Healing     
( Viden - healings og forløsnings teknikker )
Nedenstående vidensbase/indsigter er opsamlede gennem en årrække
og har været mig til stor glæde og fornøjelse, måske du kan have
glæde af dem også.
 
 (22 a 24) 
Beskyttelse, rens via Gyldent kors og 5 kantet stjerne.
 
 
 
Indholds fortegnelse
1
Symbolet skal altid vende korrekt
Beskyttelsens varighed bestemmes af.
Hvis du visualiserer symbolerne for kraftig.
Forskellige regler for private og behandlere.
Børn og voksne du har ansvaret for.
• Dagbevidsthedens beredskabs rum.
     
2
 Afbalancering/ beskyttelse med det gyldne kors. Top
Hvilken effekt har det Gyldne-hvide Kors.  
Afbalancering af det mentale og astrale legeme.  
     
3
 Beskyttelse mod udsugning med det Gyldne Kors  
Forsejling og neddrosling af Solar Plexus chakra.
"Se hvorfor og hvad/hvem" der suger/manipulerer.
 
4
 Renselse af aura/bevidsthed med et Gylden kors.
Hurtig rens af aura/bevidsthed med det Gyldne kors.
Kanalisering og velsignelse.
Velsignelsen udført i praksis
 
5
 Renselse af aura/bevidsthed med Blå stjerne.  
• Fantastisk og effektiv til at rense aura med.
Sådan kan du udføre aurarens i praksis.
 
6
 Beskyttelse med den Blå stjerne.
Når du færdes i tvivlsomme kredse, er den fantastisk.
Beskytter dig ikke mod egne tanker og følelser.
 
7
 Energivampyrer og plattenslagere.
• Dit beredskabsrum - altid Parat og Stand bay.
Hvordan gør du i praksis?
Hvordan mærkes sugere og mentale plattenslagere?
"Se hvorfor og hvad/hvem" der suger/manipulerer.
Spørg og du vil altid få en form for information.
   
8
 Afbalancering efter indre/ydre kaos situation.
Når du bliver trådt over dine "ømme" ligtorne.
Snavs/tanke og følelses elementaler kan udrenses.
Uhensigtsmæssig åben aurafelt kan lukkes+renses.
 
9
 Basis teknik til genopretning af balance.
Lidt forord til Basis teknik.
• Teknik til genopretning af den elektriske balance.
• En reminder omkring den 5. kantede blå stjerne.
 
10
 Udvidet teknik til regulering af energibalance.
• Hvad er meningen med Basis + Sole Trin - 1+2 ?
Sådan udføres Basisøvelsen alene - i praksis.
• Genopfriskning af energi i Blå Stjerne - ved afladning.
• Lille indledning til Basisøvelsen + tilkobling af sole.
• Tegning til udførelse af Trin 2 - Basis + sol teknik.
• Sådan udføres Basis+Sol øvelsen i praksis.
• Afsluttende ord om Basis + sol øvelsen.
 
     
Top               1. Indledning til beskyttelse af din Aura/dit bevidsthedsfelt.               Top
 
Symbolet skal altid vende korrekt.
Vend altid beskyttelsen på den positive måde (som vist på tegninger).
Det er meget vigtig i skabelses/visualiseringsprocessen af symboler, at de bliver skabt/visualiseret positivt, det vil sige den måde som de er afbilledet på.
Det vil garantere at energien de kanaliserer er positive og opbyggende.
Skaber/visualiserer du dem modsat, vil de kanalisere modsatrettede negative energier.
Lad være med at prøve, det ER meget meget dumt at gøre.
 
Beskyttelsens varighed bestemmes af:

• af styrken/graden/klarheden/intentionen af den energi du skaber dem med.
• af hvor meget dine omgivelser trækker/suger energien ud af dem.
• hvor ofte du benytter disse redskaber til at tage vare på dig selv.

Vær opmærksom på, at energien i beskyttelsen vil aftage, så du bliver nødt til jævnligt at give de symboler du benytter mental energi, så de kan bevare formen og beskyttelsen, så lang tid du har behov for - ønsker det.

  
Hvis du visualiserer/skaber beskyttelsen for kraftigt, især den 5 kantede stjerne, kan den i dit møde med andre have den virkning, at de ikke kan registrere, føle, opleve dig som de "plejer" på det fysiske, følelsesmæssige og mentale plan.

De mennesker der så kender dig og er vant til at “møde” dig energimæssigt, kan simpelthen ikke “mærke” dig på grund af den kraftige beskyttelse.

