Inspiration 21     
( Åndelige tekster til inspiration og glæde )
 
 
 
Virkningsfulde bønner og påkaldelser
 
En bøn bliver hørt

Jeg bad om styrke
og Gud gav mig vanskeligheder
som gjorde mig stærk.

Jeg bad om visdom
og Gud gav mig problemer
som skulle løses.

Jeg bad om velstand
og Gud gav mig hjerne og muskler,
som skulle bruges.

Jeg bad om mod
og Gud gav mig farer
som skulle overvindes.

Jeg bad om kærlighed
og Gud gav mig mennesker
som skulle hjælpes.

Jeg bad om tjenester
og Gud gav mig muligheder
som skulle udnyttes.

Jeg fik ingenting af det,
jeg begærede,
Jeg fik alt det,
jeg behøvede.

Af Hazfat Inayat Khan