Retur: Tirsdag
Lady Nada 2 - 6. Stråle
Retur: 2 og 6. stråle musik
Retur: De 7. strålers musik
Billede + Viden
   
 
 
 
Kvaliteter
Kærlighed Visdom og Intuition
Farver
Gylden
Rosa
Blå
 
 
Kvaliteter
Loyalitet
Trofasthed
Hengivenhed
 
Farver
Rubin Rød
   
 
Idealisme.
 
 
Nedenstående tekst er af:Birgitte Fich Christiansen
 
Lady Nada arbejder med sin rosa farve for healing og frihed, både individuelt og universelt.

Lady Nada sidder med i Det Karmiske Råd.

Nada ønsker at støtte og vejlede enhver på Vejen.

Øser af en uendelig, kærlig kilde omend med stor fasthed og beslutsomhed.

Styrker erkendelsen af, at der er en højere styrelse, Din Vilje Ske.

Drager omsorg for, og healer alle, der står i en overgangsfase.

Stimulerer evnen til betingelsesløs kærlighed.
 
 
Lady Nada på den sjette stråle hjælper Saint Germain i hans “store samling af de udvalgte” og som vil tjene ham med at skabe en verden af frihed.

Den opstegne Lady Master tjener også i det Karmiske Råd og repræsenterer her den tredie stråle.

Gennem begge embeder lærer hun Jesus’ vej af personlig Kristus-værdighed gennem gerninger og tjeneste til livet.

Lady Nada arbejder med sin rosa farve for healing og frihed, både individuelt og universelt.

Lady Nada sidder med i Det Karmiske Råd.

Som leder af den sjette stråle for tjeneste og service assisterer den opstegne Lady Master Nada præster, missionærer, healere, lærere, psykologer, advokater, professionelle af forskellig slags, embedsmænd i regeringerne, såvel som alle de, der helliger sig den tjeneste, at efterkomme behovene for Guds børn på alle områder af human og sundheds tjeneste.

Hun vil også være finde hende ved siden af forretningsfolk, folk i arbejdstøj, faglærte og ufaglærte, landmænd, de, der forsvarer frihed og alle kærligheds-revolutionære på alle områder.

Og selvfølgelig elsker Nada dem alle fordi hun lærer dem principperne og praksis af helligt arbejde, som den effektive måde at opnå målet: opstigelse.

Meget passende er hendes disciples motto: »Jeg tjener«, »Tjeneren er ikke større end sin Herre« og »Jeg er min broders vogter.«

Reinkarnationer:
Lady Nada tjente som præstinde i Kærlighedstemplet på Atlantis tid. Selv i dag er dette tempel på æterisk niveau designet som en pink rose og det befinder sig over Massachussetts.

Hvert kronblad fra rosen repræsenterer et rum i kærlighedstemplet til healing af andre riger som plante-, dyre-, eller krystalriget og for afbalancering af karma.

I dag tilser Lady Nada et andet æterisk tempel over Lake Titicaca i Peru.

Dette gør hun sammen med Maria, Kwan Yin, og Lady Athene, hvor de feminine gudindeenergier afbalancerer det mere maskulint prægede forhold på jorden.

På Atlantis tjente Nada som præstinde i Kærlighedens Tempel. I den eteriske modpart af dette tempel, der er udformet efter mønsteret af en rose, findes over New Bedford, Massachusetts. Hvert blad er et rum og i centret brænder flammen af Guddommelig Kærlighed - passet af brødrene og søstrene af den tredie stråle for healing af jordens udvikling ved kærlighed, som Jesus siger er fuldendelsen af loven om karma.

I andre inkarnationer var Nada lovens advokat og blev ekspert i forsvar af de sjæle, der var undertrykt af ødelæggerne på jorden.

Ved hendes meditationer over Guds love og i løbet af hendes tjeneste i templet opfattede hun loven »som et vist forsvar, som en moder må bruge for at forsvare sine børn fra verdens rænker, fra de faldne, der også forsøger at udnytte loven til deres uretfærdige formål.«

I sin allersidste inkarnation for 2.700 år siden var Nada den yngste af en stor familie, der var velsignet med mange særlige evner.

Den kærlige kvindelige ærkeengel på den tredie stråle, Charity, viste sig for hende i en meget ung alder og lærte hende, hvordan hun kunne trække Guds kærlighed fra flammen i hjertet og sprede den ind i naturriget til velsignelse for livet.

Charity, der er på den tredie stråle, lærte hende også at udvide sin trefoldige flamme, således at hun kunne påvirke sine brødre og søstres chakraer, således at hendes søskene ved en højere indre bevidsthed, kunne være til velsignelse for folk og løfte den guddommelige Moders kultur på jorden gennem kunsten.
   
Top 
Top