Dette fordi du har "indkapslet" dig for kraftigt i den 5. kantede stjernes energi. Skulle det hænde for dig, så lad være med at:
• benytte det mentale 5. kantede symbol et stykke tid.
• eller simpelthen nedtone intensiteten/styrken, når du skaber symbolet.
• eventuelt benytte det Gyldne Kærligheds Kors i stedet for.

Vid at beskyttelsen/visualiseringen helt naturligt vil tabe energien i løbet af et stykke tid, hvis du da vel og mærke ikke vedbliver at fornyer den med energi, giver den fornyet energi.

Det positive i en sådan hændelse/oplevelse ville kunne være, at du af dette lærer at finde balancen i hvor meget energi du skal give dine mentale visualiseringer og skabelser.

Med det gyldne/hvide kors er der ingen fare for dette, da kærligheds og visdoms følelser og tanker altid vil strømme igennem dette, uanset hvor kraftig du skaber/visualiserer dette i din aura.

Jo oftere du visualiserer symbolerne/redskaberne, jo hurtigere bliver det muligt for dig at hente dem frem fra din bevidstheds beredskabsrum oven over dig, når behov opleves.

I det "daglige", må du ikke benytte omtalte teknikker i andet end dit eget bevidstheds-rum, til eget brug, altså aldrig - aldrig mentalt skabe symboler og sende disse ind "andres" bevidstheds-rum, uden deres/dine medmenneskers medviden og tilladelse.

Men naturligvis gerne imellem dig og andres "rum/aura", når du oplever at du har behov for det.

At trænge ind i "andres" rum, med disse symboler, uden deres vidende er uetisk og umoralsk og er at betragte som VENSTREHÅNDS ARBEJDE.

Venstrehånds arbejde = det samme som at arbejde for de negative energier/kræfter eller det Mørke Broderskab og dermed negativt.

Samme negative kraft vil du tiltrække, hvis du vender symbolerne modsat den positive måde, de er tegnet på.
 
Forskellige regler for private og behandlere.
Det vil sige, har mennesker til konsultation, healing - klarsyn m.m, kan sagen være en helt anden, fordi du fra åndelig side af få "påpeget" at benytte dig af et bestemt symbol og så stiller sagen sig helt anderledes, idet det jo så er en vigtig del af behandlingen.

Dette kan eventuelt være for at skabe kontakt til en specifik energi, eller måske der er opstået behov for beskyttelse under behandlingsituationen, hvor det er vigtigt, at du kanaliserer symbolet ind i klientens energisystem og bevidsthed.

Skulle du få påpeget at bruge symboler i din behandling og er i tvivl om det er rigtigt eller forkert, så spørger du mentalt via din egen Gud-forbindelse, om det er rigtigt at bruge benytte pågældende symbol.

Dette kan ganske enkelt gøres ved at søge indad og opad og her mentalt at spørge; Lysets Gud, er det rigtigt at bruge symbolet og så trygt stole på det svar du får. Du vil få et svar enten via (lyd stemme, tale eller følelse, fornemmelse eller eventuelt få vist et billede på svar).
 
Børn og voksne du har ansvaret for.
Drejer det sig om egne mindre børn eller personer, du har ansvaret for og som ikke er i stand til tage vare på sig selv, må du også benytte dig af din viden om brug af symboler + koble inspirationen fra åndelig side af sammen med denne og så handle.

Er den menneskelige side i dig i tvivl om det er rigtigt eller forkert, så spørger du mentalt via din indre Gud-forbindelse, om det er rigtigt at bruge benytte pågældende symbol.

Men vid, at du altid har ansvaret for hvad du siger ja til, så vær derfor agtpågivende.
 
Dagsbevidsthedens beredskabs rum.
Når du har praktiseret kanalisering i et stykke tid og den ligesom er blevet som en god bekendt for dig, skal det jo være sådan, at du let - hurtigt og smidigt, kan etablere kontakten til valgte kanaliserings objekt igen og lade den strømme ned i din aura - dagsbevidsthed - indre legemer efter behov.

Sådan her kan du gøre det.
     Trin 1     
Du skaber - "ser/visualiserer" et dagsbevidstheds beredskabs rum lige oven over dig, som er uendeligt rumligt opadtil og udadtil, men for din bevidsthed er der et "privat" rum - hvor du kan opbevare det der for dig er nyttigt og praktisk - som så er let og hurtig hurtigt at kunne hente ned i dagsbevidstheden og din hjerne.

