Velkommen 
( Alt er naturligvis til fri kopiering og konstruktivt benyttelse )
     
Oversigt over hvad du kan finde på den side :)
1
Kanalen og forbindelserne "hjem-af-til".
2
Menneskets indre legemer.
3
Kontakt med din – indre sol og Gud i dig.
 
 
 
Top      1. Kanalen og forbindelserne "hjem-af-til".     Top 
 
     
 
Kanalen hjem - ad - til indholder bla. andet 2 forbindelser, der forbinder dig til den indre åndelige verden og dit ophav - Livstråden, Sølvtråden, Sumatraen + Antahkaranaen eller bevidsthedstråden.
 
     
  Den ene streng: Sølvtråden/livstråden (Sutratmaen)  

Alle dine legemer er forbundet med denne Sølvtråd, og går fra dit hjertecenter midt på brystkassen og hjem til det Atmiske plan, hvorfra du i tidernes morgen er udgået som en gnist af Guddommens bevidsthed og ned i stoffet.

I hjertecentret midt på brystkassen, brænder en flamme - Helligåndsflammen, en lille varision af Helligåndens belivende flamme - bestående af en Rosa, Gylden og Blå flamme.

Til denne flamme er Livstråden/Sølvtråden forbundet og fører herfra igennem alle de indre højere legemer og planer, helt hjem til vore udspring på det Atmiske plan i den indre åndelige verden, hvorfra vi i tidernes morgen er udgået som "Guds livsgnister".

Atma= den højeste ånd eller det Universelle Ene SELV. Hos mennesket er Atma det højeste og syvende princip.

     
  Den anden forbindelse/streng hedder Antahkaranaen eller bevidsthedstråden.  
Den udgår fra din sjæls/ånds legemer på det højere mentale plan og ned til dine personlighedslegemer/aura, som består af dit fysiske/æteriske - astrale og mentale legeme og er forbundet til dig via dit kronecenter (issen) og hjertecenter (midt på brystkassen).

Danner bro/forbindelse fra det højere mentalplan i den åndelige verden, til dig og dine personlighedslegemer (din aura) - dit fysiske/æteriske-astrale og mentale legeme.

Denne forbindelse kendes ved flere navne: Antakarana kanalen - Bevidsthedstråden - Den gyldne bro - Regnbue broen - Broen hjem til lysets og kærligheden rige

I dit fysiske liv er det via Antahkaranaen/bevidsthedstråden at du modtager impulser fra det højere mentalplan og den del af din bevidsthed, der befinder sig der - dit højere selv, eksempelvis i form af intuition , inspiration m.m.

Det er gennem Antahkaranaen at vi kan opleve sjælskontakt og kontakt med den højere åndelige verden. Hos de fleste mennesker er den kun lidt udviklet, den er smal og med meget lille gennemstrømningsmulighed for impulserne fra sjælen.

Efterhånden som mennesket udvikler renere og mere uselviske følelser og tanker begynder Antahkaranaen at udvide sig, og sjælskontakten bliver mere og mere dagsbevidst, og der åbnes op i højere grad for intuitionen.

     
 
Top      2. Menneskets indre legemer.       Top 
 
     
  Dit astrale legeme.  
  Astrallegemet der rummer følelserne (den astrale aura).  
     
  Dit mentale legeme.  
  Mentallegemet der rummer tankerne (den mentale aura).  
     
 
Det fysiske/æteriske astrale og mentale legeme udgør det vi kalder personligheden, og som vi er i dagsbevidst kontakt med.
 
     
  Dit højere mentale legeme  
  Dit højere mentale legeme (kausal/årsagslegemet), i det indeholdes sjælen.  
     
 
Din Sjæl
 
  Din sjæl er det bevidsthedscenter, som udgør Gud i dig´s samlede erfaringer og bevidsthed fra dine mange liv, såvel på de fysiske plan, som de indre planer.

Din sjæl består og udvikler sig altså konstant uanset om den er inkarneret i det fysiske eller ikke.

Sjælen kan gennem de højere sanser opleves på forskellige måder, således som en strålende sol, eventuelt i flere strålende farver, som et lysende menneske.

 
     
  Til din sjæls udvikling, er der tilknyttet en Solengel.  
Der er til dig knyttet en solengel på sjælens plan. Solenglen kan opleves som en ildagtig engel. Solenglen følger dig fra inkarnation til inkarnation, lige fra individualiseringstidspunktet indtil din sjæl ikke længere eksisterer eller at din udvikling fordrer en anden type Solengel.
 
Dit Buddhiske legeme
Hos visse mennesker er dette legeme mere eller mindre udviklet, hvilket betyder at disse med de højere sanser kan kontakte det buddhiske plan, intuitionsplanet, - som rummer de højere idéer og visioner.

Det er også planet for kærlighed og visdom, Kristusbevidsthed og buddhisk bevidsthed.
     
  Dit Atmiske legeme  
 
Dette legeme rummer din guddommelige vilje til udvikling gennem planerne.

Det højeste aspekt af det atmiske legeme, det buddhiske legeme og sjælen kaldes den åndelige triade.

 
 
 
Dit Monadiske legeme 
 
  Dit Guddommelige legeme, som du, når tiden er til det, får dagsbevidst kontakt til og som i sig, rummer den 3 foldige flamme og ånd.  
     
 
 
 
Top     3. Kontakt med din – indre sol og Gud i dig.     Top 
 
     
 
Forslag til at prøve at komme i kontakt med din – indre sol og Gud i dig.
 
     
  Kontakt din Jeg Er Nærværelse, ved at lede bevidstheden ind i dit hjertecenter midt på brystkassen, hvor du "ser/visualiserer" en 3 foldig flamme i nuancerne Gylden - Rosa og Blå-hvid.

Du omslutter den 3 foldige flamme med din bevidsthed/opmærksomhed og integrerer den i dig, ved mentalt at udtrykke, jeg og den 3 foldige flamme er et.

Ved at du har integreret den i dig - har din kanal hjem-ad-til synliggjort sig/åbnet sig for dig i dit indre univers og du følger nu denne lodrette forbindelseslinje - der går igennem hals - pande (3.øje) og kronecenter og fører direkte op til din Jeg Er Nærværelse - her forbliver du lidt - for med din bevidsthed at hvile lidt i Jeg Er Nærværelsen - din sjæls bevidstheds legeme.

Hvilende i din sjæls bolig - Jeg Er Nærværelsen - ser du, at kanalen og forbindelseslinjen foresætter opad til en strålende Sol-den kosmiske liv og lys giver for vor del af Universet.

Du åbner din bevidsthed op for denne del af Gudsbevidsthedens manifesterede væsen, ved mentalt at udtrykke: Jeg og Gud er et - Jeg er Lyset - Jeg er Guds dynamiske - aktive kærlighed og visdom i manifestation - Jeg er Guds aktive dynamiske styrke i manifestation - Jeg er Guds aktive-dynamiske intelligens og indsigt - (sammensæt evt. din egen tekst form - kommende indefra - ægte og oprigtig lige netop for dig)

Du oplever /ser/mærker hvorledes din identifikation med lysets kræfter - skaber en indre styrke i dig - en styrke som aktivt forbinder dig med alt levende på Jorden og ser, hvorledes energierne fra dig strømmer ind i og uden om Jorden. Du er nu tilkoblet både din indre Lysstrøm/giver - og din Jordforbindelse + dit arbejds/værested i nu´et.

 
     
     
     
Top
Top