Æ R K E E N G L E N     C H A M U E L
Kendt som:
Camael, Camiul, Camniel, Cancel, Jahol, Kemuel, Seraphiel, Shemuel.
3. stråle
Billede + Ikonbillede + Viden
Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm


Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm


   
     
 
Ikon billeder
 
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen Chamuel´s kendetegn:
Trekant med spidsen opad og med farverne Rosa, grøn, gul. Symbol for 3. stråle.
 
     
 
 
     
Del billede/ikon 2
 
Ærkeenglen Chamuel´s kendetegn:
Hænder foldet og udstrømmende Rosa, grøn og strålende Gylden kors formet hjertecenter.
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen Chamuel´s kendetegn:
Trekant med spidsen opad og med farverne Rosa, grøn, gul. Symbol for 3. stråle.
 
     
 
 
     
     

(Jødisk - kristen ærkeengel)
VIDEN OM CHAMUEL
(Jødisk - kristen ærkeengel)
 (Også kendt som Camael, Camiul, Camniel, Cancel, Jahol, Kemuel, Seraphiel, Shemuel).
 

Chamuel er, udfra den viden jeg har på 3. stråle, - strålen for Aktiv Intelligens og Helligånden. Men i virkeligheden er dette nok en grov forenkling af Chamuel´s arbejdsområde, men det er hvad jeg kan præstere lige nu.
 

3. stråle, - strålen for Aktiv Intelligens og Helligånden.
Mestre
Stråler
Mennesketyper
Farver
Sten
Ærkeengel
Elohim
 
Poul Venetianeren.
Lady Rowena.
Maha Chohan.
3. Stråle
Aktiv Intelligens
Helligånden
Akademikere.
Psykologer.
Kunstnere.

ROSA
GRØN
GYLDEN

Turmelin.
Rosa diamant.
Chamuel.
Charity.
Orion.
Angelica.
 
Ærkeenglen Chamuel
 (Også kendt som Camael, Camiul, Camniel, Cancel, Jahol, Kemuel, Seraphiel, Shemuel).
   
  Stråle Han er på 3. stråle, - strålen for Aktiv Intelligens og Helligånden. (gammel symbol for 3. stråle er en trekank med spidsen opad).  
  Energierne/farve Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: Rosa og Grøn i meget fine og tindrende nuancer.  
  Symboler Symboler som har vist sig, når Chamuel manifester sig i DGP for at hjælpe den enkelte eller gruppen under healing/lystjeneste.  
  Set/oplevet i praksis Jeg har ofte set en trekant med spidsen opad, for at orientere mig om energiens tilstede værelse.  
    Set i DGP er Chamuel stående med hænder foldet til Indisk Hilsen og en strålende, mættet gylden energi strømmende ud fra hjertecenter.  
 
Opsamlet fra web
Navnet Chamuel betyder: "Han som ser Gud".
Chamuel er ærkeengel for den rene, betingelsesløse kærlighed.
I engleverdenen fører han opsyn med den guddommelige kærlighed, såvel som den guddommelige retfærdighed.
Chamuel repræsenterer Kvaliteterne, kærlighed , tolerance og taknemmelighed og han kan hjælpe os med at overvinde en lav selvværdsfølelse eller et knust hjerte.
Chamuel kan hjælpe os med at finde kærligheden, medfølelsen, kreativiteten og skønheden i de mennesker, der omgiver os, og i vores omgivelser.
Chamuel kan hjælpe dig med at opdyrke den virkelige kærlighed både til dig selv og til andre.
Chamuel kan hjælpe dig med at fjerne følelsen af lavt selvværd og med at acceptere og elske dig selv helt og fuldt.
Chamuel kan hjælpe dig med at at finde sand kærlighed i de forhold der opstår i dit liv, når du udviser tolerance og ubetinget kærlighed både over for dig selv og dem, som omgiver dig til hverdag.
Ugedag: Tirsdag
     
 
Bemærk venligst
At ovenstående er opsamlet fra forskeliige frit tilgængelige Websites og er i første omgang tænkt som en inspirations kilde til dig og din søgen.

Som følge heraf kan fakta og sandhedsværdien svinge og der kan forekomme divergerende oplysninger.

Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017(Jødisk - kristen ærkeengel)
Uddybende omkring Ærkeenglen Chamuel og påkaldelse heraf.
(Jødisk - kristen ærkeengel)
 (Også kendt som Camael, Camiul, Camniel, Cancel, Jahol, Kemuel, Seraphiel, Shemuel).

 

Opsamlet fra bog

Chamuels navn betyder: ”den som ser Gud” eller ”den som søger Gud”.

Chamuel er sædvanligvis på listen over de syv centrale ærkeengle, og han betragtes som en kraftfuld leder i englenes hieraki, der er kendt under navnet "Kræfterne".

Kræfterne er engle, som overvåger, at verden beskyttes mod frygtfyldte og lavere energier.

De fungerer som udsmidere, der afviser enhver, som villeforsøge at ramme verden på en negativ måde. Hvid du er bekymret over verdenssituationen, så påkald Chamuel for at få trøst, beskyttelse og indgriben.

Chamuel beskytter også vores personlige verden. Han hjælper os med at søge vigtige dele af vores liv frem, såsom kærlighedsforhold, venner, karriere, mistede genstande og formålet med vores liv.

Chamuel arbejder med os for at opbygge et stærkt grundlag for vores relationer og karrierer, så de bliver langvarige, meningsfyldte og sunde.

Ærkeenglen Chamuel er meget venlig, kærlig og sød. Du ved, at han er hos dig, når du føler sommerfugle i maven og en behagelig sitren i kroppen.

Han siger: "Lad mig ledsage dig forbi livets korsveje og gøre din rejse behagelig og succesrig. Det er min største fornøjelse at bringe fred ind som erstatning for enhver smertefyldt energi."