Form dagsbevidsthedens beredskabs rum som du oplever er rigtig for dig at gøre - min skitse er bare et fattigt forsøg.

 
 
     Trin 2     
I dagsbevidsthedens beredskabs rum, ser/visualiserer du valgte objekt billedet (her er eksemplet med Sananda Jesus Kristus, det kunne lige så godt være en hvilket som helst anden (Maitreya Kristus - planetenergi kort, symbol billede af solen, en anden mester du holder af m.m).

Du sørger nu for, at valgte objekt befinder sig lige ovenover dig og din isse (valgte symbol + eventuel tekst befinder sig nu inde i din kanal "hjem-af-til" - også kaldet Antakarana / Regnbuebroen / Intuitions forbindelsen.

Afstanden til denne bestemmer du - det kan være 2 - 10 - 30 osv. meter oppe eller helt uden for Jordens legemers indflydelse - altså i kosmos eller op til dit sjælslegeme eller Jeg Er Nærværelse.

Jeg ved ikke hvad der er mest rigtig - men hælder selv til min Jeg Er Nærværelse (det legeme, som min del af gudsbevidsthedens første manifesterede legeme på de åndelige planer af eksistens.

 
Du åbner dig nu op (som blomstens kronblade gør for solen lys) og lader energien strømme ned i dig og ud i dit aurafelt - din dagsbevidstheds indre legemer.

Din dagsbevidstheds legemer bliver nu fyldt op.
Nu sker der det, at din dagsbevidstheds legemer bliver fyldt op dvs. dit fysiske / æteriske legeme + følelses legeme + mentale legeme helt ud til det yderste af din aura - med valgte energi.

 
     Trin 3     
Når du oplever at det er på tide at "befri" kanalen for valgte objekt, flytter du det væk og ind på det sted i dit bevidstheds beredskabs rum - hvor oplever at det er bedst - mest hensigtsmæssigt at placere valgte mesterbillede eller andet objekt. Dette så du let kan finde "objekt" igen, når ønsket det eller behovet herfor er tilstede igen.

Dit beredskabs rum er uendeligt, så der er ingen "pladsmangel" - det er helt op til dig, hvad du vil fylde dit beredskabs rum med.

 
 
     Trin 4     
Her har du nu atter fri og åben kanalforbindelse til eget "hjemsted" igen.
Din kanal er nu atter fri til at modtage friske "opdateringer", forsyne dig med energi fra dit eget indre liv, din sjæl og ånd - (Jeg Er Nærværelsen) og dine åndelige vejledere/skytsånder/engle og fra din Gud - lysets og kærlighedens uendelige kilde.
 
 
Top               2. Afbalancering og beskyttelse med det gyldne/hvide kors.              Top
 
Hvilken effekt har det Gyldne-hvide Kors.
Det giver harmoni, balance, beskyttelse, klarsyn i de indre legemer.

Skaber en kærlig og hengiven beskyttelse energi, hvor kun kærlige og nyttige energier får lov at trænge igennem.

Tilfører din aura / dagsbevidsthed en kærlighed og hengiven kvalitets energi.

Og visualiseret/skabt imellem dig og en anden, lukker den for evt. sugeforbindelse, der ikke er af kærlige energier.

Hvorimod alle energier der er af kærlige og gensidige givende karakter, vil foresætte med at udveksles imellem jer.
 
Hent dit Gyldne Kærligheds og Visdoms symbol fra dit indre bevidstheds beredskabs rum. eller visualiserer et nyt.

Du visualiser det Gyldne Kors imellem jer og siger mentalt: I Jesus Kristus navn lukker og forsegler jeg mit Solar Plexus Center og fører bevidstheden herfra op til det tredje øje ( ca. midt på panden ).

Når du oplever der er ro, balance og overblik i mentalcentret, leder du bevidstheden herfra og ned til hjertecenteret midt på brystkassen. Du vil opleve, at dine indre legemer, dit astral og mental legeme er blevet mere afbalancerede og dit mentale overblik er forøget væsentligt.
 
Top               3. Beskyttelse imod "udsugning" med et Gyldent kors.               Top
  
Forsegling og neddrosling af Solar Plexus chakra.
Mærker du en kriblende fornemmelse i det psykisk/fysiske legeme, eksempelvis i Solar Plexus Centeret ca. 3 fingres bredde nedenfor dit brystben, visualiser du det Gyldne Kors imellem jer, idet du mentalt siger ordene: I Jesus Kristus navn lukker og forsegler jeg mit Solar Plexus Center.

