Æ R K E E N G L E N     U R I E L
Også kendt som: Flammernes herre - Guddommelig magiger
6. ståle
Billede + Ikonbillede + Viden
Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm
Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm
   
 
 
 
Ikon billeder
 
 
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen Uriel´s kendetegn:
Gyldne Lynformede energi´er til omtransformering af energi´er.
 
     
 
 
     
 
Del billede/ikon 4 
 
 
 
 
Ærkeenglen Uriel´s kendetegn:
Gylden 4 armet ligebenet kors
ovenover ham/hende.
 
 
 
 
 
Del billede/ikon 2
 
Ærkeenglen Uriel´s kendetegn:
Begge hænder + Hjertechakra i aktion/handling
I højre hånd Ildlyn - hjertecenter udstrålende Gudsenergi - i venstre hånd en ild-flammer.
 
Del billede/ikon 3 
 
     
 
Ærkeenglen Uriel´s kendetegn:
Gylden energi, omtransformerende
negativ energi
 
 
 
 

 
     
 
Del billede/ikon 5 
 
     
 
Ærkeenglen Uriel´s kendetegn:
Gylden Lys udstrålende fra sit
Hjertechakra
 
 
 
 
 

Jødisk-kristen ærkeengel
VIDEN OM URIEL
Jødisk-kristen ærkeengel
   
 

6. stråle, - strålen for Loyalitet Trofasthed og Hengivenhed.
 
Mestre
Stråler
Mennesketyper
Farver
Sten
Ærkeengel
Elohim
 
Sananda Jesus
Lady Nada
6. Stråle.
Loyalitet.
Trofasthed.
Hengivenhed.
Præster.
Healere.
Religions fanatikere.

RUBIN RØD
Flamme farvet.

Rubin.
Uriel
Donna Crace
Elohim of Peace
Pacifica
 

 
Ærkeenglen Uriel
 
Stråle
Han er på 6. stråle, - strålen for Loyalitet Trofasthed og Hengivenhed. (symbolet for 6. stråle er 4 kløver, firearmet ild-kors).  
 
Energierne/farve
Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: rubinrød og rød/rosa energier.  
 
Symboler
Symboler som har vist sig, når Uriel manifester sig i DGP for at hjælpe den enkelte eller gruppen under healing/lystjeneste.
Firearmet Ild-kors, roterende i kanalen oven over gruppen, kanaliserende lys ned til gruppen.
 
 
Set/oplevet i praksis
Utrolig smuk Rubin rød energi, som var med til at skabe en god jordforbindelse og fylde os med ro.  
 
Den rød-rose energi som set i DGP - gav alle en hel-lig gørende følelse af at det hele skal nok gå, vi er i gode hænder.  
 
Opsamlet fra web
Navnet Uriel betyder: ”Guds ild”, ”Guds lys”, ”Gud er lys”, ”Guds flamme”.
Uriel er også kaldt flammernes herre.
Uriel er den, der bringer viden til menneskeheden, og han besidder stor kraft.
Uriel´s farver Guld, rubinrødt, purpur.
Uriel er forbundet med planeten Uranus.
Uriel´s budskaber kommer ofte som lyn fra en klar himmel.
Uriel dukker op når han er mindst ventet.
Uriel giver inspiration og er den, der leder mennesket på den spirituelle vej.
Uriel er også astrologiens hersker og den, der kan udvirke mirakler i den elvte time.
Uriel anses for at være inspirator for kunstnere, især musikere og forfattere.
Uriel er ærkeenglen for frelse og hjælp, han er legemliggørelsen af den engleenergi der er forbundet med hjertets renhed og den sande åndelige fred.
Uriel hjælper med at skabe fred, med gudsdyrkelse, tjeneste, broderskab, hjælp og upartiskhed.
Uriel hjælper med at skabe fred og kan hjælpe dig med at overvinde følelsesmæssigt kaos, egocentrering, konflikter, skadefryd og begær.
Uriel opfordrer mennesket til tjeneste.
Uriel´s velsignelse givet til dig eller i gruppesammenhæng - skaber stilhed, tillid og fred.
Ugedag: Fredag
     
 
Bemærk venligst
At ovenstående er opsamlet fra forskeliige frit tilgængelige Websites og er i første omgang tænkt som en inspirations kilde til dig og din søgen.

