Æ R K E E N G L E N     Z A D K I E L
Også kendt som Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel
7. stråle
Billede + Ikonbillede + Viden
Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm


Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm


   
     
 
Ikon billeder
 
     
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen ZADIKIEL´s kendetegn:
Violette vinger -7. armet gylden
stjerne - udstrålende lys.
 
 
 
     
Del billede/ikon 2
 
Ærkeenglen ZADIKIEL´s kendetegn:
Udstrålende fra ansigt, højre hånd (lysende kors) og venstre
hånd på hjertecenter.
 
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen ZADIKIEL´s kendetegn:
Violette vinger -7. armet gylden
stjerne - udstrålende lys.
 
 
 
     
     
   
     

Jødisk ærkeengel
VIDEN OM ZADKIEL
Jødisk ærkeengel
 
(Også kendt som Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel).
 
 

Zadkiel er, udfra den viden jeg har på 7. stråle, - strålen for Lov - Orden og Ceremonier. Men i virkeligheden er dette nok en grov forenkling af Zadkiel´s arbejdsområde, men det er hvad jeg kan præstere lige nu.
 

7. stråle, - strålen for Lov, Orden og Ceremonier.
Mestre
Stråler
Mennesketyper
Farver
Sten
Ærkeengel
Elohim
 
Saint Germain.
Lady Portia.
Lady Kwain Yin.
7. Stråle
Lov.
Orden.
Ceremonier.
Diplomater.
Præster.
Magikere.

Violet.

Amatyst.
Zadikel.
Amethyst.
Arcturus.
Victoria.
 


Jødisk ærkeengel
Ærkeenglen Zadkiel
Jødisk ærkeengel
 
(Også kendt som Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel).
 
   

  Stråle Han er på 7. stråle, - strålen for Lov, Orden og Ceremonier. (det gamle symbol for 7. stråle er svastika korset).  
  Energierne/farve Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: Er i Violette nuancer som i amatysten, dybrød-violet og lysviolet.  
  Symboler Symboler som har vist sig, når Zadkiel manifester sig i DGP for at hjælpe den enkelte eller gruppen under healing/lystjeneste.  
  Set/oplevet i praksis Set af mig i DGP - violette vinger gylden stjerne/sol i midten-udstrålende gylden/guld energi (se bild.1), lokalet herefter renset.  
    Meget udrensende i tilstedeværendes astrale og mentale legemer (aura/bevidsthed).  
    Frigør og forvandler efterladenskaber fra deltagere i Lystjenester og fra foredrag/kursus til funktionel energi.  
    Kald på Ærkeenglen Zadkiel´s energi i situationer, hvor du er fyldt med negative tanker/følelser.  
    Se i situationer, hvor du er fyldt med negative tanker/følelser dig selv omgivet af en Violet flamme.  
 
Opsamlet fra web
Navnet Zadkiel betyder: " Guds Retskaffenhed ", "Guds retfærdighed".
Zadkiel arbejder med den violette flamme, der kan transformere negativitet til positiv energi
Zadkiel kan hjælpe med forfinelse, tolerance, omdannelse (forandring fra negativ til positiv energi) tilgivelse og diplomati..
Zadikel kan hjælpe med at overvinde intolerance, og hjertets hårdhed.
Ugedag: Lørdag.
     
 
Bemærk venligst
At ovenstående er opsamlet fra forskeliige frit tilgængelige Websites og er i første omgang tænkt som en inspirations kilde til dig og din søgen.

Som følge heraf kan fakta og sandhedsværdien svinge og der kan forekomme divergerende oplysninger.

Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.

Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017Jødisk ærkeengel
Uddybende omkring Ærkeenglen Zakiel og påkaldelse heraf.
Jødisk ærkeengel
 
(Også kendt som Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel).
 

 

Opsamlet fra bog

Navnet Zadkiel betyder: ”Guds retfærdighed”, ”Guds retskaffenhed”.

