Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
 
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
 
(6 a 24)
Integrering af højere bevidsthed og jordforbindelse - lang
 
 
Afspænding + Lys
Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt.
Du stiller et tændt stearinlys for dig i bordhøjde eller visualiserer en Gylden vibrerende flamme foran dig.
 
Iagtag afslappet og afspændt flammen foran dig. (Udfør eventuelt en mental afspændig af kroppen)
--------------------------------------.
 
 
     
Hjertecenter
Før lyset ind i hjerteceneret
midt på brystkassen og
lad dets kronblade
åbne sig for lyset
 
 
Alt imens den gyldne flamme beriger dit hjertecenter med sit livgivende og rensende lys, tænder du en dublet af flammen, så den gyldne flamme forbliver i hjertecenteret ----------------------.
 
 
 
 
Fra Hjertecenter til Solarplexus
Fører dubletten af flammen langsomt ned til dit Solar Plexus
center, (ved brystbenet), tænder en Lysets flamme her, uden at
se på hvad der forøvrigt befinder sig i dette center. Dette for ikke
at blive fanget/optaget af de tilstedeværende energier.
 
Fører dubletten af flammen langsomt ned til dit Solar Plexus center, (ved brystbenet), tænder en Lysets flamme her, uden at se på hvad der forøvrigt befinder sig i dette center.
 
IDette for ikke at blive fanget/optaget af de tilstedeværende energier.
 
Du stopper kun op i solar plexus centeret, for at tænde et lys her, så lysets og kærlighedens flamme kan rense dette center for alt hvad der er negativt og uhensigtsmæssigt for dig -------.
 
Fra solar plexuscenteret leder du bevidstheden længere ned til dit hara center, ca 4. fingres bredde under navlen.
 
 
Harachakra
Før lyset og flammen videre til dit hara center (ca. 4 fingres
bredde under navlen)
og tænd en lysets flamme
 
I hara centret tænder du ligeledes en Lysets flamme, uden at se på hvad der forøvrigt befinder sig i dette center. Dette for ikke at live fanget/optaget af de tilstedeværende energier
 
Du stopper kun op her, for bevidst at tænde lys her, så lysets og kærlighedens flamme kan rense dette center for alt hvad der er negativt og uhensigtsmæssigt for dig ------------------------------.
 
Du stopper kun op her, for bevidst at tænde lys her, så lysets og kærlighedens flamme kan rense dette center for alt hvad der er negativt og uhensigtsmæssigt for dig ------------------------------.
 

Rodchakra
Før lysets flamme fra hara center
til dit rod - center

(ca. ved mellemkødet) og tænd
en lysets flamme

 
Fra hara centeret leder du bevidstheden længere ned til dit rodcenter ved mellemkødet.
 
I Rodcentret centret tænder du ligeledes en Lysets flamme, uden at se på hvad der forøvrigt befinder sig i dette center.
 
Dette for ikke at blive fanget/optaget af de tilstedeværende energier. Du stopper kun op her, for bevidst at tænde Lys her, så lysets og kærlighedens flamme kan rense dette center for alt hvad der er negativt og uhensigtsmæssigt for dig.
 

 

 
 
 
Du lader alt jordisk tyngde forlade dig og lukker døren til den fysiske verden for en stund. ---------------.
 
 
 

Led bevidsthedens rene klare lys fra rodcenter ud til lår-knæ- underben - angler - fødder og afspænd.

 
Fra rodcenteret leder du bevidsthedens rene klare lys ud til lårene, lader lysets rensende og afspændende virkning forplante sig til hver eneste af lårenes muskler og celler--------------------.

Du leder afspændingen fra lårene videre ned til knæerne – underbenene - anglerne og til fødderne.

Du er nu helt afspændt.

Og mærker hvordan en behagelig tilstand fylder hele dit væren.
 

Led bevidsthedens rene klare lys fra fødder og ud over Moder Jords legeme.
Ind til hendes væsenskærne
af kærlighed og omsorg.
Foren dig med denne væsenskærne,
med et Lysets Vilje Ske - Guds - Vilje ske - Kærlighedens vilje Ske.

 
Fra fødderne leder du nu flammen og lyset ud over Moder Jords legeme, den fysiske klode og ind til hendes væsenskærne af kærlighed og omsorg.

Smelter sammen med hendes væsens energi, med et Lysets vilje ske - Kærlighedens vilje ske - Guds vilje ske eller hvad du foretrækker ( det skal helst være noget du inderst inde kan acceptere, så det bliver den “ægte” vare du repræsenterer, når du er i sandhedens/lysets energi ).

Du vil nu opleve, hvordan din energi forener sig med Moders jord kærlige - feminine og omsorgsfulde væsen. Ro - fred breder sig i alle dine legemer.

Du er nu omgivet af en stabiliserende og omsorgsfuld energi, i kærlighed forbundet med Moder jord, hvor du end befinder dig i nuet og vil således ikke under nogen omstændigheder blive bragt ud af balance eller på anden måde blive forstyrret.

Du er tilstede i alt. Du er nærværende i valget af dine tanker, ord og handlinger. Når du oplever, at ro’en - harmoni’en har forplantet sig i dig, omkring dig og dine legemer, fører du atter bevidstheden tilbage til hjertecenteret midt på brystkassen.

Hjertecenteret som er balancecentert imellem din kosmiske identitet og jordisk identitet.

