Retur: Oversigt Lysets Mestre
Æ R K E E N G L E N     M A R I A
Retur: Søndag
Retur: DGP-Portal
Retur: Nyt og aktuelt
Også kendt som Verdensmoderen - Guds feminine udtryk i manifestation i Vesten
 
5. stråle
 
 
Billede + Ikonbillede + Viden
 
Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm
Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen
Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm


  
   
 
Ikon billeder
 
   
 
Del billede/ikon 1  
 
   
 
Ærkeenglen MARIA´s kendetegn:
kommer senere
 
 
 
   
Del billede/ikon 2
 
Ærkeenglen MARIA´s kendetegn:
kommer senere
 
 
Del billede/ikon 3 
 
   
 
Ærkeenglen MARIA´s kendetegn:
kommer senere
 
 
 
   
   
  
   
VIDEN OM MARIA.
 
Også kendt som Verdensmoderen - Guds feminine udtryk
i manifestation i Vesten og i Østen er hun kendt som Kwain Yin
 
 

Ærkeenglen Maria.
( Også kendt som Verdensmoderen - Guds feminine udtryk i manifestation i Vesten og i Østen er hun kendt som Kwain Yin )
 
  
 StråleHun er på 5. stråle, - strålen Logik - Intellekt - Healing. (symbolet for 5. stråle er en femkantet stjerne med spidsen opad).  
 Energierne/farvePink – lyserød med gylden strejf af topas og lyseblå gnister af Maria energien der stråler ud fra hendes æteriske hjerte. 
 SymbolerHun bærer en krone/diadem og healings stav formet af diamanter og rosa kvarts med topas og bjergkrystaller der ligger som små dråber i kronen/diademet.
 
    
 Opsamlet fra webMaria:
Hun bærer en krone/diadem og healings stav formet af diamanter og rosa kvarts med topas og bjergkrystaller der ligger som små dråber i kronen/diademet.

Sammen med Ærkeenglen Rapheal, repræsenterer Maria tilsammen den feminine og maskuline del af den Gyldne tidsalders dualitet - enhedens hjerte sammen med ærkeenglen Uriel og Gabriel centrerer de englelyset ind til det kollektive bevidstheds plan og hjælper menneskeheden med at løftes ind i hjerte enhedens kollektive hjerte.
 
    
 Bemærk venligstAt ovenstående er opsamlet fra forskeliige frit tilgængelige Websites og er i første omgang tænkt som en inspirations kilde til dig og din søgen. Som følge heraf kan fakta og sandhedsværdien svinge og der kan forekomme divergerende oplysninger.

Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven. Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 11.1.2013
 

5. stråle, - strålen Logik - Intellekt - Healing.
 
Mestre
Stråler
Mennesketyper
Farver
Sten
Ærkeengel
Elohim
 
Hilarion.
Lady Maria. - Ærkeenglen Maria
Lady Rochelle.
5. Stråle
Logik.
Intellekt.
Healing.
Læger.
Healere.
Sygeplejersker.

GRØN.
BLÅ.

Smaragd.
Lapis Lazuli.
Raphael.
Lady Maria - Ærkeenglen Maria.
Vista (Cyclopee).
Crystal.
 


Uddybende omkring Ærkeenglen Maria og påkaldelse heraf.
(Også kendt som Verdensmoderen - Guds feminine udtryk i manifestation i Vesten og kendt i Østen som Kwain Yin - Engelenes Dronning - Moder Maria - Vor Frue af Guadalupe - Den Ekskede Moder

 

Opsamlet fra bog

Hjælper med:
- At adoptere børn.
- Alle andre spørgsmål i forbindelse med børn.
- Støtte dem der hjælper børn.
- Frugtbarhed.
- Healing af enhver art
- Nåde.
- Nedbrudte nerver og sårede følelser.
- Angst og Frygtfølelser.


