Æ R K E E N G L E N     J O P H I E L
 Også kendt som Iofiel, Iophiel, Jofiel, Zophiel.
2. Stråle
 
Billede + Ikonbillede + Viden
 

Alle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cmAlle billeder kan købes i en
utrolig flot kvalitet hos


Peter og Birgitte Fich Christiansen

Størrelse
b10 x h15 cm

Størrelse
b20 x h30 cm


   
     
 
Ikon billeder
 
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen Jophiel´s kendetegn:
Gylden dråbe af Guds energi, vinger af Blå og Rosa energi.
 
     
 
 
     
Del billede/ikon 2
 

Ærkeenglen Jophiel´s kendetegn:
Evt. fokus på punkt hjertecenter symbolik og dets udstråling + hænder og ansigt (farve på hår, øjne)
 
Del billede/ikon 1  
 
     
 
Ærkeenglen Jophiel´s kendetegn:
Gylden dråbe af Guds energi, vinger af Blå og Rosa energi.
 
     
 
 
     
   
     

Jødisk, Kabbalistisk Ærkeengel
VIDEN OM JOPHIEL
Jødisk, Kabbalistisk Ærkeengel
 
(Også kendt som Iofiel, Iophiel, Jofiel, Zophiel).
 
 

2. stråle, - strålen for intution, kærlighed og visdom
 
Mestre
Stråler
Mennesketyper
Farver
Sten
Ærkeengel
Elohim
 
Lanto
Lady Debra
Kuthumi
Djwhal Khul
Lady Nada
2. Stråle
Kærlighed
Visdom
Intuition
Verdenslærere.
Lærere.
Studerende.

GYLDEN
ROSA
BLÅ

Topaz
Jophiel
Constance
Cassiopeia
Minerva
 

Jødisk, Kabbalistisk Ærkeengel
Ærkeenglen Jophiel
Jødisk, Kabbalistisk Ærkeengel
(Også kendt som Iofiel, Iophiel, Jofiel, Zophiel).
   
  Stråle Han/hun er på 2. stråle, - strålen for intution, kærlighed og visdom. (symbolet for 2. stråle er et Gyldent/hvidt kors).  
  Energierne/farve Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: funklende Gylden og Guld masse.  
  Symboler Symboler som har vist sig, når Jophiel manifester sig i DGP for at hjælpe den enkelte eller gruppen under healing/lystjeneste.  
  Set/oplevet i praksis Er en Gylden sol dråbe lignende energiinformation (se delbi.1) , samt en utrolig dejlig varm og betryggende gylden energi i lokalet.  
    Gyldent lige-armet kors, hvirvlende og kanaliserende en varm og kærlig gylden energi ned til gruppen.  
 
Opsamlet fra web
Navnet Jophiel betyder: " Guds skønhed ".
Jophiel kan bringe visdom, oplysning, erkendelse, klarhed, inspiration, viden, intelligens og indsigt.
Jophiel kan hjælpe dig med at overvinde uvidenhed, stolthed, mental forvirring og snæversyn.
Når du søger at udvikle sandfærdighed, forståelse og kreativ intuition, er ærkeenglen Jophiel den du skal arbejde med.
Jophiel kan hjælpe dig med at rense sindet for forvirring og åbne for nye kilder til viden.
Jophiel kan hjælpe dig med at lære, hvad du har brug for, så du udvikler en klarere tanke, en dybere forståelse og forudseenhed.
Ugedag: Mandag.
 
 
 
Bemærk venligst
At ovenstående er opsamlet fra forskeliige frit tilgængelige Websites og er i første omgang tænkt som en inspirations kilde til dig og din søgen.

Som følge heraf kan fakta og sandhedsværdien svinge og der kan forekomme divergerende oplysninger.

Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017


 
 

 

Opsamlet fra bog

Chamuels navn betyder: ”den som ser Gud” eller ”den som søger Gud”.

Chamuel er sædvanligvis på listen over de syv centrale ærkeengle, og han betragtes som en kraftfuld leder i englenes hieraki, der er kendt under navnet "Kræfterne".

Kræfterne er engle, som overvåger, at verden beskyttes mod frygtfyldte og lavere energier.

De fungerer som udsmidere, der afviser enhver, som villeforsøge at ramme verden på en negativ måde. Hvid du er bekymret over verdenssituationen, så påkald Chamuel for at få trøst, beskyttelse og indgriben.

Chamuel beskytter også vores personlige verden. Han hjælper os med at søge vigtige dele af vores liv frem, såsom kærlighedsforhold, venner, karriere, mistede genstande og formålet med vores liv.

Chamuel arbejder med os for at opbygge et stærkt grundlag for vores relationer og karrierer, så de bliver langvarige, meningsfyldte og sunde.

Ærkeenglen Chamuel er meget venlig, kærlig og sød. Du ved, at han er hos dig, når du føler sommerfugle i maven og en behagelig sitren i kroppen.

