Retur:
 April oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Den Store Invokation / Påkaldelse
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
  Tegning / billeder
Retur:
Retur:
  Portal
Retur:
  Aktuelle Nyheder
Smil - det er sundt
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Den Store Påkaldelse
      

For ca. 70 år siden var det svært at oversætte de ældgamle påkaldelses formuleringer som Kristus anvendte.

Disse formuleringer er blot syv i antal.

Men det var muligt at udtrykke deres almene betydning på engelsk, og selv I denne længere version på fire strofer er det fyldt med kraft når den fremsiges med mental intensitet, overbevisning og passioneret formål.

Ordet 'mennesker' kommer fra manas (tanke), eksistenser der tænker (forhåbentligt) og I betydningen mennesker af begge køn.

Denne smukke og kraftfyldte Invokation er givet til mennesker fra alle trosretninger. Kærlighed er Universets motiverende kraft bag alle aspekter af det Guddommelige, af Gud,.

Begrænsningen af de onde kræfter fra Kosmos, af det frafaldne og organiserede onde i verden, set igennem både verdenskrigen og, alvorligt talt, også i vores tid, kræver en opbydelse af Kræfter der ligger udover de menneskelige.

Dette betyder påkaldelse af Lyset og Kærligheden og Kraften fra Mestrenes Hierarki hvor Kristus er øverste leder, og fra Centret hvor Gud's Vilje er kendt, også kaldet Shamballah, som kan påkalde endnu højere Kræfter og Eksistenser når dette er nødvendigt, som for eksempel Himmelske Eksistenser og specifikke Guder der skaber stjernerne i deres baner.

Den Store Invokation kan anvendes af alle esoteriske grupper, triangler og individer hele tiden; men specielt omkring fuldmåne.

En dag vil menneskeheden selv være istand til at 'forsegle døren til det onde'. Det betyder ikke at der bliver lagt låg på åbningen til et underjordisk helvede, eller bekæmpelsen af individuelle selviske problemer; men at forebygge at det såkaldt kosmiske onde træder ind i vores Verden, og dette gøres ved at mobilisere Lys, Kærlighed og God Vilje.

Fra Lysets kilde i Guds Sind
Lad lys strømme ind i menneskers sind
Lad Lyset komme til Jorden.
 
 
Fra kærlighedens kilde i Guds Hjerte
Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
Må Kristus komme tilsyne på Jorden.
 
 
Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt som mestrene kender og tjener.
 
 
Fra centret vi kalder menneskeheden
Lad Planen for Kærlighed og Lys fuldbyrdes
Må den forsegle døren til det onde.
 
 
Lad Lys og Kærlighed og Kraft genoprette Planen på Jorden.
 
 
     
      
      
     
      
Den Store Påkaldelse
      

For ca. 70 år siden var det svært at oversætte de ældgamle påkaldelses formuleringer som Kristus anvendte.

Disse formuleringer er blot syv i antal.

Men det var muligt at udtrykke deres almene betydning på engelsk, og selv I denne længere version på fire strofer er det fyldt med kraft når den fremsiges med mental intensitet, overbevisning og passioneret formål.

Ordet 'mennesker' kommer fra manas (tanke), eksistenser der tænker (forhåbentligt) og I betydningen mennesker af begge køn.

Denne smukke og kraftfyldte Invokation er givet til mennesker fra alle trosretninger. Kærlighed er Universets motiverende kraft bag alle aspekter af det Guddommelige, af Gud,.

Begrænsningen af de onde kræfter fra Kosmos, af det frafaldne og organiserede onde i verden, set igennem både verdenskrigen og, alvorligt talt, også i vores tid, kræver en opbydelse af Kræfter der ligger udover de menneskelige.

Dette betyder påkaldelse af Lyset og Kærligheden og Kraften fra Mestrenes Hierarki hvor Kristus er øverste leder, og fra Centret hvor Gud's Vilje er kendt, også kaldet Shamballah, som kan påkalde endnu højere Kræfter og Eksistenser når dette er nødvendigt, som for eksempel Himmelske Eksistenser og specifikke Guder der skaber stjernerne i deres baner.

Den Store Invokation kan anvendes af alle esoteriske grupper, triangler og individer hele tiden; men specielt omkring fuldmåne.

En dag vil menneskeheden selv være istand til at 'forsegle døren til det onde'. Det betyder ikke at der bliver lagt låg på åbningen til et underjordisk helvede, eller bekæmpelsen af individuelle selviske problemer; men at forebygge at det såkaldt kosmiske onde træder ind i vores Verden, og dette gøres ved at mobilisere Lys, Kærlighed og God Vilje.

Fra Lysets kilde i Guds Sind
Lad lys strømme ind i menneskers sind
Lad Lyset komme til Jorden.
 
 
Fra kærlighedens kilde i Guds Hjerte
Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
Må Kristus komme tilsyne på Jorden.
 
 
Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt som mestrene kender og tjener.
 
 
Fra centret vi kalder menneskeheden
Lad Planen for Kærlighed og Lys fuldbyrdes
Må den forsegle døren til det onde.
 
 
Lad Lys og Kærlighed og Kraft genoprette Planen på Jorden.
 

DEN STORE INVOKATION
 

GØR DETTE MED EN FOKUSERET TANKE OG INTENTION OG DIN OPMÆRKSOMHED FOKUSERET I PANDECENRET.

PÅ DENNE MÅDE FORMER DU EN TELEPSTISK FORBINDELSE MELLEM DIG SELV OG DET HVIDE BRODERSKAB - HVOR IGENNEM DE ENERGIER DER ER PÅKALDT KAN STRØMME.

     
      
The Great Invokation
      
     
From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men
Let the Light descend on Earth.
 
 
From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men
May Christ return to Earth.
 
 
From the centre where the Will of Gods is known
Let purpose guide the little wills of men
The purpose which the Masters know and serve
 
 
From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out.
And may it seal the door where evil dwells
 
 
Let Light and Love and Power restore the Plan of Earth
     
DO THIS WHIT FOCUSSED THOUGHT AND INTENTION, YOUR ATTENTION FIXED ON ANJA CENTER

IN THIS WAY YOU FORM A TELEPATHIC CONDUIT BETWEEN YOURSELVES AND HIERARCHY
THROUGH THAT CONDUIT THE ENERGIES THUS INVOKED CAN FLOW
     

 
 
                                  
 
 
 
 
Husk at lytte til den sagte stemme fra din intuitions forbindelse af.
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk