Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
  
(15 a 24)
Et essay (almennyttig viden) om chakraerne.
Rodchakra.

Når mennesket begynder at udvikle sig, er det ikke klar over storheden eller underet ved denne tempel-krop, i hvilken det bor.
Og derfor, ikke uligt et dyr, lever det i sine fem sanser og tror, at det må tjene til livet "i sit ansigts sved".
Og sandelig, i den tilstand er det dets lod, for Rod Chakra' et er det eneste center, der er vågnet i den tilstand.

 
Miltchakra.
Når mennesket nu begynder at udvikle sig, eller at stige i bevidsthed, begynder milten at åbne sig.
Dette trækker kræfter af højere natur ind, og mennesket begynder at tænke, "Hvem er jeg?" Eller begynder sin søgen.
 
Solarplexus.
Dette leder det til sædet for visdom, solar plexus, og da det søger eller spørger, så må denne Visdom svare, for det er altsammen i denne vidunderligt skabte krop, som indeholder Tidernes Visdom.

Og hvorfor eller hvordan kunne det være anderledes?

I begyndelsen vidste mennesket, at det er et guddommeligt væsen, et barn af Gud, som indeholder alt lys, eller visdom.
Denne visdom tog det med sig, da det steg ned i fysisk stof, og da dets søgen begyndte, begyndte det at lukke op, eller rulle op for denne skriftrulle, der indeholder livsmønsteret.

Du kan ikke skaffe dig visdom fra noget sted, der er udenfor dig selv.

Det kan kun komme, eller blive bragt i erindring på denne måde: Når du hører en sandhed blive nævnt, da føler du, at dette er sandhed.
Og hvis en anden ikke føler den som sandhed, er tiden ikke moden til hans opvågnen overfor denne bestemte sandhed, så derfor afviser han den.

Sandhed er, var, og vil for evigt være! Kun sandhed for enhver, hvis og når, det er sandt for ham/hende.

Se dette "vidunderligt skabte" krops-tempel, Herrens Hus i hvilket "Jeg" dvæler i al Min Pragt, eller Udstråling.
I dette hus er riget. I disse centre er indeholdt ALT, og dog, ALT' et forbliver ALT-heden. Forstår du dette?
Hvert center har sin egen funktion, og dog må alle virke i harmoni, hvis kroppen skal være hel.

Lad os nu diskutere Solar Plexus, sædet for visdom, erkendelsesevnen.
Dette center reagerer på en given handling, fejler aldrig, derfor er det dit ledende lys, din skelner.

Bliv ikke misledt, thi dette center fejler aldrig, for det vil altid være sig selv tro.

Uden dette center ville mennesket være en robot, der fulgte enhver angivelse fra andre.

Derfor, vær taknemmelig for denne Juvel. Det er en af dem, der er "uvurderlige".
 
Hjertecentret.
Nu kommer vi til hjertet, Kærligheds-Centeret.
Denne strålende juvel kan Let lede dig på vildspor, hvis ikke den styres klogt.
Følelser spiller i dette vitale organ hvert øjeblik du lever. Det er udmærket at elske, men elsk uhildet, eller elsk alle.
Det er udmærket at give sympati, men hvis du udøser din sympati på en, der allerede sørger, så hælder du olie på ilden.
Vær stærk! Giv af dit lys, kærlighed, og vid, at sorg er en renselse, der må brænde sig selv ud.
Derfor, hold øje med dine følelser. Lad dem ikke løbe af med dig. Der er en forskel.
Upersonlig kærlighed er ikke en selvisk, men en uselvisk kærlighed. Tænk over dette
 
Strubecentret.

Nu kommer vi til strube-centeret, "Ordet er lagt i din mund," sang salmisten, og sandelig er det sådan.
Kraften i dette center kan flytte bjerge, hvis den bliver brugt.
Når Ordet, eller befalingen gives, skal det blot være dette, en befaling, vidende, at den vil blive adlydt.
Dette er menneskets arv. Derfor, sig Ordet for det du ønsker.
Accepter ikke nogen modsigelse, du støder på.
Pris Gud for denne gave eller juvel.

 
Hypofysen/pandecentret/3. øje.
Det næste center er hypofysen.
Dens funktion er at føre enhver besked til hjernen, at vække oplysningsprocessen, eller åbne for disse centre.

Pinealkirtlen er det re-aktionære, eller med andre ord, disse to kirtler virker og tilbagevirker, indtil de er i fuldstændig enighed.

Eller, når al spørgen hører op, og der er viden, slutter disse centre sig sammen og kombinerer hinanden i et glimt af Lys, resulterende i åbningen af Lotus, eller Krone-chakra.
 
Som du søger, skal du finde.
Se, alt dette er i overensstemmelse med loven om udvikling.
Mennesket belønnes i forhold til sin søgen.
Hvis han bruger alle sine vågne timer til at overveje sandheder og forske, må det bringe oplysning, for det er lov:
Som du søger, skal du finde.
Det er ikke klogt at dvæle for længe ved et bestemt aspekt af livet, for at gøre dette skaber ubalance, og du må altid stræbe efter balance.
Hvis du i meditation føler ekstase, så vil du, når du vender tilbage, finde dit daglige arbejde, der skal gøres.
 
Og derfor, sig tak for dit vidunderligt skabte krop-tempel. Det er Herrens hus.
 
Kilde: Mesteren El Morya
Top
Top