Se hvordan det lukker sine kronblade ind til normal funktionsstørrelse størrelse, modsat det som sker når en blomst åbner sine kronblade for solens stråler.

Mentalt skaber du nu et Gyldent kors foran det center, du føler belastet/udsuget eller imellem jer og i kropsstørrelse. Alt imens du forsætter konversationen/anden samvær.

Den uhensigtmæssige påvirkning/udsugning vil da stoppe.
 
PS.
Lukningen af eksempelvis solarplexus centeret medfører ikke at det lukker helt, men at det lukker sig til den normale størrelse, der er nødvendig for at det kan fungere optimalt i dit energisystem.

Når du blivet udsat for en angst eller en frygt provokerende oplevelse - får din chakra udmunding foran på kroppen nogenlunde det udseende, som er illustreret på den grønne grammafontragt. Det vil sige at det er meget mere åben end godt er og alle omkringliggende manipulations og frygtenergier får let spil. Når du og dit nervesystem atter er faldet til ro, lukker tragten ned til normal funktions størrelse, hvad der for en voksen person er ca. 5 til 7 cm.
 
Vil du gerne "se" - "høre" - "mærke" og forstå, hvad der forårsagede den kriblende fornemmelse i eksemplet Solar Plexus, så fører du i den aktuelle situation bevidstheden fra Solar Plexus og op til det 3.øje, efter at du mentalt har sagt: I Jesus Kristus navn lukker og forsegler jeg mit Solar Plexus Center og visualiseret et Gyldent Kors foran dette center eller hele kroppen.

Når du efter en stund oplever, at du har opnået ro/balance og overblik i dette center for mental aktivitet, så beder du om at få at "se" - "høre" - "mærke" og forstå, hvad der forårsagede den kriblende fornemmelse i eksemplet Solar Plexus. Spørg eventuelt om hvad - hvorfor - hvem o.s.v der forårsagede denne udsugning - denne kriblen - denne enorme træthed/andet du pludselig følte m.m.

Når du oplever at du er hel eller delvis afklaret herom i Mentalcenteret (3.øje - ca. midt på panden) og har fået svar på dine mentalt stillede spørgsmål via billeder - følelse/andet leder du bevidstheden herfra og ned til dit hjertecenter midt på brystkassen.

Herved får energierne kærlighed og uselviskhed nu en mulighed for at øve indflydelse på din nyerhvervede viden og indsigt, således at dine nyerhvervede indsigter, kommer i samklang med kærligheden i dit hjertecenter.

Herved opnås en større og bredere helheds-oplysning, viden og visdom, som er en fordel for både dig og dine omgivelser.

Forbliver du i mentalcenteret, vil det resultere i viden, uden den medmenneskelige forståelse og kærlighed, samt forløsningen - opløsningen af energien udebliver.

Du vil få information, spørgsmålet er om dit modtagerapparat er trænet til den form/måde at få informationer på.

Så fortvivl ikke, hvis du i begyndelsen " kun " når at fornemme - ane lidt eller " kun " lige, når at se et billede, der hurtigt forsvinder ud af din bevidsthed, uden egentlig at forståelsen følger.

For at løse dette problem skal nu trænes koncentration og det at fastholde et billede og herefter med tankelegemet / følelseslegemet spørges ind til det specifikke eller generelle i det fastholdte billede, som er valgt som objekt.

Skulle du komme i en situation, hvor det hele syntes i kaos, så kalder du på Healernes Healer Mester Sananda Jesus Kristus - på Lysets og kærlighedens Gud - Det Hvide Broderskab og du vil mærke en velgørende energi strømme ind i dig.

 
Top               4. Renselse af aura/bevidsthed med et Gylden kors.               Top
 
 
Hurtig rens af aura/bevidsthed med det Gyldne kors.
Når du har hentet det Gyldne Kærligheds Kors i din bevidstheds beredskabs rumeller du har visualiseret/skabt korset foran dig og leder du det rundt om dig i urets viseres retning, indtil den står foran dig igen, skraber den kærligt og blidt din aura ren for uhensigtsmæssige tanke og følelses former, både dem du selv har skabt og dem du har modtaget "udefra" i løbet af dagen, samt tilfører din aura/dagsbevidsthed/indre legemer en kærlig og hengiven kvalitets energi.

