Retur:
Aktuelle Nyheder
Retur:
Portal
Retur:
Retur:
Tegning / billeder
Retur:
 
  Rumfolket  
( Vores venner fra andre planeter, systemer, galaxer )
Retur:
Aktuelle Nyheder
Retur:
Portal
Retur:
Retur:
Tegning / billeder
Retur:
 
Observatører - Inkarnerede rumbevidstheder - Engle - Deva´er
 
 
Er du på visit her på jorden, altså oprindelig kommer fra anden plantet eller er en inkarneret Rummand/Kvinde/Deva/Engel, har du set Rumskibe eller andet i relation til ovenståendel - er du velkommen til at skrive til mig.
 
E mail
shakal@live.dk
 
Personlige oplevelser og viden - samt opsamlede.
 
Hvordan kan Rumskibene se ud ?
Siden tidernes morgen har der i folkemunde været talt om "besøgende" - de første der omtalte disse gæster, omtaler dem som de "skinnende" eller "lysende". Hvorfor nu det ? Var deres transport fartøjer skinnende? Eller var der simpelthen bare en lysende energi omkring disse transportskibe? De rumskibe jeg har set, har været meget forskellig af udseende - udstrålende hvidt og gyldent lys eller almindelig grå metalskinnende farve, som vi kender fra metal på jorden.
 
Kan man "høre" Rumskibene, når de manifesterer sig i og omkring Jorden?
Dem jeg har set har været næsten lydløse, nogle gange dog hørt en sagte rislen, lige som det lyder, når der strømmer luft ud gennem et ganske lille hul i en trykluftslange. De mennesker jeg har mødt, som beskriver deres oplevelse ved mødet med rumskibe i og omkring Jorden - bekræfter det samme som jeg har hørt.
 
Hvilken form og størrelse har disse transportfartøjer for rumvæsner?
Aflange, nogle af dem er cigarformede - andre runde og tallerken formede - andre snurretop formede m.m.
 
Størrelsen er formålsbestemt/kontekst afhængig dvs. alt efter om det er et transportfartøj, et beboelsesfartøj, et observationsfartøj, et innovations/udviklingsfartøj osv. De forskellige typer Rumskibe bærer ofte tydelige præg af, hvad de bliver brugt til, hvilken del i galaksen og universet de nu kommer fra.
 
Hvor i kommer disse besøgende fra?
Faktisk alle steder fra i universet og vores del af det galaktiske system.
 
Kan man altid se "gæsterne" når de er på besøg i det Jordiske energisystem ?

Nej - og det er der en ganske god grund til. Vi er bevidsthedsmæssigt - for primitive til at kunne håndtere disse gæsters energier, tanker og handlings mønstre. Jorden en jo udviklings planet, hvor Guddommelig hjerte energi/kærlighed bliver udviklet i menneskenes hjerter og bevidsthed og efter hvad jeg har hørt den eneste af sin art i universet.

Derfor iagttager de oftest og griber efter sigende kun ind - når der er nogle mennesker - der i uvidenhed, eller mod bedre viden ved ekstrem magtbegær og grusomhed m.m. - forgriber sig på de Universelle Love for opførsel og adfærd.

Når mennesker der er i inkarnation bliver overskygget af bevidstheder fra det mørke broderskab eller af mørket´s dæmoner, er der guider fra Lysets rige af der træder ind og advarer den enkelte og det kan lige såvel være Lysarbejdere fra Rumfolket eller fra et af de mange Lysriger af - så bliv ikke overrasket, hvis en fra Rumfolket dukker op i dit rum, din bevidstheds eller dit fysiske rum, bolig og advarer eller lignende.

Er der fare på fære for dig, eller undrer de sig fra Lysets åndelige riger af over din adfærd, ja så er de på tæerne derfra - spørger ind til hvorfor osv. du agerer som du gør. Det behøver altså ikke være af farlig karakterer, for at de fra Lysets riger af, kommer og "spørger" ind.

Eksempel (1) fra mit eget personlige liv af herpå.
For mange år siden - en nytårs aften, hvor jeg som sædvanlig var i mit Pc - rum, hvor jeg havde siddet og puslet om min hjemmeside (denne :) - blev tiden efterhånden omkring midnat og så skulle der jo "skydes" nytår ind.

Nu har det jo ikke siden jeg var ganske ung interesseret mig - hvorfor bruge penge på det - når jeg kunne nyde det flotte skue ud af vinduerne - men der var altså stadig ca. 45 minutter til kl. 24 - så udnyttede tiden ved at udføre Hatha Yoga øvelser på gulvet. Disse var jeg godt igang med - også kl. 24.

Pludselig dukkede en bevidsthed i Rumdragt op oven mig og spurgte ind til - hvorfor skyder du ikke Nytår ind og fester. Jeg svarede vedkommende - det er fordi jeg personligt stort set er ligeglad med traditisionelle/fester osv. - ja - så forsvandt denne bevidsthed igen.

 
Hvorfor er Jorden en interessant planet for Rumfolket?
Efter hvad jeg har erfaret og hørt - den eneste planet af sin art i hele universet, hvor de beboere/bevidstheder der er i inkarnation her, skal lære at Mestre og manifestere Guds kærligheds energi i praksis. Så at sige have den implementeret/indbygget, for senere at kunne manifestere den - uanset hvor han/hun i kommende liv bliver inkarneret.
 
Er der Rumfolk i Inkarantion på Jorden?
Ja - de har også folk i inkarnation der bevæger sig rundt i fysiske kroppe - som dig og mig.
 
Ser de ud ligesom os mennesker på Jorden ?

Nogle af dem gør - andre er meget anderledes i form og størrelse.

Deres udseende er jo betinget af de planeter og systemer de nu engang kommer fra - altså på samme måde som vi mennesker jo er fysisk skabte med meget lidt divergenser/forskelligheder - hernede på Jorden, ellers kunne vi jo ikke overleve i dette system.

På samme måde er de kontekst skabte dvs. formet og skabt i forhold til de eksistentelle livsbetingelser, de kommer fra og lever under, når de ikke er på "farten", er på rejser osv. - såmænd.

 
   
 
 
 
Er du på visit her på jorden, altså oprindelig kommer fra anden plantet eller er en inkarneret Rummand/Kvinde/Deva/Engel, har du set Rumskibe eller andet i relation til ovenståendel - er du velkommen til at skrive til mig.
 
E mail
shakal@live.dk