Velkommen 
( Alt er naturligvis til fri kopiering og konstruktivt benyttelse )
 

     
Chakra - Livsenergi Centre
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer.
 
 
 
 
Lidt baggrund omkring Chakra
 
Krone centeret - chakra`et
Kronechakraet er indgangen til Sjæl og Jeg-Er-Nærværelse, det er døren mellem disse højere legemer og personlighedens legemer. Kronechakraet er forbundet med viljesaspektet og har som funktion at udtrykke den guddommelige vilje på det fysiske plan.

Det er herfra at Antakarana kanalen (bevidsthedstråden) er tilknyttet - op til de højere legemer og ved sin udvikling/integrering i menneskets fysiske univers, korresponderer med de øvrige chakra´er
i mennesket.
 
Pandecenteret - chakra`et
Pandechakraet kaldes også "det tredie øje" og har da også at gøre med højere former for clairvoyance og intuition. Pandechakraets element er lys, og pandechakraet opfanger og formidler ideer til skabelse. Pandechakraet korresponderer med det højere mentale legeme.
 
Halscenteret - chakra`et
Halschakraet anvendes til at skabe på det fysiske plan ud fra de impulser, som kommer fra Sjælen. Den højere kreativitet hører til halschakraet. Halschakraet korresponderer med det lavere mentale legeme.
 
Hjertecenteret - chakra´et
Luft-elementet hører til hjertechakraet.
Hjertechakraets opgave er at udtrykke guddommelig kærlighed. Det er åbningen og renselsen af hjertechakraet som sikrer, at evnerne fra de tre højere chakras og i øvrigt ogsåevnerne fra de tre nedre chakras bruges uselvisk.

Ofte vil de øverste chakras være kunstigt holdt lukkede, indtil hjertet er tilstrækkelig åbnet og renset. Det er via hjertet at vi får den medmenneskelige forståelse og evnen til medfølelse. Det er herfra vi får evnen til ikke at kunne såre andre, hverken mennesker eller dyr, idet vi føler os ét med dem. Hjertechakraet korresponderer med det højere aspekt af det astrale legeme.

Sjælen har et centralt chakra, "Sjælens lotus". Denne har 12 blade og i midten et strålende lys, kaldet "Juvelen i lotusen", som er et direkte udtryk for den 3-foldige flamme i hjertecentret. De 12 blade foldes først ud lidt efter lidt, efterhånden som mennesket udvikler de højere kvaliteter kærlighed, visdom og offervilje.

 
Solar Plexus centeret - chakra´et
Ild-elementet hører til solar plexus chakraet.
Solår plexus chakraet er personlighedens kraftdynamo. De tre chakras under mellemgulvet hører til det egoistiske plan i mennesket og skal renses og kontrolleres efterhånden som den åndelige udvikling skrider frem. Hos de fleste er dette chakra meget aktivt, og hvor mennesket ikke er særligt mentalt udviklet, eller hvor de mentale evner er underlagt solår plexus, kan det være meget styrende.

Når Sjælen efterhånden har overtaget styringen, forvandles de nederste chakras egenvilje, således at disse chakras bliver villige redskaber for de øverste chakras.

Solår plexus chakraet korresponderer med det astrale legeme. Solår plexus chakraet har at gøre med den lavere form for clairvoyance.

 
Sakralcenteret - chakra´et
Vand-elementet hører til sakralchakraet.
Sakralchakraet har at gøre med forplantning og sexualitet. På det æteriske plan arbejder sakralchakraet tæt sammen med miltchakraet. Miltchakraet er det æteriske legemes kraftdynamo, og sakralchakraet her således en korrespondence med det æteriske legeme.

Dog er sakralchakraet også knyttet til det lavere astrale legeme, idet astrallegemets seksualitet og mange andre former for lystfølelse er knyttet til dette chakra.

 
Rodcenteret - chakra´et
Jord-elementet er knyttet til rodchakraet.
Rodchakraet har at gøre med alt hvad der vedrører menneskets fundament.
Overlevelses-og selvopholdelsesdriften hører til rodchakraet.

En særlig psykisk kraft kaldet kundalini-energien har sin basisfindes i rodchakraet.

Ved slutningen af menneskets udvikling vil denne kundalinikraft strømme op og belive de øvrige chakras på en kontrolleret måde, og energien i rodchakraet vil til sidst smelte sammen med kronechakraet - dette sker ved den fysiske opstandelse.

Rod-chakraet hører til det fysiske legeme.
 
Lidt om øvrige korrespodancer
 
Ligesom der er denne korrespodance mellem rod- og krone-chakra, idet de begge udtrykker et viljesaspekt, er der også korrespodance mellem sakral-og halschakra, idet de udtrykker to forskellige former for skaberkraft, og mellem solarplexus- og pandechakraet idet de begge udtrykker en synsevne, og når solar plexus-chakraet ikke længere har overtaget i personligheden, vil pandechakraet få den
overordnede koordinerende funktion for personligheden.

Hjertechakraet danner balancepunkt i chakrasystemet.

Via sin forståelse af chakrasystemet kan healeren således nå ind til præcist de dele af den indre struktur i krop og psyke som han/hun ønsker at arbejde med, og kan via Chakraerne regulere bestemte psykiske såvel som fysiske tilstande.

