Rumkomandør Asthar
Retur: Portal
Retur: Portal
Billede + Viden
   

Udført af Peter og Birgitte Fich Christiansen

 
 
Kommandør Ashtar er leder og ansvarshavende for Ashtar Kommandoen
 
   
Ashtar er leder og ansvarshavende for Ashtar Kommandoen. Han er et multidimensionelt væsen, der kan være til stede i mange planetariske systemer og i mange dimensioner på samme tid.

Han er ikke oprindeligt fra dette Univers. Via Venus kom han hertil for at tjene menneskeheden og Jorden i overensstemmelse med de Guddommelige Principper og Kosmiske Love.

Han er som en broder til Sanat Kumara og jævnbyrdig med denne i en udviklingsgrad, der ligger meget højt over en jordisk Mesters. Sammen med Sanat Kumara og Lady Venus udfører han ofte planetarisk energiarbejde.

Ved beslutningen om at gå fra Engle/Deva Evolutionen og ind i, hvad man kalder Adam HU-Man evolutionen og den menneskelige Adam Kadmon form, kvalificerede han sig til at blive Kommandør for den nydannede Flåde.

Uendelig mange andre stjernemennesker er tilknyttet Ashtar Kommandoen. De er omkring Jorden i en højere vibrerende dimension. Igennem årtier har de samarbejdet med Hierarkiet af jordiske Mestre, Engleriget og Devariget. Deres fartøjer er af Lys.

Fra deres Guds-Selv skaber de former som lysskibe eller stjerneskibe (Merkabah). De har mange ansvarsområder, der bl.a. sikrer, at der ikke bliver udløst en Atom krig, som ville få uoverskuelige konsekvenser for menneskeheden og Jordens væsen. Siden 1952 har overvågningen været intens.

Selv om mange mennesker måske ikke konkret og direkte har oplevet, at de er en del af noget større, at vi alle er en del af noget større, at vi alle er ET, så er det ikke desto mindre sådan, det forholder sig.

Ashtar Kommandoens Stjerneskibe er "Levende Organismer" af Kosmisk Lys. De manifesterer en energimæssig base for skibets besætningsmedlemmer, imens de udfører deres opgaver i forbindelse med Jorden. Flere rumflåder samarbejder nu om reparation og opgradering af hele Solsystemet.

Ashtar Kommandoen har også medlemmer inkarneret på Jorden. De er blevet født ind i livet som alle andre på Jorden, men deres spirituelle forløb har ikke nogen oprindelig tilknytning hertil. Det er dem man kalder Lysarbejdere og Stjernemennesker m.m.

Deres Højere Selv kommer fra andre dimensioner i andre verdener i andre Stjernesystemer. Mange Lysarbejdere på Jorden er, hvad man kunne kalde en slags "Jord Personale" af Det Store Hvide Broderskab, Engle Riget og/eller Ashtar Kommandoen. De er forbundet med millioner af Lysskibe, der omslutter Jorden og modtager direkte vejledning.

Ashtar Kommandoen søger at inspirere til Spirituel vækst og udvidelse af bevidstheden hos alt liv, og hjælper med at få alle tættere på deres Sande Guddommelige Natur. De arbejder på at optimere Jordens magnetiske resonans, og på at tilføre alle mennesker Lys i deres Aura.

Dette gøres for at harmonisere de eksisterende energier med de nye hurtigere vibrerende energier ved indgangen til Vandmandens Tidsalder. De er med til at vække Lysarbejdere og etablere kontakt til alle, der vælger at være åbne overfor dem.

Tekst er af Peter Fich Christiansen og Birgitte Fich Christiansen.
   
Top 
Top