Påkaldelse:
Påkald Maria ved at forestille dig hende eller se ved at se på et billede eller en statue af hende, eller kald på hende højt eller mentalt: Kære Maria, englenes Dronning og Jesu moder. Jeg beder om din hjælp, (Beskriv sagen). Tak fordi du vil overøse denne situation med dine velsignelser og give mig indsigt, så jeg kan lære og vokse af denne erfaring.. Tak fordi du viser mig Guds vilje, så vi alle kan leve i fred.

Hun er især optaget af børn og hun holder specielt øje med de "nye Indigo og krystalbørn, der medbringer de nye frelsens gaver med til denne planet. Maria vil hjælpe enhver, hvis formål med livet omfatter disse børn, og hun vil åbne døre for fortalere for børn.

Hun hjælper dem, hvis hensigter er velgørende over for børn, og også dem, der søger at afskaffe kemakalier, der skader børns psyke.

Hjælper med Healing og Vejledning. Hendes særlige kendetegn/visitkort er en kærlig varme i hjertet.

Maria kommer til enhver, der kalder på hende, uden hensyn til den pågældendes religion eller opførsel i fortiden. Hun er alt-elskende og alt-tilgivende. Når hun viser sig, kan det være, at du dufter velduftende blomster eller ser gnister af kornblomsterblåt lys.

Du vil føle en fornemmelse af fred og tryghed, som om en kraftfuld og kærlig mor netop er kommet ind i et barns værelse for at jage et mararidt væk og erstatte det med søde drømme.

Kanaliseret tekst af Doreen Virtue.
Efterfølgende er en kanaliseret tekst af Doreen Virtue, der beskriver en af Maria´s mange kvaliteter, med overskriften Medfølelse.

Medfølelse er, hvad verden hungrer mest efter, og det betyder kærlighed kombineret med en forståelse for andres synspunkter og følelser. Så meget ufred stammer fra et aggresivt ønske om medfølelse fra andre - et ønske om at tvinge andre involverede parter til at være enige med dig, fordi fordi alle er bange for at indrømme, at de kan se og forstå, hvorfor den anden handler på en bestemt måde.

Tag armene ned og kom til mig for at blive forenet med alle andre. Slå armene omkring mig og mærk min omfavnelse! Lad mig berolige nedbrudte nerver og sårede følelser.

Kom til mig, de af jer, der er bange. Jeg skal hjælpe jer med at rejse jer oven over al anspændthed og lidelse, så i kan se alle andres ubegrænsende synspunkt. I vil se, at de, som i frygter eller afskyr, blot er børn, der også er bange.

Tag armenene ned, menneskehed.

I er udmattede af konstant at forsvare jer mod indbilte farer, som i selv har skabt. Vær ikke bange for sandheden, som overvinder enhver frygt. Og den klare og visse sandhed, der aldrig vakler, er, at jeres Fader elsker jer til evig tid.

Lad mig øse denne kærlighed i retning af jer og dække jer med dens helbredende kraft. I kan bade i denne brønd af guddommelig kærlighed til enhver tid, blot ved at forbinde jeres tanker med Guds.

Hvordan skal i gøre det. Ved at have medfølelse med jer selv og andre. Hvis i ikke er i stand til at nå denne tilstand, så tillad mig at hjælpe jer. For ligesom jeres Fader vil jeg elske jer altid og for evigt.

 
    
 
Kilde:
Forfatter: Doreen Virtue, Ph.D. Titel: Ærkeengle og Opstegne Mestre. Forlag: Sphinx
 
    
 
Bemærk venligst:
Vær venlig at notere dig, at det er nødvendig for dig selv at efterprøve ovenstående, hvis du vil have en oplevelse af sandhedsværdien i det skrevne.

Glæd dig – det er indsatsen og forsøget værd. Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.

Med Venlig Hilsen Børge Nielsen.

 

 
 

 
Årsagen til at denne side (2009)
 
 
Årsagen til at denne side i det hele taget er manifesteret er den, at der en dag befandt sig nogle åndelige bevidstheder i min stue og var meget ihærdige efter at jeg skulle sætte billeder af Ærkeenglene ind på Den Gyldne Portal , så de blev let tilgængelige og kontakbare på en hurtig og snild måde.
 
