Æ R K E E N G L E N     G A B R I E L
 ( Også kendt som Abruel, Jibril, Jiburili, Serafili )
4. Stråle
Billede + Ikonbillede + Viden
Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm


Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm   
 
Ikon billeder
 
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen GABRIEL`s kendetegn:
Stærkt repræsenteret ved hvide og
blå farver - stærkt rensende.
 
 
 
     
Del billede/ikon 2
 
Ærkeenglen GABRIEL`s kendetegn:
Stærkt repræsenteret ved hvide og
blå farver - stærkt rensende.
 
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen GABRIEL`s kendetegn:
Stærkt repræsenteret ved hvide og
blå farver - stærkt rensende.
 
 
 
     
 

Jødisk-kristen, Muslimsk Ærkeengel
VIDEN OM GABRIEL
Jødisk-kristen, Muslimsk Ærkeengel
 
(Også kendt som Abruel, Jibril, Jiburili, Serafili).
 
4. stråle, - strålen for harmoni, renselse og skønhed.
 
Mestre
Stråler
Mennesketyper
Farver
Sten
Ærkeengel
Elohim
 
Serapis Bay.
Lady Celeste.
4. Stråle.
Harmoni.
Renselse.
Skønhed.
Kunstnere.
Musikere.
Ingeniører.
Arkitekter.

HVID
Blå

Lapis Lazuli
Diamant
Gabriel
Hope
Clair (Elohim of Purity)
Astrea
 

Ærkeenglen Gabriel
(Også kendt som Abruel, Jibril, Jiburili, Serafili).
 
   
  Stråle Han er på 4. stråle, - strålen for harmoni, renselse og skønhed. (gammel symbol for 4. stråle er 2 lysende V, der går ind i hinanden).  
  Energierne/farve Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestationer: strålende Hvidt og Blå nuancer.  
  Symboler Symboler som har vist sig, når Gabriel manifester sig i DGP for at hjælpe den enkelte eller gruppen under healing/lystjeneste.  
  Set/oplevet i praksis Er de 2 V der glider ind i hinanden og et strålende lys der udstrømmer herfra og ud over lokalerne.  
 
Opsamlet fra web
Navnet Gabriel betyder: ”Guds styrke ” eller ”Gud er min styrke ”.
Gabriel er månens konge.
Gabriel er knyttet til magi og virker gennem menneskets underbevidsthed.
Gabriel gengives ofte med korsstav og lilje.
Gabriel anses også for at være dødsenglen.
Gabriel har rollen som den engel, der bringer åbenbaring og sandhed, og kan derfor vejlede og opmuntre dig på din sande vej.
Gabriel er ofte blevet afbilledet med en trompet, der viser hans rolle som Guds sendebud.
Gabriel er ærkeengel for bebudelse, vejledning og opstandelse.
Gabriel giver vejledning om åndelig vækst og din fremtidige retning. Han kan hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger, dine drømme og mål, og med at få disciplin nok til at gå videre ad den vej du vælger.
Gabriel hjælper dig når du i dit liv er uden retning, og du har brug for at få fornemmelsen af at have et mål.
Gabriel hjælper dig når tænker du på en ændring i dit job, eller din boligsituation.
Gabriel kan kaste lys over dine sande prioriteringer, og hjælpe dig med at finde vejen til en større tilfredshed, og din sande åndelige vej.
Gabriel er mild og kærlighedsfuld, i snehvid klædning, og han skaber renhed i menneskets legemer og fremmer opstandelseslyset.
Ugedag: Onsdag
     
 
Bemærk venligst
At ovenstående er opsamlet fra forskeliige frit tilgængelige Websites og er i første omgang tænkt som en inspirations kilde til dig og din søgen. Som følge heraf kan fakta og sandhedsværdien svinge og der kan forekomme divergerende oplysninger.

Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven. Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017


Uddybende omkring Ærkeenglen Gabriel og påkaldelse heraf.
(Også kendt som Abruel, Jibril, Jiburili, Serafili).
 
 

Opsamlet fra bog

Gabriels navn betyder: ”Gud er min styrke”.

Gabriel (som et hunkøn) er den berømte engel, der fortalte Elisabeth og Maria om den forestående fødsel af deres sønner, henholdsvis Johannes Døberen og Jesus af Nazareth.

