Retur: Oversigt Ord Langs Vejen
Retur:
Oversigt Lysets Love
Retur:
Aktuelle Nyheder
Retur: Links oversigt
Retur: Portal
     Ord Langs Vejen      
(kloge ord til brug i hverdagen og nu´et)
Retur: Oversigt Ord Langs Vejen
Retur:
Oversigt Lysets Love
Retur:
Aktuelle Nyheder
Retur:Links oversigt
Retur: Portal
     
     
Fra mennesker med erfaring og visdom.
 
 
Kærlighed og Visdom
     
     

1. Joan Grant.
Så den sæd du gerne vil høste og husk at den der sår kærlighed - sår glæde.
     
     
 
2. Ukendt.
 
I hele Verden findes ikke mørke nok til at skjule selv det mindste lille lys.
     
     
 
3. Ukendt.
 
At efterligne andre er menneskeligt.
At skabe er Guddommeligt.
 
 
     
 
4. Kinesisk ordsprog.
 
Hvis du vil vide hvor uundværlig du er, skal du bare stikke fingeren i et glas vand,
og måle, hvoe stort hullet er, når du tager den op igen.
 
 
     
 
5. Ukendt.
 
Et frø er lige så fuldkomment som sit udspring, blot endnu ikke udviklet, men det har alle muligheder i sig.
Det har vi også.
     
     
 
6. Shakspere.
 
Det rappe fortsæt indhentes aldrig, uden handling følger med.
     
     
 
7. Ukendt.
 
Ægte kærlighed har mere at gøre med forståelse end med følelse.
     
     
 
8. Ukendt.
 
Jeg er en del af den, som jeg henvender mig til.
     
     
 
9. Indisk ordsprog.
 
Gør intet i vrede!
Hvorfor skulle vi gå ombord i det øjeblik, en rasende storm oprører havet.
     
     
 
10.
 
En negativ oplevelse kan blive en positiv erfaring.
     
     
 
11.
 
Således som du er, tænker og føler, således vil de kræfter være, der vil stå til din rådighed.
     
     
 
12. J.P.
 
Næst efter kraften gives der intet så stort, som at beherske den.
     
     
 
13. Mark Twain.
 
Venlighed er et sprog, som de døve kan høre og de blinde se.
     
     
 
14. Buddha.
 
Tiden er en god læremester, men den dræber sine elever.
     
     
 
15. Ukendt.
 
Arbejd energisk.
Lad være med at lyve.
Prøv, ikke at gøre andre fortræd.
Det er det hele.
     
     
 
16. Ukendt
 
Menneske - der er ingen vej
Vejen bliver til når du går.
     
     
 
17. Ukendt.
 
Den sande intelligens består i at være åben og fordomsfri.
Det betyder ikke at man er et fjols.
     
     
18. Ukendt.
Den væsentligste fejl et menneske kan begå, er at tro at hans liv er forudbestemt,
og at han derfor intet selv kan gøre for at ændre på det.
 
19. Shakspeare.
Vær sand mod dit eget selv - da vil det følge - som natten følger dagen,
at du ikke kan være uretfærdig mod noget menneske.
 
20. Ukendt.
Hvordan man vælger at tænke, er et af de vigtigste valg i ens tilværelse.
 
21. W.W. Dyer.
Den du afskyr, giver du dermed magt over dine følelser.
 
22. W.W. Dyer.
Husk på, at du kan have fiasko med alt her i livet, uden af den grund at være en fiasko som menneske.
 
23. Shirley Maclaine
Den der fostår at le af sig selv - vil aldrig holde op med at more sig.
  
24. Ukendt.
Det er vigtigt at vi selv føler os OK - men også at vi får andre til at føle sig OK
 
25. V. Franklin.
Det afgørende er ikke om livet har en mening, det afgørende er, om Du giver dit liv mening.
 
26. Ukendt.
Du kommer ingen vegne ved at gruble over, hvad du ikke kan gøre, "på grund af".
Det afgørende spørgsmål er altid hvad du kan gøre, "på trods af"
 
27. Ukendt.
Når en Rose er parat til at åbne sig, tiltrækker den selv Sollyset.
 
28. Ukendt.
Det er bedre at sætte sin lid til et menneske, selv om vedkommende viser sig at være svigefuld, end det er at mistro et menneske som måske, hvis man fattede tillid til det, ville vise sig at være en ven for livet.
 
29. Traditional gaelic blessing
May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face;
the rains fall soft upon your fields and until we meet again,
may God hold you in the palm of His hand.
  
30. Buddha.
There is only one time
when it is essential to awaken.
That time is now. Buddha

 
31. Ancient gaelic.
Deep peace of the running wave to you.
Deep peace of the flowing air to you.
Deep peace of the quiet earth to you.
Deep peace of the shining stars to you.
Deep peace of the infinite peace to you.
 
32. Chippewa medicine man - Sun Bear
I do not think that the measure of a civilization
is how tall its buildings of concrete are,
but rather how well its people have learned to relate
to their environment and fellow man.
 
33. Rumi - 13th century.
Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing,
there is a field. I'll meet you there. When the soul lies down in that grass,
the world is too full to talk about.
Ideas, language, even the phrase "each other" doesn't make any sense.
 
34. Tibetan buddhist - blessing.
May you be filled with loving kindness.
May you be well.
May you be peaceful and at ease.
May you be happy.
 
35. Diana Cooper
Ord fra Fredsenglen
Det er den spirituelle lov, at det, man fokuserer på, forøges.

Fredsenglen indskærpede mig:
Fokuserer på fred, og frygt vil opløses.
Fokuserer på kærlighed og had vil forsvinde.
Fokuserer på glæde, og sorg vil svinde hen.
Dyrk blomster, og ukrudt vil ikke blomstre frem.