Inspiration 16     
( Åndelige tekster til inspiration og glæde )
 
 
 
Åndelige tekster til inspiration og glæde
 
SPRED LYSET - VÆR POSITIV
VÆR KÆRLIG I HANDLING
Hvad betyder det?

Det betyder at du skal leve dit liv med Gud i alle ting.

At du ser Gud i alt og i alle mennesker og at du handler derefter.

Vær opmærksom på når folks ego dukker frem og stjæler billedet.

Det er blot deres usikkerhed der kommer til udtryk.

Husk på at Gud er der og tal til Ham, så vil ego'et mindskes,
personen transformeres og Gudsenergien lyse.

Se Lyset i alt og alle.

Vid at du er Lys og at du reflekterer Lyset. Det er nok.

Når du lever på denne måde vil dit ego ophøre med at dominere,
din sande identitet komme til syne og du
vil leve dit liv i lyset af Guds Kærlighed.

Kilde: Bodil Kjær - 19.09.2005