Retur: Oversigt Ord Langs Vejen
Retur:
Oversigt Lysets Love
Retur:
Aktuelle Nyheder
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
   Ord Langs Vejen    
(kloge ord til brug i hverdagen og nu´et)
     
 
 

Børge Køhlert Nielsen
Stennehøj Alle 184
8270 Højbjerg
Tlf. 5192 0946

E-mail:
shakal@live.dk

     
     
Print fra pdf-fil  i A4 format
Print fra pdf-fil  i A4 format
Husk - ærligt og redeligt at gøre din Gud - dine åndelige vejledere/inspiratorer/skytsånder
opmærksomme på de af dig oplevede psykiske/fysiske/følelses og tankemæssige barrikader
- for dig oplevet som begrænsende forhindringer - som du oplever er faktiske
handicap i dit liv, i forhold til aktuel specifik indlæring - udvikling af
nyt og afvikling af det, der ikke er hensigtsmæssigt for dig mere.

Og se så til at komme videre i dit liv - så du får livet og lyset tilbage igen
- sammen med din gode samvittighed.
     
     
     
Buddha
     
Print fra pdf-fil  i A4 format
Alt i verden er foranderligt og forgængeligt.
Print fra pdf-fil  i A4 format
     
(Uddrag af Buddha´s lære og tanker)

Elementerne i den fysiske verden danner ustandselig nye kombinationer, der gensidigt er afhængige af hinanden for igen at opløses.

Selve mennesket er ifølge Buddha sammensat af fem grundbestanddele (Skandhas):

1) Den materielle form,
2) følelsen,
3) forestillingerne,
4) anlæg og drifter,
5) bevidstheden.

Disse elementer påvirker gensidigt hinanden, og al fysisk og psykisk aktivitet kan føres tilbage til disse faktorer.

I Buddhas veje er det vigtigt at fastslå, at medens upanishadetænkerne sætter alt ind på at finde en sjæl og bestemme dens væsen, så forkaster Buddha en sådan.

Han finder i hvert fald, at det ikke er umagen værd at søge en sådan, fordi alle de processer, der virker i et individ, ikke kræver en permanent bærer af personligheden - såvel fysiske som psykiske processer kan forklares som produkter af de fem elementer, der ingenlunde er i besiddelse af nogen form for bestandighed.
     
     
 
Ukendt
forfatter
 
     
Print fra pdf-fil  i A4 format
Gode vaner til aflæring og til at trække positive energier og oplevelser til sig.
Print fra pdf-fil  i A4 format
 

 
Gør det til en vane kun at tænke de bedste tanker.

Lad dit sind fyldes med taknemmelighed og værdsættelse over alt det gode der er i dit liv.

Så vil du nemlig befinde dig på en vibrationsfrekvens hvor kun det bedste bliver til virkelighed for dig.

Det er nemlig i de små ting at ændringer begynder at tage form.

Så start nu med at være i glædens vibration, så vil det du tiltrækker i dit liv blot blive bedre og bedre.
     
   
     
Top
Top