Åbning og luknings teknikker      
( Velkommen )
 
 
Hvordan kan man åbne og lukke "sikkert" til indre univers.

Bevidståbning eller intuning til dit indre åndelige univers kan være en enkelt sag. Det handler lidt om gensidig respekt d.v.s - at du som gerne vil træne bevidst åndelig kontakt, finder et tidspunkt hvor du kan være i ro og aftaler tid med dine skytsånder/åndelige vejledere og så overholder de tidspunkter, fordi de vil så være der til at hjælpe dig igang.

De regner med dig vedr. tidspunkt og aftale herom.

Skulle der alligevel opstå den situation, at du bliver forhindret - så meddel dem det i god tid - eventuelt gerne lige spørge de åndelige bevidstheder, om det redigerede tidspunkt er ok med dem eller i skal vente til næste fastsatte tidspunkt - samt træningsdag.

FØR DU GÅR IGANG.
Lad os sige at du eksemplevis har bestemt dig til at ville "åbne bevidst op" kl. 19.00 til 19.30 - 2 x om ugen. Det er vigtigt at du overholder de dage og tidspunkter, du har valgt, idet de åndelige intelligenser jo indsætter den tid du har valgt, ind i deres tidsskema, så de kan være klar og forberedte til din træning.

Motiv kan eksempelvis være: at få forøget din bevidsthed og vidensbase - ud fra dine eksakte behov.

Det kan være om hvilket som helst emne eller spørgsmål, der er relavant for dig.

Du har spørgsmål/emne klart bevidstgjort, eventuelt skrevet ned på papir/pc.

Du glæder dig i løbet af dagen til at skulle igang med din bevidsthedstræning.

Meddeler mentalt dine indre åndelige vejledere, at du iaften kl. 19.00 til valgte afslutningspunkt evt. kl. 19.30, gerne vil "skoles - trænes - opsøge viden" og hvis du for nuværende ved, hvad du gerne vil spørge om, så "lufter" du det mentalt.

Du har fundet et åbnings/luknings vers/digt/bøn frem, som du holder af og som du skal fremsige ved åbning og lukningen af samværet med de åndelige afdelinger.

Du har papir/blyant klar/eller diktafon/ eller pc´er tændt, så du er klar til at nedfælde hvad der kommer til dig af billeder-tanker eller ord.

Sørg for at slukke telefon og andre eventuelle forstyrrende elementer, der kunne tænkes at ville forstyrre din træning og dit samvær.

   
 
Teknik/fremgangsmåde for Åbning af kanal.
 
1.
Kl 18.45

Tænder du starinlys og sætter noget musik på, som du holder af. Gerne noget stille og harmonisk. Sid dig gerne ned og gør dig "stille" inden opstarten, søg din Gudsforbindelse/lysforbindelse op som du plejer, når du beder til din Gud om hjælp.

Eller du kan benytte følgende: forestil dig en sol oven over dig 10-15 meter oppe eller benyt den sol du kender fra din daglige dag - nøglen er, at den skal befinde dig lige ovenover dig og at du fører din bevidsthed lodret op og kobler dig sammen med denne, så du er vertikalt forbundet med dit indre. Kobl dig sammen med solen først og herefter kontakte din indre gudsverden på den måde der gør dig mest tryg - sædvanlig måde.

2.
Kl. 19.00

a. Fremsiger du enten verbalt eller mentalt dit åbningsvers/digt - et du holder af.
b. Stiller dine spørgsmål, et for et, klart formuleret.
c. Og skriver de tanker, følelser, billeder, ord ned som kommer til dig.
d. Stil gerne mentalt spørgsmål omkring det, du ikke forstår ved det modtagne, imens det er aktuelt eller på din indre bevidstheds "skærm".

Obs.
Du vil i begyndelsen ofte opleve, at det du skriver ned, modtager fra indre væren af, er meget sammenfaldende med, er meget farvet af din egne tanker og følelser. Dette er fordi de åndelige vejledere ofte begynder med at benytte "materiale" fra dine egen tanke og følelsesverden, så at sige "bygger op derfra".

De kigger så at sige "ned/ind i din energi og bevidsthedsstruktur, så din træning/bevidstheds udvidelse bliver opbygget, trin for trin på en helt for dig naturlig måde - så der er ikke "snyd", fordi det modtagne ligner meget dine daglige tanker og følelser. Det er ofte sådan i begyndelsen af træningen, så forfald ikke til at tro at det "bare" er din underbevidsthed der "snakker".
   
 
Teknik/fremgangsmåde for Lukning af kanal.
 

 

3.
Kl. 19.30
(eller valgte luknings tidspunkt)
a. Nu fremsiger du samme vers/bøn m.m, som du åbnede op med. Dette med bevidstheden om, at du nu lukker for den bevidste åndelige forbindelse - skoling.

b. Udtrykker på en naturlig måde gerne verbalt/mentalt/følelsesmæssigt din tak til lysets og kærlighedens Gud og de åndelige vejledere for hjælpen, lige præcis på din måde.

Det var såmænd en af de utallige kontaktmetoder, du kan benytte.

Du vil ved jævnlig træning opleve, at kontaktmetoden bliver af en sådan beskaffenhed, at du bare behøver at tænke på dit åbningsritual, så er kanal forbindelsen til den åndelige verden etableret.


 


   
Top
Top