 
 
 
Dette er hermed gjort og nu er det tid til opsamlng af viden - indsigt og oplevelser. Jeg vil efter bedste evne præsentere den viden der er tilgængelig på det fysiske plan, samt den viden fra de bevidstheder der har med denne afdeling af Guds manifestation at gøre, vil delagtiggøre mig i. Glæder mig :)
 
 
 
 
Hvordan ser jeg dem?
 
 
Den dag de stod i min stue og præsenterede sig, så jeg dem stå bag mig som lysende bevidstheder ca. en par meter ovenover mig, Det virkede faktisk helt naturligt og ikke spor flippet. De virkede som om de iagtagttog min reaktion på deres tilstedeværelse - lidt smilende. Det virkede helt roligt og energien dejlig blød og varm Gylden/hvid vibration.
 
 
 
 
Englene vil gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi. Vi skal bare invitere dem ind, så vil de meget gerne komme.
 
 
Som før nævnt vil de gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi og til det er bevidstgørelse af deres tilstedeværelse jo en forudsætning. Og så det at vi bevidst enten kalder eller åbner os op for dem og beder dem om at deltage i vores liv eller når vi healer eller udfører Lys-tjenester. Tiden hvor deres tilstedeværelse kun bliver erkendt i lukkede grupper og andre situationer er ikke mere hensigtsmæssig. Faktisk vil der i Den Gyldne Tidsalder, som vi er godt på vej ind i resultere i en mere og mere manifesbar kontakt flade, så flere og flere kan opnå en naturlig forbindelse med disse naturlige Gudsplans opbyggere på Jordkloden.
 
 
 
 
Kræver dette en særlig evne eller et særligt talent?
 
 
Til dette svares der nej - bare det at hæve bevidstheden til deres frekvensområde/vibrationer og deres energikonstalationer, så vil portalen til deres rige/afdeling åbne sig og deres manifestation i det fysisk univers afstedskommes.
 
 
 
 
Hvordan øve sig i at kontakte dem, så der opnås en ægte og autentisk kontakt?
 
 
Se det spurgte jeg mig selv om og i mit univers blev det til at for at kunne skelne imellem de forskellige englebevidstheder, så måtte jeg jo kende til det der adskilte dem fra hinanden. Altså lære at skelne mellem deres forskellige energier eller udseende. Mente ikke jeg havde nok erfaringsviden til at kunne skelne dem fra hinanden energimæssigt eller ud fra visuelle forskelle endnu.
 
 
 
 
Så det er bare så dejligt at vi i Danmark har Peter og Birgitte Fich, som er fremragende spirituelle kanaler for den indre Gudsverden og bevidsthederne herfra, samt fremragende håndværkere og billede kunstnere, som giver os der ikke kan tegne og male en mulighed for visuelt at lære de indre Gudsbevidstheder at kende,
 
 
 
 
Ud fra Peter og Birgittes flotte billeder af ærkeenglene, som jeg med stor glæde havde erhvervet, fandt jeg nu de symboler/ikoner, som der var malet på billederne og lærte dem at kende udenad, så jeg dagsbevidst kunne se forskel på dem når de manifesterer sig for mig eller når de manifesterer sig i Ny Tids Lystjenester og meditationer i øvrigt. Dette har for mig vist sig at være en god ide, da jeg er en menneske type der meget let integrerer tilstedeværende energier ind i mit univers og være i dem, men i samværet integrerer min bevidsthed så meget med tilstedeværende energi, at jeg har svært ved at holde på mit mentale focus samtidig. Dette arbejder jeg dog kontinurligt på at forbedre, men tilbage til ikon/delbilledet.
 

 
Det der skal til er i virkeligheden åbenbart det at komme igang med samarbejdet og så skal englene på en naturlig måde nok få vores dagsbevidsthed til at rumme dem. Glæder mig til at blive dygtigere til at samarbejde med englene, men er personligt meget - meget taknemmelig for hjælpen fra åndelig side af (skytsånder og åndelieg/spirituelle vejledere) og fra engle og deva riget/planet af.
 

     
 
 
  Top