Æ R K E E N G L E N   M I K A E L
(Også kendt som Beshter, Mika´il, Sabbathiel, Sankt Michael)
1. Stråle
Billede + Ikonbillede + Viden
Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm

Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm

   
     
 
Ikon billeder
 
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen MICHAEL´s kendetegn:
Guld Kongekrone - med nedad strålende gylden lys.
 
 
 
     

Del billede/ikon 3
Retfærdighedens sværd
Del billede/ikon 2
 
Ærkeenglen MICHAEL´s kendetegn:
Retfærdighedens sværd - blå kappe.
 
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen MICHAEL´s kendetegn:
Guld Kongekrone - med nedad strålende gylden lys.
 
 
 
     

Del billede/ikon 3
Retfærdighedens sværd
 
 
   
Jødisk-kristen, Islamisk ærkeengel
VIDEN OM MICHAEL.
Jødisk-kristen, Islamisk ærkeengel
 
(Også kendt som Beshter, Mika´il, Sabbathiel, Sankt Michael).
 
 

1. stråle, - strålen for Gud´s vilje´s kærlighedsenergi.
 
Mestre
Stråler
Mennesketyper
Farver
Sten
Ærkeengel
Elohim
 
Morya.
Lady Miriam.
1. Stråle
Guds Vilje
Ledere.
Politikere.

HVID
AZURBLÅ
FLAMMEFARVET

Diamant
Michael
Faith
Herkules
Amazon
 

Jødisk-kristen, Islamisk ærkeengel
Ærkeenglen Michael.
Jødisk-kristen, Islamisk ærkeengel
 
(Også kendt som Beshter, Mika´il, Sabbathiel, Sankt Michael).
 

  Stråle Han er på 1. stråle, - strålen for Guds vilje og magt. (symbolet for 1. stråle er en cirkel med en prik i midten).  
  Energierne/farve Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: AzurBlå - Hvide - Flammefarvede.  
  Symboler Symboler som viser sig, når Michael manifester sig for at hjælpe den enkelte eller en gruppe:  
  Set/oplevet i praksis Stort roterende blå-hvid sværd - der roterer i midt af gruppen eller uden omkring gruppe, for at beskytte gruppe eller klippe uhensigtsmæssige bånd af i deltageres aura/dagsbevidsthed.  
    Kongekrone over hele gruppen som helhed og andre gange set over de enkelte deltageres kronecenter (isse).  
 
Opsamlet fra web
Michael betyder; "En, der er som Gud” eller en " Der er Gud lig ".
Michael er frontkæmper og anføre for den guddommelige vilje´s lysgivende kilde (Evighedens lys), og kæmper for at skabe retfærdighed og ligevægt.
Michael er beskytter af menneskeheden og den universelle livskraft – den evige kildes lys, hvorfra alt som er skabt skinner igennem fra solenglenes lys.
Han afbilledes ofte med en blålige farve, og det hellige kosmiske sværd og skjold, skabt i skabelsens begyndelse igennem de planetariske energistrømme fra solenglenes lys.
Michael renser og styrker vort hals og hjerte chakra, og bringer os tætter på vores indre Jegs guddommelige mål i livet.
Han er medhjælpende til at højne den spirituelle bevidsthed på verdensplan, han er retfærdighedens hærfører, og fører an i kampen hvor uretfærdighedens lys flammer, og kæmper for at opnå ligevægten i livets dualitet.
Michael er med i det karmiske råd, og arbejder med at opløse og kappe gamle destruktive traumatiske bindinger fra tidligere liv som vi ikke skal være en del af mere.
Michael arbejder sammen med De opstegne mestre på stråleplanet, han arbejder med og igennem 1. stråles kvaliteter og lys, foruden han arbejde med den beskyttende flammes strålekilde.
Michael er leder af ærkeenglene og de syv, som står foran Gud.
Michael repræsenterer verdenshjørnet syd og elementet ild.
Michael er den store beskytter.
Ugedag: Søndag

 
Beskyttelse
Beskyttelse med ærkeenglen Michael.
Kald på ham, og bed om beskyttelse under hans blåviolette kappe, så får du beskyttelse af højeste karakter.
” Jeg kalder på det Guddommelige kosmiske beskyttelseslys, Ærkeenglen Mikael du er det lys”
” Jeg beder dig beskytte mig, og evt. modtagerens navn eller gruppen du sidder i”
 
 
Afdøde kontakt
Kald på ærkeenglen Michael hvis du mærker afdøde omkring dig, og føler dig utryg, bed ham hjælpe den afdøde sjæl videre igennem den guddommelige søjles lys tilbage til sjælens univers.  
 
