Retur: Oversigt Lysets Mestre
Herren Maitreya Kristus Buddha
Retur: Nyt og Aktuelt
Retur: Link s Oversigt
Billede + Viden
Retur: De 7. strålers musik
 


Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå


Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå

Udført af Peter og Birgitte Fich Christiansen

HERREN MAITREYA KRISTUS

Kristus er leder af det Hvide Broderskab/Hierarkiet

Han forbinder Hierarkiet med Shamballa og med Sol Logos

Som Hierarkiets leder inkarnerer Han Guds Hjerte på planeten Jorden

Han ventes at inkarnere fysisk som Herren Maitreya Buddha om 500 år

Arktikel 1 om Herren Maitreya Kristus Buddha
 
De store kosmiske væsener befinder sig på et bevidsthedsniveau, hvor de fungerer som mellemled mellem interplanetariske væsener (knyttet til selve Sollogos) og det øvrige Hierarki De er vejledere og "overordnede" for klodens øvrige højtudviklede individer og koordinerer alle Hierarkiets opgaver, da de er i brændpunktet for det lys, der skal fordeles over Jorden

Herren Maitreya er således leder af Hierarkiet, samtidig med at Han forbinder Hierarkiet med Shamballa og med Sol Logos.

Som Hierarkiets leder inkarnerer Han Guds Hjerte på planeten

Herren Maitreya kendes i kristendommen som Kristus, i islam som den Skjulte Imam, i hinduismen som Krishna og i buddhismen som Maitreya Buddha.

Gennem den guddommelige kærlighed og varme er Han forbundet med alle menneskers Sjæle og hjertecentre.

Herren Maitreya og Herren Buddha har repræsenteret henholdsvis kærligheds- og visdomsaspektet her på kloden.

Herren Maitreya er verdenslæreren, menneskenes og englenes lærer, der stimulerer religioner og filosofier frem mod en forståelse af Gud som Kærlighed

Herren Maitreya går nu ind i en ny udvikling, idet en mægtig udstrømning fra Sol Logos' Hjerte styrker Hans kapacitet til at forvandle Jordens mørke

Derved går Han tættere på menneskeheden i den proces, der benævnes Kristi genkomst i hjerterne.

Han ventes at inkarnere fysisk som Herren Maitreya Buddha om 500 år, hvorved civilisationen løftes ind i en begyndende sammensmeltning med Maitreyas Verden

Han og Herren Buddha arbejder nu tæt sammen for at bringe Den nye Verdensreligion igennem

Denne frigives gradvis over de næste 500 år.
 
Arktikel 2 om Herren Maitreya Kristus Buddha
 
Artikel af Ananda Tara Shan fra 2002 om Herren Maitreya Kristus Buddha

Ananda Tara Shan
Født 25 September 1946 - † 16 November 2002


Leder af Theosophical Fellowship
 
Herren Maitreya er den opstigende Kristus-Buddha og han er min Mester, som jeg har lært at elske og som jeg her skriver omkring for dig - hjertets børn - for at få kendskab og elske ham.

For kun hvis du kender ham og elsker ham vil du åbne dit hjerte for ham, tage ham ind og da udfri dig selv fra fortiden - nuet og fremtiden.

For kun hvis du kender ham og elsker ham vil du anstrenge dig for - ihærdigt - at komme til at stå foran ham - Kristus og hans 2 assistenter/hjælpere - Herren Jesus og Herren Kuthumi og på denne måde blive Kristus-hjælper og hjælpe ham med at hæve Jordens vibrationer - fra sag til sag, som langsom vil medføre at Jorden bliver en hellig åndelig planet.

Herren Maitreya er en energi, som også vil komme til syne i form, nemlig som en Mester, med en stærk krop - violette øjne - og lang rød hår.

Herren Maitreya Kristus har været Kristus på Jorden siden Herren Gautame blev Buddha for omkring 2500 år siden.

Herren Maitreya Kristus er en stor søn af Gud og på de indre planer er han nu også blevet en Buddha og siden hen vil vi komme til at kende ham som den opstegne Kristus Buddha, som vil blive Buddha på Jorden om ca. 500 år - igennem en Jordisk inkarnation - som et antal af disciple og indviede og Mestre nu forbereder.

Hver gang en kosmisk guddoms inkarnation legemliggør sig, begynder forberedelsen 500 år før begivenheden finder sted.
 
Top 
Top