Som følge heraf kan fakta og sandhedsværdien svinge og der kan forekomme divergerende oplysninger.

Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen.Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017 
Uddybende omkring Ærkeenglen Uriel og påkaldelse heraf.
 
 

Opsamlet fra bog

Navnet Uriel betyder: ”Guds ild”, ”Guds lys”, ”Gud er lys”, ”Guds flamme”, fordi han kaster lys over situationer og giver profetiske oplysninger og advarsler.

Uriel Uriel advarede for eksempel Noa om den forestående syndflod, hjalp profeten Ezra med at tyde mystiske forudsigelser om den kommende Messias og leverede kabbalaen til menneskene.

Uriel er også tilskrevet æren for at bringe viden om og praktisering af alkymi - evnen til at forvandle almindeligt metal til værdifuldt metal samt evnen til at manifestere sig ud af den bare luft - til menneskeheden.

Uriel bliver betragtet som en af de viseste ærkeengle. Han minder meget om en gammel vismand, som du kan påkalde for at få intellektuel information, praktiske løsninger og kreativ indsigt. I stedet for at du skal bestige et bjerg for at nå den vise mand, vil Uriel straks komme til dig.

Imedlertid er Uriels personlighed ikke så markant som for eksempel Mikaels. Måske opdager du ikke engeng, at Uriel er kommet for at besvare dine bønner, før du bemærker at en ny ide er opstået i dit sind.

Måske på grund af hand forbindelse til Noa, såvel som hans samhørighed med vejrelementerne lyn og torden, betragtes Uriel som den ærkeengel, der hjælper os ved jordskælv, oversvømmelser, ildebrande, orkaner, naturkatastrofer og ændringer af jorden.

Påkald Uriel for at afvende sådanne begivenheder eller for at heale og genopbygge i deres eftervirkninger.

Hjælper med:
- Alkymi
- Guddommelig magi
- Forandringer på Jorden
- Problemløsning
- Spirituel forståelse
- Studier, tests og studerende
- Vejret
- Skrivning

Påkaldelse:
Eftersom Uriel har så mange talenter og hjælper os på så mange områder af livet, er det en god ide at påkalde ham regelmæssigt.

Tænk på ham som en mentor, der kan føre tilsyn med livets lære.

En af de mest storartede måder, som Uriel hjælper os på, er ved at give yderligere information, så vi kan træffe velunderbyggede beslutninger. i sådanne tilfælde kan du påkalde ham på en måde som denne:
"Ærkeengel Uriel, jeg beder om din visdom vedrørende (beskriv den situation, som du ønsker oplysning om). Jeg har brug for så meget information som muligt, så jeg kan se sandheden i situationen.

Hjælp mig med at træffe en velunderbygget beslutning ved at ajourføre min viden om alle de involverede perspektiver. Hjælp mig med klart at høre og forstå denne information og være så fordomsfri som muligt. Tak Uriel."

 
       
 
Kilde:
Forfatter: Doreen Virtue, Ph.D.
Titel:
Ærkeengle og Opstegne Mestre.
Forlag:
Sphinx
 
       
 
Bemærk venligst
Vær venlig at notere dig, at det er nødvendig for dig selv at efterprøve ovenstående, hvis du vil have en oplevelse af sandhedsværdien i det skrevne. Glæd dig – det er indsatsen og forsøget værd.

Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017
 

 
 

 
Årsagen til at denne side.
 
 
Årsagen til at denne side i det hele taget er manifesteret er den, at der en dag befandt sig nogle åndelige bevidstheder i min stue og var meget ihærdige efter at jeg skulle sætte billeder af Ærkeenglene ind på Den Gyldne Portal , så de blev let tilgængelige og kontakbare på en hurtig og snild måde.
 
 
 
 
Dette er hermed gjort og nu er det tid til opsamlng af viden - indsigt og oplevelser. Jeg vil efter bedste evne præsentere den viden der er tilgængelig på det fysiske plan, samt den viden fra de bevidstheder der har med denne afdeling af Guds manifestation at gøre, vil delagtiggøre mig i. Glæder mig :)
 
 
 
 
Hvordan ser jeg dem?
 