 
Når mennesket begynder at udvikle sig, er det ikke klar over storheden eller underet ved denne tempel-krop, i hvilken det bor. Og derfor, ikke uligt et dyr, lever det i sine fem sanser og tror, at det må tjene til livet "i sit ansigts sved". Og sandelig, i den tilstand er det dets lod, for Rod Chakra' et er det eneste center, der er vågnet i den tilstand.
 
Når mennesket nu begynder at udvikle sig, eller at stige i bevidsthed, begynder milten at åbne sig. Dette trækker kræfter af højere natur ind, og mennesket begynder at tænke, "Hvem er jeg?" Eller begynder sin søgen.
 
Dette leder det til sædet for visdom, solar plexus, og da det søger eller spørger, så må denne Visdom svare, for det er altsammen i denne vidunderligt skabte krop, som indeholder Tidernes Visdom. Og hvorfor eller hvordan kunne det være anderledes?

I begyndelsen vidste mennesket, at det er et guddommeligt væsen, et barn af Gud, som indeholder alt lys, eller visdom. Denne visdom tog det med sig, da det steg ned i fysisk stof, og da dets søgen begyndte, begyndte det at lukke op, eller rulle op for denne skriftrulle, der indeholder livsmønsteret.

Du kan ikke skaffe dig visdom fra noget sted, der er udenfor dig selv. Det kan kun komme, eller blive bragt i erindring på denne måde: Når du hører en sandhed blive nævnt, da føler du, at dette er sandhed. Og hvis en anden ikke føler den som sandhed, er tiden ikke moden til hans opvågnen overfor denne bestemte sandhed, så derfor afviser han den. Sandhed er, var, og vil for evigt være! Kun sandhed for enhver, hvis og når, det er sandt for ham/hende.

Se dette "vidunderligt skabte" krops-tempel, Herrens Hus i hvilket "Jeg" dvæler i al Min Pragt, eller Udstråling. I dette hus er riget. I disse centre er indeholdt ALT, og dog, ALT' et forbliver ALT-heden. Forstår du dette?

Hvert center har sin egen funktion, og dog må alle virke i harmoni, hvis kroppen skal være hel.

Lad os nu diskutere Solar Plexus, sædet for visdom, erkendelsesevnen. Dette center reagerer på en given handling, fejler aldrig, derfor er det dit ledende lys, din skelner. Bliv ikke misledt, thi dette center fejler aldrig, for det vil altid være sig selv tro. Uden dette center ville mennesket være en robot, der fulgte enhver angivelse fra andre.

Derfor, vær taknemmelig for denne Juvel. Det er en af dem, der er "uvurderlige".
 
Nu kommer vi til hjertet, Kærligheds-Centeret. Denne strålende juvel kan Let lede dig på vildspor, hvis ikke den styres klogt. Følelser spiller i dette vitale organ hvert øjeblik du lever. Det er udmærket at elske, men elsk uhildet, eller elsk alle.

Det er udmærket at give sympati, men hvis du udøser din sympati på en, der allerede sørger, så hælder du olie på ilden.

Vær stærk! Giv af dit lys, kærlighed, og vid, at sorg er en renselse, der må brænde sig selv ud. Derfor, hold øje med dine følelser.

Lad dem ikke løbe af med dig. Der er en forskel. Upersonlig kærlighed er ikke en selvisk, men en uselvisk kærlighed. Tænk over dette.
 
Nu kommer vi til strube-centeret, "Ordet er lagt i din mund," sang salmisten, og sandelig er det sådan. Kraften i dette center kan flytte bjerge, hvis den bliver brugt. Når Ordet, eller befalingen gives, skal det blot være dette, en befaling, vidende, at den vil blive adlydt.

Dette er menneskets arv. Derfor, sig Ordet for det du ønsker. Accepter ikke nogen modsigelse, du støder på.

Pris Gud for denne gave eller juvel.
 
Det næste center er hypofysen.

Dens funktion er at føre enhver besked til hjernen, at vække oplysningsprocessen, eller åbne for disse centre.

Pinealkirtlen er det re-aktionære, eller med andre ord, disse to kirtler virker og tilbagevirker, indtil de er i fuldstændig enighed.

Eller, når al spørgen hører op, og der er viden, slutter disse centre sig sammen og kombinerer hinanden i et glimt af Lys, resulterende i åbningen af Lotus, eller Krone-chakra.
 
Som du søger, skal du finde.
Se, alt dette er i overensstemmelse med loven om udvikling. Mennesket belønnes i forhold til sin søgen. Hvis han bruger alle sine vågne timer til at overveje sandheder og forske, må det bringe oplysning, for det er lov: Som du søger, skal du finde.

Det er ikke klogt at dvæle for længe ved et bestemt aspekt af livet, for at gøre dette skaber ubalance, og du må altid stræbe efter balance. Hvis du i meditation føler ekstase, så vil du, når du vender tilbage, finde dit daglige arbejde, der skal gøres.

Og derfor, sig tak for dit vidunderligt skabte krop-tempel. Det er Herrens hus.
 
Print fra pdf-fil  i A4 format
Et essay (almennyttig viden) om chakraerne af Mesteren El Morya
Print fra pdf-fil  i A4 format
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Top
Top