Frigørelse
Michael arbejder med at kappe sammenknyttet bånd imellem mennesker, som har fået forviklet sig ind i hinandens aurasystem, og fastholde hinanden til ikke at gå videre i livet.  
       
 
Bemærk venligst
At ovenstående er opsamlet fra forskeliige frit tilgængelige Websites og er i første omgang tænkt som en inspirations kilde til dig og din søgen. Som følge heraf kan fakta og sandhedsværdien svinge og der kan forekomme divergerende oplysninger. Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven. Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017  


Jødisk-kristen, Islamisk ærkeengel
Uddybende omkring Ærkeenglen Michael og påkaldelse heraf.
Jødisk-kristen, Islamisk ærkeengel
 
(Også kendt som Beshter, Mika´il, Sabbathiel, Sankt Michael).
 

 

Opsamlet fra bog

Navnet Michael betyder: ”Den der er som Gud”, ”den der ligner Gud”.

Ærkeenglen Mikael er en leder blandt ærkeenglene.

Han står i spidsen for den orden, der kaldes "Dyderne", og han overvåger lysarbejdernes mening med livet.

Hans vigtigste funktion er at skaffe Jorden og den beboere af med de giftstoffer, der er forbundet med frygt.

De mennesker som han hverver og arbejder sammen med kaldes "lysarbejdere", og Mikael beder den udføre spirituel undervisning eller healing på proffessisionel eller lejlighedsvis basis.

Mikael har inspireret ledere og lysarbejdere siden tiden i Edens have, hvor han lærte Adam at dyrke jorden og sørge for sin familie.

Jeanne d´Arc fortalte sine bødler, at det var ærkeenglen Mikael, der gav hende kraft og mod til at lede Frankrig gennem Hundreårskrigen.

I 1950 blev han kanoniseret som Sct. Mikael, "Skytsenglen for politiet", fordi han hjælper med heroiske bedrifter og tapperhed.

Ærkeenglen Mikael er meget høj og smuk, og han bærer som regel et sværd, som han bruger for at befri os fra frygtens snare.

Når han er nær, kan du måske se gnister eller glimt af klart blå eller purpurfarvet lys.

Mikael er en fyrig energi, og hans tistedeværelse er nok til at få dig til at svede.

Jeg har haft adskillige kvindelige studenter, der har fortalt mig, at de troede, de havde overgangsalderens hedeture, indtil de blev klar over at de blot havde påkaldt mikael, og at det var hans tilstedeværelse, der skabte varmen!

Mikael har også en utrolig evne til at ordne elektriske og mekaniske apparater inklusive computere.

Jeg har påkaldt ham flere gange til at hjælpe mig med telefoner, faxmaskiner og forskellig slags elektronik, der var i stykker, og han kommer altid igennem.

En af mine studenter havde endda påkaldt ham, da hun lavede blikkenslagerarbejde for en ven, (noget hun slet ikke havde forstand på, men tilbød at gøre, fordi hun stolede på, at hun kunne finde ud af det). Så snart hun kaldte på Mikael, syntes blikkenslagerarbejdet at ordne sig selv og operationen var fuldført på ingen tid.

Mikael vejleder og styrer dem, der føler sig fortabt eller kørt fast hvad angår formålet med deres liv eller deres karrierevej.

Han kan stimulere de umotiverede eller frygtsomme til handling.

Mikael giver også klar vejledning om, hvad næste der er det næste skridt.

Hjælper med:
- Engagement og troskab over for det, man tror på
- Mod
- Retning
- Energi og vitalitet
- Alle aspekter af formålet med livet
- Motivation
- Beskyttelse
- Renselse af rum
- Åndefrigørelse
- Værdighed og øget selvagtelse

Påkaldelse:
Kald på Mikael når du føler dig bange og sårbar.

Han vil øjeblikkelig komme til din side, give dig mod og sørge for din sikkerhed, både fysisk og emotionelt.

Du vil føle hans krigeragtige tilstedeværelse ved siden af dig nogenlunde på samme måde, som når en kærlig bodygard ville beskytte dig.

Enhver, der måtte have haft til hensigt at skade dig, vil komme på bedre tanker.

Mikael kræver ikke, at du fremsiger en formel påkaldelse, og han kommer til enhver, der påkalder ham. For eksempel kunne du tænke tanken:

"Ærkeenglen Mikael, kom til mig nu. Jeg har brug for din hjælp!" Beskriv så mentalt den situation, du har brug for at få hjælp til.

Som tidligere nævnt ved du, at han er hos dig , når du fornemmer hans karaktiske varme energi.

