Retur: Oversigt Ord Langs Vejen
Retur:
Oversigt Lysets Love
Retur:
Aktuelle Nyheder
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
   Ord Langs Vejen    
(kloge ord til brug i hverdagen og nu´et)
     
 
 

Børge Køhlert Nielsen
Stennehøj Alle 184
8270 Højbjerg
Tlf. 5192 0946

E-mail:
shakal@live.dk

     
     
Husk - ærligt og redeligt at gøre din Gud - dine åndelige vejledere/inspiratorer/skytsånder
opmærksomme på de af dig oplevede psykiske/fysiske/følelses og tankemæssige barrikader
- for dig oplevet som begrænsende forhindringer - som du oplever er faktiske
handicap i dit liv, i forhold til aktuel specifik indlæring - udvikling af
nyt og afvikling af det, der ikke er hensigtsmæssigt for dig mere.

Og se så til at komme videre i dit liv - så du får livet og lyset tilbage igen
- sammen med din gode samvittighed.
     
     
     
Buddha
     
Alt i verden er foranderligt og forgængeligt.
     
(Uddrag af Buddha´s lære og tanker)

Elementerne i den fysiske verden danner ustandselig nye kombinationer, der gensidigt er afhængige af hinanden for igen at opløses.

Selve mennesket er ifølge Buddha sammensat af fem grundbestanddele (Skandhas):

1) Den materielle form,
2) følelsen,
3) forestillingerne,
4) anlæg og drifter,
5) bevidstheden.

Disse elementer påvirker gensidigt hinanden, og al fysisk og psykisk aktivitet kan føres tilbage til disse faktorer.

I Buddhas veje er det vigtigt at fastslå, at medens upanishadetænkerne sætter alt ind på at finde en sjæl og bestemme dens væsen, så forkaster Buddha en sådan.

Han finder i hvert fald, at det ikke er umagen værd at søge en sådan, fordi alle de processer, der virker i et individ, ikke kræver en permanent bærer af personligheden - såvel fysiske som psykiske processer kan forklares som produkter af de fem elementer, der ingenlunde er i besiddelse af nogen form for bestandighed.
     
     
 
Ukendt
forfatter
 
     
Gode vaner til aflæring og til at trække positive energier og oplevelser til sig.
 

 
Gør det til en vane kun at tænke de bedste tanker.

Lad dit sind fyldes med taknemmelighed og værdsættelse over alt det gode der er i dit liv.

Så vil du nemlig befinde dig på en vibrationsfrekvens hvor kun det bedste bliver til virkelighed for dig.

Det er nemlig i de små ting at ændringer begynder at tage form.

Så start nu med at være i glædens vibration, så vil det du tiltrækker i dit liv blot blive bedre og bedre.
     
   
     
Top
Top