Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
 
(20 a 24)
Individuel intuning til Lysets kilde og indre sol.
Hvorfor søge indad og opad ?
Fordi man derved undgår at tanker og følelser flyder ud i horisontal retning og derved “støder” ind i de omkringliggende naboers tanke og følelsesformer, samt fra dem der ligger i jordens kollektive tanke og følelses legeme.

 

Hvorfor solen som kontakt og fikseringspunkt for dagsbevidstheden ?
Fordi den er liv og lysgiveren for hele vor tilværelse og indgangs porten til højere sfærer/planer af Lys.
Der er i denne en “indgangsport” til Lysets rige, som vil åbne sig, når du er klar til det.
Den hvide kærneflamme af lys i midten af solen er Guds ubesmittede kraft og derfor en af de gyldne nøgle til uendelig visdom, kærlighed og viden. Der er også i denne, spirituelle guider - lysvæsner, der tager imod dig og energien herfra indeholder alle de kvaliteter, som mennesket har behov for, for at komme “videre” på stien.

Når Gudsbevidstheden oplever du er klar til det, ledes du helt naturligt og ud fra egen fundamentbasis videre og får herfra tilført yderlig information, så du kan gro/vokse og opnå den indvielse og erkendelse du har gjort dig fortjent til.

Hvordan er det nu lige man kan udføre denne intuning/samklang ?
Tænd er lys foran dig eller visualiser en flamme foran dig. Før denne ind i hjertecenteret midt på brystkassen, etablerer jordforbindelse ved at lede Lys ned gennem kroppen og ud igennem fødderne og ned til Moder Jord.

"Se" eventuelt hvordan der igennem dine fødder strømmer et rodnet at energi ned og ligger sig omkring kloden eller strømmer direkte ned igennem klodens fysiske legeme og ned til Jordens indre væsens sol/kærne og der forener sig med denne.

Gerne med et Lysets vilde ske - Guds vilje ske - Kærlighedens vilje ske eller hvad du nu end holder af mentalt at forene dig med Moder Jord.

Du vil mærke, hvorledes en dejlig ren - klar energi begynder at cirkulere op gennem benene og videre op og forener sig med de chakra, der hører livet på Jorden til (Rod-Hara - Solar Plexus og delvis hjertechakraet).

Når du oplever at der er ro - harmoni omkring dig leder du atter bevidstheden til dit hjertecenter, hviler her et øjeblik.
Herfra leder du bevidstheden op til dit mentale center (midt på panden) og forbliver her et kort øjeblik, og herfra op dit kronecenter, hviler her
et øjeblik, og videre herfra op en gyldnen/hvid sol ovenover dig, som her symboliserer din sjæls/ånds og Guds bolig.

Du er nu i dagsbevidst forbindelse med din sjæl-ånd-lyset og Gud i dig og derved opnår du, gradvis, i større og større grad at blive kanal for dit oprindelige åndelige Lys - kærlighed - indsigt og visdom.

Din dagsbevidsthed - personlighedens legemer (det fysiske/æteriske -følelses og tankelegemet), bliver dagsbevidst modtagere af sjæls/ånds/Guds energier og informationer.

Og jo oftere du benytter denne bevidste kommunikations teknik, jo hurtigere - klarere og renere vil forbindelsen blive og jo hurtigere vil energien fra denne kosmiske energikilde strømme.

Med deraf forøget indre afklarethed, klarsyn, hørelse, forøget erkendelsesevne og nedstrømning af energier til alle formål.

Ps, det er din medfødte retsmæssige skat.

Og hvis så du efter bedste evne handler efter de anvisninger, der kommer til dig via denne Lyslederforbindelse - intuitionskanal for lyset, så ER du på Lysets - kærlighedens og fremskridtets sti.

Når du kobler dig dagsbevidst på Gudsbevidstheden på denne måde, er du en af blevet en den Ny Tids bevidste Lys-arbejdere og vil i forhøjet grad blive skolet og modtage lys - kærlighed og energi fra det indre åndelige univers af, samt få vejledning herfra i en kontinuerlig strøm.

Gentag gerne sammenkoblingen så ofte du føler for det eller når du mister forbindelsen i dagligdagens gøremål .m.m
Kilde: Børge Nielsen
Top
Top