Sanat Kumara -
Jordens Indre Konge
Retur: Portal
Retur: Portal
Retur: Links
Retur: Links
  
Billede + Viden
   
Alle Stråler/Energier
for Jorden.
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Jordens Indre Konge
Alle Stråler/Energier
for Jorden.
1. stråle
2. stråle
3. stråle
4. stråle
5. stråle
6. stråle
7. stråle
 
Jordens Indre Konge
 
Udført af Peter og Birgitte Fich Christiansen
   
 
Sanat Kumara - Jordens Indre Konge
 
   
 
Artikel 1
 
Sanat Kumara er det mest ufattelige væsen på Jorden, og den, der er givet de mest fejlagtige og misforståede budskaber om.

Men Han blev redskabet hvormed Den Planetariske Logos kunne nedstige til den fysiske Jord.

Denne Ånd/Personlighed – forbindelse er ubrydelig under hele klodens eksistens. Derfor disse tilnavne, ”Det Store Offer”, Jordens Indre Konge, ”Den Tavse Vogter” o.a.

Den position Sanat Kumara har er opnået ved den æon-lange skoling for kommende Planetariske Logoi, en linie for identifikation og dirigering af kosmisk-psykiske energier, i deltagelsen omkring konstruktionen af de nærmeste Skaberguders antahkaranaer på kosmiske planer.

Det er nødvendigt både med den specielle uddannelse, og med den Strålemæssige harmoni, Sanat Kumara har med Den Planetariske Logos, at sammensmeltningen lader sig gøre.

Sanat Kumara er den største Avatar, der har været, er eller kommer, så længe denne planet består. Han er ikke taget på ferie.

Omkring Sanat Kumara er der nogle andre planetariske hjælpere, der f.eks. kaldes Aktivitetsbuddhaer.

Ordet ”Buddhaer” har nok været med til at skabe en vis fejlagtig opfattelse, men forskellen i udviklingsgrad mellem Sanat Kumara og f.eks. de ret kendte Verdenslærere, er kolossal.

Men der er forbindelsesofficerer mellem diverse instanser.

I Hierarkiet af mestre er der tre hovedafdelinger.

Deres ledere er:
Manuen, Vilje-aspektet - 1. stråle
Kristus, (Maitreya) Kærlighed-Visdom - 2. stråle
Civilisationsherren, Intelligens-aspektet - 3. stråle
   
 
Artikel 2
 
Sanat Kumara – også kaldet Den Gamle af dage og Jordens indre konge, kom til Jorden for at lede menneskehedens udvikling. Dette skete under Lemuriens tid.

Han ankom fra Venus til Jorden med 144.000 lyshjælpere og som bærer af den trefoldige livets flamme for alle på jorden.

Sanat Kumara lever på Jorden ved det mystiske Shambhalla, selvom han ikke har et permanent fysisk legeme. Han skaber sine legemer ved ”kriyashakti” (betydning: evne til at kunne skabe sig et legeme blot ved hjælp af viljen.

Højtstående energier som normalt ikke er manifisteret på de lavere planer ”jorden” kan således danne sig permanente legemer ”kroppe” når de ønsker sig at vise sig for os på jorden, Da Sanat Kumara kom fra Venus til jorden skabte han sig således et legeme til brug for hans manifestation ved hjælp af kriyashakti).

Han er overhovedet for det åndelige hierarki, som kaldes Det Store Hvide Broderskab, som består af mestre og deres indviede disciple. Fra Venus medførte Kumara bl.a. kimen til hveden og til bierne.

Sanat Kumara hjælper dig specielt med dette:

At overvinde egoet
At fjerne træthed
Healings arbejde
Åndefrigørelse
Spirituel viden og oplysning

Top 
Top