Dit jordiske center for uselvisk og ubetinget kærlighed, ro, harmoni og balance. Giv dig nu selv en mulighed for “bare” at være, helt uden rollespil - følelsesmæssige og mentale drama’er - masker eller krav.
 
 
 

Lad lysets flamme rense og belive halscenteret.

Centeret for kreativ skabelse
og virksomhed.

 
Fra dette center for betingelsesløs og uselvisk kærlighed fører du nu en dublet af den smukke gyldne/ hvide flamme opad til halscenteret (foran struben) og lader Flammen rense og belive dette center for skabende aktivitet ................................…
 


Lad lysets flamme rense
og belive pandecenteret
det 3.øje.

Centeret for mental skabelse
og virksomhed.

 
Når dette center er afklaret og roligt, fører du roligt den gyldne/hvide flamme videre op til pandecenteret ( midt på panden og oven over næseroden).

I pandecenteret lader du lysets rolige og harmoniserende virkning forplante ind i hver eneste lille hjørne i dette center for for mental skabelse.

Du vil sikkert opleve at mange “gamle” udlevede tanke og følelsesmønstre stikker sit hoved frem, men dem kan du frigive ved mentalet at fremsige, Jeg velsigner dig med kærlighed, - jeg forløser dig og giver slip på dig.
 
 
 

Lad lysets flamme rense
og belive kronecenteret.

Centeret for modtagelse
af åndelige informationer
og kosmisk energi.

 
Når dette center opleves afklaret, roligt og afbalanceret, fører du roligt det gyldne lys op til issen/kronecentret.

I issecenteret lader du lysets flamme belive og rense alle kronecenterets blade, så dette center for modtagelse af åndelige informationer, åndelig kosmisk energi, kan arbejde optimalt.

Ved at lede kærlighedsflammen ind til de 7 hovedcentre, har du renset og belivet dine modtagelse centre i dit æteriske legeme og din fysiske krop og ved din etablering af en bevidst Jordforbindelse, er du nu i højere grad modtagelig for instrømning af dine højere åndelige energier.
 
     

Den Kosmiske Kristus Sol.

Lysbringeren for vor del
af universet og forsyneren
af energi - lys vitalitet og
kærlighed.

Til dig og dit liv i denne
inkarnation.

 
Du ser opad med dit indre syn opad og oven over dig ser du en stor hvid/gylden Sol, som i denne sammenhæng symboliserer din højere Gudsbevidsthed.

Inde i kærnen af denne kosmiske sol ser du en helt Hvid Flamme, der sender sin energi og stråleglans ud over hele vor del af Universet. Se hvordan den uhildet forsyner stort som småt med sit Liv - sit Lys, sin Kærlighed og Varme.

Du leder din bevidsthed op og befinder dig foran iagtagende kærneflammen ------------------------------------.

Før nu din Gyldne Flamme ind og foren dig med denne Universelle Kristus Sol - lysgiver med et lysets vilje ske/guds vilje ske eller hvad der mentalt er rigtigst for dig udtrykke, for at få foreningsprocessen til at ske.
 
     

Giv dig fri og foren dig med
Lyset.

 
Giv dig fri i Lyset og lad alt hvad der ikke er af Lys, blive omformet og frigjort. Bliv her indtil du oplever dig fyldt med det du tidernes morgen har haft som fødselsret.

Du leder nu bevidstheden fra Solens kærne flamme ned til hjertecenteret midt på brystkassen.

Her ser du dig selv sidde inde i midten af hjertecenteret, roligt iagtagende den rolige gyldne/hvide flamme.
 
 

Led bevidstheden fra hjertecenter til pandecenter

Lad lyset strømme ud af hjerte og pandecenter samtidigt.

Alt imens du holder ndre/ydre
bevidsthed intunet på den kosmiske kristus sols kerne.

 
Med Viljen til det gode, leder du bevidstheden fra hjerte - til pandecenteret og lader Lyset strømme ud af hjerte- og pandecenteret samtidigt. Alt imens du holder din indre/ydre bevidsthed intunet på den Kosmiske Kristus Sols kærneflamme.

Du er nu med i den store skare af Vandbærerens Tidsalders bevidste lysarbejdere. Gentag indtuningen til egen Lyskilde, så ofte som du har lyst til det i løbet af dagen.

Jo mere afspændt og afslappet du er, jo større mængde af Kosmisk Lys - Kærlighed og energi kan der strømme ind i dig, så slap af, nyd det og optag alt hvad du formår.

Gerne se dig selv siddene inde i midten af flammen eller bag ved den hvide flamme.

Med Viljen til det gode, lader du nu Solen stråle ud til alt og alle.

Giv som den Kosmiske Kristus Sol, uhildet til alle du møder pådin daglige vej.
 
 
Metode til overvindelse af indre modstand fra gamle mønstre og vaner.
 
Hvis du kan acceptere det i din åndelige verden, så lad gerne foreningen med dit eget højere åndelige potentiale ske med nogle af følgende eksempler.

Jeg er Lyset og Kærligheden - Guds vilje ske - Kristus vilje ske - Jesus Kristus og Jeg er Et - Maitreya Kristus og Jeg er Et.

At fremsige dette mentalt under foreningen din højere bevidstheds kerneflamme, vil hjælpe dig til at overvinde eventuel modstand i dine personligheds legemer.

Denne modstand opstår i dine indre legemer, når du skal flytte din bevidsthed fra gamle normer, konventioner og stivnede tanke og følelses mønstre, til "nye" og mere hensigtsmæssige for dig og din åndelige udvikling.
Top
Top