Inspiration 7     
( Åndelige tekster til inspiration og glæde )
 
 
 
Åndelige tekster til inspiration og glæde
 
GUD I DE MANGE FORMER
Kristus opofrede sit liv for dem, der satte sin lid til Ham.
Han symboliserede sandheden, at tjene erGud.

Selv om du er ustadig i din tilbedelse af Gud, vær ikke ustadig
i din tjeneste for den levende Gud, som har legemliggjort
sig som menneskeheden, og som på denne måde bevæger
sig rundt omkring dig i mange forskellige former.

Sathya Sai Baba