Hvis du herefter trækker det kors som befinder sig foran dig, ind gennem din chakraer og din krop og placerer det ovenover dit hoved, kanaliserer du til dine legemer kærligheds og visdoms energi ned til din aura/dagsbevidsthed og vil på denne måde få tilført en universel kærligheds og visdoms energi ind i dit energisystem, til gavn for dig og helheden.

Kanalisering og velsignelse.
Ved healing og samtale sessions afslutning, vil visualisering af det gyldne/hvide kors oven over hovedet på dig kanalisere en Gylden kærligheds og visdoms energi, der vil fremme den velsignelse du afslutter med og sender klienten ud af døren med.

Velsignelsen udført i praksis.
Velsignelsen udføres i praksis ved, at du visualiserer/ser/skaber det Gyldne Kors oven over dit hoved og mentalt siger: I Jesus Kristus navn og nærværelse velsigner jeg dig.

Lad dette ske i fuldkommenhed i pagt med Faderens - Moderens, Sønnens og Helligåndens vilje eller hvad du nu bliver inspireret til fra egen indre Lyskilde.
 
Top               5. Renselse af aura/bevidsthed med Blå stjerne.               Top
 
 
Fantastisk til at rense aura med.
Den er blandt andet meget god til rense aura med, idet den så at sige skraber de tanke og følelsesformer af din aura/ bevidsthed, som ikke er hensigtsmæssige for dig eller måske er direkte skadelige for dig.

Vældig god, når du er i gang med udrensning af gamle uhensigtsmæssige tanke og følelses mønstre eller færdes i tvivlsomme kredse, eller føler dig omgivet af tyngde og træghed.
 
Sådan kan du udføre aurarens i praksis.

Udføres ved, at du i en rolig og afslappet tilstand (gerne med lukkede øjne),
1. henter symbolet ned fra din bevidstheds beredskabskabs rum.
2. eller skaber/visualiserer den femkantede stjerne foran dig i en elektrisk. blålysende farve.

Når den er stabil skabt i dit aurafelt og står foran dig, mærker du lige efter, efter hvor langt uden for dig - ydersiden af din aura befinder sig (er du trænet i forvejen med at mærke/se aura, kan du jo let vælge/mærke hvilken af din bevidstheds legemer, du vil rense og kun føre den 5 kantede stjerne derud) - altså du leder den 5. kantede stjerne ud til det yderste af aura eller til det legeme du valgte og begynder nu i urets retning, mentalt at dreje symbolet rundt i urets retning (højre om).

Hvis du støder på modstand, imens du leder stjernen rundt om din aura, (måske en stærk astral-tankeform/elemental der ikke har lyst til at slippe sit sugende tag i dig), trækker du den elektrisk blå-lysende 5 kantede stjerne lidt tilbage igen, for at tage tilløb, så du kan give stjernen den fart/kraft på som er nødvendigt for at skrabe/skære elemental eller astralisten løs.

Når du med pentaklet (den 5. kantede stjerne) er nået hele vejen omkring din aura, og fornemmer eller "ser" den atter befinder sig foran dig og din fysiske krop, fører du roligt den 5. kantede stjerne direkte imod dig - igennem chakra og helt ind i det fysiske legeme og videre herfra lodret op oven over dit hoved/isse.

Du flytter den 5. kantede stjerne væk fra hover/isse og placerer den hvor du syntes er mest rigtigt i din bevidstheds beredskabs rum - du bestemmer hvor. Gerne forestille dig det som et kæmpe værksted, der er uendeligt stort, så det er vigtigt, at du let og lynhurtigt kan aktivere din redskab og via kroncenteret - hurtigt hente det ned i dagsbevidstheden.

Hvis du vil vedblive at kanalisere 5. stråle ned over din fysiske krop og din aura/din bevidstheds legemer - ja så vælger du at lade den 5. kantede stjerne værende oven over hovedet/issen og ser det her stående, elektrisk blå - lysende.

Da den femtakkede stjerne også er et af symbolerne for det mentale plan, vil du med denne handling også kanalisere mental energi ned i dit aura/bevidsthedsfelt og således tilføre en energi, der vil stimulere dig til at få forøget mental overblik.

Med et fra dig mentalt og forenende udtrykt Guds Vilje Ske eller Lysets Vilje Ske, er du i den Universelle Fader/Moders hænder.

 
Top               6. Beskyttelse med den Blå stjerne.               Top
 
Fantastisk redskab at have kendskab til, når man færdes i tvivlsomme kredse.