Han siger: "Lad mig ledsage dig forbi livets korsveje og gøre din rejse behagelig og succesrig. Det er min største fornøjelse at bringe fred ind som erstatning for enhver smertefyldt energi."

Hjælper med:
- Karriere, formål med livet og at finde mistede genstande.
- At opbygge og styrke relationer.
- At finde tvillingesjæle
- Fred i verden

Påkaldelse:
Kald på Chamuel for at finde hvad som helst, der syntes at være forsvundet. Han hører dine tanker, så du kan kalde på ham mentalt, selv når du er i panik:

"Ærkeengel Chamuel, jeg syntes at have mistet (navn på genstand eller situation). Jeg ved, at ingenting virkelig er forsvundet, for Gud er overalt og kan derfor se, hvor alting er.

Led mig til at finde, hvad jeg søger. Tak, Chamuel."

 
       
 
Kilde:
Forfatter: Doreen Virtue, Ph.D.
Titel:
Ærkeengle og Opstegne Mestre.
Forlag: Sphinx
 
       
 
Bemærk venligst
Vær venlig at notere dig, at det er nødvendig for dig selv at efterprøve ovenstående, hvis du vil have en oplevelse af sandhedsværdien i det skrevne. Glæd dig – det er indsatsen og forsøget værd.

Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden som jeg vokser med opgaven.
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 1x - 28.4.2009 + 2x - 20.4.2017
 

 
 
         
 
Årsagen til at denne side.
 
 
Årsagen til at denne side i det hele taget er manifesteret er den, at der en dag befandt sig nogle åndelige bevidstheder i min stue og var meget ihærdige efter at jeg skulle sætte billeder af Ærkeenglene ind på Den Gyldne Portal , så de blev let tilgængelige og kontakbare på en hurtig og snild måde.
 
 
 
 
Dette er hermed gjort og nu er det tid til opsamlng af viden - indsigt og oplevelser. Jeg vil efter bedste evne præsentere den viden der er tilgængelig på det fysiske plan, samt den viden fra de bevidstheder der har med denne afdeling af Guds manifestation at gøre, vil delagtiggøre mig i. Glæder mig :)
 
 
 
 
Hvordan ser jeg dem?
 
 
Den dag de stod i min stue og præsenterede sig, så jeg dem stå bag mig som lysende bevidstheder ca. en par meter ovenover mig, Det virkede faktisk helt naturligt og ikke spor flippet. De virkede som om de iagtagttog min reaktion på deres tilstedeværelse - lidt smilende. Det virkede helt roligt og energien dejlig blød og varm Gylden/hvid vibration.
 
 
 
 
Englene vil gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi. Vi skal bare invitere dem ind, så vil de meget gerne komme.
 
 
Som før nævnt vil de gerne have, at vi i inkarnation benytter os af deres service og energi og til det er bevidstgørelse af deres tilstedeværelse jo en forudsætning. Og så det at vi bevidst enten kalder eller åbner os op for dem og beder dem om at deltage i vores liv eller når vi healer eller udfører Lys-tjenester. Tiden hvor deres tilstedeværelse kun bliver erkendt i lukkede grupper og andre situationer er ikke mere hensigtsmæssig. Faktisk vil der i Den Gyldne Tidsalder, som vi er godt på vej ind i resultere i en mere og mere manifesbar kontakt flade, så flere og flere kan opnå en naturlig forbindelse med disse naturlige Gudsplans opbyggere på Jordkloden.
 
 
 
 
Kræver dette en særlig evne eller et særligt talent?
 
 
Til dette svares der nej - bare det at hæve bevidstheden til deres frekvensområde/vibrationer og deres energikonstalationer, så vil portalen til deres rige/afdeling åbne sig og deres manifestation i det fysisk univers afstedskommes.
 
 
 
 
Hvordan øve sig i at kontakte dem, så der opnås en ægte og autentisk kontakt?
 
 
Se det spurgte jeg mig selv om og i mit univers blev det til at for at kunne skelne imellem de forskellige englebevidstheder, så måtte jeg jo kende til det der adskilte dem fra hinanden. Altså lære at skelne mellem deres forskellige energier eller udseende. Mente ikke jeg havde nok erfaringsviden til at kunne skelne dem fra hinanden energimæssigt eller ud fra visuelle forskelle endnu.
 
 
 
 
Så det er bare så dejligt at vi i Danmark har Peter og Birgitte Fich, som er fremragende spirituelle kanaler for den indre Gudsverden og bevidsthederne herfra, samt fremragende håndværkere og billede kunstnere, som giver os der ikke kan tegne og male en mulighed for visuelt at lære de indre Gudsbevidstheder at kende,
 
 
 
 
Ud fra Peter og Birgittes flotte billeder af ærkeenglene, som jeg med stor glæde havde erhvervet, fandt jeg nu de symboler/ikoner, som der var malet på billederne og lærte dem at kende udenad, så jeg dagsbevidst kunne se forskel på dem når de manifesterer sig for mig eller når de manifesterer sig i Ny Tids Lystjenester og meditationer i øvrigt. Dette har for mig vist sig at være en god ide, da jeg er en menneske type der meget let integrerer tilstedeværende energier ind i mit univers og være i dem, men i samværet integrerer min bevidsthed så meget med tilstedeværende energi, at jeg har svært ved at holde på mit mentale focus samtidig. Dette arbejder jeg dog kontinurligt på at forbedre, men tilbage til ikon/delbilledet.
 

