Retur: Torsdag
Djwhal Khul
Retur:  Nyt og Aktuelt
Retur:  2. stråle musik
Retur: Portal
 
Billede + Viden
 
   


Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå


Kvaliteter
Kærlighed - Visdom - Intuition

Farver
Gylden - Rosa - Blå
Billede af Djwal Kuhl i hans nutidige legeme - April 2008
 
Udført af Peter og Birgitte Fich Christiansen
 

Djwhal Khul arbejder meget med dem, hvis alvorlige hensigt det er at bringe healing og trøst til verden.

Djwhal Khul er i besiddelse af umådelig stor lærdom og kender mere til strålerne og de planetariske hierarkier i vort
solsystem end nogen anden i mestrenes rækker.
   
   
Djwhal Khul, også kendt som Mesteren D.K er den af visdommens mestre, som er blevet kendt igennem især Alice Baileys forfatterskab. Han skrev, via telepati, 20 bøger gennem Alice Bailey der fungerede som hans sekretær gennem 30 år fra 1919 til 1949.

Alice A. Bailey
Djwhal Khul i hans ældre legeme


Det siges at han også delvis, stod bag Madame Blavatskys bøger

D.K. leder et anden stråle ashram, som er et stort undervisningssted og hedder Visdommens Tempel.

Dette tempel på det æterisk plan, ligger som et stort naturtempel over bjergområderne i Kashmir.


Djwhal Khul

Mesteren Djwhal Khul, eller mesteren D.K., som han ofte kaldes, er en adept på anden stråle for kærlighed-visdom. Han har taget indvielse som den sidste af adepterne, idet han har taget den femte indvielse i 1875 og derfor besidder det samme legeme, som ved indvielsen.

De fleste af de andre mestre har taget den femte indvielse i et tidligere legeme. Mesteren Djwhal Khul er tibetaner, og han har ikke noget ungt legeme. Han er mesteren Koot Hoomi meget hengiven, og han bor i et lille hus ikke langt fra mesterens større hus.

PÅ grund af hans villighed til at tjene og til at gøre hvad som helst, der er nødvendigt, er han blevet kaldt for "mestrenes budbringer". Djwhal Khul er i besiddelse af umådelig stor lærdom og kender mere til strålerne og de planetariske hierarkier i vort solsystem end nogen anden i mestrenes rækker.

Han arbejder med dem, der udøver healing, og samarbejder ukendt og usynligt med dem, der søger efter sandhed i verdens store laboratorier, med alle dem, hvis alvorlige hensigt det er at bringe healing og trøst til verden, samt med de store, filantropiske verdensomspændende bevægelser som for eksempel Røde Kors.

Han tager sig af adskillige af de andre mestres elever, som kan have gavn af hans belæring, og inden for de sidste ti år har han aflastet både mesteren Morya og mesteren Koot Hoomi for en hel del af deres undervisningsarbejde, idet han fra dem har overtaget nogle af deres elever og disciple for en nærmere bestemt tid.

Mesteren Djwhal Khul. arbejder ligeledes i stor udstrækning med visse grupper af æternes devaer, med healingsdevaerne, der samarbejder med ham for at helbrede nogle af menneskehedens fysiske lidelser.

Det var ham, som dikterede en stor del af den meget betydningsfulde bog, Den hemmelige lære, og som viste H.P. Blavatsky mange af illustrationerne og gav hende mange af de data, der kan findes i denne bog.

  
 
 
   
2. stråle ashram på det æteriske plan over (Kashmir)

D.K. leder et anden stråle ashram, som er et stort undervisningssted og hedder Visdommens Tempel.

Dette tempel er på det æteriske plan, ligger som et stort naturtempel over bjergområderne i Kashmir.   
Top 
Top