Mental skabt/visualiseret i din Aura/psykiske legemer/bevidsthed, er det et af de mest effektive symboler til beskyttelse for udefrakommende astral/mentale formers indflydelse.

Et vældigt godt redskab at have kendskab til, når man færdes i " tvivlsomme " kredse eller som nævnt i blot trænger til en Aura/ bevidsthedsrens efter en lang dag ude i verdens vrimmel.

Har været anvendt i årtusinder af præster og andre indviede og når den er rigtig skabt/visualiseret, med begge ben på jorden og spidsen opad og står foran dig, er den et meget magtfuldt redskab til beskyttelse mod negativ energi, der sendes imod dig.

Dette hvad enten denne energi er udsendt via følelses eller mental planet eller du rent faktisk står foran personen, der udsender denne form for energi.

Med et fra dig mentalt og forenende udtrykt Guds Vilje Ske eller Lysets Vilje Ske, er du i den Universelle Fader/Moders hænder

 
Beskytter dig ikke mod egne tanker og følelser.
Vigtigt at huske, er selv om den 5 takkede stjerne beskytter dig imod omgivelsernes indtrængen ind i dine legemer, beskytter den ikke imod de tanker og følelser som du selv “indefra” udsender.

Den kaster dem faktisk retur til dig selv, så hvis du undrer dig over at du på trods af benyttelsen af den 5 takkede stjerne er omgivet af “snavs”, så er der stor sandsynlighed for, at det er dine egne følelser og tanker du nu modtager tydeligere end du er vant til.

Dette fordi du nu ikke kan sende dem ud i den astrale/mentale æter på grund af den 5 takkede elektrisk blå-lysende stjerne. Den beskytter jo også andre, som den beskytter dig imod deres.
 
Top               7. Energivampyrer og plattenslagere?               Top
 
Dit beredskabsrum - altid Parat og Stand bay.
Din bevidstheds beredskabs rumer den du har liggende oven over dig, som du har skabt ved at give symbolerne energi-opmærksomhed og der med skabt dem i dit dagsbevidsthedsfelt. Disse kan du så meget praktisk ”se” liggende oven over dit hoved i din bevidstheds beredskabs rum.

Altid parat – stand bay.
 
Hvordan gør du i praksis?
Du visualiserer den elektrisk blå lysende stjerne oven over hovedet på dig, stående på begge ben og spidsen opad.

Når du "møder" en negativ energi, så henter du den kvikt ned fra din bevidstheds redskabskasse og placerer den mellem dig og årsagen til den negative energi.
 
Hvordan mærkes sugere og mentale plattenslagere?

At det kribler i solarplexuscenteret.
Det opleves som om at livet/livskraften bliver "suget" ud af dig.
Du bliver bleg i ansigtet, det trækker ved øjenene og du bliver måske sort under øjenene.

Det opleves som om at du er omgivet af et hav af mørke skyer. Kan du “se” er clairvoyant, er dette meget let at se “fysisk”.

Er typiske kendetegn, når det er sugende/negative astrale eller mentale energier der er omkring en eller man simpelthen er udsat for mentale plattenslagere der er på spil.

Men det skal dog lige siges, at hvis du har gjort en person meget vred, har skuffet hans/hendes følelser m.m. kan dette også være årsagen.

I grove tilfælde kan det være så kraftigt et udsugningsangreb, med en så negativ energi, at du næsten ikke kan stå på benene, men må ned og ligge ellers besvimer du.
 
"Se hvorfor og hvad/hvem" der suger/manipulerer.
Er det en tilstedeværende person i fysisk person, "ser" - "mærker" du lige efter, hvad det mon handler om. Vil du gerne "se" - "høre" - "mærke" og forstå, hvad der forårsagede den kriblende fornemmelse i eksempelvis Solar Plexus, så leder du den aktuelle situation/følelse/oplevelse op fra Solar Plexus til det 3.øje, efter at du mentalt har sagt:

I Jesus Kristus navn lukker og forsegler jeg mit Solar Plexus Center og visualiseret et Gyldent Kors foran dette center eller hele kroppen.

Når du efter en stund oplever, at du har opnået ro/balance og overblik i dette center for mental aktivitet, så beder du om at få at "se" - "høre" - "mærke" og forstå, hvad der forårsagede den kriblende fornemmelse i eksemplet Solar Plexus. Hvad - hvorfor - hvem o.s.v der forårsagede denne udsugning - denne kriblen - denne enorme træthed du pludselig følte m.m.

