Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
  
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
 
(9 a 24)
Bevidst åbning af døre til fortid - nutid - fremtid
     
Denne teknik er en ufarlig og lettilgængelig måde at kontakte sit underbevidste plan på.

Den er samtidig en god træning i at se "trolden" i øjnene med, altså det som du i din hverdag kan føle dig jaget/presset af, uden at du i din bevidsthed er klar over hvad det er der “jager/presser” dig.

Du lærer at åbne op for dette indre syn og lukke for det igen på en legende let måde.

Jeg har valgt at indlede med en meditation, men dette er ikke absolut nødvendig. Dette er udelukkende for at hjælpe din bevidsthed til at opnå kontakt med det, der "normalt" ligger uden for din dagsbevidstheds område.

Altså det ubevidste og overbevidste.

Hvis du er trænet i dette i forvejen, forslår jeg, at du med det samme søger ind og opad og ser dørene til fortid - nutid - fremtid foran dig, beslutter dig for, hvilken dør der er mest hensigtsmæssig for dig at åbne.

Dette gør du naturligvis i forhold til det aktuelle behov. Når du så oplever, at du er færdig med at være i valgte rum, lukker du døren igen ( vigtigt ), og bevæger din bevidsthed tilbage til nuet igen.

Hvis du ikke bevidst lukker døren igen, vil du konstant være åben, både for din egen indre verden og dens informationer til netop dig, men samtidig også for alt hvad der sker i dine omgivelsers "indre" verden.

Og dette kræver en ekstrem god trænet dagsbevidsthed at "bære" dette.

Til stadighed at kunne sortere - differencer og finde ud af, hvad hører til hvor, men kan ved skarp træning opøves, således at man knivskarpt hurtigt kan inddele eller finde ud af hvad der kommer og hvorfra det kommer.

Lad dig ikke friste til at forcere din udvikling af "indre" klarsyn. Det vil kun give dig problemer. Tro mig, jeg taler af egen erfaring, men følg i stedet den udvikling af klarsyn - klarhørelse op, der naturligt vil blive et resultat af denne og lignende øvelser.
 
 
Indledene meditation.
Du befinder dig på en smuk grøn eng, solen stråler fra en skyfri himmel ud over landskabet, givende næring til alt levende på Jorden, til mennesker - dyr - naturen som helhed - træer - marker og blomster.

Du giver lejlighed til at blive et med den ro - harmoni - balance og kærlighed, der udstråler uanset hvorhen du end vender blikket.

Du slapper helt af og lad din krop absorbere og optage den ro - harmoni - balance og kærlighed der strømmer dig i møde fra omgivelserne.

Mærker den afklarethed der langsomt fylder dit sind og hele din bevidsthed og hele væren, der så at sige løfter dig ind i en klarere væren, en tilstand af enhed med helheden og naturen.

Foran dig ser du en hjort, som roligt iagttager dig med varme brune øjne og du mærker hvordan en følelse af kærlighed - tillid og varme strømmer dig i møde.

Hjorten ser på dig og med sit blik leder den din opmærksomhed hen mod den sti der ligger foran og midt imellem jer begge.

Du følger stien og nyder den ro - harmoni og fred der strømmer dig i møde fra alt hvad dine øjne hviler på.

Et højdedrag dukker op foran dig og et omrids af en lysende portal ved bjergets fod toner nu frem. Du nærmer dig og portalen åbner sine lysende døre indbydende frem for dig.

I et blødt hvid-gyldent Lys træder der nu en skikkelse frem og vinker dig ind. Vid at du er i selskab med din skytsengel, åndelige ven, en der absolut kun vil dig og dit, det bedste.

Alt imens du går med din Skytsengel i den lange og oplyste gang, mærker du hvordan en dyb følelse af fred - samhørighed - kærlighed omgiver og strømmer dig i møde.

Du fornemmer hvordan en bagvedliggende energi af årtusinder gammel visdom og viden, omsorgsfuld - forstående og accepterende omgiver dig og hele dit liv.

Gangen bliver nu bredere og foran dig er nu tre døre.

Døren til venstre er fører ind til alt hvad der vedrører fortiden, dine livs fortid og universets.
Døren i midten vedrører alt hvad der har med nuet at gøre, altså også med dit liv.
Døren til højre har med fremtiden at gøre.

Du bliver nu tilbudt at sidde ned og meditere / tænke over, hvad der kunne være hensigtsmæssigt for dig at få noget at vide om. Er du i tvivl spørger du din sjæl om hvilken dør, der for dig ville meste hensigtsmæssig at se ind i.

Lyt og åben den dør som der bliver dig anbefalet fra dit åndelige aspekt af.

Gå åben og fordomsfrit ind, i bevidstheden om din åndelige spirituelle guide drager omsorg for dig.

Oplev, sug til dig og når det er tid at vende tilbage fra valgte dør / døre, så husk at lukke dem igen, så de ikke står åbne og derved forstyrrer din dagsbevidsthed, når du kommer tilbage til det fysiske eksistensplan igen.

Du kan benytte denne teknik når som helst du føler behov for det, blot er det vigtigt at huske, at når du har haft åbnet dørene ind til indre planer, så at lukke dem igen.
     
 
P.S Vigtigt
 
     
  Når du går ud igen, så husk at lukke dør / dørene igen, sige tak for hvad du har fået af healing - informationer m.m og vend tilbage af samme vej som du kom ind.

Roligt og stille vende tilbage til det fysiske tilværelses plan og ikke mindst, udføre din dharma eller pligt.
 
     
 
Kilde: Børge Nielsen
 
     
Top
Top