Ærkeenglen Gabriel dikterede også Islams hellige tekst Koranen til Muhammed. Derfor er Gabriel blevet kendt som "budbringer" - englen.

Gabriels rolle foresætter i verden, idet hun hjælper både forældre og mennesker, der er budbringere.

I den første rolle leder Gabriel håbefulde forældre mod undfangelse af barnet eller gennem processen med at adoptere et barn. Gabriel giver styrke og mod til disse forældre og hjælper vedkommende mødre med at forblive centreret i lyksagelig tro for at skabe den bedst mulige atmosfære for deres barn.

I den anden rolle hjælper Gabriel enhver, hvis formål med livet involverer kunst eller kommunikation.

Bed Gabriel om hjælp, vejledning og formidling, hvis du er skuespiller, kunstner, forfatter, danser, journalist, model, musiker, sanger, sangskriver, lærer eller laver noget, der har med overlevering af spirituelle budskaber at gøre. Gabriel vil åbne døre for at hjælpe dig med at udtrykke dit talent på stor vis.

Ærkeenglen fungerer også som træner, der inspirerer og motiverer kunstnere og kommunikatører og hjælper dem med at overvinde frygt og tøven. Gabriel har længe været kendt som en kraftfuld og stærk ærkeengel, og de, der påkalder hende, vil opdage, at de bliver presset til handling, der fører til gavnlige resultater.

Gabriel er sandelig en handlingens ærkeengel; Hun siger: "Jeg er her for at lede dem, der taler højt og taler rent ud af posen om samfundsmæssige behov. Denne advokatvirksomhed er ældgammel, og meget lidt har ændret sig i tidens løb, bortset far nogle teknologiske fremskridt.

På andre områder har kunst og tale imedlertid bevaret en konstant og stabil kraft, der giver styrke til folk, der ønsker forandring og hjælpsomhed. Lad mig åbne mulighedernes døre for dem blandt jer, der hører jeres hjerte kalde for at optræde, spille og skabe i større skala."

Hjælper med:
- At adoptere et barn
- Kunstnere og kunstrelaterede projekter
- Graviditet og frugtbarhed
- Journalistik og skrivning
- Arbejde med TV og radio

Påkaldelse:
Før du starter på et kunstnerisk eller kommunikationspræget projekt, bed da Gabriel om at lede og overvåge dine aktiviteter ved at sige højt eller mentalt:

"Ærkeengel Gabriel, jeg beder om din tilstedeværelse, da jeg (beskriv projektet). Åbn mine kreative kanaler, så jeg kan blive virkelig inspireret.

Hjælp mig med at åbne mit sind, så jeg kan fostre enestående ideer. Og hjælp mig med at understøtte energien og motivationen til at føre denne inspiration ud i livet. Tak, Gabriel.

 
       
  Kilde:
Forfatter: Doreen Virtue, Ph.D. Titel: Ærkeengle og Opstegne Mestre. Forlag: Sphinx
 
       
 
Bemærk venligst
Vær venlig at notere dig, at det er nødvendig for dig selv at efterprøve ovenstående, hvis du vil have en oplevelse af sandhedsværdien i det skrevne. Glæd dig – det er indsatsen og forsøget værd. Der vil blive redigeret og rttet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017
 

 
 

 
Årsagen til denne side er:
 
 
Årsagen til at denne side i det hele taget er manifesteret er den, at der en dag befandt sig nogle åndelige bevidstheder i min stue og var meget ihærdige efter at jeg skulle sætte billeder af Ærkeenglene ind på Den Gyldne Portal , så de blev let tilgængelige og kontakbare på en hurtig og snild måde.
 
 
 
 
Dette er hermed gjort og nu er det tid til opsamlng af viden - indsigt og oplevelser. Jeg vil efter bedste evne præsentere den viden der er tilgængelig på det fysiske plan, samt den viden fra de bevidstheder der har med denne afdeling af Guds manifestation at gøre, vil delagtiggøre mig i. Glæder mig :)
 
 
 
 
Hvordan ser jeg dem?
 