Når du oplever at du er hel eller delvis afklaret i Mentalcenteret, har fået svar på dine mentalt stillede spørgsmål via billeder/følelse/andet leder du bevidstheden herfra og ned til dit hjertecenter midt på brystkassen.

Herved får energierne kærlighed og uselviskhed nu en mulighed for at øve indflydelse på din nyerhvervede viden og indsigt, således at dine nyerhvervede indsigter, bliver kommer i samklang med kærligheden i hjertecenteret.

Herved opnås en større og bredere helheds-oplysning, viden og visdom, som er en fordel for både dig og dine omgivelser. Forbliver du i mentalcenteret, vil det resultere i viden, uden den medmenneskelige forståelse og kærlighed.
 
Spørg og du vil altid få en form for information.
Du vil få information, spørgsmålet er om dit modtagerapperat er trænet til den form/måde at få informationer på.

Så fortvivl ikke, hvis du i begyndelsen " kun " når at fornemme - ane lidt eller " kun " lige, når at se et billede, der hurtigt forsvinder ud af din bevidsthed, uden egentlig at forståelsen følger.

For at løse dette problem skal nu trænes koncentration og det at fastholde et billede og herefter med tankelegemet/følelseslegemet spørges ind til det specifikke eller generelle i det fastholdte billede, som er valgt som objekt.

Når dette er gjort og det syntes uinterresant - klemmende - nedslående - energislugende - og du syntes at nu er det nok, visualiserer du Pentaklet imellem dig og kilde, ser den stærkt elektrisk lysende og du vil mærke og registrere, at den negative energi taber magt og indflydelse.

Skulle du komme i en sitiuation, hvor det hele syntes i kaos, eller du har behov for hjælp så kald på Gud - eller Lysets fyrste Maitreya Kristus eller Healerenes healer Mester Jesus Kristus eller Det hvide broderskab og du vil mærke kærlighedens velgørende lys strømme ind i dig.
 

Top               8. Afbalancering efter indre/ydre kaos situation.               Top

 
Når du bliver trådt over dine "ømme" ligtorne.
Lad os sige at du står i en aktuel situation, hvor en eller anden lige har ”trådt” dig over en af dine ”ligtorne” – altså bragt dig ud af balance, dine tanker eller følelser er i indre kaos eller du har haft en oplevelse, der virkelig har rystet dig og du har brug for at få styr på dem og dig selv igen.

Så henter du lige den 5 kantede blå stjerne fra dit bevidstheds beredskabsrum over dit kronechakra (issen) – lader den forblive her en kort stund – før du leder den ned og ud foran dig i den yderste af din auralegemer.

Vedbliv at holde symbol der, indtil du kan ”se”, fornemme eller mærke det eller energien fra det (du vil rent fysisk kunne mærke en kølende energi). Led din bevidsthed/opmærksomhed derud og begynder mentalt at dreje den 5 kantede stjerne højre rundt omkring din aura.

 
Snavs/tanke og følelses elementaler kan udrenses.
Du vil rent faktisk kunne møde en modstand i dine legemer (snavs, astralister og alt muligt andet, som ikke skal være der. Så kan du bare lige trække symbolet lidt tilbage og give det lidt fart på – så modstand presses af din aura. Når du mærker at symbol glider let igen – foresætter du hele vejen rundt om din aura.
 

Uhensigtsmæssig åben aurafelt kan lukkes + renses.

Måske revner/slidser i dit aurafelt – dem har du nu en mulighed for at lukke. Forestil dig at være mental murer, der pudser din egen aura af og tilfører essens til og derved lukker uønskede slidser/åbninger i aurafelt. Eller en murer der simpelthen skraber ujævnheder af din Aura.

Når du er oplever du er færdig, er din stjerne foran dig - yderst i aurafelt – nu trækker du den direkte ind gennem dine legemer og ind i den fysiske krop og op oven over hovedet/issen. Med mindre du har behov for forøget mængde af 5. st energi, flytter du nu stjerne væk fra din kanal-hjem-af-til og placerer den der hvor du ønsker det i din bevidstheds beredskabs rum.

Siger tak for hjælpen til de indre energier.

 
 
Lidt forord til Basis teknik.
Genskaber ved visualisering på den fysiske krop den elektriske balance i dine indre legemer + det æteriske legeme. Det æteriske legeme er det som forsyner din fysiske krop med livskraft, samt er koblings/videretransports central for astrale og mentale energier.
 
Teknik til genopretning af den elektriske balance.
Du står op eller ligger ned med benene lidt adskilte og armene ud langs kroppen i vandret position, så at du danner den 5 takkede stjerne med din fysiske krop.