 
Den dag de stod i min stue og præsenterede sig, så jeg dem stå bag mig som lysende bevidstheder ca. en par meter ovenover mig, Det virkede faktisk helt naturligt og ikke spor flippet. De virkede som om de iagtagttog min reaktion på deres tilstedeværelse - lidt smilende. Det virkede helt roligt og energien dejlig blød og varm Gylden/hvid vibration.
 
 
 
 
Englene vil gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi. Vi skal bare invitere dem ind, så vil de meget gerne komme.
 
 
Som før nævnt vil de gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi og til det er bevidstgørelse af deres tilstedeværelse jo en forudsætning. Og så det at vi bevidst enten kalder eller åbner os op for dem og beder dem om at deltage i vores liv eller når vi healer eller udfører Lys-tjenester. Tiden hvor deres tilstedeværelse kun bliver erkendt i lukkede grupper og andre situationer er ikke mere hensigtsmæssig. Faktisk vil der i Den Gyldne Tidsalder, som vi er godt på vej ind i resultere i en mere og mere manifesbar kontakt flade, så flere og flere kan opnå en naturlig forbindelse med disse naturlige Gudsplans opbyggere på Jordkloden.
 
 
 
 
Kræver dette en særlig evne eller et særligt talent?
 
 
Til dette svares der nej - bare det at hæve bevidstheden til deres frekvensområde/vibrationer og deres energikonstalationer, så vil portalen til deres rige/afdeling åbne sig og deres manifestation i det fysisk univers afstedskommes.
 
 
 
 
Hvordan øve sig i at kontakte dem, så der opnås en ægte og autentisk kontakt?
 
 
Se det spurgte jeg mig selv om og i mit univers blev det til at for at kunne skelne imellem de forskellige englebevidstheder, så måtte jeg jo kende til det der adskilte dem fra hinanden. Altså lære at skelne mellem deres forskellige energier eller udseende. Mente ikke jeg havde nok erfaringsviden til at kunne skelne dem fra hinanden energimæssigt eller ud fra visuelle forskelle endnu.
 
 
 
 
Så det er bare så dejligt at vi i Danmark har Peter og Birgitte Fich, som er fremragende spirituelle kanaler for den indre Gudsverden og bevidsthederne herfra, samt fremragende håndværkere og billede kunstnere, som giver os der ikke kan tegne og male en mulighed for visuelt at lære de indre Gudsbevidstheder at kende,
 
 
 
 
Ud fra Peter og Birgittes flotte billeder af ærkeenglene, som jeg med stor glæde havde erhvervet, fandt jeg nu de symboler/ikoner, som der var malet på billederne og lærte dem at kende udenad, så jeg dagsbevidst kunne se forskel på dem når de manifesterer sig for mig eller når de manifesterer sig i Ny Tids Lystjenester og meditationer i øvrigt. Dette har for mig vist sig at være en god ide, da jeg er en menneske type der meget let integrerer tilstedeværende energier ind i mit univers og være i dem, men i samværet integrerer min bevidsthed så meget med tilstedeværende energi, at jeg har svært ved at holde på mit mentale focus samtidig. Dette arbejder jeg dog kontinurligt på at forbedre, men tilbage til ikon/delbilledet.
 

 
Ærkeenglene har siden ovenstående været og vise mig, at jeg nu godt kunne træne mig i at rumme hele deres billede i min bevidsthed. Så det må jeg så træne med.
Hvordan de viste mig det?
Ved et øje på hver side af det øverste store billede - altså rumme hele scenariet og ikke kun delvis.
Uddybende fra åndelig side af kom senere: Det vil forøge dine seer evne og udvide syns bevidstheden (evner til klarsyn).
Men lige nu oplever jeg at det også er rigtigt af mig at lave ikon/del billederne, så det gør jeg.
 

 
Det der skal til er i virkeligheden åbenbart det at komme igang med samarbejdet og så skal englene på en naturlig måde nok få vores dagsbevidsthed til at rumme dem. Glæder mig til at blive dygtigere til at samarbejde med englene, men er personligt meget - meget taknemmelig for hjælpen fra åndelig side af (skytsånder og åndelieg/spirituelle vejledere) og fra engle og deva riget/planet af.
 

         
 
 
    Top