netværk på det fysiske plan. De indre åndelige planer, via din "hjem-af-til forbindelse" såvel som fra dit indre "netværk" og påmindelse/energi-stimulerings energi der kommer via din vertikale (lodrette) forbindelse "hjemmefra" - altså fra dine naturlige åndelige forbindelser og energier herfra. Den æteriske aura ses som en blå-grå bræmme af lys rundt om det fysiske legeme i nogle få centimeters afstand. Denne æteriske aura er udstrålingen fra det æteriske legeme, som er en nøjagtig kopi af den fysiske. krop, bare lavet i et finere vibrerende materiale. Det æteriske legeme kaldes da også den æteriske dublet. Det æteriske legeme har til opgave at vitalisere den fysiske krop, idet det optager vitaliteten fra naturen, solen og den føde vi indtager, og oplader kroppen med denne energi. Ved at betragte den æteriske aura kan healeren derfor få et billede af kroppens sundhedstilstand. Hvis den æteriske aura er stærk og lysende, tyder det på en sund krop, men hvis der er skygger, hvis den æteriske Antakaranakanalen / aura virker mørk og tung, tyder det på manglende vitalitet/livskraft til kroppen. Der kan også være huller eller revner i den æteriske dublet, hvilket vil sige at energien har let ved at sive ud af det æteriske legeme. Healeren kan v.h.a. forskellige teknikker styrke og rense det æteriske legeme og den æteriske aura. Da den æteriske auras vibrationer er så tæt på det fysiske plans vibrationer, er der mange sensitive mennesker som er i stand til at se denne lysudstråling. Lige en afsluttende reminder; det er mest hensigtsmæssigt at udføre øvelsen i opmærksomheds træning, når energien rent faktisk er tilstede dvs er tilstedeværende - nærværende. Hvis der er en åndelig vejledning til dig, handler det naturligvis om, efter egen vurdering og skelneevne, at udføre "guldkornene" i tanke - ord og handling efter bedste evne og så godt du nu kan. ( ps. og så vil det altid være nok til at en udvikilings proces er igangværende, igangsættes eller kan igangsættes ) Kilde: Børge Nielsen Top Top Healing ( Viden - healings og forløsnings teknikker ) Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have glæde af dem også. (4 a 24) Energi - genkendelse og opmærksomhed. Vejledninger til brug i situationer med rutineopgaver, samt til optræning af energi-genkendelse og opmærksomheds træning i det øjeblikkelige nu Slå auto-piloten til. Vær bevidst om at slå "autopiloten" til, når du udfører daglige rutineopgaver og pligter, og lad din bevidsthed være fokuseret i 3. øje (mentalt fokuseret) og vær åben/opmærksom/lydhør fra indre kilde, altså være åben indadtil - opadtil og lytte til din Gudsforbindelse og den stille indstrømmen af "guldkorn" herfra. Vær opmærksom på forskel mellem vandret og lodret "forbindelse" Være opmærksom på, hvad der bliver sendt til dig fra egen indre åndelige kanal - via din lodrette vertikale "forbindelse" og hvad der kommer via din vandrette/horisontale forbindelser. Træning af din skelneevne Og træner dig i at skelne horinsontial og vertikal modtagende indstrømninger fra hinanden, imens energien aktuelt er tilstede, det er lettere og meget hurtigere at gøre i det øjeblikkelige NU end at skulle til at "samle gammel" oplevelse op ved tid og lejlighed. Teknikken til energi-genkendelse og opmærksomheds træning. (det er sundt at undre sig og lære nyt) Dette kan gøres ved at du i det øjeblikkelige NU - altså hvor energien er tilstedeværende, "ser" efter