Han bliver betragtet som barmhjertighedens og menneskekærlighedens ærkeengel, måske på grund af den rolle som den, der forhindrede Abraham i at ofre hans søn Isak som et soneoffer til Gud.

Zadkiel kan hjælpe dig med at føle barmhjertighed og medfølelse med dig selv og andre og give slip på fordømmelse og nag.

På denne måde er han en healende engel, der arbejder side om side med Ærkeenglen Mikael for at erstatte negative energier med tro og medfølelse.

Zadikel hjælper os med at se det guddommelige lys i os selv og andre i stedet for at fokusere på den overfladiske personlighed, på adfærdsmæssige fejltagelser eller på egoet.

Hvis du har problemer med at tilgive dig selv eller andre, så bed Zadikel om at gribe ind. Han vil optræde som en skorstensfejer, der renser din krop, dit sind og dit hjerte for nag.

Det betyder ikke, at du godkender andres utilbørlige opførsel. Det betyder blot, at du ikke længere er villig til at slæbe rundt på de følelsesmæssige levn fra gamle situationer.

Ærkeenglen Zadkiel er også vidt og bredt kendt for sin hjælp ved hukommelsesfunktioner. Hvis du har brug for at lære vigtig information udenad, hvis du har brug for at huske, hvor du gjorde af dine bilnøgler, eller du bare ønsker at udvikle din hukommelse i al almindelighed, så påkald Zadkiel.

Hjælper med:
- Barmhjertighed
- At finde bortkomne genstande
- Tilgivelse af sig selv eller andre
- Emotionel og fysisk healing
- At forbedre hukommelsen
- At huske vigtig information
- Studier, studerende og tests

Påkaldelse:
Hver gang du føler dig ophidset, så bed Zadkiel om at gribe ind:

"Ærkeengel Zadkiel, hjælp med med at heale mit hjerte. Hvis jeg har svært ved at tilgive, så hjælp med med at give fuldstændig slip. Hvis der er noget jeg ikke ser, så hjælp mig med at se klart.

Hvis jeg har brug for mere medfølelse, så fyld mit hjerte med barmhjertighed.

Hvis jeg er bekymret eller ængstelig, så fyld mit hjerte med tro og sindsro.

Jeg overlader nu situationen fuldstændig til dig og Gud, og jeg stoler på, at din gudgivne healende kraft tager hånd om enhver detalje med guddommelig ynde, harmoni og visdom. Tak Zadkiel."

 
       
 
Kilde:
Forfatter: Doreen Virtue, Ph.D.
Titel:
Ærkeengle og Opstegne Mestre.
Forlag: Sphinx
 
 
   
 
Bemærk venligst
Vær venlig at notere dig, at det er nødvendig for dig selv at efterprøve ovenstående, hvis du vil have en oplevelse af sandhedsværdien i det skrevne.
Glæd dig – det er indsatsen og forsøget værd. Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017
 

 
 

 
Årsagen til at denne side.
 
 
Årsagen til at denne side i det hele taget er manifesteret er den, at der en dag befandt sig nogle åndelige bevidstheder i min stue og var meget ihærdige efter at jeg skulle sætte billeder af Ærkeenglene ind på Den Gyldne Portal , så de blev let tilgængelige og kontakbare på en hurtig og snild måde.
 
 
 
 
Dette er hermed gjort og nu er det tid til opsamlng af viden - indsigt og oplevelser. Jeg vil efter bedste evne præsentere den viden der er tilgængelig på det fysiske plan, samt den viden fra de bevidstheder der har med denne afdeling af Guds manifestation at gøre, vil delagtiggøre mig i. Glæder mig :)
 
 
 
 
Hvordan ser jeg dem?
 
 
Den dag de stod i min stue og præsenterede sig, så jeg dem stå bag mig som lysende bevidstheder ca. en par meter ovenover mig, Det virkede faktisk helt naturligt og ikke spor flippet. De virkede som om de iagtagttog min reaktion på deres tilstedeværelse - lidt smilende. Det virkede helt roligt og energien dejlig blød og varm Gylden/hvid vibration.
 