 
Ærkeenglene har siden ovenstående været og vise mig, at jeg nu godt kunne træne mig i at rumme hele deres billede i min bevidsthed. Så det må jeg så træne med.
Hvordan de viste mig det?
Ved et øje på hver side af det øverste store billede - altså rumme hele scenariet og ikke kun delvis.
Uddybende fra åndelig side af kom senere: Det vil forøge dine seer evne og udvide syns bevidstheden (evner til klarsyn).
Men lige nu oplever jeg at det også er rigtigt af mig at lave ikon/del billederne, så det gør jeg.
 

 
Dette viste sig hurtigt at være en god ide for mig - for nu blev Englen Jophiel let at gendkende for mig under meditationer, øvelser og Lystjenester. Siden er der så sket den naturlige udvikling, at jeg bevidsthedmæssigt kan rumme mere og mere - uden at flippe ud bevidsthedsmæssigt og er i større grad blevet bedre til mental og visuel dialog med englende, men der er dog meget at lære for mig endnu. Så nu kan jeg som menneske rumme dem at se dem i fuld størrelse, hvad er en meget smuk og livsbekræftende oplevelse.

Det der skal til er i virkeligheden åbenbart det at komme igang med samarbejdet og så skal englene på en naturlig måde nok få vores dagsbevidsthed til at rumme dem. Glæder mig til at blive dygtigere til at samarbejde med englene, men er personligt meget - meget taknemmelig for hjælpen fra åndelig side af (skytsånder og åndelieg/spirituelle vejledere) og fra engle og deva riget/planet af.
 

 
Case fra Lysets Hus torsdag 5.3.2009, med englen Jophiel + Gabriel.
 
 
Vi har jo i DGP den tradition, at efter Ny Tids Lystjenester - tilbyder vi healing til dem der oplever at de trænger til det og dem vi kan nå. Følgende er en oplevelse jeg havde i Lysets Hus torsdag 5.3.2009.
 
     
 
En gæst fra Vejle, som havde inflammation i højre fod, havde lagt sig på healerbriksen. Jeg intunede som sædvanlig ved at lægge hænder på skuldrene af hende. Hendes indre rum/aurefelt/dagsbevidstheds rum åbnede sig op og ned over hende strømmede en varm, blød og gylden energi. Den fyldte hurtig hendes aurafelt med en healende energi. Jeg fik set kilden fra den englebevidsthed, der sendte energi ned i gæsten (ikon 1) af Jophiel. En stemme fra åndelig side af sagde at Æekeenglen Gabriel var hendes skytsånd.
 
     
 
Englede samarbejder.
 
 
Så her kan man jo iagtage og konstatere, at englene rent faktisk arbejder sammen på bedste vis. Nå, men tænkte jeg hellere måtte fortælle gæst, at hun faktisk lige havde fået healing af englen Jophiel (havde fået vist symbol + set den smukke bløde gyldne energi strømme ned i og omkring hende og fortælle at en anden bevidsthedsform havde fortalt, at hendes skytsånd var englen Gabriel.
 
     
 
Gæst´s egen oplevelse.
 
 
I mit univers opleves det sådant helt naturligt, dejligt, varmt og blødt, så tænkte jeg at jeg hellere måtte spørge gæst, hvordan hun havde oplevet dette. Nysgerrig var jeg for at høre hende, hvordan det opleves at blive healet med engle energi. Gæst fortalte, at hun ganske rigtigt omkring englen Garriel havde fået det samme at vide fra en clairvoyant hun havde været til sitting ved. Energien fra Jophiel havde hun registreret som værende dejlig og jeg kan ikke huske mere af hvad hun egentlig fortalte omkring egenoplevelse fra healing sessionen.
 
     
 
Hvad jeg helt jordnært og rent faktisk så denne aften under healings sessionen.
 
1
Jeg englen Jophiel stå i fuld skikkelse oven over kaffestuen i Lysets Hus, samtidigt med den stemme fra åndelige side af udtale, at Gabriel var gæsts guide.
 
2
Så gæst´s indre rum åbne sig og energien fra Jophiel, dejlig gylden og hvid strømme ned og ind i gæst´s indre rum.
 
3
Gæst bekræfter efterfølgende navn på den skytsånd, som jeg havde fået oplyst fra åndelig side af.
 
     
Jeg må i ærlighedens navn indrømme at ikon billede 2, ikke er benyttet af mig direkte, men fik at vide, at det måtte jeg gerne tage med, selv om jeg ikke havde benyttet det. Måske andre kan have glæde af det.

         
 
 
    Top