Inspiration 11     
( Åndelige tekster til inspiration og glæde )
 
 
 
Åndelige tekster til inspiration og glæde
 
Jeg Er I Alt og Alle
Gå på denne jord med hovedet højt hævet, med himmelstræbende ånd,
med jeres hjerte åbent for Kærlighed.

Tro på jer selv og på Gud inden I jer. Så vil alt gå godt.

Hvor I end ser hen, er Jeg.

Hvor I end går, er Jeg.

Hvem I end kontakter, Jeg er i den person.

Jeg er I enhver.

Fra hver og een vil Jeg svare jer.

I kan ikke se Mig eet sted og savne Mig et andet sted.

For jeg fylder hele rummet.

I kan ikke undgå Mig, eller gøre noget i hemmelighed, for der er ingen hemmeligheder hos Mig eller for Mig.

Lev i fuld overensstemmelse med Mine love, og undere vil være resultatet.

Kilde: Sathya Sai Baba