Inspiration 13     
( Åndelige tekster til inspiration og glæde )
 
 
 
Åndelige tekster til inspiration og glæde
 
VELSIGNET ER DU - MIN SJÆLVelsignet er du, Min sjæl
som går livets vej.

Ser du ikke, at vi alle er der for dig.

Tænk NU - og få dine følelser og handlinger på det fysiske plan,
i overens stemmelse med dit indre - de indstrømmende
åndelige impulser og lærdom, og du vil se miraklerne
blomstre langs din vej.

Hvor tror du den nye verden kan manifesteres,
hvis ikke nogle sjæle "lytter aktivt" og
i deres tanker - handling - ord
manifesterer disse på deres
vej igennem livet.

Kilde: Shakal