hvorledes udtrykker/viser energien sig - hvilken farve osv. og så mentalt spørge ind til den tilstedeværende energi - eventuelt kan følgende benyttes; • hvem er der, • hvorfor har jeg brug for det, • hvad er årsagen til denne energi tilstedeværelse, • hvor kommer den fra, • hvad er vedkommende energis motiv til at manifestere sig i dit "rum", • osv. Det kan være meget værdifuldt at optræne denne naturlige evne til at være opmærksom i nu´et. En evne som alle mennesker uden undtagelser har som en medfødt iboende evne/talent - måske bare "sovende" og som venter på at sin ejer (dig) opvækker den. Så altså - hvis du gerne vil lære at "se" -"høre", hvad der rent faktisk rører og bevæger sig i verdenen uden om dig, så kan ovenstående være en af metoderne hertil. Begynder du på det - kan du være sikker på, at dit verdensbillede ændrer, udvider og udvikler sig. Og det gælder både dit "indre" og "ydre" verdensbillede, din forståelse og viden om begge. Slip "gamle" programmer. Og husk efter bedste evne at slippe dine forudorienterede programmeringer og meninger - dette gælder såvel omkring: Det horisontale fysiske-astrale-mentale plan påmindelse/energi-stimuleringer fra det menneskelige aspekt/plan, det horisontale dagsbevidste ydre plan, hvor du færdes i din daglige dag og fra dit personlige netværk på det fysiske plan. De indre åndelige planer, via din "hjem-af-til forbindelse" såvel som fra dit indre "netværk" og påmindelse/energi-stimulerings energi der kommer via din vertikale (lodrette) forbindelse "hjemmefra" - altså fra dine naturlige åndelige forbindelser og energier herfra. Den æteriske aura ses som en blå-grå bræmme af lys rundt om det fysiske legeme i nogle få centimeters afstand. Denne æteriske aura er udstrålingen fra det æteriske legeme, som er en nøjagtig kopi af den fysiske. krop, bare lavet i et finere vibrerende materiale. Det æteriske legeme kaldes da også den æteriske dublet. Det æteriske legeme har til opgave at vitalisere den fysiske krop, idet det optager vitaliteten fra naturen, solen og den føde vi indtager, og oplader kroppen med denne energi. Ved at betragte den æteriske aura kan healeren derfor få et billede af kroppens sundhedstilstand. Hvis den æteriske aura er stærk og lysende, tyder det på en sund krop, men hvis der er skygger, hvis den æteriske Antakaranakanalen / aura virker mørk og tung, tyder det på manglende vitalitet/livskraft til kroppen. Der kan også være huller eller revner i den æteriske dublet, hvilket vil sige at energien har let ved at sive ud af det æteriske legeme. Healeren kan v.h.a. forskellige teknikker styrke og rense det æteriske legeme og den æteriske aura. Da den æteriske auras vibrationer er så tæt på det fysiske plans vibrationer, er der mange sensitive mennesker som er i stand til at se denne lysudstråling. Lige en afsluttende reminder; det er mest hensigtsmæssigt at udføre øvelsen i opmærksomheds træning, når energien rent faktisk er tilstede dvs er tilstedeværende - nærværende. Hvis der er en åndelig vejledning til dig, handler det naturligvis om, efter egen vurdering og skelneevne, at udføre "guldkornene" i tanke - ord og handling efter bedste evne og så godt du nu kan. ( ps. og så vil det altid være nok til at en udvikilings proces er igangværende, igangsættes eller kan igangsættes ) Kilde: Børge Nielsen Top Top Den Gyldne Portal
    Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
 