 
Den dag de stod i min stue og præsenterede sig, så jeg dem stå bag mig som lysende bevidstheder ca. en par meter ovenover mig, Det virkede faktisk helt naturligt og ikke spor flippet. De virkede som om de iagtagttog min reaktion på deres tilstedeværelse - lidt smilende. Det virkede helt roligt og energien dejlig blød og varm Gylden/hvid vibration.
 
 
 
 
Englene vil gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi. Vi skal bare invitere dem ind, så vil de meget gerne komme.
 
 
Som før nævnt vil de gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi og til det er bevidstgørelse af deres tilstedeværelse jo en forudsætning. Og så det at vi bevidst enten kalder eller åbner os op for dem og beder dem om at deltage i vores liv eller når vi healer eller udfører Lys-tjenester. Tiden hvor deres tilstedeværelse kun bliver erkendt i lukkede grupper og andre situationer er ikke mere hensigtsmæssig. Faktisk vil der i Den Gyldne Tidsalder, som vi er godt på vej ind i resultere i en mere og mere manifesbar kontakt flade, så flere og flere kan opnå en naturlig forbindelse med disse naturlige Gudsplans opbyggere på Jordkloden.
 
 
 
 
Kræver dette en særlig evne eller et særligt talent?
 
 
Til dette svares der nej - bare det at hæve bevidstheden til deres frekvensområde/vibrationer og deres energikonstalationer, så vil portalen til deres rige/afdeling åbne sig og deres manifestation i det fysisk univers afstedskommes.
 
 
 
 
Hvordan øve sig i at kontakte dem, så der opnås en ægte og autentisk kontakt?
 
 
Se det spurgte jeg mig selv om og i mit univers blev det til at for at kunne skelne imellem de forskellige englebevidstheder, så måtte jeg jo kende til det der adskilte dem fra hinanden. Altså lære at skelne mellem deres forskellige energier eller udseende. Mente ikke jeg havde nok erfaringsviden til at kunne skelne dem fra hinanden energimæssigt eller ud fra visuelle forskelle endnu.
 
 
 
 
Så det er bare så dejligt at vi i Danmark har Peter og Birgitte Fich, som er fremragende spirituelle kanaler for den indre Gudsverden og bevidsthederne herfra, samt fremragende håndværkere og billede kunstnere, som giver os der ikke kan tegne og male en mulighed for visuelt at lære de indre Gudsbevidstheder at kende,
 
 
 
 
Ud fra Peter og Birgittes flotte billeder af ærkeenglene, som jeg med stor glæde havde erhvervet, fandt jeg nu de symboler/ikoner, som der var malet på billederne og lærte dem at kende udenad, så jeg dagsbevidst kunne se forskel på dem når de manifesterer sig for mig eller når de manifesterer sig i Ny Tids Lystjenester og meditationer i øvrigt. Dette har for mig vist sig at være en god ide, da jeg er en menneske type der meget let integrerer tilstedeværende energier ind i mit univers og være i dem, men i samværet integrerer min bevidsthed så meget med tilstedeværende energi, at jeg har svært ved at holde på mit mentale focus samtidig. Dette arbejder jeg dog kontinurligt på at forbedre, men tilbage til ikon/delbilledet.
 

 
Ærkeenglene har siden ovenstående været og vise mig, at jeg nu godt kunne træne mig i at rumme hele deres billede i min bevidsthed. Så det må jeg så træne med.
Hvordan de viste mig det?
Ved et øje på hver side af det øverste store billede - altså rumme hele scenariet og ikke kun delvis.
Uddybende fra åndelig side af kom senere:Det vil forøge dine seer evne og udvide syns bevidstheden (evner til klarsyn).
Men lige nu oplever jeg at det også er rigtigt af mig at lave ikon/del billederne, så det gør jeg.
 

 
Det der skal til er i virkeligheden åbenbart det at komme igang med samarbejdet og så skal englene på en naturlig måde nok få vores dagsbevidsthed til at rumme dem. Glæder mig til at blive dygtigere til at samarbejde med englene, men er personligt meget - meget taknemmelig for hjælpen fra åndelig side af (skytsånder og åndelieg/spirituelle vejledere) og fra engle og deva riget/planet af.
 

         
 
 
    Top