Hjælper med:
- Karriere, formål med livet og at finde mistede genstande.
- At opbygge og styrke relationer.
- At finde tvillingesjæle
- Fred i verden

Påkaldelse:
Kald på Chamuel for at finde hvad som helst, der syntes at være forsvundet. Han hører dine tanker, så du kan kalde på ham mentalt, selv når du er i panik:

"Ærkeengel Chamuel, jeg syntes at have mistet (navn på genstand eller situation). Jeg ved, at ingenting virkelig er forsvundet, for Gud er overalt og kan derfor se, hvor alting er.

Led mig til at finde, hvad jeg søger. Tak, Chamuel."

 
       
 
Kilde:
Forfatter: Doreen Virtue, Ph.D.
Titel:
Ærkeengle og Opstegne Mestre.
Forlag: Sphinx
 
       
 
Bemærk venligst
Vær venlig at notere dig, at det er nødvendig for dig selv at efterprøve ovenstående, hvis du vil have en oplevelse af sandhedsværdien i det skrevne. Glæd dig – det er indsatsen og forsøget værd.

Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017
 

 
 

 
Årsagen til at denne side.
 
 
Årsagen til at denne side i det hele taget er manifesteret er den, at der en dag befandt sig nogle åndelige bevidstheder i min stue og var meget ihærdige efter at jeg skulle sætte billeder af Ærkeenglene ind på Den Gyldne Portal , så de blev let tilgængelige og kontakbare på en hurtig og snild måde.
 
 
 
 
Dette er hermed gjort og nu er det tid til opsamlng af viden - indsigt og oplevelser. Jeg vil efter bedste evne præsentere den viden der er tilgængelig på det fysiske plan, samt den viden fra de bevidstheder der har med denne afdeling af Guds manifestation at gøre, vil delagtiggøre mig i. Glæder mig :)
 
 
 
 
Hvordan ser jeg dem?
 
 
Den dag de stod i min stue og præsenterede sig, så jeg dem stå bag mig som lysende bevidstheder ca. en par meter ovenover mig, Det virkede faktisk helt naturligt og ikke spor flippet. De virkede som om de iagtagttog min reaktion på deres tilstedeværelse - lidt smilende. Det virkede helt roligt og energien dejlig blød og varm Gylden/hvid vibration.
 
 
 
 
Englene vil gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi. Vi skal bare invitere dem ind, så vil de meget gerne komme.
 
 
Som før nævnt vil de gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi og til det er bevidstgørelse af deres tilstedeværelse jo en forudsætning. Og så det at vi bevidst enten kalder eller åbner os op for dem og beder dem om at deltage i vores liv eller når vi healer eller udfører Lys-tjenester. Tiden hvor deres tilstedeværelse kun bliver erkendt i lukkede grupper og andre situationer er ikke mere hensigtsmæssig. Faktisk vil der i Den Gyldne Tidsalder, som vi er godt på vej ind i resultere i en mere og mere manifesbar kontakt flade, så flere og flere kan opnå en naturlig forbindelse med disse naturlige Gudsplans opbyggere på Jordkloden.
 
 
 
 
Kræver dette en særlig evne eller et særligt talent?
 
 
Til dette svares der nej - bare det at hæve bevidstheden til deres frekvensområde/vibrationer og deres energikonstalationer, så vil portalen til deres rige/afdeling åbne sig og deres manifestation i det fysisk univers afstedskommes.
 
 
 
 
Hvordan øve sig i at kontakte dem, så der opnås en ægte og autentisk kontakt?
 
 
Se det spurgte jeg mig selv om og i mit univers blev det til at for at kunne skelne imellem de forskellige englebevidstheder, så måtte jeg jo kende til det der adskilte dem fra hinanden. Altså lære at skelne mellem deres forskellige energier eller udseende. Mente ikke jeg havde nok erfaringsviden til at kunne skelne dem fra hinanden energimæssigt eller ud fra visuelle forskelle endnu.
 
 
 
 
Så det er bare så dejligt at vi i Danmark har Peter og Birgitte Fich, som er fremragende spirituelle kanaler for den indre Gudsverden og bevidsthederne herfra, samt fremragende håndværkere og billede kunstnere, som giver os der ikke kan tegne og male en mulighed for visuelt at lære de indre Gudsbevidstheder at kende,
 
 
 
 
Ud fra Peter og Birgittes flotte billeder af ærkeenglene, som jeg med stor glæde havde erhvervet, fandt jeg nu de symboler/ikoner, som der var malet på billederne og lærte dem at kende udenad, så jeg dagsbevidst kunne se forskel på dem når de manifesterer sig for mig eller når de manifesterer sig i Ny Tids Lystjenester og meditationer i øvrigt. Dette har for mig vist sig at være en god ide, da jeg er en menneske type der meget let integrerer tilstedeværende energier ind i mit univers og være i dem, men i samværet integrerer min bevidsthed så meget med tilstedeværende energi, at jeg har svært ved at holde på mit mentale focus samtidig. Dette arbejder jeg dog kontinurligt på at forbedre, men tilbage til ikon/delbilledet.
 

 
Ærkeenglene har siden ovenstående været og vise mig, at jeg nu godt kunne træne mig i at rumme hele deres billede i min bevidsthed. Så det må jeg så træne med.
Hvordan de viste mig det?
Ved et øje på hver side af det øverste store billede - altså rumme hele scenariet og ikke kun delvis.
Uddybende fra åndelig side af kom senere: Det vil forøge dine seer evne og udvide syns bevidstheden (evner til klarsyn).
Men lige nu oplever jeg at det også er rigtigt af mig at lave ikon/del billederne, så det gør jeg.
 

         
 
 
    Top