Retur: Oversigt Lysets Mestre
Greven af Saint Germain 7. stråle
Retur: Søndag
Retur: Portal
Retur: 1. stråle musik
Billede + Viden
 (Svastika)

Lov - Orden - Ceremoniel magi

Indigo - Violet(Svastika)

Lov - Orden - Ceremoniel magi

Indigo - Violet

   

Mesteren R er en meget aktiv Mester i denne tid, fordi han som 7. stråle-Mester står for den violette flamme, Vandbærertidsalderens energi, og samtidig er ved at overtage embedet som Civilisationernes Herre, Maha Chohan.

Han kendes mest under navnet Greven. Grevens vigtigste arbejdsområde er Vesten, hvor han gennem mange inkarnationer har interesseret sig for det politiske og videnskabelige liv såvel som andre områder af civilisationen.

Saint Germain har været meget tæt knyttet til det fysiske plan, selv efter at han kunne frigøre sig derfra, og i perioder har han haft næsten ubrudte inkarnationer.

Mesteren R's evner er enestående alsidige. Herom vidner hans inkarnationer som banebrydende tænker inden for videnskab, politik, filosofi og okkultisme igennem Europas historie.

Fra denne inkarnationsrække kan nævnes Merlin, Thomas Bacon, Chr. Rosenkreuz og Francis Bacon.

I sin inkarnation som Greven af Saint Germain (1710-1822, (årstallene usikre)) forbløffede han datidens adelige kredse ved sine evner til at kende avisers og bøgers indhold uden at læse dem, til at tale adskillige sprog flydende, til tilsyneladende ikke at spise, til at lave guld og især til at kunne holde sit legeme i samme ydre tilstand (ca. 40 år gammel) i over et halvt århundrede.

I den inkarnation spillede han en rolle som rådgiver og inspirator bag mange af de afgørende politiske ændringer i Europa og USA, ligesom han var inspirator bag megen religiøs og musikalsk nytænkning. Greven var her et eksempel på, hvorledes Mestrene hyppigst virker bag kulisserne, selv når de er inkarnerede.

Blandt Grevens store bidrag til Vestens udvikling kan nævnes dannelsesidealerne, hemmelige broderskaber, frihedsidealerne, videnskabsidealerne og ikke mindst intelligensens højnelse.

Som strålemester for Vandbærertidsalderen arbejder han nu for større internationalisme i økonomi og politik såvel som i alle menneskers bevidsthed.

Greven af Saint Germain vil fremover kendes som Mesteren R, der er den nye Maha Chohan, Civilisationernes Herre.

Han er nu en kristusindviet, der ud fra sit nye embede kan betragtes som Den nye Tidsalders Fader.

I det nye embede vil han søge at løfte hele menneskehedens civilisation gennem den meget vanskelige omstilling af politik, uddannelse, det økonomiske system, videnskab og kunst.

 
Kilde: Asger Lorentsen
Bog: Menneskets indre Univers
Forlag: Borgen
 
   
 
   
St. Germain, Rakoczy, Civilisationsherren, afd. III. –

Han har i lang tid været på Stråle 7, med ceremoniel magi og organisation, men er fra ca. 1950 også indsat i det store embede, der udfolder sig via 3. Stråles aktiviteter.

Mester R. skabte især offentlig opmærksomhed, da han var Greven af St. Germain, og også som henholdsvis Roger Bacon og som Francis Bacon tog han hånd om europæiske affærer.

Han anbefaler den Violette Flamme.

   
 
Se Farvemeditation af Greven
 
  
   
Top 
Top