Retur: Tirsdag
Sananda Jesus Kristus
Retur: 6. stråle musik
Retur: Portal
Retur: Link side
Billede + Viden
 
   


Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå


Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå
   
Mesteren Jesus er på alle stråler, men har ligesom Kuthumi en særlig funktion på kærligheds-visdomsstrålen i et tæt samarbejde med Herren Maitreya. I de forløbne 2000 år har han været 6. stråles Mester, fordi denne stråle svarer til den energi, som har bestrålet Jorden i Fiskens Tidsalder, som han indledte.

Som 6. Stråle-mester stod han for religiøs hengivenhed og havde som særlig opgave at sørge for en stimulering af det indre lys i den kristne kirke, således at kristusimpulsen kunne ændre Vestens mennesker mest muligt, så de kunne forberedes til Vandbærertidsalderens nye frekvens.

Kristusimpulsen gik ind i klodens aura, da Jesus stillede sig til rådighed for et mægtigt væsens kraft i Palæstina for 2000 år siden. Det drama, der skete i forbindelse med Jesu korsfæstelse, var af en kosmisk natur, idet Solvæsenet, Den Kosmiske Kristus, inkarnerede noget af sit væsen i Jorden, hvorved klodens aura ændredes så meget, at en langsom lysnen i menneskehedens bevidsthed begyndte.

Jesus udførte sine mirakler, fordi han under sit ydre virke smeltede mere og mere sammen med Herren Maitreyas bevidsthed, indtil de til sidst blev ét. Hans opgave var at fortælle om kærlighedens vækkelse, at demonstrere åndens sejr over materien og at give den forståelse, at Gud er kærlighed. Han indledte en ny vej, Golgatha-vejen, der fører til guddommelig kærlighed gennem et engagement i menneskelige lidelser og gennem en opofrelse for Jorden. Indvielsesvejen fik derved en ny dimension.

Jesu fysiske inkarnation var et vigtigt led i hans egen indvielsesproces, og elementer har været anvendt som forbilleder for indvielsesvejen i Europas hemmelige broderskaber. Kristusbegivenheden kunne således både tolkes af de brede masser og af de få indviede. Den kristne kirke fik mulighed for at henvende sig til masserne ved den grove udlægning af Jesus som frelser, mens de, der havde mulighed for en dybere forståelse, fik denne gennem filosofiske strømninger, hemmelige broderskaber og mystikernes lære i og uden for klostrene.

Jesus er ved at gennemgå kristusindvielsen (den 7. indvielse). Hans engagement ligger mest i Vesten og Mellemøsten.

Han vil inkarnere i begyndelsen af det 21. århundrede som Ørnen, der skal bekæmpe de negative kræfter på det fysiske plan og derved være med til at forberede vejen for Herren Maitreyas fysiske inkarnation.
  
Top 
Top