Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
 
 
 
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
 
(7 a 24)
 Jordforbindelses øvelse 1
 
 

 
Øvelse til forbedring af energicirkulation i rodchakra
 
     
En blokering i rodchakra giver en dårlig energicirkulation,. Denne blokering skyldtes ofte at man har problemer med egen eller andres autoritet og struktur - Fader energien - og det at få hverdagen til at fungere og tjene penge.

Det kan også være Moderenergien - det at give eller modtage omsorg, næring både fysisk og psykisk. Den manglende cirkulation af energi kan ofte give sig udslag i evigt kolde fødder og i mange tilfælde også kolde hænder.

Øvelsen er også god, hvis man er stresset. Man får fat i den indre ro, så man kan holde hovedet koldt og ikke blæse omkuld midt i al travlheden.

Dette er en god øvelse, som inddrager både de sekundære ckakraér og det primære, og som vil øge energicirkulationen.

Teknik.
Under indånding:
Under indåndingen trækkes en rød linje fra rodchakraet til højre sekundære rodchakra under foden og videre til det venstre sekundære rodchakra.

Under udånding:
Under udånding trækkes den røde linje fra venstre sekundære rodchakra og op til rodchakraet.

Gentages efter behov
     
 
 
     
Uddybende omkrig værdien af at det at udføre øvelsen.
For uden denne kan man let vælte psykisk/fysisk, når åndelige energier og informationer strømmer ind i ens bevidsthedsfelt. Det er rent faktisk nødvendig, for at kunne udføre en rimelig lystjeneste/andet åndeligt arbejde, idet de åndelige energier ellers ikke når det samme antal mennesker, men let bliver en form for energiflipperi.

Som ganske rigtig er dejlig at være i, som giver en et åndehul, et pausested, men desværre ikke har den store effekt på personlighedens uhensigtsmæssige mønster på længere sigt.Grunden til dette er at de ikke bliver integreret særlig dybt ind i den enkeltes energibaner/mønstre/psyke, hvis han/hun ikke har en rimelig jordforbindelse.

Har guiden/terapeuten/åndsarbejderen gode jordforbindelser + øvre forbindelser syntes betingelserne at være optimale, men balancen imellem de øvre åndelige forbindelser og jordforbindelserne skal være i orden.

Altså at holde balancen imellem de højere åndelige frekventerende energier og det jordiske plans energier er nødvendig, hvis du skal være optimal brugbar som tjener for lyset på det fysiske plan. Derfor etablering af jordforbindelse.

Deltagerne i gruppen får også glæde af netop din etablerede jordforbindelse, idet den så stimulerer deres energier til jordforbindelse eller - pol, hvor de højere lys-energi’er repræsenterer + polen.Det er heller ikke så let at blive forført af de ofte helt vidunderlige smukke energier, der bliver kanaliseret fra åndelige planer af, når du som guide har fødderne på jorden - hovedet i himlen og holder hjertet varmt.

Eller på en mere jordisk talemåde ja, ja, nu klapper vi lige hesten. Det med lige at "klappe" hesten gælder også i hverdagen, når de ofte smukke energier, manifesterer sig i hverdagen. Det er her let at "falde" i egoets snarer.

Ofte blandes den enkelte´s ego ind i den smukke - rene energi - misfarver den og så er alt muligt, alt kan ske, med deraf følgende karma, sorg, tidsspilde.

Så til dig der læser dette - "klap lige hesten" og gør nytte af ASF (almindelig sund fornuft) og din egen personlige intuition.

Kilde: Børge Nielsen.
 
 
     
Top
 
Top