Retur: De 7. strålers musik
Kuthumi
Retur: 2. stråle musik
Retur: Torsdag
Billede + Viden
Retur: Portal
   


Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå


Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå
En kontakt med Kuthumi vil opleves som et møde med et meget kærligt, mildt og tålmodigt væsen.

  Kuthumi er verdenslæreren, han forener Østens og Vestens tankegang.
   
Koot Hoomi deler sammen med Jesus og Herren Maitreya verdenslærerembedet under 2. stråle, hvorfra kærlighedselementet i menneskers hjerter stimuleres.

Dette sker blandt andet ved, at han - ligesom andre 2.stråle-Mestre - søger at levendegøre religiøse, filosofiske og filantropiske bevægelser, så de bedre kan medvirke til, at menneskets hjertechakra åbnes, og til at vi lærer at opfatte menneskeheden som en enhed.

Koot Hoomi var sammen med Morya og Greven af Saint Germain inspirator bag det Teosofiske Samfund fra 1875.

I dette århundrede søger han bl.a. at forene Østens og Vestens tankegang, således at vejen bliver banet for den religiøse eller åndsvidenskabelige impuls, der vil forene Øst og Vest såvel som religion og videnskab.

I sit tætte samarbejde med Herren Maitreya formidler han det gyldne illuminerende lys, der forener hjerte og det 3. øje.

Koot Hoomi er især kendt fra sin inkarnation som den store græske matematiker Pythagoras (580-500 f.Kr.), der skabte en okkult skole og gjorde store opdagelser inden for matematik, geometri, musik og astronomi, og fra sin inkarnation som Frans af Assisi, der ofte anses for at være den katolske kirkes største helgen, kendt for sin tætte samhørighed med planter, dyr og mennesker, der skyldes en tæt overstråling af Herren Maitreya.

En kontakt med Koot Hoomi vil opleves som et møde med et meget kærligt, mildt og tålmodigt væsen.

Mesteren Koot Hoomi, som også er meget kendt i vesten og har mange elever overalt, stammer fra Kashmir, selv om familien oprindeligt kom fra Indien.

Han er også en indviet af høj rang og er på anden stråle for kærlighed-visdom.

Han er en mand med et ædelt udseende, høj, skønt noget spinklere bygget end mesteren Morya.

Han har en lys hudfarve med gyldenbrunt hår og skæg. Øjnene, som er vidunderligt dybblå, synes at udstråle tidsaldrenes kærlighed og visdom.

Mesteren Koot Hoomi. har stor erfaring og en bred uddannelse, idet han oprindeligt er uddannet på et af de britiske universiteter og taler flydende engelsk.

Han er umådeligt belæst, og alle gængse bøger og al litteratur på for skellige sprog finder vej til hans studerekammer i Himalaya.

Han befatter sig i stor udstrækning med at belive visse af de store filosofiske retninger og interesserer sig for en række filantropiske virksomheder.

Han er blevet overdraget det hverv hovedsageligt at stimulere manifestationen af den kærlighed, som ligger latent i alle menneskers hjerter, og i menneskehedens bevidsthed at vække sansen for broderskabets fundamentale kendsgerning.

Specielt i denne tid interesserer mesteren Morya, mesteren Koot Hoomi og mesteren Jesus sig stærkt for arbejdet med så vidt muligt at forene østerlandsk og vesterlandsk tænkning, således at østens store religioner og den senere udvikling af den kristne tro med alle dens mange forgreninger kan være hinanden til gavn.

Det er et håb, at der derved til sidst vil opstå en stor universel kirke.
  
Top 
Top