Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
    
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
 
(5 a 24)
  Integrering af højere bevidsthed og jordforbindelse (kort)
      
Afspænding.

Sid i en rolig, afslappet og afspændt tilstand. 

Se/visualisere en gylden/hvid flamme foran dig.

Luk roligt øjnene og før flammen ind i dit hjertecenter midt på brystkassen.
 
 
Jordforbindelse.

Tænd en dublet af den og lad lyset /flammen brede sig til hele underkroppen - benene - fødderne og ned til moder jords kærlige essens/midtpunkt og forener dig med den, med et lysets vilje ske/guds vilje ske eller hvad der mentalt er rigtigst for dig udtrykke, for at få foreningsprocessen til at ske.

Når du oplever at jordforbindelsen (-polen) er etableret, leder du atter bevidstheden til hjertecenteret midt på brystkassen.

     
Hjertecenteret.

Fra hjertecenterets varme gyldne/hvide flamme, tænder du en genpart og leder op til Halscenteret (foran struben).
 
 

Halscenteret.

Placerer flammen foran halscenteret, indtil dette opleves at være i balance, afklaret og roligt.
Når dette er opnået, leder du den varme og harmoniserende gyldne/hvide flamme op til pandecenteret (det 3. øje).

     
Pandecenteret.

Placerer flammen foran pandecenteret, indtil dette opleves at ære i balance, afklaret og roligt.
Når dette er opnået, leder du den varme og harmoniserende gyldne/hvide flamme op til kronecenteret (issen)
 
Kronecenteret.


Placerer flammen i kronecenteret, indtil dette opleves at være i balance, afklaret og roligt, ser du opad med dit indre syn.
 
Den Kosmiske Sol.

Ser en strålende sol, der sender sine stråler af lys ud over hele Kristus Sol. kontinentet. Ser, at inde i kærnen af solen, befinder der sig en flamme af helt hvidt lys.

Du leder din bevidsthed op og forener dig med denne kærneflamme med et lysets vilje ske/guds vilje ske eller hvad der mentalt er rigtigst
for dig udtrykke, for at få foreningsprocessen til at ske.
 
 

Den Kosmiske.

Før nu din Gyldne Flamme ind og foren dig med denne Universelle Kristus Sol - Lysgiver med et lysets vilje ske/guds vilje ske eller
hvad der mentalt er rigtigst for dig udtrykke, for at få foreningsprocessen til at ske.

Giv dig fri i Lyset og lad alt hvad der ikke er af Lys, blive omformet og frigjort.

Bliv her indtil du oplever dig "mættet".

 

Hjertecenteret.

Du leder nu bevidstheden fra Solens kærne flamme ned til hjertecenteret midt på brystkassen.

Her ser du dig selv sidde inde i midten af hjertecenteret, roligt iagtagende den rolige gyldne/hvide flamme.

     
Foren Pande + Hjertecenter.

Med Viljen til det gode, leder du bevidstheden fra hjerte- til Hjertecenter. pandecenteret og lader Lyset strømme ud af hjerte- og pandecenteret samtidigt.

Alt imens du holder din indre/ydre bevidsthed intunet på den Kosmiske Kristus Sols kærneflamme.
     
Lysarbejder og Vandbærer.

Du er nu med i den store skare af Vandbærerens Tidsalders bevidste lysarbejdere.

Gentag indtuningen til egen Lyskilde, så ofte som du har lyst til det i løbet af dagen.
     
Ovenstående intuningsteknik/metode til bevidstgørelse af højere lys-potentiale er en af de vigtigste af alle teknikkerne, fordi den “retter” din pmærksomhed verkitalt opad, op imod din ånd og sjæl, istedet for at din opmærksom “flyder” med i de daglige horisontale strømme af mentale og følelsemæssige strømninger/svingninger.

Den er den ægte vare, du altid uden undtagelse kan hente lys, kærlighed, varme og visdom fra. Den kilde, der kan hjælpe dig til at flytte dig, gøre din vej bredere, flytte hele dit fundament på det fysiske plan, uden at du mister dine nuværende forbindelse. Disse vil blot blive optimerede, fordi du kontakter lysets kilde, hvorfra alt liv får tilført energi fra.


Når du syntes alt i dit liv er i kaos eller forvirringen total, så er denne teknik altid virkningsfuld, fordi du her går til din individuelle lys-kilde, som siden tidernes morgen har fulgt dig.

Den er den ægte vare, og som følge heraf vil den hjælpe dig, ved at vise det i dig, der ikke er "ægte" og det er godt at være forberedt på. Billeder af episoder - oplevelser som er fortrængte,viser sig som regel i din dagsbevidsthed.

Her kan det være rationelt at “visualisere/se/skabe” et bål og kaste disse billeder/oplevelser over i det, så de kan blive frigjort.

Episoder - oplevelser, som egentligt er udlevet, men som ikke har kunnet slippe fri fra din aura/dagsbevidsthed, vil ubemærket af dig blive frigjort fra din aura/bevidsthed og du vil opleve en lettelse, uden egentligt at være bevidst om, hvad det er der har fået dig til at blive “lettere”.

Ved de oplevelser/billeder der viser sig for dig, handler det om at "gribe - erkende/opfange" essensen af den lærdom, der er i billederne/oplevelsen og så forøvrigt smide oplevelserne-billederne= kulisserne-rammerne ud, hvori det fysiske/følelsesmæssige eller mentale drama udspillede sig.

Det vigtigeste er at du hurtigt finder ud af hvad essensen er, lærdommen i “drama’et” er, erkender dette og smider indpakningen væk kulisserne - oplevelserne/billederne).

Og så efter bedste evne handler efter din nye erkendelse.

Lyset, du har aktiveret, ved bevidst at søge ind og op i din højere bevidstheds-sol, vil til din overraskelse strømme ned over dig og fylde din dagsbevidsthed med sin Varme og Lys.

Så vær forberedt på det og lad venligst være med at blive bange, når du mærker sjælens og åndens lys således strømmer ned over dig. Nogle gange vil du kunne mærke det rent fysisk, andre gange vil du kunne registrere, at det letter dig, fylder dig med lys og omsorg.

Det vigtigste er at dog, at du ikke bliver bange og lukker af for denne indstrømning fra din egen højere væsenskilde.

Du vil, hvis du kontinuerligt praktiserer teknik, opnå indre oplysthed, blive en lysende personlighed, der spreder lys og varme omkring sig og blive en af Vandbærertidsalderens lys - fakkelbærere
     
Kilde: Børge Nielsen
Top
Top