Led opmærksomheden/bevidstheden til venstre fod ----- fra venstre fod og op til et punkt lige oven over midten af panden ----- herfra leder du bevidstheden ned til højre fod ----- herfra ud til venstre håndflade ----- herfra over til højre håndflade ----- videre herfra ned til venstre fod.
 
 
Værd at huske omkring den 5. kantede blå stjerne - en reminder :)
Du har nu ved hjælp af den stjerne afbalanceret dit energisystem.
Dette kan gøres så ofte du føler dig ude af trit - balance med dig selv.
Det er faktisk lynende hurtigt at reetablere den 5 takkede stjerne, hvor som helst og hvornår du ønsker det, bare hent den ned fra din bevidstheds beredskabs rum
 
Top               10. Basis + Sole der repæsenterer dit indre liv.               Top
     Trin 1.     
Hvad er meningen med Basis+Bevidstheds Sole?
Meningen med denne øvelse er dagsbevidst at forbinde de yderliggående områder i bevidstheden med hinanden. Den fungerer som en Falck station, hvor du altid kan hente hjælp i kritiske situationer eller når du har brug for at få reguleret/afbalanceret dit energisystem eller at du oplever lysten/behov for at være i balance med din hele totalitet.
 
Sådan udføres Basisøvelsen alene - i praksis.
ps. øvelsen er beskrevet liggende på gulvet, men kan naturligvis også udføres stående.
 
Du ligger på gulvet, med udstrakte arme og benene let adskilte så kroppen ligger i samme position som den 5 takkede stjerne.

Leder opmærksomheden ned til venstre fod, trækker en linje herfra op til et punkt over hovedet og punktet over hovedet ned til højre fod.

Fra højre fod over til venstre hånd og fra venstre hånd tværs hen over kroppen til højre hånd.

Fra højre hånd ned til venstre fod igen.

Gentag øvelsen, indtil du fornemmer/føler - eventuelt rent fysisk mærker energi banerne på din fysiske krop - der hvor du har visualiseret - skabt dem.

Husk - at øvelse gør Mester, så fortvil ikke over manglende Mestring i begyndelsen af træningen med øvelserne.

Den 5 kantede stjerne er nu skabt - dannet ved din visualisering.
 
Gen opfriskning af energi i Blå Stjerne - ved afladning.
Vær venlig at huske på at omgivelserne og det fysiske liv i almindelighed - trækker energien ud af skabte symbol, så genopfrisk det igen, når du føler at nu er det tiden eller at energien er suget ud af omgivelserne og livet på det fysiske plan.
 
 
     Trin 2.     
 
Lille indledning til Basisøvelsen + tilkobling af sole.
Nu har du jo trænet med oprettelse - skabelse - visualisering af den 5 kantede stjerne, så nu udvider vi den yderlig, ved at tilkoble små energigivende Sole ud for hvar spids i den 5 kantede stjerne.
 
Tegning til udførelse af Trin 2 - Basis + sol teknik.

Nu skaber du ud for hver af de 5 spidser i den 5 kantede stjerne en smuk strålende sol, som vist på efterfølgende tegning. (1) (2) (3) (4) (5).

 
Sådan udføres Basis+Sol øvelsen i praksis.
Kontakter solen oven over hovedet (1), der repræsenterer Guds forbindelsen i dig.

Fra (1) videre til solen uden for din venstre hånd (2), der repræsenterer din forbindelse til mentallegemet.

Fra (2) videre til solen uden for din venstre fod (3), der repræsenterer dit astral - følelses legeme.

Fra (3) videre til solen uden for højre fod (4), der repræsenterer dit æteriske legeme.

Fra (4) videre til solen uden for højre fod , der repræsenterer dit æteriske legeme.

Fra (4) videre til solen uden for højre hånd (5) og videre herfra op til (1). Nu lader du energierne strømme i alle punkterne og gennem den 5 takkede stjerne.

Afsluttende ord om Basis + sol øvelsen.
De 5 sole med tal, skal ses som Gyldne Lysende samlingspunkter eller kardinalpunkter for dit energilegeme.

Den runde cirkel rundt om stjernen symboliserer din totalitet, din helhed, hvori du nu lader alle energierne flyde sammen på kryds og tværs af hinanden og derved danne helhed i din aktuelle situation og i dit liv.

Kilde: Børge Nielsen

www.dengyldneportal.dk
Top
Top