 
 
 
Englene vil gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi. Vi skal bare invitere dem ind, så vil de meget gerne komme.
 
 
Som før nævnt vil de gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi og til det er bevidstgørelse af deres tilstedeværelse jo en forudsætning. Og så det at vi bevidst enten kalder eller åbner os op for dem og beder dem om at deltage i vores liv eller når vi healer eller udfører Lys-tjenester. Tiden hvor deres tilstedeværelse kun bliver erkendt i lukkede grupper og andre situationer er ikke mere hensigtsmæssig. Faktisk vil der i Den Gyldne Tidsalder, som vi er godt på vej ind i resultere i en mere og mere manifesbar kontakt flade, så flere og flere kan opnå en naturlig forbindelse med disse naturlige Gudsplans opbyggere på Jordkloden.
 
 
 
 
Kræver dette en særlig evne eller et særligt talent?
 
 
Til dette svares der nej - bare det at hæve bevidstheden til deres frekvensområde/vibrationer og deres energikonstalationer, så vil portalen til deres rige/afdeling åbne sig og deres manifestation i det fysisk univers afstedskommes.
 
 
 
 
Hvordan øve sig i at kontakte dem, så der opnås en ægte og autentisk kontakt?
 
 
Se det spurgte jeg mig selv om og i mit univers blev det til at for at kunne skelne imellem de forskellige englebevidstheder, så måtte jeg jo kende til det der adskilte dem fra hinanden. Altså lære at skelne mellem deres forskellige energier eller udseende. Mente ikke jeg havde nok erfaringsviden til at kunne skelne dem fra hinanden energimæssigt eller ud fra visuelle forskelle endnu.
 
 
 
 
Så det er bare så dejligt at vi i Danmark har Peter og Birgitte Fich, som er fremragende spirituelle kanaler for den indre Gudsverden og bevidsthederne herfra, samt fremragende håndværkere og billede kunstnere, som giver os der ikke kan tegne og male en mulighed for visuelt at lære de indre Gudsbevidstheder at kende,
 
 
 
 
Ud fra Peter og Birgittes flotte billeder af ærkeenglene, som jeg med stor glæde havde erhvervet, fandt jeg nu de symboler/ikoner, som der var malet på billederne og lærte dem at kende udenad, så jeg dagsbevidst kunne se forskel på dem når de manifesterer sig for mig eller når de manifesterer sig i Ny Tids Lystjenester og meditationer i øvrigt. Dette har for mig vist sig at være en god ide, da jeg er en menneske type der meget let integrerer tilstedeværende energier ind i mit univers og være i dem, men i samværet integrerer min bevidsthed så meget med tilstedeværende energi, at jeg har svært ved at holde på mit mentale focus samtidig. Dette arbejder jeg dog kontinurligt på at forbedre, men tilbage til ikon/delbilledet.
 

 
Ærkeenglene har siden ovenstående været og vise mig, at jeg nu godt kunne træne mig i at rumme hele deres billede i min bevidsthed. Så det må jeg så træne med.
Hvordan de viste mig det?
Ved et øje på hver side af det øverste store billede - altså rumme hele scenariet og ikke kun delvis.
Uddybende fra åndelig side af kom senere: Det vil forøge dine seer evne og udvide syns bevidstheden (evner til klarsyn).
Men lige nu oplever jeg at det også er rigtigt af mig at lave ikon/del billederne, så det gør jeg.
 

 
Det der skal til er i virkeligheden åbenbart det at komme igang med samarbejdet og så skal englene på en naturlig måde nok få vores dagsbevidsthed til at rumme dem. Glæder mig til at blive dygtigere til at samarbejde med englene, men er personligt meget - meget taknemmelig for hjælpen fra åndelig side af (skytsånder og åndelieg/spirituelle vejledere) og fra engle og deva riget/planet af.
 

         
 
 
    Top