 
 
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
  
(4 a 24)
 Energi - genkendelse og opmærksomhed.
     
Vejledninger til brug i situationer med rutineopgaver,
samt til optræning af energi-genkendelse
og opmærksomheds træning
i det øjeblikkelige
nu
 
Slå auto-piloten til.
 

Vær bevidst om at slå "autopiloten" til, når du udfører daglige rutineopgaver og pligter, og lad din bevidsthed være fokuseret i 3. øje (mentalt fokuseret) og vær åben/opmærksom/lydhør fra indre kilde, altså være åben indadtil - opadtil og lytte til din Gudsforbindelse og den stille indstrømmen af "guldkorn" herfra.

Vær opmærksom på forskel mellem vandret og lodret "forbindelse"
Være opmærksom på, hvad der bliver sendt til dig fra egen indre åndelige kanal - via din lodrette vertikale "forbindelse" og hvad der kommer via din vandrette/horisontale forbindelser.

Træning af din skelneevne
Og træner dig i at skelne horinsontial og vertikal modtagende indstrømninger fra hinanden, imens energien aktuelt er tilstede, det er lettere og meget hurtigere at gøre i det øjeblikkelige NU end at skulle til at "samle gammel" oplevelse op ved tid og lejlighed.

Teknikken til energi-genkendelse og opmærksomheds træning.
(det er sundt at undre sig og lære nyt)

Dette kan gøres ved at du i det øjeblikkelige NU - altså hvor energien er tilstedeværende, "ser" efter hvorledes udtrykker/viser energien sig - hvilken farve osv. og så mentalt spørge ind til den tilstedeværende energi - eventuelt kan følgende benyttes;

 
• hvem er der,
• hvorfor har jeg brug for det,
• hvad er årsagen til denne energi tilstedeværelse,
• hvor kommer den fra,
• hvad er vedkommende energis motiv til at manifestere sig i dit "rum",
• osv.
 

Det kan være meget værdifuldt at optræne denne naturlige evne til at være opmærksom i nu´et.

En evne som alle mennesker uden undtagelser har som en medfødt iboende evne/talent - måske bare "sovende" og som venter på at sin ejer (dig) opvækker den.

Så altså - hvis du gerne vil lære at "se" -"høre", hvad der rent faktisk rører og bevæger sig i verdenen uden om dig, så kan ovenstående være en af metoderne hertil.

Begynder du på det - kan du være sikker på, at dit verdensbillede ændrer, udvider og udvikler sig. Og det gælder både dit "indre" og "ydre" verdensbillede, din forståelse og viden om begge.

 
Slip "gamle" programmer.
 
Og husk efter bedste evne at slippe dine forudorienterede programmeringer og meninger - dette gælder såvel omkring:
 
Det horisontale fysiske-astrale-mentale plan
påmindelse/energi-stimuleringer fra det menneskelige aspekt/plan, det horisontale dagsbevidste ydre plan, hvor du færdes i din daglige dag og fra dit personlige netværk på det fysiske plan.
 
De indre åndelige planer, via din "hjem-af-til forbindelse"
såvel som fra dit indre "netværk" og påmindelse/energi-stimulerings energi der kommer via din vertikale (lodrette) forbindelse "hjemmefra" - altså fra dine naturlige åndelige forbindelser og energier herfra.
 
Den æteriske aura ses som en blå-grå bræmme af lys rundt om det fysiske legeme i nogle få centimeters afstand. Denne æteriske aura er udstrålingen fra det æteriske legeme, som er en nøjagtig kopi af den fysiske. krop, bare lavet i et finere vibrerende materiale.

Det æteriske legeme kaldes da også den æteriske dublet. Det æteriske legeme har til opgave at vitalisere den fysiske krop, idet det optager vitaliteten fra naturen, solen og den føde vi indtager, og oplader kroppen med denne energi.

Ved at betragte den æteriske aura kan healeren derfor få et billede af kroppens sundhedstilstand. Hvis den æteriske aura er stærk og lysende, tyder det på en sund krop, men hvis der er skygger, hvis den æteriske Antakaranakanalen / aura virker mørk og tung, tyder det på manglende vitalitet/livskraft til kroppen.

Der kan også være huller eller revner i den æteriske dublet, hvilket vil sige at energien har let ved at sive ud af det æteriske legeme.

Healeren kan v.h.a. forskellige teknikker styrke og rense det æteriske legeme og den æteriske aura. Da den æteriske auras vibrationer er så tæt på det fysiske plans vibrationer, er der mange sensitive mennesker som er i stand til at se denne lysudstråling.

 

Lige en afsluttende reminder; det er mest hensigtsmæssigt at udføre øvelsen i opmærksomheds træning, når energien rent faktisk er tilstede dvs er tilstedeværende - nærværende.

Hvis der er en åndelig vejledning til dig, handler det naturligvis om, efter egen vurdering og skelneevne, at udføre "guldkornene" i tanke - ord og handling efter bedste evne og så godt du nu kan.

( ps. og så vil det altid være nok til at en udvikilings proces er igangværende, igangsættes eller kan igangsættes )

 

Top
Kilde: Børge Nielsen
Top