 
       
 
Kilde:
Forfatter: Doreen Virtue, Ph.D. Titel: Ærkeengle og Opstegne Mestre. Forlag: Sphinx
 
       
 
Bemærk venligst
Vær venlig at notere dig, at det er nødvendig for dig selv at efterprøve ovenstående, hvis du vil have en oplevelse af sandhedsværdien i det skrevne. Glæd dig – det er indsatsen og forsøget værd. Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.
 
   
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017
 

 
 
 
 
Årsagen til at denne side.
 
 
Årsagen til at denne side i det hele taget er manifesteret er den, at der en dag befandt sig nogle åndelige bevidstheder i min stue og var meget ihærdige efter at jeg skulle sætte billeder af Ærkeenglene ind på Den Gyldne Portal , så de blev let tilgængelige og kontakbare på en hurtig og snild måde.
 
 
 
 
Dette er hermed gjort og nu er det tid til opsamlng af viden - indsigt og oplevelser. Jeg vil efter bedste evne præsentere den viden der er tilgængelig på det fysiske plan, samt den viden fra de bevidstheder der har med denne afdeling af Guds manifestation at gøre, vil delagtiggøre mig i. Glæder mig :)
 
 
 
 
Hvordan ser jeg dem?
 
 
Den dag de stod i min stue og præsenterede sig, så jeg dem stå bag mig som lysende bevidstheder ca. en par meter ovenover mig, Det virkede faktisk helt naturligt og ikke spor flippet. De virkede som om de iagtagttog min reaktion på deres tilstedeværelse - lidt smilende. Det virkede helt roligt og energien dejlig blød og varm Gylden/hvid vibration.
 
 
 
 
Englene vil gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi. Vi skal bare invitere dem ind, så vil de meget gerne komme.
 
 
Som før nævnt vil de gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi og til det er bevidstgørelse af deres tilstedeværelse jo en forudsætning. Og så det at vi bevidst enten kalder eller åbner os op for dem og beder dem om at deltage i vores liv eller når vi healer eller udfører Lys-tjenester. Tiden hvor deres tilstedeværelse kun bliver erkendt i lukkede grupper og andre situationer er ikke mere hensigtsmæssig. Faktisk vil der i Den Gyldne Tidsalder, som vi er godt på vej ind i resultere i en mere og mere manifesbar kontakt flade, så flere og flere kan opnå en naturlig forbindelse med disse naturlige Gudsplans opbyggere på Jordkloden.
 
 
 
 
Kræver dette en særlig evne eller et særligt talent?
 
 
Til dette svares der nej - bare det at hæve bevidstheden til deres frekvensområde/vibrationer og deres energikonstalationer, så vil portalen til deres rige/afdeling åbne sig og deres manifestation i det fysisk univers afstedskommes.
 
 
 
 
Hvordan øve sig i at kontakte dem, så der opnås en ægte og autentisk kontakt?
 
 
Se det spurgte jeg mig selv om og i mit univers blev det til at for at kunne skelne imellem de forskellige englebevidstheder, så måtte jeg jo kende til det der adskilte dem fra hinanden. Altså lære at skelne mellem deres forskellige energier eller udseende. Mente ikke jeg havde nok erfaringsviden til at kunne skelne dem fra hinanden energimæssigt eller ud fra visuelle forskelle endnu.
 
 
 
 
Så det er bare så dejligt at vi i Danmark har Peter og Birgitte Fich, som er fremragende spirituelle kanaler for den indre Gudsverden og bevidsthederne herfra, samt fremragende håndværkere og billede kunstnere, som giver os der ikke kan tegne og male en mulighed for visuelt at lære de indre Gudsbevidstheder at kende,
 
 
 
 
Ud fra Peter og Birgittes flotte billeder af ærkeenglene, som jeg med stor glæde havde erhvervet, fandt jeg nu de symboler/ikoner, som der var malet på billederne og lærte dem at kende udenad, så jeg dagsbevidst kunne se forskel på dem når de manifesterer sig for mig eller når de manifesterer sig i Ny Tids Lystjenester og meditationer i øvrigt. Dette har for mig vist sig at være en god ide, da jeg er en menneske type der meget let integrerer tilstedeværende energier ind i mit univers og være i dem, men i samværet integrerer min bevidsthed så meget med tilstedeværende energi, at jeg har svært ved at holde på mit mentale focus samtidig. Dette arbejder jeg dog kontinurligt på at forbedre, men tilbage til ikon/delbilledet.
 

 
Det der skal til er i virkeligheden åbenbart det at komme igang med samarbejdet og så skal englene på en naturlig måde nok få vores dagsbevidsthed til at rumme dem. Glæder mig til at blive dygtigere til at samarbejde med englene, men er personligt meget - meget taknemmelig for hjælpen fra åndelig side af (skytsånder og åndelieg/spirituelle vejledere) og fra engle og deva riget/planet af.
 

         
 
 
    Top