Retur: Oversigt over Kursusmaterialer
 Bøn 12 
( Åndelige tekster til inspiration og glæde )
Retur: Oversigt Lysets Love
Retur: Portal
Retur: Portal
   
 Virkningsfulde bønner og påkaldelser
1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14
  
  
   
Print fra pdf-fil  i A4 format
Vor Fader på jorden og i himlen
Print fra pdf-fil  i A4 format
   
Vor Fader på jorden og i himlen,
helliget er Dit navn.

Din vilje ske med os, som den
sker i rummet.

Giv os af dit brød tilstrækkeligt for dagen.

Tilgiv os i Din barmhjertighed
og giv os storhed, at vi kan
tilgive hinanden.

Led os mod dig, og udræk Din
hånd til os i mørket.

Thi Dit er riget, og i dig er vor styrke
og vor fuldbyrdelse.

Kilde: Kahlil Gibran
Bog: Menneskesønnen